30.11.15

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet

Анонси подій: 30 листопада – 6 грудня

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
1.12. Панельна дискусія: «Запуск Зони вільної торгівлі - 2016: місія здійсненна?» Київ, Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2 Народні депутати, представники органів виконавчої влади та експерти розкажуть про досягнення і виклики виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і поінформують про готовність нашої країни до повноцінного запуску зони вільної торгівлі з січня 2016 року.
Детальніше: http://on.fb.me/1NefJVO
2.12. Дискусія на тему оцінки результатів перегляду Європейської політики сусідства для України та її сусідів Київ, Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101 Детальніше:
Юргіс Вілчінскас,
067 224 46 05
2.12. Експорт-практикум про особливості виходу на ринок ЄС Київ, вільний простір "Smartville", бульвар Тараса Шевченка, 36а Детальніше: http://on.fb.me/1XktQ2e
3.12. Конференція "Інформаційне суспільство України: досягнення та пріоритети реформ" Київ, готель "Fairmont Grand", вул. Набережно-Хрещатицька, 1 Мета конференції – визначити умови проведення відповідних реформ, участь програм ЄС і Ради Європи у їх проведенні, а також головні пріоритети майбутніх дій, зокрема потребу в міжнародній допомозі.
Детальніше:
Юлія Зелінська,
098 446 61 95,
zelin.tk@gmail.com

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
1.12. Зустріч підкомітету Європейського Парламенту з прав людини
Брюссель
 На порядку денному зустрічі, зокрема, такі питання: 1. Обмін думками з Європейською службою зовнішньої дії щодо ситуації з правами людини в Україні; 2. Обмін думками з представниками неурядових організацій щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму
1.12. Тристоронні торговельні перемовини між ЄС, Україною та Росією Брюссель
3.12. Зустріч комітету Європейського Парламенту із закордонних справ і підкомітету з безпеки і оборони
Брюссель
Тема зустрічі: «Стан дотримання Мінських угод: поліпшення безпекової ситуації в Україні?». Очікується, що у зустрічі також візьмуть участь представники міністерств закордонних справ Німеччини, Франції, України та Європейської служби зовнішньої дії

Announcements: 30 November – 6 December


Events in Ukraine


Date
Event
Location
Relevant information
1.12.
Panel discussion "Launch of free trade area-2016: is mission possible?"
Kyiv, Ukrainian Crisis Media Center, 2, Khreshchatyk str.
MPs, local authorities and experts will discuss issues related to achievements and challenges in regard to the implementation of EU-Ukraine association agreement and inform about Kyiv's readiness for the full-fledged establishment of deep and comprehensive free trade area as of January 2016.
More information:
2.12.
Informal roundtable discussion on the outcomes of ENP review and their meaning for Ukraine and its neighbors
Kyiv, EU Delegation to Ukraine, 101, Volodymyrska str.
More information:
Jurgis Vilčinskas,
067 224 46 05
2.12
Practical workshop on export opportunities and access to EU market
Kyiv, creative space "Smartville", 36, Taras Shevchenko blvd.
More information:
3.12.
Conference "Information society of Ukraine: achievements and reform priorities"
Kyiv, "Fairmont Grand" hotel, 1, Naberezhno-Khreshchatytska str.
Conference is aimed at setting out the conditions for implementing reforms, participation of EU and Council of Europe programmes in these reforms' realisation, as well as the main priorities of future activities, including international aid.
More information:
Yulia Zelinska,
098 446 61 95,

Events in EU (or related to the EU)

Date
Event
Location
Relevant information
1.12.
Meeting of European Parliament's sub-committee on Human Rights
Brussels
 Two topics are on the agenda of the meeting: 1. Exchange of views with the EEAS on the latest developments on the human rights situation in Ukraine; 2. Exchange of views on the human rights situation in the occupied territories of Eastern Ukraine and in Crimea with NGO representatives
1.12.
Trilateral EU-Ukraine-Russia trade talks
Brussels
3.12.
Meeting of European Parliament's committee on Foreign Affairs and the sub-committee on Security and Defence
Brussels
The main topic of the meeting: "The state of implementation of the Minsk Agreements: improving the security situation in Ukraine?" It is also expected that representatives of the German, French and Ukrainian Foreign Ministries and of the EEAS will take part in the meeting26.11.15

Як подолати енергетичну кризу по-європейськи?


Київ, 26 листопада 2015 року

Як подолати енергетичну кризу по-європейськи?


27 листопада о 18:00 у бізнес-центрі "Поділ Плаза" (вул. Спаська, 30) відбудеться панельна дискусія "Шлях до низьковуглецевої економіки в Україні" у рамках всеукраїнського освітньо-практичного форуму "Енергія змін". Під час панельної дискусії представники громадянського суспільства, державних органів та експертних організацій обговорять можливості та перешкоди для подальшого "зеленого" розвитку енергетики України, а також кроки, які мають зробити влада, бізнес та громадське суспільство для забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки.
Учасники обговорять такі питання:
Сталий розвиток через конкуренцію – що зробила держава і що потрібно зробити для того, щоб подолати монополізм у енергетиці?
Право на самозабезпечення енергією – чому українці його зараз не мають - що потрібно зробити для того, щоб енергетичні кооперативи стали дійсністю?
Мікромережі та розподілені системи – як зробити їх реальністю в Україні?
Енергоефективність як пріоритет – чому держава про неї тільки говорить?
Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь:
Що? Панельна дискусія "Шлях до низьковуглецевої економіки в Україні"
Коли? 27 листопада 2015, 18:00 – 19:00
Де? бізнес-центр "Поділ Плаза", вул. Спаська 30, м. Київ
Учасники: Гліб Стригуненкопровідний спеціаліст, Департамент стратегічного планування Міністерства енергетики та вугільної промисловості
Ірина Ставчукексперт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України
Олександр Шебуренковспеціаліст проекту UDHEEP - підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України
Ігор Черкашинголова Експертної платформи з енергоефективності
З питань акредитації, будь ласка, звертайтесь до пані Вікторії Білаш за тел. +38 098 913 83 29
або на e-mail: 
press@necu.org.ua

A European Perspective for Ukrainian Energy Crisis

On November 27th at 6:00 p.m. the panel discussion Pathways to a Low-carbon Economy in Ukraine will take place in Kyiv at Podil Plaza business centre (30 Spaska Str.) within the"Power Shift" ForumThe event will gather state authorities, civil society organisations and energy experts to discuss further steps, which the stakeholders should take to ensure sustainable development of the country's energy sector and economy.
During the event participants will discuss the following questions:
Sustainable development through competition: what did the state do and what should be done to fight monopolism in the energy sector?Right of energy self-sufficiency: why do not Ukrainians have it and what has to be done to make energy cooperatives a reality? Micro-energy networks and distributed systems: how to make their implementation a reality in Ukraine?
Energy efficiency as a priority: why do state authorities only talk about it?
Media are invited to participate:
What? Panel discussion Pathways to a Low-carbon Economy in Ukraine
When? 27 November 2015, 18:00 – 19:00
Where? Podil Plaza business centre, 30 Spaska Str. (Kyiv)
Key Participants Hlib Strygunenko, leading expert of the Strategic Development Department of Ministry of Energy and Coal Industry;
Iryna Stavchuk, climate change expert of the National Ecological Centre of Ukraine;
Olexander Sheburenkov, specialist of the UDHEEP project – Improving energy efficiency in the district heating sector of Ukraine;
Igor Cherkashyn, head of the Expert Platform on Energy Efficiency.
Andrij Zinchenko, expert of the Energy policy group of the Reanimation Package of Reforms.
For accreditation, please contact Viktoria Bilash via tel. +38 098 913 83 29 or e-mail: press@necu.org.ua.

