30.06.21

ЄС та ПРООН запускають нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні

Logo
ЄС та ПРООН запускають нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні

English version is below

ЄС у партнерстві з ПРООН сприяє інклюзивному економічному зростанню та розвитку інновацій у муніципалітетах країн Східного партнерства.

Європейський Союз спільно з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні запустили нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні. Ініціатива спрямована на посилення рівного та «зеленого» розвитку у регіоні Східного партнерства. Ініціатива, яка триватиме до 2024 року, заохочуватиме місцеву владу в країнах Східного партнерства, а саме в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, використовувати доступні та екологічні інноваційні методи розвитку.

З моменту спалаху пандемії COVID-19, виклики, які постали перед містами, стали помітнішими, а мери в усьому світі стикаються з проблемами зменшення ресурсів та непередбачуваними наслідками пандемії в соціальних, економічних та культурних сферах життя їхніх міст. Нові умови призводять до відчуття невизначеності серед місцевих органів влади та населення регіону.

«Підтримка економічного розвитку, місцевих економік та підприємств завжди були пріоритетними напрямами допомоги, яку надає ЄС. Ця програма сформована таким чином, щоб зробити муніципалітети більш інклюзивними, сталими та інноваційними для вирішення соціальних та економічних потреб бізнесу та місцевого населення», – зазначила Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні.

Міста,які долучаться до мережі, матимуть змогу взяти участь у тренінгах і заходах із обміну знаннями щодо розробки інноваційних стратегій у контексті локальних екосистем. Ці активності сприятимуть розробці програм місцевого економічного розвитку, стратегічного мислення та підвищенні стійкості міст. Місцеві органи влади зможуть скористатися новими  спроможностями та доступом до фінансування, зокрема через щорічні конкурси виражання зацікавленості та проєктних пропозицій.

«Місцева влада отримає нові спроможності та доступ до фінансування, які допоможуть вирішити питання швидкого економічного відновлення після кризи – побудувати краще та «зелене» майбутнє з урахуванням гендерних, інклюзивних та інноваційних аспектів у сфері міського планування», – зазначила Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева. – У той час, як муніципалітети відновлюються після пандемії, ініціатива «Мери за економічне зростання» (2021-2024) надає вчасну та унікальну можливість для місцевої влади покращити рівень працевлаштування та вирішити невідкладні питання на рівні місцевих економік».

«Нещодавно, пандемія продемонструвала наявні вразливі місця у житті муніципалітетів, – зазначив Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України. – Існує нагальна потреба у підвищенні стійкості, впровадженні довгострокових структурних рішень та у побудові більш справедливого та сталого майбутнього для міст разом з ЄС та ПРООН».

 

Довідкова інформація:

«Мери за економічне зростання» (2021-2024) – це продовження першої фази проєкту «Мери за економічне зростання», який був започаткований за фінансування Європейського Союзу у 2017 році для підтримки мерів та муніципалітетів у країнах Східного партнерства. З 2021 року проєкт реалізовується ПРООН. Ініціатива «Мери за економічне зростання» стартує в усіх шести країнах Східного партнерства влітку 2021 року.

 

Контакти для преси:

Антон Сидоренко, очільник комунікаційного напряму проєкту «Мери за економічне зростання» (2021-2024), anton.sydorenko@undp.org.

Для усіх інших запитів, звертайтеся за електронною адресою eu.m4eg@undp.org.

________________

 

 

EU and UNDP launch new Mayors for Economic Growth Facility in Ukraine

 

The EU, in partnership with UNDP, is working to promote inclusive economic growth and innovation in municipalities across the Eastern Partnership countries.

The European Union, together with the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine, has launched the new Mayors for Economic Growth Facility (M4EG) in Ukraine. The facility aims to boost equitable and green development in the Eastern Partnership region. The facility, which is expected to run until 2024, will encourage local authorities in Eastern Partnership (EaP) countries, namely Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, to use innovative development methods that are both fair to all, and friendly to the environment.

Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, the problems that cities met have become more pronounced, and mayors worldwide face the compounding effect of dwindling resources and the cascading effects of the pandemic across the social, economic and cultural lives of their cities. The new pandemic conditions exacerbate the uncertainty that local authorities and people in the region face.

