29.12.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] У двох українських містах протестують новий «портфельний» підхід у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання»

Logo
У двох українських містах протестують новий «портфельний» підхід у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання»

English version is below

Два українських муніципалітети були обрані для участі в проєкті, а ще п'ять зможуть подати заявку на отримання грантової підтримки для впровадження інноваційних ідей у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання» (M4EG)

Європейський Союз (ЄС) та Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) провели конкурс «Портфельний підхід до муніципальних перетворень» для муніципалітетів країн Східного Партнерства ЄС, включно з Україною.

Відбірковий комітет, який складається з представників Генерального директората з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) та ПРООН, обрав два українські міста з чотирьох претендентів, а саме Миколаїв і Тернопіль,  для впровадження  «портфельного» підходу у міському розвитку. Ще п'ять українських міст  зможуть подати заявку на грантові кошти до 60 000 євро для впровадження інноваційних ідей. У п'ятірку ввійшли Львів, Мелітополь, Полтава, Суми та Тростянець.

Керівниця операційного відділу «Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні Клое Алліо зауважила, що завдяки участі у програмі ці міста зможуть розвинути свій потенціал, стратегічне мислення та шанси на швидке відновлення після кризи шляхом пілотування комплексних рішень і інноваційних інструментів розвитку і підвищення стійкості.

«Ми вітаємо проактивні українські міста, які скористалися нагодою отримати додаткові навчальні, інноваційні та фінансові можливості в рамках конкурсного відбору нової програми ЄС і ПРООН», –  прокоментувала пані Алліо.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що українські муніципалітети прагнуть працювати над покращенням ефективності місцевих систем для створення більш стійких, сталих та привабливих громадських просторів.

«Із початком пандемії COVID-19 проблеми, з якими зіштовхуються представники місцевої влади, стали більш помітними, – зазначила пані Ґерчева. – Це свідчить про "критичну невизначеність", перед якою постають мешканці міст та місцеві органи влади в областях, а також про потребу знаходити нові інструменти та підходи задля кращого врядування та задоволення потреб населення. Проєкт M4EG покликаний створити середовище для експериментів, щоб вивчити нові шляхи для побудови сталих систем життєзабезпечення громад. Креативні підходи громад, планування із врахуванням гендерних аспектів та інноваційні рішення – це не чарівне вирішення усіх проблем, а скоріше невід'ємна передумова розвитку стійких міст».

Міста, що входять у мережу проєкту «Мери за економічне зростання», мають змогу взяти участь у тренінгах та обмінятися досвідом щодо розробки інноваційних стратегій зростанняіз врахованням місцевого контексту, спираючись намісцеві  екосистеми. Обрані муніципалітети зможуть скористатися новими можливостями та доступом до фінансування, зокрема брати участь у щорічному конкурсі для зацікавлених міст та конкурсі проєктних пропозицій із впровадження інновацій.

 

Довідкова інформація:

У 2021 році ЄС спільно з ПРООН запустили нову фазу ініціативи «Мери за економічне зростання» в шести країнах Східного партнерства ЄС, включно з Україною. Ініціатива спрямована на посилення сталого та «зеленого» розвитку міст, зміцнення потенціалу органів місцевого самоврядування,  інклюзивне економічне зростання та розвиток міських інновацій, а також пілотування "портфельного підходу" для управління містом із максимальними вигодами для громадян.

 

Контакти для преси:

Антон Сидоренко, очільник комунікаційного напряму проєкту «Мери за економічне зростання», anton.sydorenko@undp.org

____________

 

Two Ukrainian cities will test a "portfolio journey" as part of the new M4EG Facility

 

With two municipalities selected and five more to apply for innovation grants, Ukrainian municipalities are entering the new phase of the Mayors for Economic Growth (M4EG) Facility

The European Union (EU) and the United Nations Development Programme (UNDP) conducted the "Call for Interest: Portfolios for Municipal Transformations" for the Eastern Partnership's (EaP) municipalities, including Ukraine.

The Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR) and UNDP Selection Committee endorsed two Ukrainian municipalities out of four nominees, namely Mykolaiv and Ternopil, for the "portfolio journey" aimed at urban development. Moreover, five Ukrainian cities will be able to apply for innovation grants amounting to EUR 60,000: Lviv, Melitopol, Poltava, Sumy, and Trostianets.

Head of Section "Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment" of the Delegation of the European Union to Ukraine Chloe Allio mentioned that thanks to the programme, these cities will develop their potential, strategic thinking and chances for faster recovery after the crisis through piloting of complex solutions and new instruments of municipal development and resilience.

