31.10.14

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 30 жовтня 2014

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

4-5 листопада відбудуться Всеукраїнські інформаційні дні Програми Європейського Союзу Еразмус+. Інформаційні дні будуть присвячені висвітленням можливостей, які надає Еразмус+ студентами та вищим навчальним закладам.

Перший день буде присвячено можливостям співпраці навчальних закладів та інших організацій в рамках Еразмус+, а другий – індивідуальним можливостям мобільності. Учасники ознайомляться з загальною інформацією щодо програми Еразмус+, правилами та умовами участі для українських вищих навчальних закладів у конкурсах програми співпраці за напрямами: «навчальна мобільність», «розвиток потенціалу вищої освіти» (колишня програма Темпус), «Жан Моне»; рекомендаціями для підготовки проектних заявок; з досвідом найбільш успішних проектів програми Темпус, що може бути застосований для підготовки проектів Еразмус+.

Журналісти запрошуються до участі:

Що? Всеукраїнські інформаційні дні

Коли? 4 листопада 2014 р. з 9:00 до 17:00.

5 листопада 2014 р. з 13.30 до18.00.

Де? Конференц-зал Національного університету харчових технологій за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 68, 2-й поверх

До участі запрошено пані Інну СОВСУН, Першого заступника Міністра освіти і науки України, пані Хуану МЕРА КАБЕЛЛО, керівника відділу економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні, експертів Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Брюссель.

Довідково

Захід організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури за організаційної підтримки Національного університету харчових технологій.

За додатковою інформацією та для акредитації, звертайтеся до Жанни Таланової з Національного офісу Еразмус+ в Україні: +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua. Акредитація триває до 15:00 03.11.2014

Kyiv, 30 October 2014

All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ Programme in Higher Education

On November 4th and 5th All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ programme in higher education will take place in Kyiv. Information Days will communicate Erasmus+ opportunities for students and representatives of higher educational institutions.

First day will be devoted to cooperation between Institutions within Erasmus+, whereas the second day will focus on sndividual opportunities for mobility. The participants will be introduced to the basic information about Erasmus+ programme; rules and conditions of participation for Ukrainian higher education institutions in Erasmus+ actions: learning mobility, capacity building in the field of higher education (ex-Tempus), Jean Monnet; recommendations on how to prepare project proposals; good practices in Tempus projects that can be applied to prepare Erasmus+ projects.

The journalists are invited:

What? All-Ukraine Information Days

When? November 4, 2014; 9.00-18.00.

November 5, 2014; 13.30-18.00

Where? Conference hall (2nd floor) of the National University of Food Technologies,

68 Volodymyrska St., Kyiv

Among the speakers at the opening of the Information days will be: Ms. Inna Sovsun, the First Deputy Minister of Education and Science of Ukraine; Ms. Juana Mera Cabello, Head of Section "Economic Cooperation, Social and Regional Development", Delegation of the European Union to Ukraine; experts from Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels.

Background information

Information Days are organised by the National Erasmus+ Office in Ukraine in close cooperation with the EU Delegation to Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, as well as the National University of Food Technologies.

For media requests and accreditation please, contact: National Erasmus+ office in Ukraine, Zhanna Talanova, +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua before 15:00 03.11.2014

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Росія та Україна погодили зимовий пакет із постачання газу

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Росія та Україна погодили зимовий пакет із постачання газу

Після семи раундів перемовин щодо газу, перговори, які відбулися учора ввечері і які модерував Європейський Комісар з енергетики Ґюнтер Еттінґер, призвели до прориву; між Росією та Україною було погоджено зимовий пакет у розмірі 4,6 млрд. дол., який гарантує газ для України і врешті-решт для Європи.

«Я радий, що можу оголосити про великий успіх наприкінці мого перебування у кріслі Президента Європейської Комісії, – підкреслив Жозе Мануел Баррозу, який був свідком підписання зимового пакету. – За нашої міцної підтримки Україна та Росія досягли згоди щодо їхніх невирішених питань із енергетичними боргами, а також щодо проміжного розв'язання проблеми, яке уможливлює продовження постачань цієї зими. Я радий, що політична відповідальність, логіка співпраці та простий економічний глузд взяли гору».

Еттінґер, своєю чергою, зазначив, що цей прорив «не лише гарантуватиме Україні належне опалення під час лютої зими». «Він також є внеском у деескалацію ситуації між Росією та Україною», – відзначив Єврокомісар.

 

Зимовий пакет складається з таких двох документів:

 • Зобов`язального протоколу, підписаного Європейською Комісією (Віце-президентом Еттінґером), Російською Федерацією (Мінітром енергетики Олександром Новаком) та Україною (Міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Проданом);
 • Додатку до чинного контракту на постачання газу, підписаного російським Газпромом (Олексієм Міллером) і українським Нафтогазом (Андрієм Коболєвим).

 

Пакет розповсюджується на період від зараз до кінця березня 2015 року. Він складається з таких головних пунктів:

  1. Борги: Україна вирішить свої питання із боргами, ґрунтуючись на попередній ціні у 268,5 дол. за 1000 куб. м. газу за допомогою двох платежів: у 1,45 млрд. дол., який буде зроблено без затримок, та у 1,65 млрд. дол., який буде здійснено до кінця поточного року. У такий спосіб потрібно погасити заборгованість у 3,1 млрд. дол. Остаточна ціна і відповідно остаточний борг будуть визначені за допомогою розгляду суперечки між Газпромом і Нафтогазом у Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма;
  2. Новий газ: Росія доставлятиме газ після передоплати і щомісячних платежів. Ціна – нижче 385 дол. за 1000 куб. м.; вона вираховується за формулою у чинному контракті та за зниженням ціни через знижку у експортних митах Російською Федерацією. Україна може замовити стільки газу, скільки їй потрібно; вона не бере на себе зобов'язання придбати товар або сплатити недодержку, як це передбачено у чинному контракті. До кінця поточного року Київ планує придбати 4 млрд. куб. м. газу; це еквівалентно сумі у 1,5 млрд. дол.