Detailed programme of the Forum is available here.25.11.15

ЄС, Молдова та Україна посилюють прикордонну співпрацю


ЄС, Молдова та Україна посилюють прикордонну співпрацю

Брюссель, 24 листопада 2015 року. У підписаній сьогодні угоді, ЄС, Республіка Молдова та Україна вирішили зміцнити свою прикордонну співпрацю. Угода передбачає розширений мандат, що доповнює Меморандум про взаєморозуміння, яким було засновано Місію Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), а також її продовження ще на 24 місяців.
Новий мандат забезпечить допомогу у впроваджені тих аспектів Угод про асоціацію, що стосуються прикордонних та митних питань, а також підтримку у впровадженні Угод про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, які обидві країни підписали у 2014 році. Він забезпечить, зокрема, застосування відповідних до стандартів ЄС підходів у прикордонних, митних та податкових питаннях, а також надання порад експертів прикордонним службам, митним службам та іншим відповідним державним установам.
Угоду було підписано від імені Єврокомісії генеральним директором у справах сусідства та переговорів з питань розширення ЄС Крістіаном Даніелсоном, від імені України заступником Міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, від імені Молдови Послом Молдови при ЄС Євгеном Карасем.

EU, Moldova and Ukraine strengthen border cooperation

Brussels, 24 November 2015. In an agreement signed today, the EU, the Republic of Moldova and Ukraine have decided to strengthen their border cooperation. The agreement foresees an enhanced mandate which consolidates the Memorandum of Understanding establishing the European Commission Border Assistance Mission to the Republic of Moldova and to Ukraine (EUBAM), as well as its extension for additional 24 months.
The new mandate will support a smooth implementation of border and customs related aspects of the Association Agreements, as well as of the agreements on Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA), signed with both countries in 2014. It will allow in particular the use of more tailored strategies on border, customs and fiscal matters, and the provision of expert advice to border police, customs administration and other relevant state agencies.
The agreement was signed on behalf of the European Commission by Director-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations Mr Christian Danielsson, on behalf of Ukraine by Deputy Minister of Foreign Affairs Ms Olena Zerkal, and on behalf of the Republic of Moldova by H.E. Ambassador Eugen Caras.


24.11.15

Спільна заява з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками (25 листопада)

Спільна заява з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками (25 листопада)

Напередодні Міжнародного для боротьби за ліквідацію насильства над жінками ми об'єднуємо наші голоси, аби покласти край насильству над жінками і дівчатами.
Віце-президент Європейської Комісії Франц Тіммерманс, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні, Європейський Комісар з міжнародної співпраці та розвитку Невен Міміца, Європейський Комісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос, Європейський Комісар з гуманітарної допомоги та управління у кризових ситуаціях Христос Стиліанідес та Європейський Комісар з юстиції, прав споживачів і ґендерної рівності Вєра Юрова зробили таку заяву:
«Напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками ми об'єднуємо наші голоси, аби покласти край насильству над жінками і дівчатами. Це насильство є кричущим порушенням прав людини; воно є ґендерною дискримінацією, що завдає шкоди кожній країні Європи і світу.
Ми рішуче засуджуємо усі форми насильства над жінками і дівчатами.
Цифри є доволі тривожними: за своє життя одна з трьох жінок у Європейському Союзі піддавалася певним формам насильства на ґендерній основі. Дуже багато дівчат у ЄС та поза його межами одружуються у дитинстві; також багатьох дівчат у ранньому віці калічать. У багатьох країнах понад половина вбитих жінок у власних оселях – це справа рук їхніх близьких партнерів, зокрема родичів або членів родини. Також жінки є вкрай уразливими до усіх форм насильства у зонах конфлікту та під час гуманітарних криз.
Поточного року ми маємо звернути особливу увагу на зростання кількості жінок-біженок або жінок, які шукають притулку в ЄС. Деякі з них під час своїх подорожей пережили зґвалтування, побиття або сексуальну експлуатацію; інші – втікають від насильства на ґендерній основі, що спіткало їх у рідних країнах. Вони прибувають у Європу, потребуючи ґендерно чутливої допомоги, яку ми мусимо їм надати.
Боротьба проти усіх форм насильства над жінками і дівчатами залишається ключовим пріоритетом для Європейської Комісії – як у межах ЄС, так і поза його кордонами. Директива ЄС з прав жертв, що визнає особливі потреби жертв насильства на ґендерній основі, набула чинності 16 листопада. Ми підтримуємо приєднання Євросоюзу до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками і домашньому насильству та боротьбу проти цих явищ як подальший крок ефективної боротьби проти насильства над жінками і дівчатами на державному та європейському рівнях.
Іншою формою насильства, об'єктами якого особливо стають жінки та дівчата, є сексуальне насильство під час конфліктів. Оскільки ми відзначаємо п'ятнадцяту річницю від часу ухвалення Резолюції Ради безпеки ООН №1325 «Жінки, мир і безпека», ЄС та міжнародна спільнота повинні активізувати зусилля для викорінення усіх таких форм насильства та притягнення винних у таких злочинах до відповідальності.
Ми вважаємо, що не може бути довготривалого розвитку без розширення можливостей для жінок; і цього неможливо досягти, якщо не ліквідувати усі форми насильства над жінками і дівчатами. Саме тому ЄС тяжко працював, аби зробити права жінок центральною темою нових Цілей сталого розвитку, включаючи особливі цілі щодо ліквідації ґендерного насильства і згубних практик проти жінок і дівчат.
Від січня 2016 року буде застосовано новий План дій з ґендерних питань для зовнішніх відносин ЄС на 2016-2020 роки, який було схвалено Радою. Боротьба проти усіх форм насильства над жінками і дівчатами є однією з пріоритетних цілей цього документу. Задля підняття обізнаності нещодавно Європейська служба зовнішньої дії розпочала дипломатичне поширення ідей та поглядів із орієнтацією на усі форми насильства над дітьми та жінками, особливо на припинення ранніх, примусових шлюбів і шлюбів між дітьми та обрізання жіночих статевих органів.
Поточного року Європейська Комісія виділила 8 млн. євро на реалізацію проектів, покликаних запобігати і боротися проти насильства над жінками та дівчатами у ЄС; 20 млн. євро було надано на проекти з боротьби проти цих згубних практики поза межами Євросоюзу. ЄС продовжує фінансувати гуманітарні проекти, залучені у боротьбу проти насильства на ґендерній основі під час надзвичайних ситуацій і криз.
Сьогодні будівля Берлемону в Брюсселі підсвічена помаранчевим кольором на підтримку кампанії Генерального секретаря ООН «16 днів активізму проти ґендерного насильства».
Євросоюз твердо відданий ідеї зміцнення своїх зусиль, аби проблема насильства на ґендерній основі залишилася у минулому».

Joint Statement on the International Day for the Elimination of Violence against Women, 25 November 2015

Ahead of the occasion of the International Day for the elimination of violence against women, we join our voices to put an end to violence against women and girls.
Frans Timmermans, First Vice-President, Federica Mogherini, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission, Neven Mimica, Commissioner for International Cooperation and Development, Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, and Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, made the following statement:
Ahead of the occasion of the International Day for the elimination of violence against women, we join our voices to put an end to violence against women and girls. This violence constitutes a blatant violation of human rights and gender discrimination that blights every country in Europe and worldwide.
We strongly condemn all forms of violence against women and girls.
The figures are alarming: one in three women in the EU has experienced some form of gender-based violence in their lives. Too many girls are married or mutilated in childhood within our borders and beyond. In many countries, over half of murdered women are killed by an intimate partner, a relative or family member, in their own homes. They are also very vulnerable to all forms of violence in conflict areas and during humanitarian crises.
This year, we should pay special attention to the growing numbers of women seeking refuge or asylum in the EU. Some have been raped, beaten or sexually exploited during their journey, while others flee gender-based violence in their home countries. They are arriving in Europe in need of gender-sensitive support, which we must provide.
Combating all forms of violence against women and girls remains a key priority for the Commission, both within and outside EU borders. The EU Victims' Rights Directive, which recognises the specific needs of victims of gender-based violence, entered into force on 16 November. We support the EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence as a further step to effectively combat violence against women and girls at national and European levels.
Another form of violence that targets most specifically women and girls is sexual violence in conflict. As we are celebrating the 15th anniversary of the UN Security Council's milestone Resolution 1325 on Women, Peace and Security, the EU and the international community must intensify their efforts to eliminate all such forms of violence and bring the perpetrators to justice.
We believe that there cannot be sustainable development without women's empowerment and this cannot be achieved without eliminating all forms of violence against all women and girls. This is why the EU has worked hard to put women's rights at the core of the new Sustainable Development Goals, including specific targets regarding the elimination of gender-specific violence and harmful practices against women and girls.
As from January 2016, a new Gender Action Plan 2016-2020 for EU external relations, endorsed by the Council, will be applied. Fighting against all forms of violence against women and girls is one of the priority objectives. In an effort to raise awareness, the European External Action Service has recently launched a diplomatic outreach with a focus on all forms of violence against children and women and in particular to end child, early and forced marriage and female genital mutilation.
This year, the European Commission has allocated about €8 million in projects preventing and combating violence against women and girls within the EU and €20 million in fighting against harmful practices abroad. The EU continues to fund humanitarian projects that respond to gender-based violence in emergencies and crises.
Today, the Berlaymont building is lit in orange in support of the '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' campaign of the UN Secretary General.
The EU is firmly committed to strengthen its efforts in order to make gender-based violence a problem of the past.


ЯК ЗМІНИТЬСЯ СКЛАД І РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ І ОБРАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ЇЇ ЧЛЕНІВ


ЯК ЗМІНИТЬСЯ СКЛАД І РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ НОВОГО ЗАКОНУ І ОБРАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ЇЇ ЧЛЕНІВ

23 листопада 2015 року у Верховній Раді відбувся семінар-круглий стіл «Відповідальність за державні витрати: роль зовнішнього аудиту» за участі народних депутатів України, членів Рахункової палати, експертів міжнародних організацій. У центрі уваги – новий закон і нова роль Рахункової палати у контролі за державними витратами.
9 серпня 2015 року набув чинності новий Закон «Про Рахункову палату». «Зокрема, Закон запроваджує прозорий порядок призначення членів Рахункової палати на конкурсній основі, посилює повноваження Рахункової палати та незалежний статус її членів, а також сприяє приведенню методології зовнішнього фінансового контролю до міжнародних стандартів», - пояснив Андрій Павелко, Народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
«19 та 20 листопада підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради з питань бюджету провів співбесіди з 67-ма кандидатами, що подали свої документи. Рівень кандидатів досить високий. Є люди з системи Рахункової палати (начальники відділів, керівники департаментів, головні контролери), а також зовнішні кандидати з юридичного бізнесу, банківської сфери на науки. Співбесіди відбувались абсолютно відкрито з присутністю представників громадськості, зокрема, Реанімаційного пакету реформ, які спільно з Центром політичних студій та аналітики зголосились за власною ініціативою та за погодженням бюджетного комітету провести експертний аналіз з відкритих джерел біографій кожного з кандидатів», - розповів голова підкомітету з державного фінансового контролю, народний депутат Іван Крулько. Далі у Верховній Раді відбудеться відкрите рейтингове голосування за кожного кандидата.
Новий склад Рахункової палати має стати важливим інструментом боротьби з корупцією у сфері використання публічних коштів. Відповідно до нового закону, окрім надходжень та витрат з Державного бюджету, до повноважень додалися ще дуже важливі предмети перевірки. Зокрема, кредити, залучені до бюджету від іноземних держав, банків та фінансових організацій, державні закупівлі за бюджетні кошти, цільові програми, інвестиційні проекти, державна допомога тощо. Рахункова палата отримала права пересилати до Генеральної прокуратури України відповідні матеріали. ГПУ, у свою чергу, буде вимушена поінформувати Рахункову палату про вжиті заходи реагування.
Остап Семерак, Народний депутат, Голова Української частини Парламентського комітету асоціації, наголосив на важливості оприлюднення звітів Рахункової палати, а також нагадав про зобов'язання України в сфері контролю державних витрат по Угоді про Асоціацію.
Новий закон також передбачає новий рівень незалежності діяльності Рахункової палати. «Члени Рахункової палати відповідно до нового закону будуть вільними від політичного тиску. Але залежить від нових членів палати, чи зможуть вони захистити принципи незалежності, закладені у законі. Тому величезна відповідальність зараз на парламенті за те, щоби до цього органу потрапили справжні професіонали, а не протеже високопоставлених політиків», - сказав Томас Фреллесен, заступник Голови Представництва ЄС в Україні.
Звіти Рахункової палати мають стати інструментом відкритого державного управління і забезпечити реальну підзвітність суспільству всіх розпорядників державних коштів. «Контроль, а відтак запобігання та зменшення корупції у сфері державних витрат призведе до створення доданої вартості для суспільства у вигляді покращення фінансового менеджменту та економії публічних коштів, зростання якості, забезпечення доступності державних послуг», - сказав член Рахункової палати Василь Невідомий.
Про усі зміни в складі, діяльності і ефективності роботи Рахункової палати будуть відомі широкому загалу, оскільки новий закон передбачає оприлюднення всіх звітів на офіційному веб-сайті палати.
Круглий стіл організовано за підтримки Української частини Парламентського комітету асоціації. Серія круглих столів в рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив та фінансується Європейським Союзом. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня знань, пов'язаних з ЄС, особливо щодо реалізації Угоди про Асоціацію і співробітництва Україна-ЄС, членів парламенту України і місцевих політиків шляхом проведення шести тематичних круглих столів. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном +380445313768.

HOW THE ROLE OF THE ACCOUNTING CHAMBER WILL CHANGE AFTER ADOPTION OF THE NEW LAW AND ELECTION OF THE NEW MEMBERS

On November, 23, 2015, the seminar-roundtable "Accountability for public spending: the role of external audit" took place in the Verkhovna Rada where members of the Parliament of Ukraine, Accounting Chamber of Ukraine and local and international experts participated. The focus of the roundtable was the new law and new role of the Accounting Chamber in the control of public spending.
On August, 9, 2015, the new law on Accounting Chamber came into force. "Among other innovations this law establishes a transparent procedure for appointing members of the Accounting Chamber on a competitive basis, increases the powers of the Accounting Chamber and independent status of its members and contributes to bringing external audit methodologies to the international standards", explained Member of the Parliament, Head of the Verkhovna Rada Budget Committee Andriy Pavelko.
"On November, 19-20 the Subcommittee on State Financial Control and Accounting Chamber of the Verkhovna Rada Budget Committee held interviews with the 67 candidates who submitted their documents. The level of candidates is very high. There are people from the system of the Accounting Chamber (heads of departments, chief inspectors) and external candidates from business, law firms, banking, and science. The interviews took place entirely open to the presence of the public, particularly the Reanimation Package of Reforms, which together with the Center for Political Studies and Analysis on their own initiative and with the agreement of the Budget Committee committee to conduct expert analysis of biographies of each of the candidates from open sources", said the head of the Subcommittee on state financial control, member of the Parliament Ivan Krulko. Then, an open rating vote for each candidate will be held in the Parliament.
The new Accounting Chamber has become an important tool for fighting corruption in the use of public funds. Under the new law, in addition to revenues and expenditures of the State budget, other very important subjects are added to its authority. In particular, the loans brought into the budget from foreign states, banks and financial institutions, government procurement for budget funds, target programs, investment projects, state aid and more. The Chamber received the right to send corresponding materials to the Prosecutor General of Ukraine. GPU, in turn, will have to inform the Accounting Chamber of response measures.
Ostap Semerak, Member of the Parliament, Chair of the Ukrainian Part of the Parliamentary Association Committee, emphasized the importance of the publication of reports of the Accounting Chamber and reminded of the obligations of Ukraine in the sphere of government spending under the Association Agreement.
The new law also provides for a new level of independence of the Accounting Chamber. "Members of the Chamber under the new law will be free from political pressure. But it depends on the new members, whether they can protect the independence enshrined in law. Therefore, a great responsibility is upon the Parliament for this body to get real professionals rather than high-level politicians", said Thomas Frellesen, Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine.
Reports of the Accounting Chamber should be a tool for open government and ensure real accountability of all public disponents of the public funds. "Monitoring and thus preventing and reducing corruption in public spending will create added value for society in the form of improved financial management and saving public funds, increase in quality, availability of public services", said Member of the Accounting Chamber Vasyl Nevidomyy.
All change in structure, operation and effectiveness of the Accounting Chamber will be communicated to the public since the new law provides for the publication of all reports on the official website.
The roundtable is organized with the support of the Ukrainian Part of the Parliamentary Committee of Association. The series of roundtables in the framework of the "RADA za EUROPU" project is implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union.
"RADA za EUROPU" project aims at raising EU-related knowledge, particularly of the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation, of Members of Parliament of Ukraine and local politicians through holding six topic specific roundtables. For further information please contact +380445313768.


