16.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо синхронного об’єднання Електричної мережі континентальної Європи з мережами України та Молдови


Заява Єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо синхронного об'єднання Електричної мережі континентальної Європи з мережами України та Молдови

English version is below

Сьогодні електричні мережі України та Молдови було успішно синхронізовано з Мережею Континентальної Європи. Це допоможе Україні забезпечити стабільність роботи електричної мережі та тримати домівки теплими, а світло ввімкненим у ці темні часи. Це також історична подія у відносинах між Україною та ЄС – у цій сфері, Україна тепер є частиною Європи.

Цей проект продемонстрував надзвичайну співпрацю та рішучість усіх причетних. Я хочу подякувати Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO E) за те, що вони зробили річну роботу за два тижні. Я хочу також подякувати Франції, яка наразі головує в Раді ЄС, та країнам-членам за підтримку цього проекту, який мав певні ризики. І я хочу подякувати нашим українським партнерам, зокрема міністру Галущенку та "Укренерго", за їхні героїчні зусилля, спрямовані на те, щоб українські енергосистеми працювали в умовах страшної війни.

ЄС і надалі підтримуватиме Україну в енергетичному секторі, забезпечуючи реверсні потоки газу в країну та поставки необхідних енергоносіїв. Ми також з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо продовжити нашу чудову співпрацю у сфері зеленого переходу та ринкових реформ.

 

---------------------------

Statement by Commissioner for Energy Kadri Simson on Synchronisation of the Continental European Electricity Grid with Ukraine and Moldova

 

Today, the electricity grids of Ukraine and Moldova have been successfully synchronised with the Continental European Grid. This will help Ukraine to keep their electricity system stable, homes warm and lights on during these dark times. It is also a historic milestone for the EU-Ukraine relationship – in this area, Ukraine is now part of Europe.

This project has shown extraordinary cooperation and determination from everyone involved. I want to thank the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO E) for doing a year's work in two weeks to make this happen. I want to thank the French Presidency of the Council and Member States for their support to this project that is not without risks. And I want to thank our Ukrainian partners – Minister Galushchenko and Ukrenergo in particular – for their heroic efforts in keeping the Ukrainian energy systems working in the middle of a terrible war.

The EU will continue to support Ukraine in the energy sector, by ensuring the reverse flows of gas to the country and the delivery of energy supplies that are badly needed. We are also looking forward to the time when we can continue our excellent cooperation on the green transition and market reforms.

 

Читати далі

14.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Перша операція ЄС з медичної евакуації переправила українських дітей із Польщі до Італії

Logo
Перша операція ЄС з медичної евакуації переправила українських дітей із Польщі до Італії

English version is below

13 березня ЄС скоординував першу операцію MEDEVAC, переправивши хронічно хворих педіатричних пацієнтів із Польщі до Італії. Медична евакуація була профінансована та оперативно забезпечена Механізмом цивільного захисту ЄС у межах Європейського механізму солідарності для медичного трансферу біженців та переміщених осіб країнами ЄС. Евакуація була проведена італійською медичною групою на запит та у тісній співпраці з Польщею.

Водночас ЄС продовжує надавати Україні невідкладну допомогу Польщі в межах Механізму цивільного захисту, а Франція, Німеччина, Данія та Австрія надають значну кількість медичних засобів, медичного та обладнання для притулків і педіатричних вакцин.

Додаткова інформація: Балаш Уйварі - тел.: +32 229 54578; Стефан де Керсмекер - тел.: +32 229 84680; Даніель Пугліші - Тел.: +32 229 69140; Дарра Кессіді - тел.: +32 229 83978).

____________

 

 

Ukraine: EU's first medical evacuation operation transfers Ukrainian children from Poland to Italy

 

On March 13, the EU coordinated the first MEDEVAC operation by transferring chronically ill paediatric patients from Poland to Italy. The operation was financially and operationally supported by the EU Civil Protection Mechanism and is part of the European solidarity mechanism for intra-EU medical transfers of refugees and displaced people. The operation was carried out by an Italian medical team at the request of and in close cooperation with Poland.

The EU also continues to deliver emergency assistance to Poland via the Mechanism, with France, Germany, Denmark and Austria offering a significant amount of medicines, medical and shelter equipment as well as paediatric vaccines.

For more information: Balazs Ujvari - Tel.: +32 229 54578; Stefan de Keersmaecker - Tel.: +32 229 84680; Daniel Puglisi - Tel.: +32 229 69140; Darragh Cassidy - Tel.: +32 229 83978).

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

12.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки/Віце-президента Єврокомісії Жозепа Борреля щодо четвертого пакету обмежувальних заходів

Logo
Заява Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки/Віце-президента Єврокомісії Жозепа Борреля щодо четвертого пакету обмежувальних заходів

EN version is below

Війна Путіна проти України та її народу продовжується, і ми залишаємося непохитними у нашій підтримці Україні та рішучості щодо зупинення фінансування військової машини Кремля.