Останніми тижнями Європейська Комісія дуже інтенсивно працювала з міжнародними фінансовими інституціями та Україною, аби допомогти Києву внести передоплату за постачання газу цієї зими. Безпрецендентні рівні допомоги ЄС будуть надаватися у встановлені терміни. Водночас Міжнародний валютний фонд запевнив Україну, що вона може використовувати усі фінансові заосби, якими вона володіє, для сплати за газ. Подальша робота з міжнародними фінансовими інституціями щодо фінансової допомоги Україні, включно з тією, що стосується постачання газу, продовжуватиметься. Усі три сторони були запевнені, що Україна має необхідні фінансові засоби.

Breakthrough: 4,6 billion dollar deal secures gas for Ukraine and EU

After seven rounds of gas negotiations, last night's talks moderated by Günther H. Oettinger, Vice-President of the European Commission, yielded finally a breakthrough: A 4,6 billion dollar winter package, agreed by Russia and Ukraine, secures gas for Ukraine - and ultimately also for Europe.

José Manuel Barroso, President of the European Commission who witnessed today's signing of the winter package, said: "I am delighted that I can announce a major success at the end of my mandate as President of the European Commission. With our strong support, Ukraine and Russia have today found agreement on their outstanding energy debt issues, and on an interim solution that enables supplies to continue this winter. I am glad that political responsibility, the logic of cooperation and simple economic sense have prevailed."

Günther H. Oettinger, Vice-President of the European Commission, said: "This breakthrough will not only make sure that Ukraine will have sufficient heating in the dead of the winter. It is also a contribution to the de-escalation between Russia and Ukraine."

The winter package consists of two documents: 

1. A binding protocol, signed by the European Commission (Vice-President Oettinger), the Russian Federation (Energy Minister Alexander Novak) and Ukraine (Energy Minister Yuri Prodan);

2. An addendum to the existing gas supply contract, signed by Gazprom of Russia (CEO Alexey Miller) and Naftogaz of Ukraine (CEO Andriy Kobolyev);

The package covers the period from now until the end of March 2015 and includes the following main points:

1. Debts: Ukraine would settle its debts based on a preliminary price of $268,5/ 1000m3 by making payments in two tranches: 1,45 billion dollar without delay, and 1,65 billion dollar by the end of the year 2014. This adds in total up to 3,1 billon dollar of debt payment. The final price and thus the final sum of debt will be determined through the pending arbitration by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce between Gazprom and Naftogaz.

2. New gas: Russia will deliver gas following advanced, monthly payments by Ukraine. The price is below $385/ 1000m3 and calculated according to a formula in the present contract and a price reduction through a discount in export duties by the Russian Federation. Ukraine is free to order as much gas as it needs and is not subject to take-or-pay obligations foreseen in the current contract. Ukraine foresees to purchase 4 bcm until the end of the year 2014, meaning 1,5 billion dollar.

In the last weeks, the European Commission has been working intensively with the International Financial Institutions (IFI) and Ukraine to help Ukraine prepay for deliveries of gas in the coming winter. Unprecedented levels of EU aid will be disbursed in a timely manner, and the International Monetary Fund (IMF) has reassured Ukraine that it can use all financial means at its disposal to pay for gas. Further work with the IFIs on financial assistance to Ukraine, also in relation to gas supplies, will still continue, but all three sides are reassured that Ukraine will have the necessary financial means.


 

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

30.10.14

Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком

Вчора Президент Баррозу провів ряд телефонних розмов з Презентом Порошенком під час трьохсторонніх газових переговорів, що відбувались в той час в Брюсселі. Президент Баррозу підкреслив, що домовленість на основі пропозицій, які були представлені Європейською Комісією, була майже досягнута. Він закликав всі сторони скористатись цією можливістю та підбити підсумки переговорів для того, щоб забезпечити безперервні надійні та основані на ринкових цінах поставки газу в Україну.

Phone conversations between President Barroso and President Poroshenko

President Barroso spoke a number of times yesterday with President Poroshenko during the parallel trilateral talks on gas that took place in Brussels. President Barroso emphasised that an agreement was within reach on the basis of the proposals put forward by the European Commission. He urged all sides to seize the opportunity and conclude the negotiations in order to secure a continuous, reliable and market based supply of gas to Ukraine.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Заява речника Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо дочасних місцевих виборів у східній Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява речника Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо дочасних місцевих виборів у східній Україні

«Ми засуджуємо коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо майбутнього визнання Росією виборів, які відбудуться на території самопроголошених Луганської та Донецької республік, у контексті впровадження Мінського протоколу. Ми нагадуємо, що Мінський протокол, підписаний спільно представниками Російської Федерації та двох самопроголошених республік, передбачає проведення позачергових місцевих виборів у частині Донецької та Луганської областей у відповідності до українського законодавства про внутрішнє самоврядування.

Проведення так званих «президентських» і «парламентських» виборів, що їх призначила самопроголошена влада республік, йтиме урозріз з буквою і духом Мінського протоколу. Також ці вибори порушуватимуть прогрес на шляху до пошуку раціонального політичного розв'язання кризи у цих рамках. Євросоюз не визнає їх. Ми спонукаємо Росією скористатися своїм впливом задля прокладення шляху до проведення місцевих виборів у відповідності до українського законодавства. Це було би доволі бажаним внеском у впровадження Мінського протоколу».