"Support to economic development, local economies and entrepreneurship has been at the core of the EU assistance. This programme is well-set to make municipalities more inclusive, more sustainable and more innovative to address the social and economic needs of their businesses and citizens", - says Ms. Chloé Allio, Head of Section Operations – Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine. 

Cities in the network will benefit from training and knowledge exchange activities focused on the development of innovative growth strategies that are highly contextualized and build on local ecosystems. This will entail support in developing a new generation of local economic development plans (LEDPs), strategic thinking and building urban resilience. Local authorities will benefit from new capabilities and access to funding, including the upcoming Annual Portfolio Call for Interests and Annual Innovation Call for Proposals.

"Local authorities will benefit from new capabilities and access to funding to address issues related to economic recovery after the crisis – building forward better and greener, as well as mainstreaming gender, inclusivity and innovations in their urban planning," said UNDP Resident Representative in Ukraine Ms. Dafina Gercheva. "Municipalities recovering from the pandemic, the Mayors for Economic Growth Facility represented a very timely and unique opportunity for local authorities to increase employment rates and resolve urgent issues in their local economies."

"The recent pandemic has brought the vulnerabilities of municipalities to the surface," said Deputy Minister for Communities and Territories Development Mr. Ivan Lukerya. "There is an urgent need for heightened resilience, to put in place long-term structural solutions, and to build a more equitable and sustainable future for cities together with the EU and UNDP."

 

Background:

The Mayors for Economic Growth Facility is a follow up of the Mayors for Economic Growth initiative, launched and funded by the European Union in 2017 to support mayors and municipalities in the EaP countries. The project is being implemented by UNDP, starting from 2021. The M4EG Facility will be launched in all six Eastern Partnership countries in the summer of 2021.

 

Media enquiries:

Anton Sydorenko, M4EG Communications Lead, anton.sydorenko@undp.org 

For other enquiries, please contact us through eu.m4eg@undp.org

ЄІБ підтримує утеплення та модернізацію навчальних закладів у Тернополі

Logo
ЄІБ підтримує утеплення та модернізацію навчальних закладів у Тернополі

English version is below

  • Тернопіль підписав перший контракт на термомодернізацію 12 дитячих садків. Загалом протягом 3 років утеплять і модернізують 23 комунальні дитячі садки та 16 шкіл.
  • Проєкт подовжить експлуатаційний термін закладів освіти щонайменше на 30 років, забезпечить зменшення викидів СО2 на 300 000 кг щороку та принесе користь для 220 тис. місцевих жителів.
  • Робота з енергоефективності у місті Тернополі здійснюється в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP), багатогалузевої інвестиційної програми ЄІБ на загальну суму кредиту 400 млн євро.

 

Сьогодні стартував проєкт з термомодернізації міських закладів освіти. Тернопільська міська рада підписала контракт на будівельні роботи та окремий контракт про нагляд за підготовкою і виконанням робіт, спрямованих на відновлення та підвищення енергоефективності навчальних закладів Тернополя. Цей контракт передбачає роботи з поліпшення енергоефективності в 12 міських дитячих садках. Завдяки ще двом контрактам, які підпишуть незабаром, загалом у місті відновлять 39 комунальних навчальних закладів. Зокрема програма термомодернізації включає утеплення 23 муніципальних дитячих садків та 16 шкіл Тернополя із загальним обсягом інвестицій 30,5 млн євро протягом 2021-2024 років.

Проєкт у Тернополі є частиною чинної кредитної угоди Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP)», багатогалузевої інвестиційної програми з обсягом кредитного фінансування на загальну суму 400 млн. євро, що реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством фінансів України. Окрім того, тернопільський проєкт отримує підтримку від Цільового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF), що керується ЄІБ.

Заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами у Тернополі включає утеплення фасадів за технологією вентильованого фасаду, утеплення дахів та підлог, встановлення нових вікон та дверей, встановлення нових систем опалення та вентиляції, переходу на нові світлодіодні лампи малої потужності. Завдяки фінансуванню ЄІБ, кількість викидів СО2 у Тернополі скорочуватиметься на 300 000 кг щорічно і приноситиме користь понад 220 тис місцевих жителів. Зниження споживання газу досягне 140 000 м3 на рік. Крім того, це продовжить термін експлуатації будівель щонайменше на 30 років.

Голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон зазначає: «Як кліматично-орієнтований банк ЄС, ЄІБ радий підтримати енергоефективну модернізацію навчальних закладів у Тернополі. Це принесе користь дітям та вчителям, які навчатимуться та працюватимуть в покращених умовах. Окрім того, це буде вигідно для міського бюджету, адже поліпшення енергоефективності суттєво зменшить витрати на утримання будівель. Але найголовніше — це сприятиме зменшенню викидів CO2, що позитивно вплине на місцеве населення. Модернізація у Тернополі є частиною великої Програми ЄІБ, згідно з якою ми модернізуємо комунальну інфраструктуру в Україні (ПРМІУ/UMIP). Йдеться про енергоефективність, вуличне освітлення, водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. Ми раді, що Тернопіль рухається вперед із реалізацією свого проєкту, і сподіваємось, що дуже скоро ми зможемо стати свідками аналогічних процесів в інших містах України, які беруть участь у Програмі UMIP».

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас сказав: «Інвестиції в сучасну та добре функціонуючу комунальну інфраструктуру є основою сталого та всеохоплюючого розвитку та зростання. Ми пишаємось тим, що разом із колегами з ЄІБ можемо підтримувати українські міста такими проєктами і сприяти покращенню якості та ефективності комунальних послуг. Термомодернізація навчальних закладів Тернополя - це надзвичайно важливий проєкт для комфортного і здорового навчального середовища, який поліпшує умови праці та навчання  для учнів та викладачів. Він також покращить стан довкілля у місті і слугуватиме гарним прикладом для інших міст».

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначає: «Мінрегіон та Європейський інвестиційний банк мають великий досвід співпраці у сфері покращення муніципальної інфраструктури в Україні. Ми дуже раді тісно співпрацювати з ЄІБ та ЄС, щоб наші міста ставали комфортнішими для проживання. Термомодернізація навчальних закладів у Тернополі є надзвичайно важливим проєктом для покращення комфорту та створення сприятливих умов для навчання дітей та роботи вихователів і вчителів. Це також покращить екологічну ситуацію в місті та стане хорошим прикладом для інших міст України».

Міський голова Тернополя Сергій Надал додає: «Сприяти здоров'ю та комфорту мешканців — це один із пріоритетів міської політики та мій особистий як міського голови. Завдяки тепловій модернізації 39 навчальних закладів, ми зможемо підтримувати комфортну температуру всередині будівель, що піде на користь учням і викладачам. Покращена вентиляція приміщень допоможе зменшити рівень забруднення повітря, що є ключовим фактором у часи пандемії COVID-19. Ми дуже пишаємося тим, що така установа, як ЄІБ, надає нам фінансову підтримку в проєкті, реалізація якого позитивно вплине на довкілля та здоров'я понад 220 тисяч тернополян, адже допоможе нам зменшити викиди СО2 на 300 000 кг щороку. Це перший етап нашого наміру здійснити глибоку тепломодернізацію всіх громадських будівель міста».

Окрім Тернополя, ще декілька міст, що є учасниками Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP), отримають підтримку від Цільового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Майбутні вдосконалення в цих містах включають впровадження енергоефективних технологій та термомодернізацію в навчальних, медичних та інших комунальних закладах, а також реконструкцію систем зовнішнього освітлення.

 

Довідкова інформація:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є довгостроковою кредитною установою Європейського Союзу та єдиним банком, що належить державам-членам ЄС, представляючи їх інтереси, а також тісно співпрацюючи з іншими установами ЄС. ЄІБ співпрацює з Україною з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Загальний портфель позик та гарантій для України становить близько 7 млрд. євро. Європейський інвестиційний банк є однією із ключових міжнародних фінансових установ в Україні, що фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам.