Ми є свідками широкомасштабної агресії проти мирного населення, гуманітарної катастрофи та низки звірств, що їх вчиняють Збройні сили РФ на території України і що є військовими злочинами.

Станом на сьогодні, майже 80 дітей та сотні мирних жителів було вбито, поранено або позбавлено житла. Тисячі були вимушені залишити свої домівки та переїхати в інше місце в межах України, та два з половиною мільйони – два з половиною мільйони менш ніж за два тижні – вже стали біженцями в країнах-членах ЄС. Це дорівнює населенню деяких наших країн-членів. І це, безперечно, найбільше переміщення людей з часів закінчення Другої світової війни на території Європи.

Маріуполь та інші міста перебувають у жорстокій облозі. На інші міста постійно скидають бомби.

Путін намагається знищити Україну. Путін руйнує Україну, але також завдає шкоди своїй армії і своїм громадянам. Російські військові гинуть сотнями, бо це безглузде вторгнення загрузлозавдяки мужності та рішучості українських борців за свободу.

Більш того, Путін вкидає в хаосросійську економіку. Наші сакції потужно вдарили по російській економіці.

Міжнародна спільнота – майже 40 країн – ввела санкції у відповідь на розв'язану президентом Путіним війну, і вони сильно б'ють по його режиму.

Метою санкцій є припинення безрозсудної, нелюдської та жорстокої поведінки російських військ. Ми продовжуватимемо вводити обмежувальні заходи доти, доки він не припинить свій напад на Україну і українців.

Президентка Єврокомісії [Урсула] фон дер Ляєн щойно окреслила нові заходи ЄС, що стосуються торгівлі, доступу до ринків, членства в міжнародних фінансових організаціях, криптовалютних активів, експорту предметів розкоші та секторів металургії та енергетики.

На додаток до цих секторальних заходів, я ініціюю введення санкцій проти більшого числа осіб і компаній, які відіграють активну роль або надають підтримку людям, які підривають суверенітет України у російському уряді.

Ми будемо продовжувати вводити санкції проти олігархів, еліти, що наближена до режиму, їхні сім'ї та відомих бізнесменів, які задіяні в секторах економіки, що є значним джерелом доходу для режиму. Тих, хто активно працює в сталеливарній промисловості, поставляє військову продукцію і технології або надає фінансові та інвестиційні послуги.

Це є ще одним серйозним ударом по економічній та матеріальній базі, на яку спирається Кремль у своєму вторгненні і звідки він бере ресурси для його фінансування.

І ми продовжимо застосовувати санкції проти ще більшої кількості людей – тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді – це справжня війна, війна ідей, наративна війна – що супроводжує цю ганебну війну Путіна проти українського народу.

Для того, щоб продовжувати надавати підтримку українській армії та народу, я також запропонував європейським лідерам, тут сьогодні, у Версалі, збільшити наш внесок із наших фінансових ресурсів, які надходять від Європейського фонду миру, додатковими 500 мільйонів євро на потреби захисників українського народу та території.

Цим ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку Україні. Ми захоплюємося хоробрістю її громадян і збройних сил, і ми з нею, доки Путін не зупинить цю безглузду та злочинну війну.

Посилання на відео: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-221341

 

_______________________

 

 

Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell on the fourth package of restrictive measures

 

As Putin's war against Ukraine and its people continues, so continues our resolve to support Ukraine and to cripple the financing of the Kremlin's war machinery. 

We are witnessing a massive aggression against civilians, a humanitarian catastrophe and a series of atrocities amounting to war crimes, which are taking place in Ukraine, committed by Russian armed forces. 

As of today, we can count almost 80 children and hundreds of civilians that have been killed, injured or displaced. Thousands are internally displaced inside Ukraine and two and a half million - two and a half million in less than two weeks - are already refugees in the European Union Member States. This is the size of some of our Member States. And, certainly, it is the biggest move of people since the end of World War II in the European lands.  

Mariupol and other cities are under a brutal siege. Other cities are being bombed out. 

Putin is trying to destroy Ukraine. Putin is destroying Ukraine, but he is also harming his own troops and his own citizens. The troops are dying in hundreds, as this senseless invasion got stuck by the bravery and determination of Ukrainian freedom fighters. 

And, in addition, Putin is wreaking havoc on Russia's economy. Russia's economy is being very much hard hit by our sanctions. 

The international community - about 40 countries - has introduced sanctions in response to President Putin's war and they are hitting his regime hard. 

The aim of the sanctions is to stop the reckless, inhuman and aggressive behaviour of the Russian troops. As long as he does not stop attacking Ukraine and the Ukrainian people, we will continue to adopt restrictive measures. 

President [Ursula] von der Leyen, the President of the Commission, just outlined new EU measures affecting trade, market access, membership in international financial institutions, crypto-assets, exports of luxury goods and targeting of steel and energy sectors. 

In addition to these sectoral measures, I am putting forward proposals to sanction more individuals and more companies that are playing an active role or supporting the people who undermine Ukraine's sovereignty by the Russian government. 

