24.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС розпочинає пілотний проєкт із протидії контрабанді та транскордонній злочинності на кордоні Україна-ЄС

Logo
ЄС розпочинає пілотний проєкт із протидії контрабанді та транскордонній злочинності на кордоні Україна-ЄС

English version is below

17 травня 2021 року проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом, запустив пілотну ініціативу щодо запобігання транскордонній злочинності на «зеленому кордоні» між Україною та Румунією. Пілотний проєкт включає елементи технічного переоснащення, а також спільні навчання та антикорупційні тренінги, що будуть реалізовані на базі нової інфраструктури.

«Ми вітаємо зусилля Державної прикордонної служби України, спрямовані на вдосконалення управління державними кордонами та протидію транскордонній злочинності й контрабанді. Інтегроване управління кордонами насправді є ключовим для зміцнення безпеки та сприяння торгівлі між Україною та ЄС. Європейський Союз готовий допомагати Україні у вирішенні питань, що постають у цьому зв'язку, на найбільш вразливих ділянках кордону», – відзначив Ксав'є Камю, керівник секції «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні.

В рамках запуску пілотного проєкту, протягом 17-18 травня, група експертів провела виїзну оцінку вибраної ділянки сухопутного кордону Україна-ЄС з метою обстеження існуючої інфраструктури охорони кордону та її вразливості до контрабанди та інших транскордонних злочинів, а також задля визначення комплексного рішення, що буде впроваджено під ключ. В якості наступного кроку група підготує технічні специфікації необхідного обладнання для охорони кордону та дорожню карту для його розгортання разом із комплексом заходів щодо розбудови спроможності ДПСУ.

«Ділянка, над якою ми працюємо, є серед найбільш вразливих на західному кордоні України. Навіть під час візиту експертів нічний патруль прикордонників перехопив контрабанду 27 ящиків (13 790 пачок) цигарок. І Україна, і ЄС зазнають збитків від транскордонної злочинності, а тому мають спільно працювати над комплексним підходом, що поєднує технічне оснащення та «м'які» заходи, як власне і пропонується в рамках нашого проєкту», – прокоментував Арунас Адоменас, керівник EU4IBM.

Пілотна ініціатива, розпочата на запит ДПСУ,  базується на ретельному аналізі заходів та наявних практик протидії транскордонній злочинності на «зеленому кордоні» – лісистих слабозахищених ділянках кордону, а також проблемних місць та топографічних особливостей, визначених на відповідній ділянці. За результатами цієї оцінки був запропонований широкий спектр рекомендацій, що включає впорядкування робочих процесів, використання сучасних технічних рішень для охорони, а також заходи щодо боротьби з корупцією та збільшення мотивації персоналу. Протягом наступних місяців ДПСУ та проєкт EU4IBM спільно впроваджуватимуть відповідні рекомендації для апробації запропонованого рішення щодо захисту кордону.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

_______________

 

EU launches pilot project at Ukraine-EU border to curb smuggling and cross-border crime

 

On 17 May 2021, the EU-funded project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" launched the pilot initiative on prevention of cross-border crime at the green border between Ukraine and Romania. The pilot includes elements of technical re-equipment as well as joint capacity building and anti-corruption trainings implemented on the basis of the new infrastructure.

"We welcome the efforts of the State Border Guard Service of Ukraine aimed at enhancing the management of the state borders and fighting cross-border crimes and smuggling. Integrated border management is indeed key to strengthen security and facilitate trade exchanges between Ukraine and the EU.  The EU stands ready to support Ukraine in responding to related challenges at the most vulnerable segments of the border", said Xavier Camus, Head of the Good Governance and Rule of Law Section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

As the start of the pilot, over 17-18 May, an expert group carried out a field assessment of the selected segment of the Ukraine-EU land border in order to diagnose the existing border protection infrastructure and its vulnerabilities to smuggling and to other cross-border crime, as well as to formulate the turnkey solution to be implemented. As a next step, the group will prepare technical specifications for the border protection equipment and a roadmap for its deployment, complemented with manpower capacity development exercises.

"The segment we work at is among the most vulnerable at Ukraine's western border. Just at the time of the expert visit, the night border guard patrol intercepted the smuggling of 27 boxes (13,790 packs) of cigarettes. Both Ukraine and the EU suffer from cross-border crime, and need to jointly apply a comprehensive approach combining technical and soft activities as demonstrated by our project", commented Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

The support launched upon SBGS' request is based on a thorough analysis of the counter cross-border crime measures and practices in place at Ukraine's green borders, as well as the bottlenecks and topographical peculiarities identified at the pilot segment. The findings included a wide range of recommendations ranging from business process optimisation to using modern technical border protection solutions as well as anti-corruption and motivation elements. In the following months, SBGS and the EU4IBM project will be jointly implementing the recommendations to pilot the proposed border protection solution.

 

Background information: The project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" funded by the EU and carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). It supports the implementation of the reforms approximating the border management system of Ukraine to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.Serheiev@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.