19.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Перша зустріч у рамках спеціального діалогу між Україною та Євросоюзом щодо Європейської зеленої угоди та «зеленого переходу» України

Logo
Перша зустріч у рамках спеціального діалогу між Україною та Євросоюзом щодо Європейської зеленої угоди та «зеленого переходу» України

English version is below

Сьогодні заступниця Генерального Директора Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та перемовин про розширення і голова Групи з підтримки України (SGUA) Катаріна Матернова та Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина співголовували під час першої зустрічі, що відбулася в рамках спеціального діалогу щодо Європейської зеленої угоди та «зеленого переходу» України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс започаткували зазначений спеціальний діалог в лютому. У конструктивному обговоренні в його рамках також взяло активну участь широке коло експертів з обох сторін.

Під час зустрічі учасники обговорили конкретні кроки для посилення співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема довгострокову стратегію для досягнення Україною кліматичної нейтральності, модель кліматичного управління, оновлення Національно визначеного внеску, фінансування «зеленого переходу», механізм коригування вуглецю на кордоні, Фонд енергоефективності, водневі технології, "справедливий перехід" вугільних регіонів, Європейські промислові альянси та Державну стратегію управління лісами України.

Катаріна Матернова відзначила зусилля України щодо перегляду Національно визначеного внеску. ЄС продемонстрував готовність підтримати подальші зусилля України з побудови стійкої моделі кліматичного управління, а також допомогти в напрацюванні власної довгострокової стратегії щодо досягнення кліматичної нейтральності, що лягла б в основу політик та "зеленого" переходу всієї економіки. Обидві сторони підкреслили продуктивну співпрацю та бажання до подальшої інтенсивної взаємодії щодо цих питань.

Сторони обговорили фінансування «зеленого переходу», і ЄС вкотре запевнив у своїй відданості підтримці України в її зусиллях щодо зеленої трансформації.  Ця підтримка передбачає, серед іншого, фінансову співпрацю із залученням широкого спектру наявних інструментів - від технічної допомоги до поєднання фінансових ресурсів з різних джерел і фінансових гарантій у співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

Обговорюючи питання енергоефективності, співголови схвалили створення Фонду енергоефективності, одного з найбільших флагманських проєктів в Україні, фінансованих ЄС. Сторони відзначили успіх Фонду у питанні осучаснення багатоквартирних будинків і необхідність належного розподілу ресурсів, зокрема з Державного бюджету України. Вони також наголосили на необхідності продовжити реформи в галузі енергоефективності.

Зважаючи на активну участь України в Європейській платформі для вугільних регіонів на перехідному етапі, співголови привітали початок роботи ініціативи для вугільних регіонів Західних Балкан та України спільно зі Світовим Банком. Сторони також підсумували результати поточних обговорень щодо підтримки вугільних регіонів України на перехідному етапі в рамках підходу «Команди Європа».

Сторони відзначили потужний потенціал для подальшої співпраці в галузі відновлюваного водню. Співголови привітали приєднання України до Європейського альянсу з чистого водню та Сировинного альянсу, а також потенціал для побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною щодо стійкого та відповідального використання сировини та акумуляторів.

Делегації обмінялися думками щодо  європейського механізму коригування вуглецю на кордоні. ЄС відзначив, що мета механізму полягає в тому, щоб вирішити проблеми, пов'язані з витоками вуглецю. Євросоюз підкреслив, що механізм враховуватиме політики країн з-поза меж ЄС та відповідатиме правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Ольга Стефанішина висловила занепокоєння щодо можливого впливу механізму на торговельний обіг між Україною та ЄС. Наостанок українська делегація представила Державну стратегію управління лісами, щодо якої сторони домовилися посилити діалог.

Сьогоднішня дискусія засвідчила бажання обох сторін до подальшого просування діалогу щодо "зеленого" переходу України та Європейської зеленої угоди, а також до включення до його порядку денного нових напрямів співпраці під час наступних зустрічей, що відтепер будуть відбуватися щоквартально.

 

За додатковою інформацією,  будь ласка, звертайтеся до відділу преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні: delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

___________________

 

 

First meeting of focused dialogue between the EU and Ukraine on the EU Green Deal and Ukraine Green Transition

 

Today, the European Commission's Deputy Director General for European Neighbourhood and Enlargement Negotiations and Head of the Support Group for Ukraine (SGUA) Katarína Mathernová and Ukraine's Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration, Olga Stefanishyna co-chaired the first meeting of focused dialogue on the European Green Deal and Ukraine's Green Transition.

The Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal and the European Commission Executive Vice-President Frans Timmermans had launched this focused dialogue in February. A wide range of experts on both sides took actively part in the constructive dialogue.

During the meeting, the participants discussed concrete steps for enhanced cooperation between Ukraine and the EU, including long term strategy towards Ukraine's climate neutrality, climate governance architecture and the update of the Nationally Determined Contribution, Green Transition Financing, the Carbon Border Adjustment Mechanism, the Energy Efficiency Fund, hydrogen technologies, the "just transition" of coal regions, European Industry Alliances and Ukraine's forestry strategy.

Katarína Mathernová took note of Ukraine's efforts regarding the revision of its Nationally Determined Contribution. The EU signalled readiness to support further Ukrainian efforts for setting up a robust Ukrainian climate governance architecture and to support the development of a government owned long-term climate neutrality strategy, which would guide policies and the "whole-of-the-economy" green transition. Both sides underlined the good cooperation and willingness to further intensify cooperation on these topics.

Green Transition Financing was discussed and the EU side reiterated EU's commitment to supporting Ukraine in its green transformation endeavour including through financial cooperation, through a wide range of instruments available, from technical assistance to blending and guarantee mechanisms in cooperation with International Financing Institutions.

On energy efficiency, the co-chairs lauded the establishment of the Energy Efficiency Fund (EEF), one of the largest EU-funded flagship projects in Ukraine, its success towards renovating multi-apartment buildings, and the need for adequate allocation of resources including from the Ukrainian State budget. They also stressed the necessity to continue energy efficiency reforms.

Based on Ukraine's active participation in the European Coal Regions in Transition Platform, the co-chairs welcomed the launch of the Coal Transition Initiative for Ukraine and the Western Balkans, jointly with the World Bank, and took stock of ongoing discussions to support the transition of Ukraine's coal regions in a Team Europe approach.

The strong potential for further cooperation on renewable hydrogen was underlined. The co-chairs also welcomed the start of Ukrainian participation in the Clean Hydrogen Alliance and in the Raw Materials Alliance, and the potential for building a strategic partnership on sustainable and responsible raw materials and batteries between the EU and Ukraine.

The two delegations also exchanged views on the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism. The EU noted that the objective of the CBAM is to address carbon leakage and underlined that the mechanism will take into account third country policies and will be designed in the full respect with  World Trade Organization (WTO) rules.  Olga Stefanishyna expressed concerns about potential impact on the trade flow between Ukraine and the EU. Finally, the Ukrainian delegation presented the forestry reform in Ukraine, on which it was agreed to intensify the dialogue.

Today's discussion highlighted both parties' willingness to further advance dialogue on Ukraine's Green Transition and the European Green Deal and to enlarge its scope to new areas of cooperation in subsequent meetings taking place quarterly from now on.

 

For additional information, please contact the Press and Information section of the Delegation of the European Union to Ukraine: delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.