With these sanctions, we will continue going after the oligarchs, the regime-affiliated elites, their families and prominent businesspeople, which are involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the regime. 

They are active in the steel industry, they provide military products and technology or they provide financial and investment services. 

This is another major blow to the economic and logistic base upon which the Kremlin is building the invasion and taking the resources to finance it. 

And we will target more people, more people who play a leading role in disinformation and propaganda – a real war, an ideas war, a narrative war - that accompanies this deplorable war of Putin against Ukrainian people. 

And, in order to continue supporting the Ukrainian army and people, I have also proposed, here today in Versailles, to the European leaders to top up, to increase our contribution from our financial resources coming from the European Peace Facility, with another additional €500 million to answer to the needs of the defenders of Ukrainian people and territory.  

With this, we reaffirm our unwavering support to Ukraine. We salute the bravery of their citizens and armed forces, and we stand with them until Putin will stop this senseless and criminal war.

Link to the video: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-221341

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

11.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Україна отримала перші виплати згідно з Екстреними заходами солідарності від ЄІБ в межах негайної підтримки країни Європейським Союзом

Logo
Україна отримала перші виплати згідно з Екстреними заходами солідарності від ЄІБ в межах негайної підтримки країни Європейським Союзом

EN version is below

 • Було здійснено перші два перекази, а подальші виплати коштів заплановані вже найближчими днями.
 • Ці кошти є частиною екстреного пакету фінансової підтримки для України розміром у 668 млн євро, схваленого Радою директорів ЄІБ 4 березня 2022 року.
 • Група ЄІБ працює, щоб забезпечити додаткову фінансову та технічну підтримку для України, а також сусідніх країн в ЄС та поза його межами, щоб допомогти їм впоратися із пошкодженнями, спричиненими війною, та напливом біженців.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, що належить його 27 державам-членам, здійснив перші два перекази загальною сумою у 129 млн євро Уряду України на найбільш нагальні потреби. Ці кошти є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, в межах якого 4 березня Рада директорів ЄІБ схвалила виділення 668 млн євро для країни. Фінансування гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС.

У відповідь на запити Уряду України, подальші виплати відбудуться найближчими днями.

Президент ЄІБ Вернер Хойєр сказав: «Жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що понад 2 млн людей були змушені залишити країну, а також спричинило гуманітарну та безпекову кризу. Європейський інвестиційний банк надає Україні оперативну фінансову підтримку, щоб допомогти країні з нагальними фінансовими потребами. Нині ключовими факторами є швидкість і гнучкість, і ми, як банк ЄС, будемо продовжувати працювати у тісній взаємодії з Урядом України, щоб українці могли отримати користь від підтримки ЄІБ, коли вони найбільше її потребують. Ми старанно працюємо, щоб надати ще більше підтримки – передбачається пакет розміром у 2 млрд євро від ЄІБ – для критичної інфраструктури та для того, щоб відбудувати усе, що знищила російська армія, у вільній і незалежній Україні. Найближчими днями ми також сподіваємося оголосити подальше фінансування для підтримки сусідів України як в ЄС, так і за його межами, оскільки вони надають прихисток і захист для біженців, що рятуються від війни».

Президент Хойєр додав: «Сьогодні, як голова групи Міжнародних банків розвитку, я провів зустріч з керівниками цих установ, щоб забезпечити об'єднання нашого досвіду та наших фінансових зусиль з метою підтримки України у цей скрутний час».

Сергій Марченко, Міністр фінансів України, сказав: «Ми вдячні Європейському інвестиційному банку за тісну співпрацю й ефективне використання наявних механізмів підтримки в складний для України час. Ми цінуємо оперативні дії, завдяки яким ми змогли отримати кошти, які є дуже важливими для задоволення нагальних фінансових потреб країни. Найближчим часом також сподіваємося на обговорення нових проєктів, спрямованих на відбудову економічної та соціальної інфраструктури України».

Фінансування, що було схвалено та поступово надходить, доступне для української влади, щоб задовольнити найбільш нагальні фінансові потреби. Ці кошти походять з двох кредитів ЄІБ, схвалених до початку російської агресії проти України з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору в країні.

Нині ЄІБ також продовжує працювати над подальшими ініціативами в межах Пакету солідарності з Україною, серед яких:

 1. Фінансування потреб критичної інфраструктури в Україні шляхом перепрофілювання коштів в межах інфраструктурних проєктів задля забезпечення нагальних потреб в інвестиціях і відновленні. Вони будуть спрямовані на транспорт, енергетику, міський розвиток і цифрові інвестиції. Ці кошти стануть доступними дуже скоро, щойно українська влада підпише зміни до чинних угод;
 2. Допомога у відбудові всього, що знищила російська армія, шляхом фінансування необхідної нової критичної економічної та соціальної інфраструктури, щойно розпочнеться відбудова вільної та незалежної України після війни. Для цього ЄІБ скористається своїм досвідом, набутим під час впровадження Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що підтримала реконструкцію 238 проєктів комунальної та соціальної інфраструктури, як-от шкіл і дитячих садків, лікарень і соціального житла після російської агресії 2014 року.