 Statement by the Spokesperson on early local elections in Eastern Ukraine

"We deplore Minister Lavrov's remarks about Russia's forthcoming recognition of the elections "on the territory of the proclaimed Lugansk and Donetsk People's Republics" in the context of the implementation of the Minsk Protocol. We recall that the Minsk Protocol, co-signed by representatives of the Russian Federation and the two self-proclaimed "republics", foresees early local elections in parts of the Donetsk and Luhansk regions, in accordance with the Ukrainian law on interim self-governance.

The holding of "presidential" and "parliamentary" elections, called by the self-appointed authorities, would run counter to the letter and the spirit of the Minsk Protocol and disrupt progress towards finding a sustainable political solution in this framework. The EU would not recognise them. We urge Russia to use its influence to help pave the way towards local elections in accordance with the Ukrainian law. This would be a highly welcome contribution to the implementation of the Minsk Protocol."

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

28.10.14

9-а сесія освітнього проекту «EU Study Days»: дивіться трансляцію лекції онлайн

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 28 жовтня 2014 року

9-а сесія освітнього проекту «EU Study Days»: дивіться трансляцію лекції онлайн

29 жовтня в Києві розпочнеться 9-а сесія Школи європейських студій в Україні (EU Study Days). Школа є проектом Представництва ЄС в Україні. Ініціатива прагне дати українським студентам та випускникам університетів глибші та ширші знання про основні риси нинішнього Європейського Союзу та стосунки між Україною та ЄС.

 

Дев'ята сесія Школи європейських студій EU Study Days пройде в Києві з 29 жовтня по 2 листопада 2014 року. Вона об'єднає 40 студентів та випускників українських ВНЗ із центральної України, відібраних за підсумками відкритого конкурсу. Учасники Школи послухають лекції з актуальних питань взаємин між Україною та Європейським Союзом. Перед слухачами виступатимуть посадовці та експерти Представництва Європейського Союзу в Україні, а також визнані українські експерти з європейської тематики. Тематика Школи охопить політичний, економічний, енергетичний, та правовий аспекти взаємин між Києвом та Брюсселем.

Онлайн-трансляція окремої лекції.

Окрема лекція Школи буде транслюватися онлайн, що дозволить долучитись до Школи всім охочим. За трансляцією можна буде слідкувати на блозі проекту (eustudydays.blogspot.com). Нижче ви знайдете програму онлайн-трансляції лекції:

П'ятниця, 31 жовтня, 12:15 – 13:15, лекція Олександра Банчука, експерт із адміністративно-деліктного права та кримінальної юстиції Центру політико-правових реформ

Тема лекції: Вплив євроінтеграції на правову реформу в Україні

Трансляція лекції також пройде в Інформаційному центрі ЄС у Сумах, що знаходиться в приміщенні Академії банківської справи Національного Банку України (вул. Петропавлівська, 57, кімната 218).


Контактні дані Інформаційного центру: тел.: (542) 61-91-96, контактна особа: Надія Петрина.

Докладнішу інформацію можна отримати від команди Школи європейських студій в Україні (EU Study Days in Ukraine)
eustudydays@gmail.com, Телефон: 097 321 47 30. Більше про Школу європейських студій та про її попередні сесії можна дізнатись на веб-сайті Школи: http://eustudydays.com/, а також в соціальних мережах Фейсбук: https://www.facebook.com/EUStudyDays та Вконтакте: http://vk.com/eustudydays

EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні. Він втілюється Українським освітнім центром реформ (УОЦР).Kyiv, 28 October 2014

EU Study Days 9th session – see lecture broadcasted online

On 29 October the 9th session of EU Study Days, an educational project of the EU Delegation to Ukraine, will be launched in Kyiv. The initiative aims at providing Ukrainian students and recent graduates with deeper and broader knowledge about the EU in general and its relations with Ukraine in particular.  

 

The 9th session of EU Study Days will take place in Kyiv on 29 October - 2 November. The event will bring together 40 students and recent graduates from central Ukraine selected through an open competition. The participants will attend lectures on current issues in EU-Ukraine relations delivered by officials from the EU Delegation to Ukraine as well as the country's leading experts. The EU Study Days will cover political, economic, legal and energy aspects of EU-Ukraine relations.

EU Study Days online broadcasting

An EU Study Days lecture will be broadcasted online, allowing anyone who is interested to join in the experience. The lecture can be followed on the EU Study Days blog at eustudydays.blogspot.com. The preliminary schedule of the lecture broadcasted online is as follows:

Friday, 31 October,

12:15 – 13:15, Oleksandr Banchuk, expert on criminal justice, PhD. Centre for political and legal reforms

Topic: The impact of European integration on Ukraine's legal system reform

EU Study Days lectures will be also broadcasted at the EU Information Centre in Sumy. The Centre is located on the premises of Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine (Petropavlivska street, 57, room 218). The EU Information Centre in Sumy can be reached via phone at: (542) 61-91-96. The contact person is Nadiya Petryna.

More information on EU Study Days can be obtained from the EU Study Days team at
eustudydays@gmail.com, tel: 097 321 47 30 as well as on the website: http://eustudydays.com/ on Facebook: https://www.facebook.com/EUStudyDays and on Vkontakte: http://vk.com/eustudydays

EU Study Days is a project of the EU Delegation to Ukraine run by the Centre for Ukrainian Reform Education (CURE).
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

27.10.14

Заява Ван Ромпея і Баррозу щодо парламентських виборів в Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява Ван Ромпея і Баррозу щодо парламентських виборів в Україні

Спільна заява Президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея та Президента Європейської Комісії Жозе Мануела Баррозу з приводу парламентських виборів в Україні:

ЄС вітає проведення учора парламентських виборів в Україні. Ми взяли до відома попередні оцінки волевиявлення від ОБСЄ/БДІПЛ; експерти організації відзначили важливий крок у бажанні України консолідувати демократичні вибори у відповідності до міжнародних зобов'язань країни. Це було перемогою українського народу і демократії. Електоральний мандат, наданий українським народом, має бути реалізовано.