"We congratulate the proactive Ukrainian cities who used the opportunity to get additional educational, innovative and financial support under the competitive selection process of the new EC-UNDP programme," said Ms Allio.

UNDP Resident Representative to Ukraine Dafina Gercheva noted that Ukrainian municipalities are eager to work on improving systems' efficiency and effectiveness for more resilient, sustainable and attractive spaces. "With the COVID-19 pandemic, the issues that local authorities face became more pronounced," Gercheva said. "This highlights the 'radical uncertainty' that local authorities and people in the region face, and the need for new tools and approaches to better manage and respond to residents' needs. The M4EG is perceived as a sandbox to explore new ways of building sustainable livelihoods. Civic imagination, gender planning, and innovative solutions are not a silver bullet, but an essential part of resilient municipalities."

Cities in the M4EG network can benefit from learning, training and knowledge exchange activities focused on developing innovative growth strategies that are highly contextualised and build on local ecosystems. Selected local authorities will benefit from new capabilities and access to funding, including the Annual Portfolio Call for Interests and Annual Innovation Call for Proposals.

 

Background:

In 2021, the European Union and UNDP have launched the new phase of the Mayors for Economic Growth Facility (M4EG) in six EaP countries, including Ukraine. The facility aims to boost sustainable and green development, strengthen local authorities' capacities, enhance inclusive economic growth, and development of urban innovations, and pilot a "portfolio approach" for better cities' governance with tangible benefits to citizens.

 

For media enquiries:

Mr. Anton Sydorenko, M4EG Facility Communications Lead, anton.sydorenko@undp.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

22.12.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄС 71 громада зі сходу, півдня та півночі України розроблятимуть стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час

Logo
За підтримки ЄС 71 громада зі сходу, півдня та півночі України розроблятимуть стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час

English version is below

В рамках «Програми ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» 45 громад підписали Меморандуми про співпрацю з німецькою компанією-виконавцем Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). З цими новими партнерами проєкт, який співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), розширився до 71 громади у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Донецькій (контрольовані урядом території) та Луганській (контрольовані урядом території) областях.

Громади розроблятимуть стратегії соціальних, медичних та адміністративних установ, які будуть спрямовані на підвищення якості найважливіших послуг населенню.

«Якісне обслуговування в медичній, адміністративній та соціальній сферах посилить єдність громад та їхню стійкість до гібридних загроз. Участь у проєкті покращить здатність громади успішно долати кризи, включно з пандемією COVID-19, та продовжувати залучення інвестицій у послуги населенню», — зазначила Надія Вертебна, менеджерка програми ЄС Міцні Регіони (EU4Resilient Regions) Представництва ЄС в Україні.

Стратегічне планування дозволить установам врахувати потреби громади та громадян. На другому етапі, пріоритетні заходи зі стратегій будуть реалізовані за сприяння ЄС та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Також процес планування сприятиме обміну знаннями та досвідом між громадами щодо інновацій та передового досвіду.

«Громади стикаються з такими проблемами, як недостатня цифровізація закладів, проблеми комунікації між центром громади та оточуючими селами, потреба у навчанні персоналу, відсутність професійного обладнання. Наша робота з громадами буде спрямована на те, щоб подібні проблеми були враховані в конкретних заходах стратегій», — сказала Маргарет Якобі, керівниця компоненту в німецькій компанії GIZ.

Поряд з роботою над стратегічними заходами керівництво та працівники установ та місцевих рад матимуть можливість підвищити свою кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах, які проводимуть міжнародні та національні експерти.

 

Додаткова інформація:

Проєкт «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Це частина заходів ЄС вартістю 30 мільйонів євро, які мають на меті підвищити стійкість України та сприяти зміцненню прогресу в її реформах та згуртованості суспільства в масштабі всієї країни. Проєкт працює з громадами 10 південних та східних областей України, щоб забезпечити мешканцям комфортний та ефективний доступ до якісних місцевих адміністративних, медичних та соціальних послуг.

За додатковою інформацією звертайтеся до Андрія Федотова за адресою andrii.fedotov@giz.de  або за номером +38 068 396 37 91

_____________

 

With EU support 71 communities from eastern, southern, and northern Ukraine will develop strategies aiming to ensure good and accessible services even in times of crisis

 

 In the framework of the "EU4ResilientRegions – Special Assistance Programme Ukraine'' project, 45 communities have signed Memoranda of Cooperation with the German implementing company Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). With these new partners the project, which is co-financed by the European Union (EU) and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), has grown to include 71 communities in Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Kherson, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Chernihiv, Donetsk (GCA) and Luhansk (GCA) regions. 