Водночас експерти ЄІБ оцінюють потреби країн-сусідів України та країн ЄС, що приймають біженців з України або зазнали впливу війни в інших сферах. Банк ЄС працює з органами центральної та місцевої влади, державними установами розвитку та іншими партнерами, щоб зробити фінансову та технічну допомогу доступною для цих країн і регіонів якнайшвидше. Щоб забезпечити кошти, ЄІБ може здійснити оперативний перегляд пріоритетів серед наявних, але ще не виділених кредитів для регіонів і міст, або затвердити нові операції, спрямовані на підтримку біженців, профінансувавши їх обсягом до 100% замість звичного максимуму у 50%.

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.

Контакти для преси:

Ширін Вілер, s.wheeler@eib.org, тел.: +44 7827 445611

Дірк Хайльман, d.heilmann@eib.org, тел.: +352 691 284 094

Вебсайт: www.eib.org/presspress@eib.org

 

 

_______________________

 

 

First payments under EIB Ukraine Solidarity Urgent Response reach Ukraine as part of European Union immediate support to the country

 • The first two disbursements have taken place, with further disbursements scheduled for the coming days
 • The funds are part of a €668 million immediate financial support package for Ukraine approved on 4 March 2022 by the EIB Board of Directors.
 • The EIB Group is working to provide additional financial and technical support for Ukraine and its EU and non-EU neighbours to help them cope with war-related damage and the inflow of refugees.

The European Investment Bank (EIB), the Bank of the European Union, owned by its 27 Member States, made the first two disbursements totalling €129 million to the Government of Ukraine for the most urgent needs. These funds are part of the EIB's Ukraine Solidarity Urgent Response of which €668 million was approved by the EIB Board of Directors on 4 March. The financing benefits from the EU guarantee under the External Lending Mandate and complements other initiatives announced by EU institutions

Following requests from the Government of Ukraine, further disbursements are scheduled for the coming days.

EIB President Werner Hoyer said: "Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine has driven more than 2 million people out of the country and triggered a humanitarian and security emergency. The European Investment Bank is delivering rapid financial support to Ukraine to assist with urgent financing needs. Speed and flexibility are key here and we, as the EU bank, will continue to work in close coordination with the Government of Ukraine to ensure that Ukrainian people may benefit from EIB support when they need it most. We are working hard to provide more support — I envisage a package for a total of €2 billion from the EIB — for critical infrastructure and to rebuild what the Russian army has knocked down, in a free and independent Ukraine. We also hope to announce in the coming days further financing to support Ukraine's neighbours in and outside the European Union as they offer shelter and protection to refugees fleeing war."

President Hoyer added: "Today as chair of the group of multilateral development banks, I convened a meeting of the heads of these banks to ensure that we pool our expertise and coordinate our financial efforts to support Ukraine in its hour of need."

Serhii Marchenko, Minister of Finance of Ukraine, said: "We are grateful to the European Investment Bank for close cooperation and efficient use of existing mechanisms to support Ukraine in these difficult times. We appreciate the swift actions, which allowed us to get essential funds for meeting the country's urgent financial needs. We also hope to discuss new projects aimed at rebuilding economic and social infrastructure in the country in the near future."

The funds approved and disbursed so far have now reached the Ukrainian authorities to help them meet their most immediate and urgent financial needs. The finance stems from two EIB loans approved before Russia's aggression against Ukraine, to support the country's small and medium-sized enterprises and agricultural sector.

Under its Solidarity Package for Ukraine, the EIB is now pursuing further initiatives, including:

 1. Financing critical infrastructure needs in Ukraine by repurposing infrastructure project commitments to meet immediate investment and reconstruction needs. The financing will cover transport, energy, urban development and digital investment. The money can be made available very quickly, as soon as the Ukrainian authorities sign off on amendments to existing contracts.
 2. Helping to rebuild whatever the Russian army destroys by financing new critical economic and social infrastructure needed as soon as a free and independent Ukraine is re-established after the war. For this, the EIB will use its experience with the Ukraine Early Recovery Programme that has so far supported, after Russian aggression in 2014, reconstruction in 238 municipal and social infrastructure projects involving schools and kindergartens, hospitals and social housing.   

In parallel, EIB experts are currently assessing the needs of countries in Ukraine's neighbourhood and within the European Union that are welcoming refugees from Ukraine, or are affected by the war in other ways. The EIB is working with our partner EU institutions, as well as national and local authorities, national promotional institutions and other counterparties to make financial and technical assistance urgently available to these countries and regions. To provide the funds, the EIB could rapidly reprioritise existing, but as yet undisbursed loans to regions and municipalities, or approve new refugee-related operations, financing up to 100% of the total instead of the usual maximum of 50%.

