19.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 18 травня 2021 року Європейський Союз і Україна провели щорічну зустріч в рамках Діалогу з прав людини

Logo
18 травня 2021 року Європейський Союз і Україна провели щорічну зустріч в рамках Діалогу з прав людини

English version is below

18 травня 2021 року Європейський Союз і Україна провели щорічну зустріч в рамках Діалогу з прав людини у режимі відеоконференції у зв'язку з обмеженнями, запровадженими внаслідок пандемії COVID-19. Це була сьома зустріч в рамках Діалогу від часу підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2014 році. Українську делегацію очолила Валерія Коломієць, Заступниця Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Делегацію ЄС очолив Річард Тібельс, голова відділу двосторонніх відносин з країнами Східного партнерства Європейської служби зовнішньої діяльності. З вітальними словами виступили Людмила Денісова, Уповноважена Верховної Ради з прав людини, та Імон Гілмор, спеціальний представник ЄС з прав людини.

Сторони обговорили широке коло питань, зокрема ситуацію з правами людини на незаконно анексованому Кримському півострові та на інших територіях, непідконтрольних Уряду України, запобігання катуванням та жорстокому поводженню, виборчу систему, основні свободи, питання прав представників меншин, недопущення дискримінаційних проявів, а також права дітей та гендерну рівність.

Сторони звернули особливу увагу на нещодавно схвалену Національну стратегію у сфері прав людини та План дій з її реалізації на 2021-2023 роки.

ЄС привітав ухвалення документу та відзначив зусилля України щодо кращого контролю за його виконанням.

ЄС вкотре висловив глибоке занепокоєння у зв'язку із погіршенням ситуації з правами людини відтоді, як Кримський півострів був незаконно анексований Російською Федерацією, включаючи напади на правозахисників і журналістів, становище кримських татар і тривалу мілітаризацію півострова. ЄС вкотре закликав звільнити всіх українських громадян, які були незаконно затримані на Кримському півострові та в Росії.

Сторони обговорили порушення прав людини та зловживання, що тривають в окремих районах Донецької та Луганської областей, непідконтрольних Уряду України. ЄС та Україна обговорили можливості забезпечення дотримання прав людини та зменшення гуманітарного впливу конфлікту на сході України шляхом забезпечення гуманітарного доступу до непідконтрольних Уряду територій, та застосування інклюзивного підходу, спрямованого на сприяння контактам вздовж лінії розмежування. Обидві сторони погодилися із необхідністю ухвалення всеосяжного законодавства щодо засобів правового захисту та виплати компенсацій жертвам конфлікту серед цивільного населення.

Сторони також обговорили шляхи захисту прав внутрішньо переміщених осіб. У цьому контексті Україна надала детальну інформацію щодо забезпечення пенсіями та іншими соціальними виплатами внутрішньо переміщених осіб та інших українських громадян, які проживають на незаконно анексованих чи непідконтрольних Уряду територіях України. Вітаючи практичні кроки, зроблені української стороною для сприяння отриманню пенсій, ЄС водночас наголосив на важливості подальшого прогресу, зокрема щодо відокремлення питань пенсій та інших соціальних виплат від статусу внутрішньо переміщеної особи.

У тому, що стосується виборчої реформи, ЄС привітав проведення місцевих виборів у жовтні минулого року і закликав Україну завершити процес реформ у цій сфері заздалегідь до наступних виборів.

ЄС закликав Україну продовжити розслідування злочинів, скоєних під час протестів на Майдані та подій в Одесі 2 травня 2014 року.

ЄС  привітав прогрес України у реформуванні пенітенціарної системи та в боротьбі з тортурами і жорстоким поводженням. Водночас ЄС закликав Україну до розвитку законодавства щодо запровадження компенсаційних і профілактичних заходів для жертв катувань та жорстокого поводження.

ЄС також закликав Україну продовжити і надалі залучати громадянське суспільство до процесу ухвалення рішень та підкреслив велике значення, що має поточна діяльність Офісу Уповноваженого з прав людини.

Обидві сторони відзначили ключову роль, яку відіграють громадянське суспільство і вільні та незалежні ЗМІ в Україні. Вони також обговорили шляхи посилення безпеки громадських активістів та журналістів. Україна підтвердила свої зобов'язання вирішити проблему з публікацією особистих даних на українських веб-сайтах.