Ми очікуємо на швидке формування нового уряду. Ґрунтуючись на результатах цих виборів, необхідно шукати широкий національний консенсус з метою інтенсифікації таких вкрай потрібних політичних та економічних реформ в Україні. Активізація процесу реформ, включаючи започаткування вседержавного національного діалогу, буде надважливою задля політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також для консолідації єдності та внутрішньої згуртованості України. Ми очікуємо на тісну співпрацю з новою Верховною Радою і майбутнім новим урядом для допомоги у цих зусиллях.

Ми нагадуємо про важливість проведення дочасних місцевих виборів на Донбасі, які відбудуться пізніше, у рамках українського законодавства. Також важливо, аби вони слугували меті з деескалації ситуації в регіоні та зосереджувалися на проведенні реформ за допомогою всеохопного діалогу між українським урядом та демократично обраними представниками.

Joint statement by Van Rompuy and Barroso on parliamentary elections in Ukraine

Joint statement on the parliamentary elections in Ukraine by President of the European Council Herman Van Rompuy and President of the European Commission José Manuel Barroso:

The EU welcomes the holding yesterday of parliamentaryelections in Ukraine. We take good note of the OSCE/ODIHR's preliminary assessment that they marked an important step in Ukraine's aspirations to consolidate democratic elections in line with its international commitments. This was a victory of the people of Ukraine and of democracy. The electoral mandate given by the Ukrainian people must now be implemented.

We look forward to the early formation of a new Government. On the basis of the outcome of the elections a broad national consensus should be sought in view of intensifying much needed political and economic reforms in Ukraine. A reinvigorated reform process, including the launching of a country-wide national dialogue, will be crucial in view of Ukraine's political association and economic integration with the EU and to consolidate Ukraine's unity and internal cohesion. We look forward to working closely together with the new Verkhovna Rada and the future new government to assist in these endeavours.

We reiterate the importance that the upcoming early local elections in Donbas later this year will be held under Ukrainian law and will serve the same goal of de-escalation and focusing on reforms through an inclusive dialogue between the Ukrainian Government and democratically elected representatives.
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

24.10.14

Висновки Європейської Ради по Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Висновки Європейської Ради по Україні

Нагадуючи про свої висновки від 30 серпня, Європейська Рада вітає Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня як кроки на шляху до раціонального політичного розв'язання кризи, що має ґрунтуватися на шані незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Вона очікує на повне залучення усіх сторін у виконання зобов'язань у рамках Мінських документів, зокрема тих, що стосуються припинення вогню, встановлення всеохопного порядку щодо прикордонного контролю та проведення дочасних виборів у Донецьку і Луганську у відповідності до українського законодавства. Європейська Рада розглядає проведення так званих «президентських» і «парламентських» виборів самопроголошеною владою регіону як таке, що суперечитиме букві і духу Мінського протоколу; такі «вибори» не будуть визнані. Також Європейська Рада нагадує про свій заклик негайно надати безпечний і безперешкодний доступ до місця падіння літака малайзійських авіаліній МН17.
Європейський Союзу очікує, що Російська Федерація шануватиме національний суверенітет і територіальну цілісність України. Також вона сподівається, що Росія зробить свій внесок у політичну стабілізацію та економічне відновлення України. Європейська Рада вкотре нагадує, що вона не визнає незаконну анексію Криму. Російська Федерація має усвідомити свою відповідальність за повне впровадження Мінських угод. Зокрема, російська влада має запобігати будь-якому потраплянню військової сили, зброї або бойовиків зі своєї території в Україну. Вона має скористатися своїм впливом, аби забезпечити добросовісне виконання сепаратистами зобов'язань, досягнутих у Мінську. Окрім того, Москва має підтримати зусилля ОБСЄ, спрямовані на здійснення контролю.
Європейський Союз і його країни-члени повністю підтримують політичне розв'язання кризи в Україні. Така підтримка може включати, зокрема, зміцнення спостережних спроможностей ОБСЄ, збільшення гуманітарної допомоги та заохочення і допомога Україні у процесі реформ – зокрема, тих, що стосуються децентралізації та захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Європейська Рада вітає прийдешнє тимчасове застосування Угоди про асоціацію. Вона підкреслює важливість суворого дотримання Російською Федерацією, Україною та Європейським Союзом зобов'язань, зазначених у спільній міністерській заяві від 12 вересня.
Говорячи про парламентські вибори, які відбудуться в Україні 26 жовтня, Європейська Рада нагадує про своє бажання підтримати країну, оскільки вона проводить політичну та економічну реформу, включаючи реформу в енергетичному секторі, у відповідності до зобов'язань, які взяли на себе обидві сторони у рамках Угоди про асоціацію.
Також Європейська Рада вітає прогрес у розв'язанні української енергетичної кризи. Вона очікує на завершення тристоронніх перемовин між Російською Федерацією, Україною та Європейською Комісією.
Європейська Рада нагадує про попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Вона слідкуватиме за ситуацією в Україні, аби, за потреби, визначити подальший напрям дій.
Більше інформації:

European Council Conclusions on Ukraine

Recalling its conclusions of 30 August, the European Council welcomed the Minsk Protocol of 5 September and the Minsk Memorandum of 19 September as steps towards a sustainable political solution of the crisis, which must be based on respect for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. It expects the parties' full engagement and swift implementation of all commitments under the Minsk documents, in particular with regard to the full implementation of the cease-fire, the setting-up of comprehensive border control arrangements and the holding of early elections in the Donetsk and Luhansk regions in accordance with Ukrainian law. It considers that the holding of "presidential" and "parliamentary" elections, called by the self-appointed authorities, would run counter to the letter and the spirit of the Minsk Protocol and will not be recognised. The European Council reiterates its call for immediate, safe and unrestricted access to the MH17 crash site.
The European Union expects the Russian Federation to respect Ukraine's national sovereignty and territorial integrity and to contribute to the political stabilisation and economic recovery of Ukraine. The European Council reiterates that it will not recognize the illegal annexation of Crimea. The Russian Federation should assume its responsibilities for the full implementation of the Minsk agreements. In particular, Russian authorities should prevent any movement of military, weapons or fighters from its territory into Ukraine. They should exercise their influence to ensure that the separatists implement in good faith the obligations assumed in Minsk. The Russian Federation should also support OSCE verification efforts.
The European Union and its Member States remain fully engaged in support of a political solution to the Ukrainian crisis, including through contributions to enhance the OSCE monitoring capacity, scaling up their humanitarian assistance, and encouraging and assisting Ukraine in its process of reforms, in particular on decentralisation and protection of rights of persons belonging to national minorities. The European Council welcomed the upcoming provisional application of the Association Agreement. It underlined the importance for the Russian Federation, Ukraine and the European Union to strictly abide by the commitments reflected in the Joint Ministerial Statement of 12 September.
Looking ahead to Parliamentary elections on 26 October, the European Council reiterates its willingness to support Ukraine as it addresses political and economic reform, including in the energy sector, in line with the commitments both sides have made through the Association Agreement.
The European Council welcomed progress in the resolution of the Ukrainian energy crisis. It looks forward to the finalisation of ongoing trilateral negotiations between the Russian Federation, Ukraine and the European Commission.
The European Council recalled previous EU decisions on restrictive measures. It will remain seized with the situation in Ukraine in order to provide further direction as required.
More information:
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

У Києві пройде навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

У Києві пройде навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики

27-31 жовтня у Києві відбудеться ознайомчий навчальний курс з основ спільної безпекової та оборонної політики. Курс організовано спільно Національним університетом оборони України та Міністерством оборони і спорту Австрії.
Курс розроблено для чиновників, які залучені у питання або працюють у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Він є одним з найбільш популярних тренінгових заходів, що їх проводить Європейський безпековий та оборонний коледж. Під час навчання учасники отримають глибинні знання про Європейський Союз, безпекові стратегії, структури і процедури спільної безпекової та оборонної політики, підвищення кваліфікації у рамках середовища ЄС, а також про місії та операції, що проводяться у рамках спільної безпекової та оборонної політики. Про усе це говоритимуть високопосадовці, представники наукових спільнот та неурядових організацій, багато з яких є колишніми міністрами, генералами і послами.
Цей курс є частиною програми Європейського союзу «Східне партнерство». У такий спосіб він відкритий як для цивільних осіб, так і для військових з країн-членів Євросоюзу, інституцій та агенцій ЄС та усіх шести країн-учасниць Східного партнерства. У червні 2013 року східні партнери ЄС та країни-члени створили так звану Панель для співпраці у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Вона є своєрідною платформою для чисельних діалогів та тренінгової діяльності. Панель функціонує як частина Платформи 1 Східного партнерства з питань демократії, належного управління та стабільності. Вона, зокрема, сприяє діалогу щодо практичних і політичних аспектів участі зацікавлених країн-партнерів у місіях і операціях, що проводяться у рамках спільної безпекової та оборонної політики ЄС. Також вона надає майданчик для обміну досвідом між ЄС, країнами-членами та зацікавленими країнами-партнерами щодо залученості у міжнародні антикризові та миротворчі заходи, розвитку національних спроможностей для цих цілей, а також щодо загальних реформ безпекового сектору.
Серед країн-учасниць Східного партнерства Україна є однією з провідних країн у співпраці з ЄС у сфері спільної безпекової та оборонної політики. Вже понад десятиріччя Україна безперервно бере участь у різних заходах у рамках спільної безпекововї та оборонної політики. Зокрема, у 2003 році вона приєдналася до Поліційної місії ЄС у Боснії та Герцеговині (EUPM) та Поліційної місії у Колишній Югославській Республіці Македонія (EUPOL Proxima). Також нещодавно Україна стала учасницею операції з боротьби проти піратів, яку очолює ЄС (EUNAVFOR ATALANTA). Окрім того, на даний час Україна є першою країною з усіх членів Східного партнерства, що робить свій внесок у бойові групи Євросоюзу.