Background information

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

Press contacts

Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org, tel.: +44 7827 445611

Dirk Heilmann, d.heilmann@eib.org, tel.: +352 691 284 094
Website: www.eib.org/presspress@eib.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Вступне слово Виконавчого віцепрезидента Тіммерманса та Комісара Сімсона під час прес-конференції про план REPowerEU

Logo
Вступне слово Виконавчого віцепрезидента Тіммерманса та Комісара Сімсона під час прес-конференції про план REPowerEU

English version is below

«Текст під час промови може відрізнятися від опублікованого»

 

Вступне слово Виконавчого віцепрезидента Тіммерманса

Всього за два тижні хід нашої європейської історії змінився, докорінно змінився, і я вірю, назавжди. Невинні українці, в тому числі діти, багато дітей, страждають від нестерпного варварства, якого вони зазнали на війні, якої ніхто не хоче. Не українці, точно не європейці, не росіяни. Це війна лише однієї людини: Путіна та його посіпак.

Ми повинні і будемо робити все можливе, щоб підтримати Україну. Українці борються за цінності, в які ми віримо і які ми поділяємо. Вони борються за свободу, демократію та верховенство права проти режиму, який з них насміхається, відкидає та активно намагається компрометувати нас та наші цінності.

Це про Україну, але, безперечно, також і про Європу. Ми повинні захищати європейські інтереси та підвищувати нашу стійкість, даючи раду власним вразливим місцям.

Цілком очевидно, що ми занадто залежні від енергетичних ресурсів Росії. Це не вільний ринок, якщо існує  державний діяч, який бажає ним маніпулювати.

Відповіддю на цю проблему є відновлювані джерела енергії та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів.

Відновлювані джерела енергії дають нам свободу вибору джерела енергії, який є чистим, дешевим, надійним і яке знаходиться в ЄС. І замість того, щоб продовжувати фінансувати імпорт викопного палива та фінансувати російських олігархів, відновлювані джерела енергії створюють нові робочі місця тут, у Європі.

Завдяки плану, який ми окреслюємо сьогодні, ЄС може припинити свою залежність від російського газу та посилити Європу.

Після впровадження пакету «Fit for 55» загальне споживання газу в ЄС зменшиться на 30% до 2030 року. Це 100 мільярдів кубометрів газу, які нам більше не знадобляться.

Тепер ми робимо наступний крок.

До кінця цього року ми зможемо замінити 100 млрд кубометрів газу з Росії. Це дві третини того, що ми імпортуємо з Росії. Це покінчить із нашою надмірною залежністю і дасть нам необхідний простір для маневру. Дві третини до кінця цього року.

Важко, надзвичайно важко. Але це можливо, якщо ми готові йти далі і швидше, ніж раніше.

REPowerEU – наш план, який передбачає досягнення незалежності Європи від російського газу.

Він заснований на двох напрямах:

Перший: ми диверсифікуємо постачання та залучимо більше відновлюваних джерелах газу.

 • Збільшуючи імпорт СПГ та трубопроводів, ми зможемо замінити 60 млрд кубометрів російського газу протягом наступних 12 місяців.
 • Подвоївши стійке виробництво біометану, ми можемо замінити ще 18 млрд кубометрів, використовуючи Спільну сільськогосподарську політику, допомагаючи фермерам стати виробниками енергії.
 • Ми також можемо збільшити виробництво та імпорт поновлюваного водню. Hydrogen Accelerator розробить інтегровану інфраструктуру, що забезпечить доступ усім країнам-членам ЄС можливість долучитися до доступного поновлюваного водню. 20 мільйонів тонн водню можуть замінити 50 мільярдів кубометрів російського газу.

Ми також почнемо замінювати природний газ на газ, вироблений із відновлюваних джерел. Це, загалом, перший стовп REPowerEU.

Паралельно ми повинні прискорити перехід до чистої енергії. Відновлювані джерела енергії роблять нас більш незалежними, вони є більш доступними та надійними, ніж нестабільний ринок газу.

 • Отже, нам потрібно встановити ще мільйони фотоелектричних панелей на дахах наших будинків, підприємств і фермерських господарств. Ми також повинні подвоїти швидкість встановлення теплових насосів протягом наступних п'яти років.
 • Це легкодоступні цілі. До кінця цього року майже 25% поточного виробництва електроенергії в Європі може отримуватися від сонячної енергії.
 • Також нам потрібно прискорити процедури видачі дозволів для збільшення наших вітрових потужностей на берегах і на морі, а також запровадити великомасштабні проєкти сонячних електростанцій. Це наш найвищий суспільний інтерес.

Деякі з цих змін не відбудуться за одну ніч, і тому ми також повинні готуватися до наступного зимового сезону.

До жовтня газосховища в ЄС мають бути заповнені на 90%. І Європейська Комісія готова підтримати спільні закупівлі газу.

Нарешті, і найголовніше, ми повинні захистити тих, хто не має можливості сплачувати рахунки за електроенергію. Наш сьогоднішній план пропонує кілька способів допомогти найбільш вразливим домогосподарствам і підприємствам.