Цільовий фонд технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF)

Створений у 2010 році, EPTATF фінансує операції з надання технічної допомоги в країнах Східного партнерства. Пріоритетними сферами є розвиток приватного сектору, розвиток соціальної та економічної інфраструктури та пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них. Цільовий фонд також забезпечує підтримку програм з розбудови потенціалу, таких як навчання в країнах-бенефіціарах та гранти на інституційні програми. Цільовий фонд покладається на фінансування восьми донорів: Австрії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Швеції та Великобританії. З моменту свого існування EPTATF профінансував 39 грантових операцій на загальну суму 36,6 млн євро, сприяючи інвестиціям у проєкти на суму понад 4,8 млрд євро. Завдяки донорським коштам EPTATF сприяв створенню можливостей працевлаштування в будівництві, еквівалентних 118 000 людино-років, забезпечив питну воду для населення (понад 66 700 осіб), покращив можливість зв'язку, енергоефективність, забезпечив енергопостачання для 2,4 млн людей.

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ/UMIP) - це багатогалузева інвестиційна програма (обсяг кредитного фінансування 400 млн євро), що реалізується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України. Програма забезпечує фінансування кінцевих бенефіціарів для інфраструктурних проєктів у таких секторах: централізоване теплопостачання, енергоефективність громадських будівель, зовнішнє освітлення та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами. Кінцевими бенефіціарами є центральні або місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства. На сьогодні триває робота з реалізації інфраструктурних проєктів різного масштабу та складності.

 

За додатковою інформацією звертатися до Соломії Буй - solomiia.bui@brandcom.com.ua або за телефоном +38 096 54 03 281.

_______________

 

 

EIB supports the energy efficiency refurbishment of educational facilities in Ternopil

 

  • Ternopil has signed the first contract for the thermal rehabilitation of 12 kindergartens. In total, 23 municipal kindergartens and 16 schools are to be insulated and modernised within three years.
  • The project will extend the operational life of educational buildings by at least 30 years, cut CO2 emissions by 300,000 kg annually and benefit more than 220,000 locals.
  • The energy efficiency modernisation in Ternopil is carried out within the Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP), a multi-sector investment programme of the EIB with a total of €400 mln.

 

Today the project on energy efficiency modernisation of city educational facilities has started. The Ternopil City Council has signed a civil works and a separate supervision contract for preparing and implementing rehabilitation works aimed at improving energy efficiency of educational facilities in Ternopil. The contract signed today anticipates energy improvements in 12 city kindergartens, and with two more contracts to be signed in the coming months, a total of 39 public educational facilities will be rehabilitated. This includes insulation and modernisation of 23 municipal kindergartens and 16 schools in Ternopil with total investment of €30.5 mln within 2021-2024.

The project in Ternopil is a part of a larger facility of the European Investment Bank (EIB) — the Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP), a multi-sector investment programme with a total loan amount of €400 mln, implemented through the Ministry of Communities and Territorial Development of Ukraine in conjunction with the Ministry of Finance. The Ternopil project also benefits from Technical assistance support provided through the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF), managed by the EIB.

The energy rehabilitation of educational buildings in Ternopil includes insulation of facades with the ventilated facade technology, insulation of roofs and floors, installation of new windows and doors, installation of new heating and ventilation systems, switching to the new low-power LED lamps. Thanks to EIB funding, the amount of CO2 emissions in Ternopil will be cut by 300,000 kg annually and benefit more than 220,000 locals. Gas consumption reduction will reach 140,000 m3 per year. In addition, it will extend the operational life of educational buildings by at least 30 years.

Head of the EIB Resident Representation for Ukraine Jean-Erik de Zagon said: "As the EU's climate bank, the EIB is happy to support energy efficiency modernisation of educational facilities in Ternopil. It will be of great benefit for children and teachers, who will study and work under the improved conditions. It will be beneficial for the city budget, because these energy improvements will significantly reduce buildings' operating costs. But most importantly it will contribute to the reduction of CO2 emissions having positive impact on local people. The modernisation in Ternopil is a part of EIB's larger Programme, under which we upgrade municipal infrastructure in Ukraine (UMIP). This includes energy efficiency, street lighting, water supply, wastewater and solid waste management. We are happy that Ternopil is moving forward with the implementation of their project and hope that we will be able to witness very soon the same process in other cities participating in the UMIP".

Ambassador of the European Union to Ukraine Matti Maasikas said: "Investments in modern and well-functioning municipal infrastructure are the foundations for sustainable and inclusive development and growth. We are proud that together with our colleagues from the EIB, we can support Ukrainian cities with such projects and contribute to the improvement of the quality and efficiency of municipal services. Thanks to thermal modernisation of the buildings, Ternopil will be able to improve the environment in terms of reduced emissions and pollution, with positive implications for the living standards of the citizens. This the right way to making Ukrainian cities safe, resilient and sustainable".

