14.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Модернізований ЦНАП відкрився у Фастівській громаді за підтримки Програми ЄС «U-LEAD з Європою»

Logo
Модернізований ЦНАП відкрився у Фастівській громаді за підтримки Програми ЄС «U-LEAD з Європою»

English version is below

 

14 травня у Фастівській громаді на Київщині відкрився модернізований Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Привітати громаду з відкриттям ЦНАП завітали В'ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України, Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації України, Ксав'є Камю, Керівник відділу програм допомоги «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні, Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації, Луїз Морсінг, заступниця Голови Місії, Перший Секретар Посольства Швеції в Україні, Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida.

«Доступ до державних сервісів у сучасному, цифровому та прозорому форматі є вирішальним для якості життя та привабливості громад. Тому я пишаюся тим, що за підтримки програми U-LEAD, яка фінансується ЄС, у Фастівській громаді відкрився Центр надання адміністративних послуг. Належні ЦНАП, вільні від корупції, сприятимуть зміцненню довіри до місцевої влади та створять позитивне середовище для міцної місцевої демократії, розширення можливостей мешканців та процвітання громад», – підкреслив Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги "Належне управління та верховенство права" Представництва ЄС в Україні. 

Завдяки комплексній інституційній підтримці Програми ЄС «U-LEAD з Європою» центр інтегрував широкий перелік сервісів і надаватиме 65 тисячам мешканців громади 248 послуг, включно з найнеобхіднішими: соціальні, земельні, послуги ДРАЦС, реєстрація місця проживання, бізнесу та нерухомості. 

«З кожним новим належним ЦНАП наша область стає на крок ближчою до налагодження ефективної системи надання послуг. Якісні послуги доступні для кожного є одним з пріоритетів, над яким працює наша команда. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку у покращенні якості надання адміністративних послуг для населення, адже за підтримки U-LEAD в області створюються 19 ЦНАП», – прокоментував голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. 

«Головним завданням в процесі децентралізації завжди було формування спроможних громад, які зможуть забезпечити надання доступних і якісних послуг. Належний ЦНАП у громаді – це показник правильного вектору зусиль місцевої влади, важливий крок на шляху до стійкого розвитку та зростання рівня спроможності. Від імені Міністерства розвитку громад та територій України я вітаю Фастівську громаду з сьогоднішньою важливою подією та бажаю продовжувати обраний шлях розвитку», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода. 

Програма спільно з громадою облаштували меблями, технікою та програмним забезпеченням 24 робочих місця ЦНАП, включно з місцем для самообслуговування, де мешканці можуть отримувати електронні послуги. Також у ЦНАП встановлена електронна система керування чергою. 

"Сьогодні українці можуть отримати адмінпослуги в понад 1821 точці доступу. Ми плануємо до 2024 року розширити мережу ЦНАП до 3867 точок. Кожен зможе отримати якісні державні послуги, незалежно від того, де мешкає, — у місті-мільйоннику чи маленькій територіальній громаді. Мінцифра працює над тим, щоб збільшити середню кількість послуг, які надають у ЦНАП, — зі 105 до 400-800. Це дозволить українцям отримувати в єдиному просторі всі необхідні послуги протягом життя",зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Фастівська громада самостійно зробила капітальний ремонт приміщення за дизайн-проєктом Програми, облаштувала ЦНАП для потреб людей з інвалідністю. В приміщенні ЦНАП з'явився дитячий куточок та громадська приймальня. Всі співробітники ЦНАП пройшли навчання з підвищення кваліфікації, спеціально розроблене українськими, шведськими та естонськими експертами Програми. 

«Швеція та Європейський вже довгий час є надійними партнерами України в її реформаторських зусиллях. Програма «U-LEAD з Європою» — прекрасний приклад плідної співпраці між Україною та ЄС. Програма підтримує створення 484 належних Центрів надання адміністративних послуг по всій Україні та понад 1300 точок доступу до адмінпослуг, які наближають їх до мешканців громад. Ми дякуємо Фастівській громаді за ефективне партнерство та проактивну позицію», прокоментувала Луїз Морсінг, Заступниця Голови Місії, Перший Секретар Посольства Швеції в Україні.