Кадрі розгляне наш план докладніше.

Підсумовуючи, RePowerEU – це наш план подолання нашої залежність від російського газу та пошуку свободи вибору енергетичних ресурсів.

Ми можемо це зробити, і ми можемо зробити це швидко.

Все, що нам потрібно для досягнення цього – це сміливість і витримка. Якщо колись і був час для цього – то цей час зараз.

 

Вступне слово Комісара Сімсона

 

Дякую, Франс. Доброго дня всім.

Відколи ця Комісія розпочала роботу, у нас було багато важливих зустрічей з питань енергетики, але не було жодної важливішої за сьогоднішню.

Війна Путіна з Україною абсолютно чітко дала зрозуміти, що нам потрібно рухатися ще швидше, щоб змінити європейську енергетичну систему та якнайшвидше покінчити з небезпечною залежністю від російського викопного палива.

ЄС не вперше стикається з цією істиною. Після 2009 року, коли Росія припинила постачання газу в Україну, ми наполегливо працювали над диверсифікацією наших поставок. Того року імпорт СПГ становив трохи більше 4 млрд кубометрів на місяць. Зараз це 10 млрд кубометрів із потенціалом зростання. Із 2009 року в ЄС запрацювало вісім нових СПГ-терміналів.

Завдяки цим зусиллям ми знаходимося в набагато кращому становищі, аніж п'ять чи десять років тому. Але ми ще не дійшли до нашої кінцевої мети. Що стосується енергетики, на все потрібен час, і в деяких країнах-членах ЄС, мабуть, більше відчувалася необхідність відмовитися від російського газу, ніж в інших.

Дії Путіна продемонстрували всьому ЄС невідкладність даного питання.

Ми всі згодні з тим, що цінова доступність, стійкість і безпека, в кінцевому підсумку, мають одну відповідь: Зелений курс. Але жонглювати цими трьома цілями буде непросто.

По-перше, дозвольте мені поговорити про те, що нам зараз потрібно зробити. Ми повинні захистити наших людей і бізнес від впливу надзвичайно високих цін. Ціни на енергоносії зростають з осені минулого року, які підвищуються через незвичайну поведінку Газпрому, який підтримує низькі потоки газу, незважаючи на високі ціни. Агресія Росії проти України підсилила тиск на ціни. І ринки також нервують через ризик російських контрзаходів.

У жовтні ми ухвалили низку заходів, які на даний момент використовували майже всі країни-члени ЄС. Але оскільки ситуація ускладнюється, цього вже недостатньо.

У цих надзвичайних обставинах, з якими ми стикаємося зараз, країни-члени можуть регулювати ціни на електроенергію для домогосподарств і мікропідприємств. Ця можливість передбачена в межах ЄС. І сьогодні ми опублікували детальні рекомендації щодо розробки цих заходів.

Ми також розпочнемо консультації з країнами-членами щодо нової Тимчасової кризової системи державної допомоги – подібної до тієї, яка була введена для пом'якшення впливу пандемії COVID-19. Це передбачатиме можливість компенсації підприємствам частини збільшення витрат на енергоносії, що пов'язане з російським вторгненням.

Щоб запровадити ці заходи підтримки, країнам-членам ЄС потрібні кошти. Одним із заходів, який вони можуть розглянути, – тимчасово оподатковувати непередбачуваний прибуток, що виник у зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію. Тут також ми опублікували рекомендації як це можна зробити.

Країни-члени також можуть використовувати прибутки від торгівлі дозволами на викиди парникових газів (ETS). Із січня 2021 року по лютий 2022 року торгівля викидами принесла бюджетам країн-членів 30 мільярдів євро. Ці кошти можна направити на підтримку споживачів у ці важкі часи.

Інша безпосередня проблема полягає в тому, щоб переконатися, що Європа готова до затримок  постачання енергоресурсів. Ми оцінили можливі сценарії часткового та повного зриву постачання газу з Росії. Завдяки теплій погоді та збільшеним поставкам СПГ ми очікуємо, що будемо в безпеці цього зимового періоду, але нам потрібно підготуватися до наступного.

Для цього дуже важливо, щоб наше газове сховище було заповнено до початку наступного опалювального сезону. У квітні ми запропонуємо законодавчі акти, які вимагатимуть, щоб сховище було заповнено щонайменше на 90% до 1 жовтня кожного року. У пропозиції також буде визначено сховище газу як критичну інфраструктуру та вирішено ризики, пов'язані з правом власності.

Заглядаючи наперед, існує очевидна потреба у більш скоординованій політиці ЄС щодо газу – щодо закупівлі та зберігання. Не менш важливим є і диверсифікація поставок і покращення інфраструктури, оскільки ми відходимо від споживання російського газу.

Це те, що ми будемо робити в межах ініціативи REPowerEU. Поставки СПГ до ЄС вже значно зросли, але є можливості – і потреба – їх збільшувати. Оскільки ми ще не готові повністю відмовитися від газу, ми повинні подбати про те, щоб якомога більше його надходило не з Росії.