CSDP Orientation Course in Kyiv

An Orientation Course on Common Security and Defence Policy will be hosted by the Ukrainian National Defence University and the Austrian Ministry of Defence and Sports in Kyiv from 27 to 31 October.
The Course is designed for officials working with or within the Common Security and Defence Policy (CSDP). It is one of the most popular training activities of the European Security and Defence College (ESDC) and provides participants with a thorough knowledge of the European Union, the Security Strategies, CSDP structures and procedures, and capability development within the EU environment, as well as CSDP missions and operations. These topics will be introduced by high ranking officials, academia and NGOs, some of them being former ministers, generals and ambassadors.
This course is part of the Eastern Partnership programme of the European Union and hence, is open to both civilian and military personnel from EU-Member States, EU Institutions and Agencies and from all six Eastern Partnership countries. The Eastern Partners and EU Member States have established in June 2013 a Panel on co-operation in the area of Common Security and Defence Policy, which offers a framework for various dialogue and training activities. The Panel is functioning as part of the Eastern Partnership Platform 1 on Democracy, Good Governance and Stability. It facilitates dialogue on political and practical aspects of participation by interested partner countries in EU CSDP missions and operations, provides a forum for sharing experience between the EU, its Member States and interested Partner Countries on engagement in international crisis management and peacekeeping activities, development of national capabilities for those purposes, as well as on overall security sector reforms.
Among Eastern Partners, Ukraine has been pioneering co-operation with the EU in the area of Common Security and Defence Policy. For more than a decade Ukraine has been continuously engaged in various CSDP activities, having joined in 2003 the EU Police Mission in Bosnia-Herzegovina (EUPM) and the EU Police Mission (EUPOL Proxima) in the former Yugoslav Republic of Macedonia, and recently the EU led anti-piracy operation EUNAVFOR ATALANTA. Ukraine is the first amongst Eastern Partners so far, who is contributing to EU Battle Groups.
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

Європейські депутати прибувають в Україну для спостереження за парламентськими виборами

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Європейські депутати прибувають в Україну для спостереження за парламентськими виборами 

24 жовтня делегація з 14-и депутатів Європейського Парламенту розпочне свою діяльність зі спостереження за парламентськими виборами в Україні. Делегацію очолює європейський депутат від Хорватії Андрей Пленкович (представник Європейської народної партії). 
«Прийдешні парламентські вибори в Україні важливі для консолідації демократії – особливо, зважаючи на те, що у деяких регіонах вони проводитимуться у дуже вимогливих обставинах. Ми разом з нашими міжнародними спостерігачами відіграватимемо важливу роль у спостереженні за тим, чи проводяться ці вибори у вільний та справедливий спосіб», – підкреслив Пленкович.
Мета місії депутатів Європейського Парламенту – визначити, чи будуть проведені парламентські вибори в Україні у відповідності до міжнародних зобов'язань країни та міжнародного права. У своїй роботі депутати керуватимуться міжнародними стандартами і критеріями, як це визначено, зокрема, ОБСЄ/БДІПЛ та передбачено засадничими громадянськими та політичними правами.
Як працюватимуть європейські депутати 
24-25 жовтня депутати зустрінуться з представниками органів, що відповідальні за вибори в Україні, міжнародними та українськими спостережними організаціями, лідерами головних політичних партій, представниками медіа та громадянського суспільства. Також заплановані зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром та Міністром закордонних справ України.
У неділю, 26 жовтня, у день виборів, депутати спостерігатимуть за волевиявленням у таких містах: Києві, Черкасах, Одесі, Харкові та Дніпропетровську. Вони відвідають виборчі дільниці, а також спостерігатимуть за процесом голосування, відкриттям урн для голосування та підрахунком голосів.
Делегація завершить свою роботу після спільної прес-конференції, яка відбудеться по обіді, 27 жовтня. Під час цієї прес-конференції європейські депутати разом з іншими міжнародними спостерігачами представлять попередні висновки щодо виборчого процесу.
Склад делегації депутатів Європейського Парламенту 
Делегація Європейського Парламенту складатиметься з 14-ох депутатів. Вона буде інтегрованою у Міжнародну спостережну місію за виборами, яку очолює давній експерт місії ОБСЄ/БДІПЛ.
У делегації представлено увесь спектр Європарламенту, а також низка країн-членів ЄС. Отже, склад місії такий:
Андрей Пленкович (Хорватія, Європейська народна партія) – Голова;


Анна Марія Корацца-Більдт (Швеція, Європейська народна партія);Йоахим Целлер (Німеччина, Європейська народна партія);Міхал Боні (Польща, Європейська народна партія);Каті Пірі (Нідерланди, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Тібор Жані (Угорщина, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Мірослав Поче (Чеська Республіка, група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів);Рішард Чарнецкі (Польща, група Європейських консерваторів і реформістів);Марк Демесмекер (Бельгія, група Європейських консерваторів і реформістів);Йоганнес Корнеліс ван Баален (Нідерланди, Альянс лібералів і демократів заради Європи);Пятрас Ауштрявічус (Литва, Альянс лібералів і демократів заради Європи);Мілослав Рансдорф (Чеська республіка, Конфедераційна група Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих);Ребекка Гармс (Німеччина, група Зелених/Європейського вільного альянсу);Валентінас Мазуроніс (Литва, група «Європа за свободу та пряму демократію»).

Інформація для журналістів 
Голова делегації Європейського Парламенту зі спостереження за виборами Андрей Пленкович говорить від імені делегації.
За додатковою інформацією щодо діяльності делегації, її місцезнаходження, а також за запитами з приводу інтерв'ю тощо звертайтеся, будь ласка, до прес-аташе, який подорожує разом з європейськими депутатами:
Agnese KRIVADE (мови: англійська, німецька, російська)
GSM: +38 09 63 74 13 08 або (+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu
Twitter: EP_ForeignAff
Експерт з аудіовізуальних можливостей, який подорожує разом з делегацією (можливість отримати фото- та відеоматеріали для журналістських робіт):
Charlotte DU RIETZ (мови: англійська, німецька, шведська)
GSM: (+32) 473 540636
charlotte.durietz@europarl.europa.eu
Посилання 
Профайл Андрея Пленковича:
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112755/ANDREJ_PLENKOVIC_home.html
Посилання для завантаження аудіовізуального матеріалу:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1637 

Members of European Parliament arrive in Ukraine to observe the Rada elections

On 24 October 2014 a delegation of 14 Members of the European Parliament (MEPs), led by Croatian MEP Andrej Plenković (EPP) starts their activities to observe the 2014 parliamentary election in Ukraine. 
"The forthcoming parliamentary elections in Ukraine are important for consolidation of democracy in Ukraine, especially since in some regions they are held in very demanding circumstances. We, together with other international observers, will have an important role in observing that the elections are conducted in free and fair manner", said Mr Plenkovic, who leads the MEPs delegation.
The aim of MEPs' mission is to assess whether the 2014 parliamentary elections in Ukraine are conducted according to country's international commitments and national laws. MEPs' work will be guided by international standards and criteria, as defined by OSCE/ODIHR, and grounded in fundamental civil and political rights. 
How will MEPs work 
On 24-25 October MEPs will meet the Ukrainian electoral authorities, international and Ukrainian election observation organisations, leaders of the main political parties, civil society and media representatives. Also meetings with Ukraine's President, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs are scheduled.
On Sunday, 26 October, day of the election, MEPs will observe the elections in the capital Kyiv and also cities of Cherkasy, Odesa, Kharkiv and Dnipropetrovsk. They will visit polling stations, watch the voting process and observe the opening of the ballot boxes and counting of votes.
The delegation will finish its work after the joint press conference in the afternoon on 27 October, where they, together with other international observers, will present the preliminary conclusions on the election process. 
Composition of the MEPs delegation 
The EP delegation will be composed of 14 MEPs and integrated in an International Election Observation Mission led by the long-term expert mission of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR).
The whole political spectrum of the European Parliament and various EU countries are represented in the delegation:
Andrej PLENKOVIĆ (Croatia, European People's Party — EPP), Chair
Anna Maria CORAZZA BILDT (Sweden, EPP)

Joachim ZELLER, (Germany, EPP)

Michal BONI (Poland, EPP)
Kati PIRI (Netherlands, Progressive Alliance of Socialists and Democrats — S&D)

Tibor SZANYI (Hungary, S&D)
Miroslav POCHE (Czech Republic, S&D)
Ryszard CZARNECKI (Poland, European Conservatives and Reformists — ECR)
Mark DEMESMAEKER (Belgium, ECR)

Johannes van BAALEN (Netherlands, Alliance of Liberals & Democrats for Europe - ALDE)
Petras AUŠTREVIČIUS (Lithuania, ALDE)

Miloslav RANSDORF (CZ, European United Left - Nordic Green Left — GUE/NGL)

Rebecca HARMS (DE, The Greens/ European Free Alliance)

Valentinas MAZURONIS (LT, Europe for Freedom and Direct Democracy group — EFDD) 
Info for journalists 
Head of the European Parliament election observation delegation Mr. Andrej PLENKOVIĆ speaks on behalf of the delegation.
For additional information on delegations activities and whereabouts, interview requests e.o. please contact the press officer travelling with the delegation: 
Agnese KRIVADE (EN, DE,RU)
GSM: +38 096 374 13 08 or (+32) 498 98 39 83
agnese.krivade@europarl.europa.eu
Twitter: EP_ForeignAff
Audiovisual producer travelling with the delegation (photo and video material available for journalist's use)
Charlotte DU RIETZ (EN, FR, SV)
GSM: (+32) 473 540636
charlotte.durietz@europarl.europa.eu
Links
Further information on EP election observation missions
European Parliament
Profile of the Chair of delegation Mr Andrej PLENKOVIĆ
Link for downloading audiovisual material
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

23.10.14

Європарламент подовжив дію безмитного доступу до ЄС для експортерів з України

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Європарламент подовжив дію безмитного доступу до ЄС для експортерів з України

Сьогодні Європейський Парламент підтримав плани з подовження дії безмитного доступу на ринок Євросоюзу для експортерів з України.
Ідея прийняти початкову пропозицію Європейської Комісії та подовжити заходи не вносячи змін до них була підтримана 497 голосами; 78 депутатів висловилися проти неї, 56 – утрималися.
«Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, своєчасне схвалення подовження дії норми, що надає автономні торговельні преференції Україні, доводить, що ЄС здатен діяти швидко та рішуче. Це є доказом нашої політичної волі та моральних зобов'язань», – підкреслив Ґабріелюс Ландсберґіс (представник Європейської народної партії), коментуючи сьогоднішнє голосування у Європарламенті.
Він також додав, що такий крок надасть українським виробникам і представникам бізнесу шанс підготуватися до повного впровадження глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з початку 2016 року.
Контекст
Односторонній торговельний захід було вперше впроваджено у квітні поточного року. Це було зроблено для того, аби надати українській економіці негайну допомогу після того, як Росія запровадила обмеження доступу на свій ринок у результаті політичних подій в Україні цієї весни. Спочатку було заплановано, що термін дії цих заходів завершиться по закінченню шести місяців і вони будуть заміщені обопільним відкриттям ринків. Все це мало відбуватися у відповідності до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що її було ратифіковано парламентами обох сторін у вересні.
Проте під час перемовин з Росією та Україною, які відбулися 12 вересня, ЄС погодився відтермінувати запровадження зони вільної торгівлі між Києвом і Брюсселем до 31 грудня 2015 року як «частину всеохопного мирного процесу в Україні».
Зміст і значення заходів
Згідно з односторонніми торговельними преференціями, скасовується 94,7% тарифів ЄС на імпорт продукції з України. Також скасовуються тарифи ЄС на понад 80% експорту української сільськогосподарської продукції. Водночас Євросоюз вводить обмеження кількості «чутливої» продукції – зокрема, це стосується зернових, свинини, яловичини, птиці і перероблених харчових продуктів. Це важливо, аби не завдати шкоди інтересам виробників з Євросоюзу. Також Україна має відповідати стандартам ЄС у сфері здоров'я, шанувати права людини, засадничі свободи та верховенство права.
Статистика, надана українською стороною, свідчить: у першій половині 2014 року експорт з України до ЄС виріс на 25% (587 дол. США), компенсуючи у такий спосіб зниження експорту з України до Росії (-24,5%).