23.11.15

Коментар Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з приводу нещодавно ухваленого пакету законів щодо Плану дій з візової лібералізації


Коментар Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з приводу нещодавно ухваленого пакету законів щодо Плану дій з візової лібералізації

У зв'язку із ухваленням Верховною Радою низки законів, що стосуються реалізації Плану дій з візової лібералізації, я хочу підкреслити: ані Представництво ЄС, ані будь-яка інша інституція Євросоюзу не надавали коментар з приводу змісту цього пакету – вони не робили це ані публічно, ані за допомогою будь-якого іншого формату.
Євросоюз зможе висловити свою позицію з цього питання лише після завершення своєї власної ретельної оцінки, що наразі проводиться.

The comment of Ambassador Tombinski on recently adopted VLAP package laws

In view of the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of a number of laws related to the implementation of the Action Plan on the Visa Liberalization, I want to underline that the EU Delegation neither any other EU institution have expressed any comments on the content of the respective package, neither in public nor in any other format.
The EU will be able to express a position only after having finalised its own thorough assessment, which is currently in the making.


20.11.15

Заява Представництва ЄС щодо системи контролю за харчовою безпекою


Заява Представництва ЄС щодо системи контролю за харчовою безпекою:

Європейський Союз закликає український уряд продовжувати адміністративну реформу системи контролю за харчовою безпекою, беручи до уваги найкращі міжнародні практики у цій сфері. ЄС очікує, що нова структура почне функціонувати якнайшвидше.
Водночас ЄС ніколи не займав і не займатиме позиції щодо того, в якій структурі має перебувати український орган з санітарних і фітосанітарних заходів, або якому міністерству чи іншому органу він має бути підзвітний. Ці питання належать винятково до відповідальності української влади.
Однак ЄС вкотре підтверджує свою повну підтримку реформі, яка, у відповідності до підходу ЄС до харчової безпеки, забезпечить високий рівень захисту здоров'я людей, тварин та рослин, а також інтересів споживачів. Від такої реформи також отримають користь сільгоспвиробники.
У зв'язку із цим вкрай важливо, аби відповідна служба була професійною, ефективною та незалежною. Також важливо, щоби не виникало жодних можливостей для корупції.

EU Delegation statement on the food safety control system:

The EU urges the Ukrainian government to continue the administrative reform of the food safety control system, taking account of the best international practice. The EU expects the new structure will become operational as soon as possible.
However the EU has not taken and will not take any position on where the competent Ukrainian authority on Sanitary and Phytosanitary Measures should be located or to which Minister or other authority it should report. These are matters that pertain exclusively to the responsibility of the Ukrainian authorities.
Nonetheless, the EU reiterates its full support for a reform that ensures a high level of protection of human, animal and plant health and consumers' interests, in line with the EU's approach to food safety, and which will benefit agricultural producers as well.
In this regard it is of crucial importance that the responsible service is professional, efficient and independent, and that opportunities for corruption are eliminated.


Народная люстрация упырей

Видео: Народная люстрация упырей


Избили Добкина

Сонячна енергія для незалежного життя

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 19 листопада 2015 року

Сонячна енергія для незалежного життя

Понад 50 сонячних колекторів для нагріву води було встановлено в різних регіонах України у рамках проекту «Увімкни сонце – живи комфортно», що впроваджувався мережею "Жінки Європи за спільне майбутнє" (WECF) спільно з Національним екологічним центром України, ММГО «Екоклуб Рівне» та Татарбунарською РГЕО «Відродження».

Сонячні колектори були встановлені у приватних господарствах, школах, садочках та інших установах. Також у рамках проекту був проведений 21 практичний тренінг для понад 300 зацікавлених людей, які навчилися робити такі установки власноруч.

«Сподіваюся, ми зруйнували стереотипи та довели людям, що відновлювані технології та утеплення будинку – це недорого і доступно, – зазначає координаторка проекту Оксана Майборода. – У рамках щорічних інформаційних турів ми показали мешканцям 35 міст, як гріє воду і з чого складається сонячний колектор. Під час наших заходів траплялися й випадкові приємні зустрічі, коли приходили люди, які, скориставшись нашою порадою, за інструкцією самі встановили собі сонячні колектори".

Сонячний проект суттєво вплинув на життя та долі його учасників, зазначають організатори. Наприклад, Віталій Шрамко, мешканець села на Волині, побував як тренер-конструктор в Молдові та Росії, пройшов стажування в Німеччині.

Інший учасник проекту – Тарас Крайник, інженер-конструктор зі Львова. Він давно цікавився зеленими технологіями, а завдяки проекту реалізував свою мрію та потенціал. Разом з однодумцями він започаткував соціально-бізнесовий проект GoSolarUA, в рамках якого вироблятимуть та встановлюватимуть доступні сонячні колектори для нагріву води для побутових потреб приватного господарства чи потреб підприємства.

"Ми вважаємо важливою роботу з конкретними людьми, а не просто розробку рамкових конвенцій та правил, – зазначає асистент проекту Максим Бабаєв. – Розвиток чистої енергетики на місцях, краще розуміння людьми переваг та можливостей, що надає сонячна енергія, наближає нас до енергетичної незалежності України".

Довідкова інформація

Чотирирічний проект «Увімкни сонце – живи комфортно» розпочався у 2011 році в Україні та Грузії. Цей проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу та виконується Міжнародною мережею жіночих організацій «Жінки в Європі за спільне майбутнє» (WECF) спільно з такими партнерами в Україні: Національним екологічним центром України, Татарбунарською районною громадською екологічною організацією «Відродження» та Міською молодіжною громадською організацією «Екоклуб».

Завданнями проекту є: продемонструвати кожному доступність та доцільність використання енергії Сонця; навчити охочих нагрівати воду та опалювати оселі за допомогою енергії Сонця; навчити зацікавлених осіб утеплювати будинки та застосовувати прості методи енергозбереження; зменшити енергозалежність родин; запобігти негативним впливам від спалювання дров, торфу та інших енергоресурсів.

Демонстраційні сонячні водонагрівачі вже встановлені. Побачити їх у роботі ви можете в смт. Маневичі, с. Копилля та с. Велика Осниця Маневицького району, а також в містах Татарбунари та Погребище.

Більше інформації про проект за посиланням: http://ecosolar.org.ua/

Kyiv, 19 November, 2015

Independent living with affordable solar energy

More than 50 solar collectors for water heating were installed in various regions of Ukraine within the project "Switch to Sun - live with comfort". The project has been implemented by the network "Women in Europe for a Common Future" (WECF) and such partners: National Ecological Centre of Ukraine, Ecoclub Rivne and ecological organisation "Vidrodzhennia" of Tatarbunary town.

Solar collectors were installed in private households, schools, kindergartens and other institutions. Also within the project, 21 practical trainings were conducted. More than 300 people learned how to construct and install collectors for themselves.

"I hope we had broken the myths and people realized that renewable technologies and insulation could be inexpensive and accessible, - project coordinator Oksana Maiboroda said. –Every year during our information tours we are showing how solar collectors work to the residents of 35 cities. There were occasional pleasant moments during our events, when people were saying that they had built their solar collector following our manuals."

Solar project had significant impact on lives of its participants. For example, Vitalii Shramko, a resident of the village in Volyn region, visited Moldova and Russia as a trainer and participated in training in Germany.

Another project participant is Taras Krainyk, an engineer from Lviv, who has been interested in green technologies for a long time. Thanks to the project, he made his dream come true. Together with associates, he launched a social business project GoSolarUA, which is set to produce and install affordable solar collectors for water heating for households or enterprises.

"We believe that it is important to work with people on the ground, but not just to develop framework conventions and regulations, - project assistant Maksym Babaiev said. - The development of clean energy, better understanding of the benefits and opportunities provided by solar energy brings us closer to energy independence of Ukraine."

Background information

The four-year project "Switch to Sun - live with comfort" was launched in 2011 in Ukraine and Georgia. The project is funded by the European Union and implemented by the network "Women in Europe for a Common Future" (WECF) and such partners: National Ecological Centre of Ukraine, Ecoclub Rivne and ecological organisation "Vidrodzhennia" of Tatarbunary town.

The objectives of the project are: to demonstrate availability and benefits of solar energy; to teach people how to heat water and homes with solar energy, insulate buildings and use simple methods of energy saving; to reduce energy dependence of families; to prevent negative consequences of burning wood, peat and other energy resources.

You may find solar water heaters installed in Manevychi, Kopyllia and Velyka Osnytsia villages of Manevychi district, as well as in Pohrebyshche and Tatarbunary towns.

To learn more about the project, please, visit: http://ecosolar.org.ua/

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

18.11.15

Перегляд Європейської політики сусідства: міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Перегляд Європейської політики сусідства: міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Європейський Союз пропонує міцніше партнерство заради сильнішого сусідства

Перегляд Європейської політики сусідства

Брюссель, 18 листопада

Сьогодні Європейська Комісія та Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики оприлюднили основні напрями перегляду Європейської політики сусідства. У такий спосіб було представлено оновлений підхід Євросоюзу до своїх східних і південних сусідів. Цей оновлений підхід оприлюднюється після проведення широких консультацій з країнами-членами ЄС, країнами-партнерами, міжнародними організаціями, соціальними партнерами, громадянським суспільством та науковцями.

«У той час, як ми зіштовхуємося з чисельними проблемами у межах наших кордонів та поза ними, міцне партнерство з нашими сусідами є вкрай важливим для Європейського Союзу, – підкреслила Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики/Віце-президент Європейської Комісії Федеріка Моґеріні. – Терористичні атаки у Парижі, що відбулися у п'ятницю, а також нещодавні напади у Лівані, Єгипті, Туреччині та Іраку вкотре свідчать, що нам протистоять глобальні загрози, проти яких має боротися згуртована міжнародна спільнота. Разом ми повинні будувати безпечне середовище, намагатися розв'язати більшість криз нашого спільного регіону, підтримувати розвиток і економічне зростання найбідніших районів та спробувати владнати першопричини міграції. Саме такою і є мета чинного перегляду Європейської політики суспільства, що сприятиме розвитку наших спільних цінностей та інтересів, а також залучатиме партнерів до більшої співпраці з безпекових питань. Заходи, що їх було оприлюднено сьогодні, мають на меті віднайти шляхи, аби разом зміцнити стійкість наших суспільств і суспільств наших партнерів, а також нашу здатність до згуртованої ефективної роботи над спільними цілями».

Водночас, за словами Йоганнеса Гана, Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення, найактуальнішою проблемою для ЄС є «стабілізація нашого регіону сусідства». «Конфлікти, тероризм і радикалізація загрожують нам усім, – переконаний він. – Однак бідність, корупція та слабке управління є також джерелами небезпеки. Саме тому ми переорієнтуємо – там, де це потрібно, – відносини з нашими партнерами на справді спільні інтереси. Ключовим у цьому аспекті буде економічний розвиток з особливою увагою до працевлаштування та навчання молоді».

 

Стабілізація, диференціація та більше залучення країн-сусідів

Згідно із новим підходом, стабілізація буде головним політичним пріоритетом Європейської політики сусідства. Диференціація та більше спільне залучення ЄС та країн-сусідів також стануть ключовими елементами оновленої політики. Це передбачатиме визнання того, що не усі партнери прагнуть дотримуватися правил і стандартів ЄС, а також відображатиме бажання кожної країни-сусіда щодо характеру та інтенсивності партнерства з Євросоюзом. Євросоюз і надалі підтримуватиме та сприятиме розвитку універсальних цінностей за допомогою Європейської політики сусідства, шукаючи ефективніші шляхи підтримки демократії, захисту прав людини, засадничих свобод та верховенства права.

 

Ключові сфери

Оновлена Європейська політика сусідства мобілізує зусилля заради підтримки всеохопного економічного та соціального розвитку; особливо це стосується збільшення можливостей працевлаштування для молоді, що буде серед ключових заходів з економічної стабілізації. Також робитиметься новий акцент на активізації роботи з країнами-партнерами у безпековому секторі – переважно щодо політик із запобігання конфліктам, боротьби проти тероризму та протистояння радикалізації. Іншими пріоритетами також будуть, з одного боку, безпека і мобільність на законних підставах, а з другого – боротьба проти нерегулярної міграції, торгівлі людьми та контрабанди. Окрім того, велика увага приділятиметься роботі з партнерами над питаннями енергетичної безпеки та боротьби проти змін клімату.

 

Більше гнучкості, ефективності та нового партнерства

ЄС пропонує змістити акцент своїх відносини з сусідами, аби скерувати увагу на політичні пріоритети, що обома сторонами вважаються основою партнерства. Цей варіант розвитку відносин буде обговорений з партнерами ЄС, і ключем тут буде підвищення відчуття залучення країн-партнерів до цього процесу.

Мета також полягає в більш інтенсивному залученні держав-членів ЄС до визначення та реалізації політики в країнах-сусідах Європейського Союзу.

Нова Європейська політика сусідства запровадить деякі нові робочі методи. Наприклад, традиційний щорічний пакет доповідей про поступ країн політики сусідства буде скасовано. Такі доповіді відтепер будуть прив'язані більше до характеру відносин із кожною країною та до робочого календаря цих відносин.

Нова Європейська політика сусідства прагнутиме використовувати наявні фінансові ресурси більш гнучко, аби ЄС міг оперативніше реагувати на нові виклики в країнах-сусідах.

Передбачається також потужніша співпраця з громадянським суспільством, соціальними партнерами та молоддю.

Якщо говорити про регіональний рівень – то ще більше посилиться Східне партнерство, відповідно до зобов'язань, які були взяті на його Ризькому саміті у 2015 році. З іншого боку, Союз для Середземномор'я може грати посилену роль в підтримці співпраці між південними партнерами. Нова Європейська політика сусідства також прагнутиме залучати інших регіональних гравців, які не входять у коло країн-сусідів ЄС; це залучення відбуватиметься там, де це потрібно, аби відповідати на регіональні виклики.

Наступні кроки

Протягом наступних місяців пропозиції, що їх сьогодні викладено у Спільному повідомленні, будуть обговорені з державами-членами ЄС та країнами-партнерами, аби спільно визначити нові пріоритети та форму майбутніх відносин.

Спільне повідомлення:

eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf

Більше інформації:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Контекст:

Європейська політика сусідства (ЄПС) була розпочата в 2004 році, аби допомогти ЄС підтримати та зміцнити стабільність, безпеку та добробут в країнах, що найближчі до його кордонів. ЄС залишається відданим цим цілям, але події останніх років засвідчили потребу нового підходу, зміщення пріоритетів та запровадження нових шляхів роботи.

Перегляд Європейської політики сусідства, що його запропонував Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прохання держав-членів ЄС, пройшов через громадське обговорення. На ньому від держав ЄС, урядів країн-партнерів, інституцій ЄС, міжнародних організацій, соціальних партнерів, громадянського суспільства, бізнесу, аналітичних центрів, науковців та інших представників громадськості надійшло понад 250 пропозицій. Ця широка відповідь громадськості підтверджує потребу змін в Європейській політиці сусідства, як в її суті, так і в її методології.

Контакти :

Для загальних запитів від громадськості: Europe Direct, телефонуйте 00 800 67 89 10 11 або пишіть на таку електронну адресу


Review of the European Neighbourhood Policy (ENP): stronger partnerships for a stronger neighbourhood

EU proposes stronger partnerships for a strong neighbourhood

ENP Review

Brussels, 18 November 2015

The European Commission and the EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy have unveiled today the main lines of the review of the European Neighbourhood Policy (ENP), spelling out the Union's renewed approach to its eastern and southern neighbours. The review follows broad consultations with Member States, partner countries, international organisations, social partners, civil society and academia.

"A stronger partnership with our neighbours is key for the European Union, while we face many challenges within our borders and beyond. The terrorist attacks in Paris on Friday, but also recent attacks in Lebanon, Egypt, Turkey and Iraq, show once more that we are confronted with threats that are global and have to be tackled by the international community united. We have to build together a safer environment, try to solve the many crises of our common region, support the development and the growth of the poorest areas, and address the root causes of migration. This is precisely the purpose of the current review of the ENP which will promote our common values and interests, and will also engage partners in increased cooperation in security matters. The measures set out today seek to find ways to strengthen together the resilience of our and our partners' societies, and our ability to effectively work together on our common purposes," said High Representative/Vice President Federica Mogherini.

"Our most pressing challenge is the stabilisation of our neighbourhood. Conflicts, terrorism and radicalisation threaten us all. But poverty, corruption and poor governance are also sources of insecurity. That is why we will refocus relations with our partners where necessary on our genuinely shared common interests. In particular economic development, with a major focus on youth employment and skills will be key," added Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn.

Stabilisation, differentiation and ownership

The ENP will take stabilisation as its main political priority in this mandate. Differentiation and greater mutual ownership will be further key elements of the new ENP, recognising that not all partners aspire to comply with EU rules and standards, and reflecting the wishes of each country concerning the nature and scope of its partnership with the EU. The EU will uphold and continue to promote universal values through the ENP, seeking more effective ways to promote democracy, human rights, fundamental freedoms and rule of law.

Key sectors

The new ENP will mobilise efforts to support inclusive economic and social development; creating job opportunities for youth will be among key measures of economic stabilisation. There will be a new focus on stepping up work with partners countries in the security sector, mainly in the areas of conflict-prevention, counter-terrorism and anti-radicalisation policies. Safe and legal mobility on the one hand and tackling irregular migration, human trafficking and smuggling on the other are further priorities. Finally, greater attention will be paid to working with partners on energy security and climate action.

More flexibility, effectiveness and a new partnership approach

The EU is offering to refocus relations with its neighbours in order to address the political priorities regarded by both sides as the basis of the partnership. This option will be discussed with partners, and is key to increasing their sense of ownership. The aim is also to involve Member states more intensively in the definition and implementation of policy in neighbourhood countries.

The new ENP will introduce some new working methods, including the abolition of the traditional annual package of country reports. Reporting will now be more tailor-made to the nature and working calendar of each relationship.

The new ENP will seek to deploy the available financial resources in a more flexible manner, so that the EU can react more swiftly to new challenges in the neighbourhood. Stronger engagement with civil society, social partners and with youth, is foreseen.

On a regional level, the Eastern Partnership will be further strengthened in line with commitments at the Riga Summit in 2015. The Union for the Mediterranean can play an enhanced role in supporting cooperation between southern neighbours. The new ENP will also seek to involve other regional actors, beyond the neighbourhood, where appropriate, in addressing regional challenges.

Next steps

In the coming months, the proposals unveiled today in the Joint Communication, will be discussed with Member States and partner countries, with a view to jointly determine new priorities and the shape of future relations.

Read the Joint Communication:

/link/

More information:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Background:

The European Neighbourhood Policy (ENP) was launched in 2004, to help the EU support and foster stability, security and prosperity in the countries closest to its borders. The EU remains committed to these goals, but events of recent years have demonstrated the need for a new approach, a re-prioritisation and an introduction of new ways of working.

The review, proposed by President Juncker and requested by EU Member States, was subject to a public consultation which has brought over 250 contributions from Member States, partner governments, EU institutions, international organisations, social partners, civil society, business, think tanks, academia and other members of the public. This comprehensive response confirms the need for change in the ENP both in substance and in methodology.

Contacts :

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Ініціатива “Діти миру”: Європейський Союз надає 800 тисяч євро для підтримки освітніх програм дітей на сході України


Ініціатива "Діти миру": Європейський Союз надає 800 тисяч євро для підтримки освітніх програм дітей на сході України

Брюссель/Київ, 18 листопада 2015 – Європейський Союз (ЄС) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розпочинають новий проект «Діти миру», метою якого є надання психосоціальної допомоги дітям на сході України та забезпечення їх участі в освітніх програмах. Проект буде реалізовуватись у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
ЮНІСЕФ разом із партнерами сприятимуть соціальній та психологічній адаптації дітей та підлітків, які постраждали від конфлікту, та створенню відповідних умов у громадах та навчальних закладах. Крім того, 5 000 шкільних психологів, вчителів, соціальних робітників та волонтерів будуть навчені розрізняти, виявляти та надавати психологічну допомогу дітям.
Загалом більше 50 000 дітей візьмуть участь у проекті, на який Служба Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) виділила 800 тисяч євро. Ця сума є частиною загального фінансування у розмірі 11 мільйонів євро, яку ЄС виділив цього року на освітні проекти у зонах конфлікту для ініціативи «Діти Миру».
«Діти – найбільш уразливі жертви будь-якого конфлікту. Ця підтримка допоможе їм пережити біль завдяки професійному піклуванню та дозволить насолоджуватись нормальним дитинством, наскільки це можливо», - зазначив Мамар Мерзук, Голова офісу Служби Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) у Києві.
Дітям, які постраждали від конфлікту та переселення, складно самотужки впоратись із травмою та стресами, які пережили вони та їх сім'ї. Психологічна підтримка необхідна не лише тим, хто проживає у зоні збройного конфлікту, але й тим, хто переселився до інших регіонів. Тому, ця програма має на меті допомогти також дітям та батькам в п'яти східних областях України.
«Доступ до освіти та надання психологічної підтримки – ключові компоненти для того, щоб діти та підлітки зі східної України мали надію. Занадто багато дітей пережили травму через військовий конфлікт. Ми повинні допомогти цим дітям прийти в себе і рухатися на зустріч майбутньому», - зазначила Джованна Барберіс, Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.
Психологічна підтримка може дуже допомогти дітям справлятись з негативними емоціями та додати спокою дітям. Опитування ЮНІСЕФ у Донецькій області показало, що 37% дітей, які брали участь у програмах психосоціальної підтримки, страждали від глибокого стресу та травматичних спогадів. Після участі у програмах ЮНІСЕФ, кількість дітей, які все ще переживають значний стрес, зменшилась до 11%. Це відсоток дітей, які потребують більш спеціалізованої допомоги.
Ініціатива ЄС «Діти миру» надає підтримку гуманітарному сектору, який потребує значного фінансування, а саме – сектору освіти. З 2012 року, коли ця ініціатива була започаткована, щорічно надаються кошти на гуманітарні проекти для дітей у зонах конфлікту, а саме надання їм можливості ходити до школи, де вони можуть навчатися у спокійному середовищі і отримувати психологічну підтримку, щоб подолати свої травми.
У 2012 році було виділено 2 мільйони євро на проект «Діти Миру» і кожного року фінансування збільшувалось. Наразі, Європейський Союз виділив 23 мільйони євро. Близько 263 тисяч хлопчиків та дівчат з 19 країн вже отримали користь від цієї ініціативи. До кінця 2015 року, більш ніж 1,5 мільйони дітей в 26 країнах отримають допомогу. Планується і надалі розширювати цю ініціативи та виділити 4% від загального бюджету гуманітарного фонду Європейського Союзу для допомоги у наданні освіти в кризових ситуаціях.
Для додаткової інформації звертайтесь до:
Александре Полак, ЕСНО офіс в Брюсселі: +32 460 767 000,alexandre.polack@ec.europa.eu
Ребекка Опферманн, ЮНІСЕФ Брюссель, +32 492 93 37 43, ropfermann@unicef.org
Мамар Мерзук, офіс ECHO у Києві, +38 068 389 0804, Mamar.Merzouk@echofield.eu
Вероніка Ващенко, ЮНІСЕФ Україна, +38 044 254 2450, vvashchenko@unicef.org
***
Про ЮНІСЕФ:  ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей в усьому, що ми робимо. Разом із партнерами, ми працюємо в понад 190 країнах світу, щоб перевести ці зобов'язання у практичні дії,прикладаючи особливі зусилля для досягнення найбільш вразливих дітей, на благо всіх дітей в усьому світі. Більше інформації про ЮНІСЕФ і її роботу в Україні: www.unicef.org.ua. Приєднуйтесь до нас у Twitter , Facebook та ВКонтакте.
Для додаткової інформації про співпрацю ЄС-ЮНІСЕФ: http://www.unicef.org/eu/
Про ЕСНО: Служба Європейської Комісії з гуманітарної допомоги та громадянського захисту (ЕСНО) фінансує операції з надання допомоги жертвам природних та антропогенних катастроф і конфліктів за межами Європейського Союзу. Допомога надається неупереджено, безпосередньо людям, які її потребують, без проявів дискримінації чи расових уподобань, етнічної приналежності, релігії, статі, віку, національності чи політичних поглядів. Для додаткової інформації: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htmhttp://www.facebook.com/ec.humanitarian.aidhttps://twitter.com/eu_echo.

Children of Peace initiative: EU provides € 800,000 to support education for children in eastern Ukraine

BRUSSELS/KYIV, 18 November 2015 – The European Union and UNICEF have started the 'Children of Peace' flagship project in Ukraine to provide education and psychosocial support to conflict-affected children in Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia oblasts.
UNICEF and partners will provide children and adolescents affected by the conflict with life skills education they need to live peacefully within host and returnee communities and with psychosocial support to strengthen their resilience. In addition, 5,000 school psychologists, teachers, social workers and volunteer community workers will be trained to identify, refer and provide immediate psychosocial support to children.
Altogether, over 50,000 children will benefit these school- and community-based programmes, for which the EU through the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) provided €800,000. The amount is part of the overall funding of €11 million allocated this year for educational projects in conflict areas under the EU Children of Peace initiative.
"Children are the most vulnerable victims of any conflict. This assistance will help them overcome the pain of displacement through professional care and enjoy a normal childhood as much as possible," stated Mamar Merzouk, head of the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) office in Kyiv.
Children affected by the horrors of conflict and displacement struggle to move on with their lives, including trauma and stress affecting family life. Psychosocial support is needed not just to those in the direct conflict-affected areas but also children further afield. This current programme will reach children and caregivers in five eastern oblasts of Ukraine.
"Access to education and provision of psychosocial support are crucial to give hope to children and adolescents in eastern Ukraine. Far too many children have experienced traumatic events caused by the armed conflict. We need to help these children now to recover and move on with their life," said Giovanna Barberis, UNICEF Representative in Ukraine.
Psychosocial support can make a significant difference in helping children to gain resilience and find normalcy. A UNICEF survey in Donetsk oblast showed that 37 per cent of those attending psychosocial programming were suffering from profound distress. Following participation in the UNICEF's programme, the number of children still facing significant distress was reduced to 11 per cent. This number represents those who required more specialised services.
The EU Children of Peace initiative is supporting a severely underfunded humanitarian sector: education in emergencies. Since the initiative was launched in 2012, every year it has funded humanitarian projects for children in conflict areas, providing them with access to schools where they can learn in a safe environment and receive psychosocial support to deal with traumatic experiences.
From the initial €2 million provided in 2012, the European Union has been scaling up its funding each year. To date, the European Union has allocated over €23 million for EU Children of Peace projects. Around 263 000 boys and girls in 19 countries have benefited from the initiative so far. By the end of 2015, more than 1.5 million children will have been helped in 26 countries. The aim is to increase this further and dedicate 4 per cent of the total humanitarian aid budget of the European Union, in the course of this Commission's mandate, to help with the provision of education in emergencies.
For more information, please contact:
Alexandre Polack, ECHO Brussels: +32 460 767 000, alexandre.polack@ec.europa.eu
Rebekka Opfermann, UNICEF Brussels, +32 492 93.37.43, ropfermann@unicef.org
Mamar Merzouk, ECHO office in Kyiv, +38.068.389.0804, Mamar.Merzouk@echofield.eu
Veronika Vashchenko, UNICEF Kyiv, +38 044 254 2439, vvashchenko@unicef.org
***
About UNICEF:
UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF and its work in Ukraine visit: www.unicef.org.ua. Join us on Twitter, Facebook and ВКонтакте.
For more information about the EU-UNICEF partnership visit http://www.unicef.org/eu/
About European Commission Humanitarian Aid:
The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO) funds relief operations for victims of natural disasters and conflicts outside the European Union. Aid is provided impartially, directly to people in need, without discrimination of their race, ethnic group, religion, gender, age, nationality or political affiliation. For more information: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm, Facebook and twitter.


16.11.15

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet

Анонси подій: 16 – 22 листопада

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
16.11. Панельна дискусія: «Запуск зони вільної торгівлі - 2016: місія здійсненна?» Київ, Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2 Під час заходу народні депутати, представники органів виконавчої влади та експерти розкажуть про досягнення і виклики виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та поінформують про готовність нашої країни до повноцінного запуску зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Детальніше:
Марія Голуб, 38 050 902 09 38, maria.golub03@gmail.com
16.11. Міжнародна антикорупційна конференція «Запобігаючи. Борючись. Діючи» Київ, НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55 Очікується, що у заході візьме участь Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
Детальніше:
Вікторія Варениця,
38 050 338 02 18,
vv@arena-cs.com.ua
16.11. ІІ Міжнародна конференція «Створення ефективного механізму для прозорості власності медіа в Україні» Київ, готель «Редіссон Блу», вул. Ярославів Вал, 22 Детальніше:
Галина Смирнова,
38 044 339 92 10, 30 66 292 45 83
Galyna.SMIRNOVA@coe.int
16-20.11. Тренінги для тележурналістів з підготовки матеріалів про життя переселенців Львів Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
18.11. Міжнародна енергетична конференція «Ділячись політикою і практичним досвідом Східної Європи і країн ЄС» Київ, Національна академія наук України, вул. Володимирська, 55 Детальніше:
Максим Бабаєв,
38 093 039 08 02 maksym.babaev@necu.org.ua
18-20.11. ХІV Школа європейських студій (EU Study Days) в Ірпені Ірпінь, конференц-зала готелю «Ірпінь», вул. Жовтнева, 118А EU Study Days in Ukraine (Школа європейських студій в Україні) є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні. Ініціатива прагне дати українським студентам та випускникам університетів глибші та ширші знання про основні риси нинішнього Європейського Союзу та стосунки між Україною та ЄС. Крім того, проект має на меті створити мережу молодих людей в Україні, які спілкуватимуться після школи далі, обмінюватимуться досвідом та робитимуть речі разом. Детальніше: http://eustudydays.com/
19.11. Інформаційний день Програми ЄС «Креативна Європа» Київ, Галерея М17, м.Київ, вул. Горького (Антоновича), 102-104 Очікується, що у заході візьмуть участь Європейський Комісар з освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич та Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко
19.11. Візит Європейського Комісара з освіти, культури, молоді та спорту Тібора Наврачича Київ Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
19.11. Конференція «Молодіжна політика: шлях уперед для країн Східного партнерства» Київ, готель «Хаятт Рідженсі», вул. Алли Тарасової, 5 Детальніше:
http://bit.ly/1QAD2KD
19.11. Інформаційний день Еразмус+ для ВНЗ Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19 Детальніше:
Світлана Шитікова,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
19-20.11. Візит Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про вступ Йоганнеса Гана Львів Детальніше:
Представництво ЄС в Україні,
38 044 390 8010,
delegation-ukraine@eeas.europa.eu
20.11. Інформаційний день Еразмус+ для студентів і викладачів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60 Детальніше:
Іванна Атаманчук,
38 093 773 43 92, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Конкурс проектів з розвитку потенціалу вищої освіти Київ, Міністерство науки і освіти України, просп. Перемоги, 10 Детальніше:
Жанна Таланова,
38 097 452 92 10, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Семінар для переможців першого конкурсу проектів з розвитку потенціалу вищої освіти Київ, Національний офіс Еразмус+ в Україні, вул. Бастіонна, 9 (8-й поверх) Детальніше:
Світлана Шитікова,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
office@erasmusplus.org.ua
20.11. Відеоконференція для Інформаційних центрів ЄС у Львові, Дніпропетровську, Києві, Миколаєві, Білій Церкві та Харкові Київ, Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101 Тема відеоконференції: «Децентралізація і регіональна політика: європейський досвід для України». Головний спікер – Ян Томбінський, Голова Представництва Євросоюзу в Україні
20-21.11. Форум громадянського суспільства Східного партнерства Київ, готель «Ramada Encore», вул. Столичне шосе, 103 Детальніше:
Наталя Єрашевич, secretariat@eap-csf.eu

Події в ЄС (або пов'язані з ЄС)

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
16.11. Засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Брюссель Під час заходу міністри країн-членів ЄС обговорять питання, пов'язані із країнами-учасницями Східного партнерства. Також Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні прозвітує з приводу свого візиту до України (9 листопада) і Грузії (10 листопада)
16-17.11.
(16-20.11.)
Консультації Комітету асоціації між ЄС і Україною щодо підготовки 2-ої зустрічі Ради асоціації Брюссель

Announcements: 16 – 22 November


Events in Ukraine


Date
Event
Location
Relevant information
16.11.
Panel discussion "Launch of DCFTA - 2016: is Mission Possible?"
Kyiv, Ukrainian Crisis Media Center, 2, Khreshchatyk str.
During the vent, MPs, local authorities and experts will discuss achievements and challenges related to EU-Ukraine association agreement and inform about country's readiness for the establishment of DCFTA as of 1 January 2016.
More information:
Mariya Holub, 38 050 902 09 38, maria.golub03@gmail.com
16.11.
International Anti-Corruption Conference "Preventing. Fighting. Acting."
Kyiv, NSC "Olimpiyskiy", 55, Velyka Vasylkivska str.
Head of the EU Delegation to Ukraine Jan Tombiński is expected to take part in the conference.
More information:
Victoria Varenytsia,
+38 050 338 02 18, vv@arena-cs.com.ua
16.11.
2nd International conference "Establishing effective mechanism for transparency of media ownership in Ukraine"
Kyiv, "Radisson Blu" hotel, 22, Yaroslaviv Val str.
More information:
Halyna Smyrnova,
38 044 339 92 10, 30 66 292 45 83
16-20.11.
Broadcast production workshop for regional journalists on IDPs coverage
Lviv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
18.11.
International Energy Conference "Sharing policy making and practical experience of Eastern Europe and EU states"
Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, 55 Volodymyrska str.
More information:
Maksym Babaiev,
38 093 039 08 02 maksym.babaev@necu.org.ua
18-20.11.
XIV EU Study Days session in Irpin
Irpin, "Irpin" hotel conference hall, 118A, Zhovtneva str.
EU Study Days is the project of the EU Delegation to Ukraine. This initiative is aimed at widening knowledge of Ukrainian students and graduates in issues related to the European Union and its relations with Ukraine.
More information: http://eustudydays.com/
19.11.
Information Day of "Creative Europe" EU Programme
Kyiv, V17 gallery, 102-104, Horkoho (Leontovycha) str.
The European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport Tibor Navracsics is expected to take part in the event, together with Ukraine's deputy prime minister Viacheslav Kyrylenko
19.11.
Visit of the European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport Tibor Navracsics
Kyiv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
19.11.
Conference "Youth Policy: The Way Forward for EaP Countries"
Kyiv, "Hyatt Regency" hotel, 5, Alla Tarasova str.
More information:
19.11.
ERASMUS+ Information Day for Higher Education Institution
Kyiv National University of Trade and Economics, 19, Kioto str.
More information:
Svitlana Shytikova,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
19-20.11.
Visit of the European Commissioner for ENP and Enlargement Negotiations Johannes Hahn
Lviv
More information:
EU Delegation to Ukraine,
38 044 390 8010,
20.11.
ERASMUS+ Information Day for Individuals (students and staff)
Taras Shevchenko Kyiv National University, 60, Volodymyrska str.
More information:
Ivanna Atamanchuk,
38 093 773 43 92, 38 044 286 66 68,
20.11.
Capacity Building in Higher Education Structural Measures Projects: achievements, exploitation and impact
Kyiv, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, 10, Peremogy blv.
More information:
Zhanna Talanova
38 097 452 92 10, 38 044 286 66 68,
20.11.
Winners seminar "Erasmus+ Capacity Building Higher Education Projects: practical steps in implementation"
National Erasmus+ Office in Ukraine, 9, Bastionna str., 8th floor
More information:
Svitlana Shytikova,
38 050 596 60 45, 38 044 286 66 68,
20.11.
Videoconference for EU Info Centers in Lviv, Dnipropetrovsk, Kyiv, Mykolayiv, Bila Tserkva and Kharkiv
Kyiv, EU Delegation to Ukraine, 101, Volodymyrska str.
The main topic of the videoconference is "Decentralisation and Regional policy: European experience for Ukraine". The main speaker is the Head of the EU Delegation to Ukraine Jan Tombiński
20-21.11.
Eastern Partnership Civil Society Forum
Kyiv, "Ramada Encore" hotel, 103, Stolychne shose str.
More information:
Natalia Yerashevych,

Events in EU (or related to the EU)

Date
Event
Location
Relevant information
16.11.
EU Foreign Affairs Council meeting
Brussels
During the meeting, the ministers are scheduled to discuss Eastern Partners. The High Representative will also brief ministers on her visits to Ukraine and Georgia on 9 and 10 November respectively 
16-17.11.
(16-20.11.)
Association Committee consultations on the preparation of the 2nd meeting of the Association Council
Brussels