Інша сторона медалі полягає в тому, що в першу чергу зменшується потреба у викопному газі шляхом збільшення альтернативних джерел і економії енергії. Це означає виробництво більшої кількості біометану та поновлюваного водню, збільшення реновації будівель, теплових насосів та сонячних панелей на дахах. Це означає більш серйозне ставлення до енергозбереження, яке має стати внеском кожного у вирішення поточної кризи.

Дозвольте мені додати кілька слів про дозволи, про що Франс уже розповідав вам. Ми не можемо говорити про революцію в відновлюваних джерелах енергії, якщо отримання дозволу на будівництво вітропарку займає сім років. Настав час розглядати ці проекти як такі, що становлять головні суспільні інтереси, тому що вони і є такими.

Ми запропонуємо країнам-членам ЄС запровадити зони, які найбільше підходять для проєктів відновлюваних джерел енергії. Ми опублікуємо рекомендацію щодо прискорення видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики. І ми повинні бути готові розглянути можливість змінити наші чинні правила, якщо вони нас стримують.

Я хотів би закінчити на тому ж питанні, з якого почав Франс – Україна. Надзвичайно мало можна додати до вже сказаного про російську агресію, хоробрість українського народу та єдину відповідь ЄС. Тож дозвольте мені сказати про енергетику.

Україна є частиною Європи, і це має стосуватися також їхньої енергетичної системи. Ми взяли на себе зобов'язання якнайшвидше під'єднати їх електричну мережу до Європейської континентальної мережі. Це допоможе забезпечити стабільність української енергосистеми. Ми також цілодобово працюємо над забезпеченням постачання газу, вугілля, дизельного палива, авіаційного палива, генераторів та задоволення інших енергетичних потреб, які зараз має Україна. Я хочу подякувати країнам-членам ЄС, які надають термінову та необхідну допомогу.

Бо безпека України – це й безпека Європи.

Дякую!

____________

 

Opening remarks by Executive Vice-President Timmermans and Commissioner Simson at the press conference on the REPowerEU Communication

 

"Check against delivery"

 

Opening remarks by Executive Vice-President Timmermans

 

In just two weeks, the course of our European history has changed, radically changed, and I believe for good. Innocent Ukrainians, including children, many children, are suffering unbearable acts of barbarism, unleashed upon them in a war that nobody wants. Not the Ukrainians, certainly not the Europeans, nor the Russians. It's just 1 man's war: Putin and his cronies.

We must and will do everything we can to support Ukraine. Ukrainians are fighting for the values we believe in and we share. They are fighting for freedom, democracy and the rule of law against a regime that ridicules, rejects, and actively tries to undermine us, and our values.

This is about Ukraine, but it is certainly also about Europe. We must defend European interests and increase our resilience by tackling our own vulnerabilities.

It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs. It is not a free market if there is a state actor willing to manipulate it.

The answer to this concern for our security lies in renewable energy and diversification of supply.

Renewables give us the freedom to choose an energy source that is clean, cheap, reliable, and ours. And, instead of continuing to fund fossil fuel imports and fund Russian oligarchs, renewables create new jobs here in Europe.

With the plan we outline today, the EU can end its dependence on Russian gas and repower Europe.

Fit for 55, once implemented, will reduce the EU's total gas consumption by 30% by 2030. That's 100 billion cubic meters of gas we will no longer need.

Now, we will take it to the next level.

By the end of this year, we can replace 100 bcm of gas imports from Russia. That is two-thirds of what we import from them. This will end our over-dependency and give us much needed room to maneuver. Two thirds by the end of this year.

It is hard, bloody hard. But, it is possible, if we are willing to go further and faster than we have done before.

REPowerEU is our plan to make Europe independent from Russian gas.

It is based on two tracks:

First: we will diversify supply and bring in more renewable gases.

 • With more LNG and pipeline imports, we can replace 60 bcm of Russian gas within the next 12 months.
 • By doubling sustainable production of biomethane we can replace another 18 bcm, using the Common Agricultural Policy to help farmers become energy producers.
 • We can also increase the production and import of renewable hydrogen. A Hydrogen Accelerator will develop integrated infrastructure and offer all Member States access to affordable renewable hydrogen. 20 million tonnes of hydrogen can replace 50 bcm of Russian gas.

We will also start replacing natural gas with renewable gases. This, in sum, is the first pillar of REPowerEU.

In parallel, we must accelerate our clean energy transition. Renewables make us more independent, and they are more affordable and reliable than the volatile gas market.

 • So, we need to put millions more photovoltaic panels on the roofs of our homes, businesses, and farms. We must also double the installation rate of heat pumps over the next 5 years.
 • This is low-hanging fruit. By the end of this year, almost 25% of Europe's current electricity production could come from solar energy.
 • In addition to this, we need to speed up permitting procedures to grow our on- and offshore wind capacity, and rollout large-scale solar projects. This is a matter of overriding public interest.