Михайло Нетяжук, голова Фастівської громади, висловив подяку партнерам: «Завдяки співпраці з Програмою наша громада модернізувала центр надання адміністративних послуг та зробила його сучасним та комфортним, де жителі зможуть отримати послуги якісно та зручно. Я впевнений, що наша громада продемонструє чудові результати і ми продовжимо плідну співпрацю з партнерами». 

***   

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua

______________

 

 

Modernised ASC opened in Fastiv hromada with support by the EU-funded U-LEAD with Europe Programme

On 14 May, a modernised Administrative Service Center (ASC) opened in Fastiv hromada in Kyiv region. Viacheslav Nehoda, Deputy Minister of Hromadas and Territories Development of Ukraine; Liudmyla Rabchynska, Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine; Xavier Camus, Head of the Good Governance and Rule of Law Section at the EU Delegation to Ukraine; Vasyl Volodin, Head of the Kyiv Regional State Administration; Louise Morsing, Deputy Head of Mission, First Secretary of the Swedish Embassy in Ukraine; Susanna Dellans, Programme Director of U-LEAD with Europe from Sida joined the opening ceremony and congratulated the residents.

Xavier Camus, Head of the Good Governance and Rule of Law Section at the EU Delegation to Ukraine noted: "Access to public services in a modern, digital and transparent manner is crucial for citizens' quality of life and attractiveness of hromadas. I am therefore proud that with the support of the EU-funded U-LEAD with Europe Programme an efficient administrative service centre has been opened in Fastiv hromada. Having well-functioning ASCs free of corruption will strengthen trust in the local authorities and create a positive environment for empowerment of residents and economic growth".

With the comprehensive institutional support of the EU-funded U-LEAD with Europe Programme, the centre has integrated a wide range of services and will provide 65,000 residents with 248 services, including social services, land services, civil status registration, business, and real estate services.

"With each new well-functioning ASC, our region is one step closer to establishing an effective service delivery system. Quality services available to everyone is one of the priorities on which our team works. We are grateful to international partners for their support in improving the quality of administrative services for the population, because with the support of U-LEAD, 19 ASCs are being created in the region", – commented Vasyl Volodin, Head of the Kyiv Regional State Administration. 

"The main task of decentralisation has always been the formation of capable hromadas that ensure the provision of accessible and quality services. Well-functioning ASC is an indicator of the right vector for local government efforts, an important step towards sustainable development and capacity building. On behalf of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, I congratulate the Fastiv hromada on today's important event and wish to continue the chosen path of development", – mentioned Viacheslav Nehoda, Deputy Minister of Hromadas and Territories Development of Ukraine.

The programme, together with the hromada, equipped 24 workplaces with furniture, IT equipment and software, including a self-service place where residents can receive e-services. An electronic queue management system is also installed in the ASC.

"Today, Ukrainians can receive administrative services at more than 1,821 access points. We plan to expand the ASC network to 3,867 points by 2024. Everyone will be able to receive quality public services, regardless of where they live – in a city of millions or a small territorial hromada. The Ministry is working to increase the average number of services provided by the ASC from 105 to 400-800. This will allow Ukrainians to receive all the necessary services in one space throughout their lives", – stated Lyudmyla Rabchynska, Deputy Minister of Digital Transformation of Ukraine. 

The Fastiv hromada renovated the ASC premises according to the design provided by the Programme, and equipped it for the people with disabilities. There is a children's corner and a citizen office in the Centre. All ASC employees passed the training, tailor-made by Ukrainian and Swedish experts of U-LEAD with Europe.

"Sweden and the EU have been committed partners to Ukraine in its reform endeavours for a long time. The U-LEAD with Europe Programme is an excellent example of fruitful cooperation between Ukraine and the EU. The Programme supports the establishment of 484 Administrative Service Centres all over Ukraine and more than 1 300 access points to service provision, which bring services closer to the population. We are grateful to Fastiv hromada for effective partnership and active position", – said Louise Morsing, Deputy Head of Mission, First Secretary of the Swedish Embassy in Ukraine. 

Mykhailo Netyazhuk, Head of the Fastiv Hromada, thanked the partners: "Thanks to the cooperation with the programme, our community has modernised the administrative service center and made it up to date and comfortable, where residents can receive quality and convenient services. I am confident that our community will demonstrate excellent results and we will continue fruitful cooperation with partners."

***   

Background information: The U-LEAD with Europe is the international programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/For more information, please contact communication experts of the U-LEAD with Europe Programme support to improved administrative service delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoriia Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.