MEPs prolong Ukraine's duty-free access to the EU market

Plans to prolong a largely duty-free access to the EU market for Ukraine's exports until the end of 2015 were backed by the European Parliament on Thursday.
MEPs voted by 497 votes to 78, with 56 abstentions, to take over the original Commission proposal and prolong the measure without amending it.
"Given the current situation, a timely approval to prolong the regulation granting autonomous trade measures for Ukraine proves that the EU can act swiftly and decisively. This is also a proof of our political will and moral obligation,» said rapporteur Gabrielius Landsbergis (EPP, LT). He added that it would give Ukrainian producers and businesses chance to prepare for the full implementation of the "Deep and Comprehensive Free Trade Area" from the start of 2016.
Background
The unilateral trade measure was first introduced April this year, to provide immediate relief for Ukraine's economy, after Russia imposed restrictions on access to its market following political developments in Ukraine in the spring. The measures were first scheduled to expire after six months and be replaced by a mutual opening of markets in line with a EU-Ukraine association agreement ratified by the EU and Ukraine parliaments in September.
However, in talks with Ukraine and Russia on 12 September, the EU agreed to delay the establishment of a free EU-Ukraine trade zone until the 31 December 2015, as "part of a comprehensive peace process in Ukraine". 
Content and impact of the measure
The unilateral trade preferences remove 94.7% of EU tariffs charged on industrial goods imports from Ukraine. They also remove EU tariffs on over 80% of Ukraine's farm produce exports. However the EU restricts duty-free amounts of "sensitive" products, such as cereals, pork, beef, poultry, and processed food so as not to harm the interests of EU producers. Ukraine is also bound to comply with the EU health standards, and respect human rights, fundamental freedoms and rule of law.
Statistics provided by Ukraine show that the exports from Ukraine to the EU in the first half of 2014 have increased by 25% (worth US$ 587 million), thereby offsetting the reduction in Ukraine's exports to Russia (-24.5%).
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15

22.10.14

ЄС та ЮНІСЕФ об’єднуються для допомоги дітям та родинам, які постраждали від кризи в Україні


ЄС та ЮНІСЕФ об’єднуються для допомоги дітям та родинам, які постраждали від кризи в Україні

 Понад 60 000 сімей та 20 000 школярів отримають доступ до питної води та якісних санітарних умов на сході України.

 КИЇВ, 21 жовтня 2014 року – Служба Європейської Комісії із надання гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) надає 500 тис. євро Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) для забезпечення дітей та жінок, які постраждали від кризи в Україні, водою, якісними санітарними умовами та засобами гігієни. Завдяки спільній ініціативі ЕСНО та ЮНІСЕФ, більше ніж 60 000 дітей та родин отримають предмети гігієни та 20 000 школярам забезпечать доступ до питної води й покращених санітарних умов у школах Донецької та Луганської області.

 «Ці предмети першої необхідності надзвичайно потрібні дітям та родинам, хто залишив свої домівки через збройний конфлікт в Україні. Ми вже розповсюдили 2500 наборів із засобами гігієни. Ми дякуємо ЕСНО за вчасну підтримку, яка дасть ЮНІСЕФ змогу допомогти більше ніж 60 000 внутрішньо переміщеним дітям та родинам, а також тим, хто залишається у зоні конфлікту», - зазначила Голова ЮНІСЕФ Україна Джованна Барберіс. 

Фінансова підтримка ЮНІСЕФ – це лише частина допомоги, яку надає ЕСНО у зв’язку з кризою в Україні. «Європейська Комісія виділила 7.5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для забезпечення нагальних потреб людей, що постраждали від кризи», - зазначив Представник ЕСНО в Україні Мамар Мерзук. Він додав, що «гуманітарна допомога призначена для найбільш незахищених осіб, зокрема, дітей та жінок, згідно принципами Міжнародного гуманітарного права».

 Внаслідок ескалації збройного конфлікту, в Україні перебуває понад 415 тис. внутрішньо переміщених осіб. Щонайменше третина з них – діти. Сім’ї переселенців відчувають гостру потребу у предметах гігієни, таких як підгузники, зубні щітки, мило та пральний порошок.
 Внаслідок бойових дій на сході України, значну частину систем водопостачання було пошкоджено, і близько 250 000 людей у Луганській та один мільйон у Донецькій області залишились без доступу до води. Ситуація дестабілізується, цілісність системи водопостачання та каналізації залишається під загрозою. У деяких системах водопостачання у зоні конфлікту, які продовжують функціонувати, відсутній хлор, що використовується для дезінфекції.

 Дізнайтесь більше за посиланням: www.unicef.org/ukraine
 За детальною інформацією звертайтесь до керівника інформаційного відділу ЮНІСЕФ Вероніки Ващенко, +38.044.254.2450, vvashchenko@unicef.org

 Про ЮНІСЕФ:
 Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює над покращенням життя дітей та сімей на всій території України з 1997 року. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Більше інформації: www.unicef.org.ua. Приєднуйтесь до нас у Twitter , Facebook та ВКонтакте.

 Про ЕСНО
 Служба Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) працює над збереженням життя, гідності та цілісності груп людей, що постраждали від природніх та антропогенних катастроф. Об’єм допомоги від ЄС – один із найбільших у світі, принципи її надання закріплені у Лісабонській угоді. Громадяни ЄС підтримують їх як вираження солідарності європейців зі всіма людьми, що потребують допомоги. Детальніше: www.ec.europa.eu www.facebook.com/ec.humanitarian.aid, twitter.com/eu_echo.