Сторони обговорили законодавче врегулювання мирних зібрань в України. Вони погодилися щодо необхідності подальших зусиль у цій сфері, особливо щодо заходів, спрямованих на захист учасників мирних зібрань до і після їхнього проведення.

Українська сторона також поінформувала ЄС про останні напрацювання стосовно протидії проявам дискримінації, зокрема, що стосується прав ЛГБТІ-осіб та дотримання прав етнічних, мовних, релігійних та національних меншин. Обидві сторони дійшли згоди щодо необхідності забезпечення дотримання прав, якими вже користуються особи, які належать до національних меншин, як це закріплено в конвенціях ООН та Ради Європи, та відповідних протоколах, протидії дискримінації осіб, що належать до національних меншин, поваги до культурного різноманіття та важливості змістовного діалогу з представниками національних меншин. Європейська сторона підкреслила необхідність повністю виконати рекомендації Венеціанської Комісії стосовно закону про освіту.  Обидві делегації обговорили кроки, зроблені Україною щодо вирішення цього питання. ЄС закликав Україну виконати рекомендації Венеціанської Комісії щодо закону про державну мову та прийняти закон про нацменшини відповідно до рекомендацій Венеціанської Комісії.

Обидві сторони привітали прогрес, якого досягла Україна протягом останніх років, та погодилися, що слід і надалі продовжувати боротьбу проти домашнього насильства, і наголосили на значенні, що в даному контексті має Стамбульська конвенція. ЄС наголосив на тому, що залученість жінок та гендерна рівність є ключовими пріоритетами для сталого та демократичного розвитку країни. Крім того, ЄС привітав зусилля, що їх докладає Уряд України для включення питання гендерної рівності як наскрізного принципу, до усіх сфер врядування.

ЄС та Україна також обговорили питання прав дітей та погодились із необхідністю продовжити реформу деінституалізації.

ЄС  закликав Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Ратифікація цього документу є зобов'язанням української сторони в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Обидві сторони обмінялися думками стосовно об'єднання зусиль для захисту прав українських громадян, яких Росія незаконно ув'язнила, спираючись на необґрунтовані звинувачення, в окупованому Криму та на непідконтрольних Уряду територіях України.

Україна наголосила на значенні, яке має політика невизнання, якої дотримується ЄС, та важливості запуску Кримської платформи. Україна підкреслила, що моніторинг ситуації з дотриманням прав людини на незаконно анексованому Кримському півострові та на непідконтрольних Уряду територіях повинен здійснюватися відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України.

Україна висловила вдячність ЄС за підтримку українських ініціатив із захисту прав людини на міжнародній арені, зокрема – на рівні Комітету Міністрів Ради Європи, ЮНЕСКО та ін.

Наступна зустріч в рамках Діалогу з прав людини між Україною та ЄС відбудеться у Брюсселі  навесні 2022 року.

 

                                                                              *     *     *

On May 18, 2021, the European Union and Ukraine held an annual Human Rights Dialogue

On May 18, 2021, the European Union and Ukraine held an annual Human Rights Dialogue via videoconference in light of the limitations of COVID-19. This was the seventh Dialogue since the signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU in 2014. Ms Valeria Kolomiiets, Deputy Minister of Justice of Ukraine for European Integration, led the Ukrainian delegation. Mr Richard Tibbels, Head of Division for bilateral relations with Eastern Partnership countries in the European External Action Service, led the EU delegation. Ms Liudmyla Denisova, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, and Mr Eamon Gilmore, EU Special Representative for Human Rights, delivered introductory remarks.

The discussion covered a wide range of issues, including a review of the human rights situation in the illegally annexed Crimean peninsula and the areas currently not under the control of the Government of Ukraine, the prevention of torture and ill-treatment, the electoral system, fundamental freedoms, non-discrimination and rights of persons belonging to minorities, rights of the child and gender equality.

Special attention was paid to the recently adopted National Strategy for Human Rights and the Action Plan for its implementation for 2021-2023.

The EU welcomed the adoption of the document and acknowledged Ukraine's efforts to monitor better its implementation.

The EU reiterated its deep concern about the deteriorating human rights situation since the peninsula's illegal annexation by the Russian Federation, including attacks on human rights defenders and journalists, the situation of Crimean Tatars and the continued militarisation of the peninsula. The EU reiterated its call for the release of all Ukrainian citizens illegally detained on the Crimean peninsula and in Russia.

The two sides discussed the continued human rights violations and abuses in the areas of Donetsk and Luhansk regions, which are not under effective control of the Government of Ukraine. The EU and Ukraine discussed ways to ensure respect for human rights, mitigate the humanitarian impact of the conflict in eastern Ukraine by ensuring humanitarian access to the non-government controlled areas and pursue an inclusive approach aimed at fostering contacts across the contact line. Both sides agreed on the importance of adopting comprehensive legislation on remedy and reparation to civilian victims of the conflict.

The parties also discussed ways to protect the rights of internally displaced persons (IDPs). In this regard, Ukraine gave detailed information on providing pensions and other social payments to IDPs and other Ukrainian citizens residing in the illegally annexed and non-government-controlled territories of Ukraine. While welcoming the practical steps taken by the Ukrainian side to facilitate the payment of pensions, the EU side underlined the importance of further progress, in particular towards de-linking of pension and social assistance payment from the IDP status.

As regards electoral reform, the EU side welcomed the holding of local elections in October last year and encouraged Ukraine to complete the reform process well in advance of the next elections.

The EU called on Ukraine to continue investigating crimes committed during the Maidan protests and the events in Odesa on 2 May 2014.

The EU welcomed Ukraine's progress in reforming the penitentiary system and in fighting torture and ill-treatment. At the same time, the EU side encouraged Ukraine to develop legislation to introduce compensatory and preventive measure for victims of torture and ill-treatment.

The EU also called on Ukraine to continue to integrate the voice of civil society into the policy-making process and emphasised the valuable ongoing work of the Office of the Ombudsman.

Both sides recognised the key role played by civil society and free and independent media in Ukraine, and discussed ways to increase the security of civil society activists, human rights activists and journalists. Ukraine recommitted to address the publication of private data on Ukrainian websites.

The parties discussed the legislative regulation of peaceful assemblies in Ukraine. They agreed on the need for further efforts in this area, especially on measures to protect participants in peaceful assemblies before and after these events.

The Ukrainian representatives also briefed the EU on recent developments as regards non-discrimination policy, including the rights of LGBTI persons and the respect for the rights of ethnic, linguistic, religious and national minorities. Both sides agreed on the need to ensure the respect for rights already exercised of persons belonging to national minorities as enshrined in UN and Council of Europe conventions and related protocols, non-discrimination of persons belonging to national minorities and respect for diversity and on the importance of a substantive dialogue with representatives of persons belonging to national minorities. The EU side underlined the need to implement fully the recommendations of the Venice Commission regarding the Law on Education. The two delegations discussed the steps taken by Ukraine in this regard. The EU encouraged Ukraine to implement the recommendations of the Venice Commission regarding the Law on State Language and to adopt a Law on minorities, in line with the recommendations of the Venice Commission.

Welcoming Ukraine's important progress over the past years, both sides agreed on the need to pursue the fight against domestic violence and referred to the importance of the Istanbul Convention in this regard. The EU stressed that women participation and gender equality is a key priority for sustainable and democratic development of the country and welcomed efforts by the Government of Ukraine to integrate gender equality as a cross-cutting principle into all spheres of governance.

The EU and Ukraine also discussed the rights of the child and agreed on the importance of pursuing the deinstitutionalisation reform.

The EU called on Ukraine to ratify the Rome Statute of the International Criminal Court, which is an obligation under the EU-Ukraine Association Agreement.

Both sides exchanged views on consolidating efforts to protect the rights of Ukrainian citizens illegally detained by Russia on unfounded charges in the Crimean peninsula, which remains illegally annexed by Russia, and in the non-government-controlled territories of Ukraine.

Ukraine underlined the importance of the EU's non-recognition policy and the launch of the Crimean Platform. Ukraine highlighted that the monitoring of the human rights situation in the illegally annexed Crimean peninsula and in the non-government-controlled territories should be carried out in accordance with norms of international law and Ukrainian national legislation.

Ukraine expressed its gratitude to the EU for supporting Ukrainian initiatives to protect human rights in the international arena, including the Committee of Ministers of the Council of Europe, UNESCO and others.

The next meeting of the human rights dialogue between Ukraine and the EU is to take place in Brussels in the spring of 2022.

 

Read more

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.