Some of these changes will not happen overnight, and that's why we also need to prepare for next winter.

By October, gas storage facilities in the EU must be filled up to 90% capacity. And the Commission is ready to support joint procurement of gas.

Finally, and most importantly, we need to protect those who are struggling to pay their energy bills. Our plan today proposes several ways to help the most exposed households and businesses.

Kadri will go through these in more detail.

To conclude, RePowerEU is our plan to break our dependency on Russian gas, and to find freedom in our energy choices.

We can do it, and we can do it fast.

All we need is the courage and grit to get us there. If ever there was a time to do it, it is now.

 

 

Opening remarks by Commissioner Simson

 

Thank you, Frans. Good afternoon, everyone.

Since this Commission entered office, we have had many important meetings on energy, but none more important than today.

Putin's war on Ukraine has made it absolutely clear that we need to move even faster, to reshape the European energy system and end our dangerous dependency on Russian fossil fuels as soon as possible.

This is not the first time we face this truth in the EU. After 2009, when Russia stopped gas deliveries to Ukraine, we have worked hard to diversify our supplies. That year, LNG imports were just over 4 bcm per month. Now, it's 10 bcm with potential to grow. Since 2009, eight new LNG terminals have come online in the EU. 

Thanks to these efforts, we are in a much better position than we were five or ten years ago. But we are not yet where we need to be. In energy, things take time and the urgency to give up Russian gas was perhaps felt more strongly in some Member States than others.

Putin's actions have made this urgency felt across the EU.

We all agree that affordability, sustainability and security concerns ultimately have the same answer: the Green Deal. But juggling these three goals will not be easy.

First, let me talk about what we need to do now. We need to protect our people and businesses from the impact of exceptionally high prices. Energy prices have been surging since last Autumn, aggravated by Gazprom's unusual behaviour - keeping gas flows low despite high prices. Russia's aggression against Ukraine has added to the price pressure. And markets are also nervous about the risk of Russian retaliation.

In October, we adopted a toolbox of measures that has by now been used by almost every Member State. But as the situation has evolved, it's no longer sufficient.

In these extraordinary circumstances we are facing now, Member States can regulate electricity prices for households and micro-enterprises. This is an option that the EU framework allows and today we have published detailed guidance on how to design these schemes.

We will also launch consultations with Member States on a new Temporary Crisis Framework for State aid – similar to the one introduced to mitigate the impact of COVID. This could allow them to compensate businesses for part of the increase in energy costs related to the Russian invasion.

To put these support measures in place, Member States need funds. One thing they can consider is to temporarily tax windfall profits created by the exceptionally high electricity prices. Here as well, we have published guidelines for how this can be done.

Member States can also use ETS revenues. From January 2021 to February 2022, emission trading has generated €30 billion for national budgets. This can be channeled to support consumers in these difficult times.

Another immediate concern is to make sure that Europe is ready for an interruption of supply. We have assessed possible scenarios for partial and full disruption of gas flows from Russia. Thanks to the mild weather and increased LNG supplies, we expect to be on the safe side for this winter: but we need to get ready for the next one.

For that, it's crucial to ensure that our gas storage is filled when the next heating season starts. In April, we will propose legislation to require that the storage is at least 90% full by 1 October each year. The proposal will also identify gas storage as critical infrastructure and tackle ownership risks.

Looking ahead, there is a clear need for a more coordinated EU policy on gas – on buying and storing, and also diversification of supply is important and improving infrastructure, as we move away from Russian gas.

This is what we will do under the REPowerEU initiative. LNG deliveries to the EU have already massively increased, but there is room – and a need - for more. As we are not ready yet to give up gas entirely, we must make sure that as much of it as possible comes from non-Russian sources.

The other side of the coin is reducing the need for fossil gas in the first place – by boosting alternatives and saving energy. This means more biomethane and renewable hydrogen, more renovation, heat pumps and solar panels on rooftops. It means getting serious about saving energy, which should become everyone's contribution to solving this current crisis.

Let me just mention something on permitting to compliment what Frans already shared with you. We cannot talk about a renewables revolution if getting a permit to build a wind park takes seven years. It is time to treat these projects as being in the overriding public interest – because they are.

We will propose that Member States create go-to areas that are particularly suitable for renewable projects. We will publish a recommendation to speed up permitting for renewable energy projects. And we should be ready to consider changing our current rules, if they are holding us back.

I would like to end with the same topic Frans started with – Ukraine. There is little to add to what has already been said about the Russian aggression, the bravery of Ukrainian people and the united response of the EU. So let me just talk about energy.

Ukraine is part of Europe and that should be also the case for their energy system. We have committed to link their power grid to the European Continental Grid as soon as possible. This will help to keep the Ukrainian power system stable and the lights on. We are also working around the clock to ensure the necessary supplies of gas, coal, diesel, jet fuel, generators and other energy needs that Ukraine has right now. I want to thank Member States who are delivering urgent and necessary help.

Because Ukraine's security is also Europe's security.

Thank you!

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection