17.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії, трансофобії та біфобії

Logo
Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії, трансофобії та біфобії

English version is below:

Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії, трансофобії та біфобії

Кожен народжений вільним та рівним у своїй гідності та правах. З нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії, трансофобії та біфобії, Європейський Союз вкотре підтверджує свою непохитну відданість повазі, захисту і просуванню рівних прав  лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ-осіб).

У всьому світі люди продовжують щоденно зіштовхуватися з насильством, ізоляцією та дискримінацією через їхню вроджену чи набуту сексуальну, гендерну ідентичність чи статеві особливості. ЄС особливо занепокоєний тим, що в 69-ти країнах добровільні відносини осіб однієї статі криміналізовані, а в 11 з них передбачена смертна кара у якості покарання за гомосексуальність.

Пандемія COVID-19 призвела до ще більшого рівня насильства та дискримінації проти ЛГБТІ-осіб, зокрема домашнього насильства, мови ворожнечі в Інтернеті та в реальному житті, а також злочинів на ґрунті ненависті. Ці люди часто зіштовхуються із соціальною стигмою та дискримінацією у доступі до медичної допомоги. Більше того, пандемія призвела до звуження громадянського простору та збільшила кількість свавільних арештів і затримань, фізичних нападів та психологічних травм, спрямованих проти правозахисників, які виступають за права ЛГБТІ-осіб. Такі випадки є неприйнятними, і ЄС наголошує на важливості припинення безкарності за це.

ЄС вживає заходів на глобальному рівні для попередження і засудження всіх форм дискримінації проти ЛГБТІ-осіб, зокрема проти насильства на підставі гомофобії, біфобії чи трансфобії. Водночас Євросоюз просуває доступ цих осіб до рівних можливостей в усіх сферах життя. Важливо, щоб у всьому світі боролися проти дискримінаційних законів, політик і практик, зокрема проти криміналізації одностатевих відносин. Дискримінаційні практики роблять ЛГБТІ-осіб непропорційно вразливими до безробіття, соціальної ізоляції та бідності.

ЄС залишатиметься в авангарді зусиль задля забезпечення рівних прав ЛГБТІ-осіб. Євросоюз просуває рівність у всіх сферах життя всередині ЄС та поза його межами завдяки оновленому механізму внутрішньої та зовнішнього політики, а особливо Плану дій ЄС у сфері прав людини та демократії (2020-2024) і Стратегії рівності ЛГБТІ на 2020-2025 роки, що стала першою в історії Європейської Комісії.

Відповідно до цьогорічної теми Міжнародного дня протидії гомофобії, трансофобії та біфобії "Разом: протидія, підтримка, зцілення!", ЄС продовжуватиме протидіяти дискримінації, що ґрунтується на підставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, наголошуючи на вразливому становищі ЛГБТІ-осіб в процесі відновлення після наслідків пандемії COVID-19 і закликаючи до утвердження більш справедливих,  інклюзивних і сталих суспільств. ЄС буде взаємодіяти шляхом політичного діалогу з країнами-партнерами і продовжить підтримувати організації громадянського суспільства та правозахисників задля захисту та просування рівних прав ЛГБТІ-осіб та поваги до різноманіття.

Забезпечення права всіх людей бути вільними у своєму самовизначенні і любити того, кого вони обрали, потребує спільних щоденних зусиль кожного.

***

International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, 17 May 2021: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union

Everyone is born free and equal in dignity and rights. On the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT), the European Union reaffirms its strong commitment to respect, protect and promote the full and equal enjoyment of human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

Around the world, individuals continue to face violence, exclusion and discrimination on a daily basis, because of their real or perceived sexual orientation and gender identity or sex characteristics. The EU remains particularly worried that in 69 countries consensual same-sex relationships are criminalised, with 11 of them retaining the death penalty as a legal punishment for homosexuality.

The COVID-19 pandemic has led to even higher levels of violence and discrimination against LGBTI persons, including domestic violence, hate speech online and offline, and hate crimes. They often face stigma and discrimination in accessing health services. Moreover, the pandemic has led to shrinking civic space and an increase in arbitrary arrests and detentions, physical attacks and psychological trauma for human rights defenders protecting the rights of LGBTI persons. These acts are unacceptable and the EU stresses the importance of ending their impunity.

The EU takes action globally to prevent and denounce all forms of discrimination against LGBTI persons, including homophobic, biphobic and transphobic violence, while promoting their access to equal opportunities in all spheres of life. It is important that discriminatory laws, policies and practices, including the criminalisation of consenting same-sex relations are fought worldwide. Such practices also expose LGBTI persons disproportionally to unemployment, social exclusion and poverty.

The EU will remain at the forefront of efforts to ensure the full and equal enjoyment of human rights of LGBTI persons. Through its renewed internal and external policy framework, notably the EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2020-2024) and the European Commission's first ever LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025, the EU advances equality in all spheres of life both inside and outside the EU.

In line with this year's IDAHOT theme "Together: Resisting, Supporting, Healing!", the EU will continue to address discrimination based on sexual orientation and gender identity, highlighting the vulnerable situation of LGBTI persons in the COVID-19 recovery and calling for fairer, more inclusive and sustainable societies. It will engage through political dialogue with partner countries and continue to support civil society organisations and human rights defenders for the protection and promotion of the full and equal enjoyment of human rights of LGBTI persons and the respect for diversity.

Ensuring the right of all individuals to be free to be who they are and love whom they choose requires joint efforts by all, every day.

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.