19.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС допомагає Україні зміцнити кібербезпеку

Logo
ЄС допомагає Україні зміцнити кібербезпеку

English version is below

17-19 травня у Києві за фінансової підтримки Європейського Союзу відбулися навчання з кібербезпеки для представників українських державних органів, відповідальних за кібербезпеку. Понад 30 посадових осіб Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Кіберполіції та Служби безпеки України взяли участь у тренінгах з протидії кібератакам.

«Європейський Союз твердо підтримує Україну, зокрема шляхом розширення її спроможностi протистояти кіберзагрозам, – зазначив Ремі Дюфло, заступник глави Представництва ЄС в Україні, на церемонії нагородження учасників навчань.  – Метою цих навчань є підвищення стійкості та досвіду українських органів кібербезпеки для запобігання та ліквідації атак. Це частина ширшої підтримки України з боку ЄС.  Цифрова трансформація та електронне врядування є одними з найуспішніших українських реформ. Їх також потрібно захищати».

«Сині команди» захисників, до складу яких входили співробітники ключових українських установ з кібербезпеки, займалися полюванням на загрози та іншими конкретними завданнями, про які учасники дізналися лише під час навчань. «Сині команди» вивчили, як працюють зловмисники, коли «червона команда» організаторів навчань запускала фіктивні атаки на заздалегідь визначену ІТ-інфраструктуру. Українські ІТ-експерти дізналися, які індикатори лишаються після атак зловмисників та як вони пересуваються між мережевими системами.

Заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора наголосив: «Одне з завдань реформи кіберзахисту України UA30 – це підвищення професійного рівня фахівців з кіберзахисту. Сьогодні ми зробили важливий крок на цьому шляху – наші фахівці вперше взяли участь в кіберзмаганнях, організованих проєктом EU4DigitalUA. Це стало можливим завдяки оновленому Кіберцентру UA30, де розташований унікальний для України тренінговий центр. Таких центрів є лише 20 в усьому світу, 6 з них – в США».

Навчання в межах фінансованого Євросоюзом проєкту EU4DigitalUA були проведені Естонською академією електронного управління (eGA) в симуляційному середовищі естонської компанії з розвитку кібернетичного потенціалу CybExer Technologies OÜ.

«Наше повсякденне життя залежить від того, наскільки безпечним є наш кіберпростір. Підготовленість до кібератаки є найкращим способом захисту критичної інфраструктури та послуг країни. Навчання є чудовою можливістю для команд безпеки співпрацювати між собою, а також перевірити свої процедури та навички виявлення та реагування на кібератаки», – підкреслив Ханнес Асток, виконавчий директор eGA та керівник проєкту EU4DigitalUA.

 

Довідкова інформація:

Проєкт EU4DigitalUA фінансується Європейським Союзом і продовжує роботу проєкту EGOV4UKRAINE, реалізованого в 2016—2021 роках у межах програми «U-LEAD з Європою». Маючи бюджет 20,5 млн євро, EU4DigitalUA орієнтований на подальший розвиток інфраструктури цифрового уряду, державних електронних послуг, кібербезпеки та захисту даних. Проєкт спільно реалізується в 2020—2024 роках Естонською академією електронного врядування (eGA) та іспанською фундацією FIIAPP. Подальша інформація доступна на сайті тa Facebook проєкту. 

 

За додатковою інформацією звертайтесь до Юрія Свірка, менеджера з комунікацій EU4DigitalUA, jurijs.svirko@ega.ee, +380 67 500 54 44

________________

 

EU helps Ukraine strengthen its cybersecurity

 

Сybersecurity exercises for representatives of Ukrainian state bodies responsible for cybersecurity  took place on 17-19 May in Kyiv with financial support by the European Union. Over 30 officials from the State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine, the Security Service of Ukraine and the Cyber Police of Ukraine participated in a training on countering cyber attacks.

"The European Union firmly stands by Ukraine, including by enhancing its capacities to cope with cyber threats," said Rémi Duflot, Deputy Head of the EU Delegation to Ukraine, at the award ceremony for training participants. "The aim of these exercises is to improve the resilience and expertise of the Ukrainian cybersecurity authorities to prevent and deflect attacks. It is part of the EU's broad support to Ukraine. Digital transformation and e-governance are among the most successful Ukrainian reforms. They also need to be protected."

"Blue Teams" of defenders, made up of key Ukrainian cyber security institutions, were engaged in threat hunting and other specific predefined tasks revealed to the participants only during the exercise. The "Blue Teams" learned how attackers work as mock attacks were launched on predefined IT infrastructure by the "Red Team" of exercise organisers. Ukrainian IT experts learned what indicators of compromise attackers leave behind and how they move between the network systems.

Viktor Zhora, Deputy Head of the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine,  in charge of digital development, digital transformations and digitisation, stressed: "One of the tasks of the UA30 cyber defenсe reform is to raise the professional level of cybersecurity specialists. Today we  made an important step in this direction - for the first time, our specialists took part in cyber competitions organised by EU4DigitalUA. This became possible thanks to the updated UA30 Cybercentre which houses a unique training centre for Ukraine. There are only 20 such centres worldwide,  and 6 of them are located in the USA."

The exercises were carried out in the framework of the EU-funded EU4DigitalUA project by the Estonian e-Governance Academy (eGA) in a simulation environment of CybExer Technologies OÜ, an Estonian cyber capability development company.

"Our everyday lives are dependent on how secure our cyberspace is. Being well prepared for a cyberattack is the best option for safeguarding the country's critical infrastructure and services. The exercise is an excellent opportunity for security teams to cooperate with each other, as well as test their procedures and skills of detection and response to cyberattacks," said Hannes Astok, Executive Director of eGA and Head of EU4DigitalUA.

 

Background information:

The EU4DigitalUA project is funded by the European Union and continues the work of the EGOV4UKRAINE project, implemented in 2016—2021 within the U-LEAD with Europe programme. With a budget of EUR 20.5 million, EU4DigitalUA is focused on the further development of digital government infrastructure, public e-services, cyber security and data protection. The project is jointly implemented in 2020—2024 by the Estonian e-Governance Academy (eGA) and the Spanish FIIAPP foundation. More information is available at the project's website and Facebook page.

 

For additional information, please contact Jurijs Svirko, EU4DigitalUA Communication Manager, via jurijs.svirko@ega.ee or at +380 67 500 54 44.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.