Minister of Development of Communities and Territories of Ukraine Oleksiy Chernyshov said: "Minregion and the European Investment Bank share a good track record of cooperation of municipal transformations in Ukraine. We are very glad to work closely with the EIB and EU to ensure that cities in Ukraine can be a better place to live. Thermal modernisation of educational facilities in Ternopil is an extremely important project for improving comfortable and healthy learning environments, enhancing working and learning conditions for the students and teachers. It will also improve the environmental situation in the city and serve as a good example for other cities".

Mayor of Ternopil city Serhiy Nadal added: "One of the priorities of the city policy and mine, as a mayor, is to contribute to the health and comfort of the citizens. Thanks to the deep thermal modernisation of 39 educational buildings, we will be able to maintain a comfortable temperature inside the buildings benefiting students and teaching staff. Improved ventilation of the building will help to rid a space of contaminants that is crucial in the times of COVID-19 pandemic. We are very proud that an institution like the EIB is providing us with the financial support that will help us to reduce CO2 emissions in Ternopil by 300,000 kg annually bringing positive impact for the environment and to more than 220,000 citizens of Ternopil. This is the first phase of our commitment to perform a deep thermal modernization in all the public buildings in the City".

In addition to Ternopil, a number of other cities, who are UMIP participants, will benefit from Technical assistance support provided through the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF). The forthcoming improvements in these cities include the introduction of energy efficient technologies and thermal modernisation in a number of educational, health care and other municipal buildings, as well as rehabilitation of the outdoor lighting systems.

 

Reference Information:

The European Investment Bank (EIB) is the European Union's long-term lending institution and the only bank owned by the EU Member States, representing their interests as well as working closely with other EU institutions. The EIB has worked with Ukraine since 2007. Ukraine is the main recipient country of EIB support in the Eastern Neighborhood, accounting for more than 60% of EIB lending in the region. The total loan and guarantee portfolio for Ukraine is of about €7 bln. As one of the key international financial institutions (IFIs) in Ukraine, the EIB focuses on social and economic infrastructure, transport and communications, local private sector development, energy efficiency and climate change innovation.

The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF)

Established in 2010, the EPTATF finances technical assistance operations in EaP countries. Priority areas include private sector development, social and economic infrastructure development and climate change mitigation and adaptation. The trust fund also provides support for capacity-building programmes, such as training in beneficiary countries and grants for institutional programmes. The trust fund relies on funding from eight Donors: Austria, France, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden and the United Kingdom.

Since its inception, the EPTATF has financed 39 grant operations totaling EUR 36.6 million, facilitating project investment worth over EUR 4.8 billion. Thanks to donor funds, the EPTATF has contributed to creating direct employment opportunities in construction equivalent to 118,000 person-years, provided safe drinking water to over 66,700 people and improved connectivity, energy efficiency and secured energy supply to more than 2.4 million people.

The Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP) is a multi-sector investment Programme (€400 mln loan amount) implemented by the European Investment Bank (EIB) jointly with the Ministry of Communities and Territorial Development of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine. The Programme provides funding to the final beneficiaries for municipal infrastructure projects in the following sectors: district heating, energy efficiency in public buildings, municipal lighting, water supply, and wastewater, solid waste management. The final beneficiaries include central or local state administrations, bodies of local self-government, state and communal enterprises. Work is currently underway in implementing mature infrastructure projects of various scale and complexity.

For additional information, please contact Solomiia Bui at solomiia.bui@brandcom.com.ua or tel. +38 096 54 03 281.

В рамках инициативы Елены Зеленской состоялось первое заседание Совета безбарьерности

Новости

Супруга Президента Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, который создан для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.


29.06.21

Президент почтил память создателя первой украинской Конституции Филиппа Орлика

Новости

Президент почтил память создателя первой украинской Конституции Филиппа Орлика

28 июня 2021 года - 11:03

В день 25-летия Основного Закона Украины Президент Владимир Зеленский почтил память создателя первой украинской Конституции – гетмана Филиппа Орлика.


