27.05.21

Україна: ЄС виділяє 25,4 млн євро гуманітарної допомоги

Logo
Україна: ЄС виділяє 25,4 млн євро гуманітарної допомоги

English version is below

У відповідь на конфлікт, що вже восьмий рік поспіль триває на сході України, Європейська Комісія оголосила про надання гуманітарної допомоги на суму 25,4 мільйонів євро для забезпечення підтримки населення, якe все ще страждає від бойових дій, що не припиняються. Таким чином, від початку конфлікту загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС сягнув 190 мільйонів євро.

Янез Ленарчич, єврокомісар з антикризового управління, зазначив: «Конфлікт на сході України й надалі спричиняє важкі наслідки для цивільного населення, водночас увага ЗМІ та міжнародного співтовариства згасає. ЄС продовжує реагувати на забезпечення гуманітарних потреб по обидва боки лінії розмежування. Хоча ми продовжуємо допомагати тим, які переважно страждають мовчки, слід шукати сталих рішень для забезпечення миру і стабільності».

Заявлене сьогодні фінансування допоможе людям, які постраждали від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, включаючи підвищення рівня готовності та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг із отримання захисту, зокрема юридичної підтримки. Це надасть змогу відремонтувати пошкоджені будинки, школи та лікарні, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступом до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Пріоритетними будуть потреби вразливих категорій населення, таких як люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями.

 

Довідкова інформація

З березня 2014 року від наслідків конфлікту на сході Україні постраждало понад 5,2 млн осіб, з яких 3,4 млн все ще потребують гуманітарної допомоги. Конфлікт, що триває, й надалі погіршує гуманітарну ситуацію для цивільних осіб по обидва боки лінії розмежування. Люди мають труднощі, пов'язані з браком засобів до існування й доступу до їжі, разом з тим погіршується психічне здоров'я населення та психосоціальна ситуація.

Пандемія коронавірусу ще більше загострила й до цього катастрофічну ситуацію, в якій опинилося цивільне населення. Території в зоні конфлікту зазнали особливо важких наслідків з огляду на вік тамтешнього населення, занепад системи охорони здоров'я і труднощі з отриманням пенсій та інших послуг. Масові обстріли продовжують бути на заваді забезпечення життєво важливих послуг, таких як вода й електроенергія, по обидва боки лінії розмежування. Україна займає п'яте місце у світі за кількістю цивільних жертв, що постраждали від наземних мін та незнешкоджених боєприпасів.

 

Додаткова інформація

Гуманітарна допомога ЄС в Україні (англійською)

 

Контакти для преси:

Балаш Уджарі, +32 2 295 45 78, balazs.ujvari@ec.europa.eu

Даніель Пулізі, +32 2 296 91 40, daniel.puglisi@ec.europa.eu

_____________

 

Ukraine: EU allocates €25.4 million in humanitarian aid

 

As the conflict in eastern Ukraine enters its eighth year, the European Commission has announced €25.4 million in humanitarian aid to help people still suffering from the ongoing hostilities. This brings the total of EU humanitarian aid to €190 million since the start of the conflict.

Janez Lenarčič, Commissioner for Crisis Management, said: "The conflict in eastern Ukraine continues to take a heavy toll on civilians, while the attention of the media and international community is fading. The EU continues to address the humanitarian needs on both sides of the contact line. While our help remains there for those largely suffering in silence lasting solutions for peace and stability must be pursued."

The funding announced today will help the conflict-affected people access healthcare, including better preparation and response to the COVID-19 pandemic, and protection services such as legal support. It will help to repair damaged houses, schools and hospitals. It will provide the most vulnerable people with means to meet their basic needs and support access to safe water and education in emergencies. The needs of vulnerable people, such as elderly and people with disabilities, will be prioritised.

 

Background

Since March 2014, the conflict in eastern Ukraine has affected over 5.2 million people, 3.4 million of whom are still in need of humanitarian assistance. The ongoing conflict continues to worsen the humanitarian situation for civilians living on both sides of the contact line. People have difficulty to sustain their livelihoods and access food, while the mental health and psychosocial situation is also deteriorating.

The coronavirus pandemic has put an additional strain on the civilian population's already dire situation. The conflict-affected areas are particularly hard hit due to the age of the population, the rundown healthcare system and constraints to access pensions and other services. Indiscriminate shelling continues to hamper the provision of essential services, such as water and electricity, on both sides of the contact line. Ukraine ranks fifth in the world for civilian casualties linked to landmines and unexploded ordnances.

 

For More Information

EU humanitarian aid in Ukraine

 

Press contacts:

Balazs UJVARI, +32 2 295 45 78, balazs.ujvari@ec.europa.eu

Daniel PUGLISI, +32 2 296 91 40, daniel.puglisi@ec.europa.eu

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.