Выступление Президента Владимира Зеленского на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Конституции Украины

28 июня 2021 года - 11:27

Четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашей страны! И я искренне поздравляю всех нас с этим большим, особым, двойным праздником – с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия!


Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду как неотложный законопроект о большом Государственном гербе Украины

28 июня 2021 года - 12:53

Президент Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду как неотложный законопроект о большом Государственном гербе Украины и просит народных депутатов рассмотреть его вне очереди. Об этом Глава государства сказал в ходе выступления на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины Конституции Украины.


27.06.21

Президент Украины в видеообращении задал ряд вопросов кандидатам на пост канцлера Германии

Новости

Президент Украины в видеообращении задал ряд вопросов кандидатам на пост канцлера Германии

26 июня 2021 года - 20:57

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии.


26.06.21

Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

Новости

Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

25 июня 2021 года - 16:52

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.


25.06.21

За підтримки ЄС у Миколаєві відкрився Мобільний павільйон — представництво Дому Європи

Logo
За підтримки ЄС у Миколаєві відкрився Мобільний павільйон — представництво Дому Європи

EN version is below

З 25 червня по 18 липня 2021 року, на Соборній Площі у центрі Миколаєва, програма House of Europe ("Дім Європи") проведе події, які познайомлять жителів Миколаєва та регіону із можливостями та програмами ЄС для культури та креативних індустрій, освіти, соціального підприємництва, медицини, медіа та роботи з молоддю. Для цього до міста команда "Дому Європи" привезла Мобільний павільйон — тимчасову мультифункціональну споруду, яку спроектувала команда молодих українських архітекторів.

Протягом тижня, з вівторка по неділю павільйон буде відчинено для консультацій щодо грантів, можливостей для професійного зростання, резиденцій та обмінів, які пропонують інституції ЄС, країни ЄС та Велика Британія. Кожну п'ятницю та у вихідні менеджери "Дому Європи" презентуватимуть різні можливості. З п'ятниці по неділю тут також відбуватимуться лекції, воркшопи, а завершуватимуть ці дні кінопокази великому екрані просто неба, концерти українських виконавців та діджей-сети.

"Програми Дому Європи, інши програм ЄС, незалежні ініціативи з країн ЄС зараз відкривають двері для українців — і неважливо, з якого регіону, з великих міста чи маленьких сіл. Онлайн та оффлайн програми, можливості для навчання, фінансування вашого проекту або стартапу, підтдримка вашої організації. Тут у Мобільному павільйоні House of Europe ви маєте можливість познайомитися з цими багатьма можливостями від ЄС", зазначив Ремі Дюфло, Заступник Голови Представництва ЄС в Україні.          

"Сама споруда та простір павільйону залишатимуться завжди доступними аби будь хто охочий міг провести час на сходах амфітеатру та поруч ним. Павільйон буде точкою тяжіння для місцевої громати та гостей міста, пожвавить суспільне життя, об'єднуватиме людей з різних сфер та створить атмосферу, яка сприятиме зародженню нових проєктів та ідей.", — говорить Євген Гомонюк, координатор мобільного павільйону у Миколаєві та представник Платформи MyART.

Цього літа та осені, після закінчення програми у Миколаєвв, павільйон відвідає  ще 2 українських міста: Кам'янець-Подільський (у липні та серпні) та Івано-Франківськ (у вересні).

"Це символічний момент: "Дім Європи" - це набагато більше, ніж дім. Натомість, це — багатогранна програма для об'єднання людей, обміну інформацією, каталізації навчання та співпраці, яка, в основному , зараз розгортається в Інтернеті, але не тільки: "Дім Європи" зараз матеріалізується у справжній, фізичній споруді: Мобільному павільйоні. Цей павільйон є  справді "мобільним", бо він подорожує країною, гнучко пристосовується до навколишнього середовища, та має простір, відкритий для кожного, хто може увійти, піднятися на нього та взаємодіяти зі спорудою. House of Europe та його Мобільний павільйон - це не будинок, а люди, які його населяють.",підкреслив Крістіан Дімер, керівник програми House of Europe.

На  сайті https://pavilion.houseofeurope.org.ua  можна знайти програму Мобільного павільйону у Миколаєві та інших містах.

Вхід на всі події павільйону — вільний. Деякі події вимагатимуть попередньої реєстрації. Усі заходи House of Europe у Миколаєві, Кам'янці-Подільському та Івано-Франківську  відбуватимуться з урахуванням усіх протиепідемічних вимог заради протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Довідкова інформація:

House of Europe — програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. «Дім Європи» фінансує більш як 20 програм — стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну. Програма підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної індустрії, а також організовує молодіжні табори та студентський обмін між університетами в межах України.

  MyART - це творча платформа, що займається створенням і підтримкою культурних проектів у Миколаєві.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олексія Педосенка oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua або за телефоном +38 067 408 40 26.

 

 

_____________

 

 

 

With EU support the House of Europe opens its Mobile Pavilion — a temporary "embassy" in Mykolaiv

 

From June 25 to July 18, 2021, on Soborna Square in the centre of Mykolaiv, the House of Europe programme will hold events that will present EU opportunities and programmes for culture and creative industries, education, social entrepreneurship, health, media, and youth work to residents of the city and the region. For this, the House of Europe team brought the Mobile Pavilion to the city - a transportable multifunctional structure designed by a group of young Ukrainian architects.

From Tuesday to Sunday, the Pavilion will be open for consultations on grants, career opportunities, residencies, and exchanges offered by EU institutions, EU Member States and the United Kingdom. Every Friday and on the weekends, the managers of the House of Europe will present various opportunities in person. Lectures, panels, and workshops by Ukrainian and EU experts will feature inspiring content and skills. Open-air film screenings on a big screen, concerts by Ukrainian performers, and DJ sets round off these days.

"The House of Europe programmes, other European Union programmes, and independent initiatives from EU countries are now opening their doors for Ukrainians, no matter from which region, whether from big cities or small villages. Online or offline programmes, learning and career opportunities, how to get funding for your project idea, startup, or organisation – here in the House of Europe Mobile Pavilion, you have a chance to learn about all these EU opportunities." commented Rémi Duflot​, Deputy Head of the Delegation of the European Union to Ukraine.

"The Pavilion itself and the space surrounding it will always stay accessible so that anyone can spend time on the stairs of the amphitheatre and near it. With its open, inclusive urban design, the Pavilion will be a point of attraction for locals and guests of the city, revive public life, connect people from different backgrounds, and create an atmosphere that will promote the emergence of new projects and ideas."said Yevhen Homonyuk, coordinator of the mobile pavilion in Mykolaiv, member of Platform MyART.

This summer and autumn, after the end of the programme in Mykolayiv, the Pavilion will visit two more Ukrainian cities: Kamianets-Podilskyi (in July and August) and Ivano-Frankivsk (in September). The programme of the Mobile Pavilion in Mykolayiv and other cities can be found at https://pavilion.houseofeurope.org.ua.

"This is a symbolic moment: The House of Europe – which is so much more than a house: a multi-faceted programme to connect people, to share information, to catalyse learning and collaboration, now largely online – this same House of Europe now materialises in an actual, physical house: the Mobile Pavilion. But it wouldn't be of its kind if it was not a house on the move, travelling the country, a structure that flexibly adapts to its surroundings, a space open for anyone to enter, to climb on, to interact with. House of Europe and its Mobile Pavilion are not a house – they are the people that populate it." Christian Diemer, Head of the House of Europe programme, commented.

Admission to the event is free with some event to require mandatory pre-registration. All House of Europe events in Mykolayiv, Kamianets-Podilskyi, and Ivano-Frankivsk will take into account incumbent anti-pandemic requirements to combat the spread of COVID-19.

Background information: House of Europe is an EU-funded programme fostering professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries ann United Kingdom. The programme focuses on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. This encompasses 20+ separate programme lines enabling to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support. House of Europe funds cultural coproductions and cooperations between Ukrainian and EU organisations and the development of cultural infrastructure and artistic concepts for youth in Ukraine. Finally, the programme offers various youth camps and an intra-Ukrainian university exchange.

MyART is the creative platform which is engaged in creation and support of cultural projects in Mykolaiv.

For details, please contact Oleksii Pedosenko, oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua, +38 067 408 40 26.