Communities will develop strategies for social, medical, and administrative institutions, which aim to improve the quality of the most important services to the population. 

"Reliable services in medical, administrative and social areas aim to strengthen the social cohesion in the communities and their resilience to hybrid threats. Participation in the project will improve the community's ability to cope with crises, including the COVID-19 pandemic, and to continue to attract investments into public services", Nadiya Vertebna, EU4ResilientRegions Programme Manager at the EU Delegation to Ukraine, said.

Through strategic planning the institutions will address the communities' and citizens' needs. As a second step, priority measures from the strategies will be implemented with the assistance of the EU and BMZ. Also, opportunities for sharing knowledge and experiences between communities about innovations and best practices will be promoted.

"Communities are facing challenges, such as insufficient digitalisation of institutions, communication problems between the community center and surrounding villages, the need for staff training, and lack of professional equipment. Our work with communities will aim to ensure that such challenges are addressed with specific measures", Margarete Jacobi, Head of Component at GIZ, said.

Alongside work on strategic measures the management and the staff of institutions and of the local administration will have the opportunity to improve their skills in specialized trainings provided by international and national experts.

 

Background:

The project "EU4ResilientRegions - Special Assistance Programme Ukraine" is co-financed by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is part of a EUR 30 million EU action that aims to enhance Ukraine's resilience and contribute to strengthening its reform progress and country-wide societal cohesion. The project works with communities in 10 southern and eastern Ukrainian regions to make sure residents can access quality local administrative, medical, and social services comfortably and efficiently.

 

For additional information, please contact Andrii Fedotov via andrii.fedotov@giz.de or at +38 068 396 37

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

17.12.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС надає майже 14 млн євро до українського бюджету на підтримку реформи державного управління

Logo
ЄС надає майже 14 млн євро до українського бюджету на підтримку реформи державного управління

English version is below

14 грудня ЄС перерахував 13,925 млн євро безпосередньо до державного бюджету України. Кошти спрямовані на підтримку розбудови держави, яка працює в інтересах громадян, шляхом подальшого розвитку державного управління в Україні.

«Реформа державного управління є однією з ключових реформ в Україні та передумовою успішної реалізації інших реформ. Європейський Союз продовжує підтримувати зусилля Уряду України щодо побудови більш прозорого та стійкого державного управління та міцнішої державної служби, здатної краще обслуговувати громадян та компанії, зважаючи на виклики сьогодення», – сказав Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Для отримання коштів бюджетної підтримки ЄС за 2020 рік Україні необхідно було досягти прогресу в реалізації реформи державного управління (РДУ), зокрема покращити стандарти прийняття рішень у Кабінеті Міністрів України, прискорити реформу державної служби, продовжити цифровізацію послуг та покращення доступу до них за прикладом послуги є-Малятко, та ухвалити (ввести в дію) Закон «Про адміністративну процедуру».

ЄС виділив 90 млн євро бюджетної підтримки на реформу державного управління в Україні на 2017-2021 роки. Загальні виплати за п'ять років склали 63,075 млн євро (а саме 70% цільових коштів) на основі досягнення взаємоузгоджених умов виплати. За цей період значно покращився доступ до державних послуг з понад 120 доступними онлайн-сервісами, розвиненою мережею з майже 1000 центрів надання адміністративних послуг по всій Україні, було запущено Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія» та мобільний додаток «Дія» з понад 10 млн користувачів, а також запущено систему інтероперабельності TREMBITA, яка дозволяє безпаперові послуги, реорганізовано міністерства та покращено потенціал формування політики у всіх міністерствах, запущено портал career.gov.ua, що покращує доступ до державної служби.

ЄС оголосив нову програму бюджетної підтримки для реалізації Стратегії реформування державного управління на період 2022-2025 років. Бюджетна підтримка буде надана як результат подальшого приведення системи державного управління у відповідність із Принципами державного управління OECD/SIGMA та на основі показників нової стратегії РДУ до 2025 року (прийнятої Урядом у липні 2021 року). Основна увага в новій програмі підтримки буде зосереджена на імплементації Закону «Про адміністративну процедуру» як основи для розбудови держави, яка працює в інтересах громадян.

На додаток до бюджетної підтримки, ЄС надає 14 млн євро технічної допомоги для впровадження принципів державного управління в державних установах і 28,7 млн євро через Європейський банк реконструкції та розвитку для підтримки проведення пріоритетних реформ у межах програми «Українська Архітектура Реформ».

 

Довідкова інформація: З 2016 року Україна взяла на себе зобов'язання щодо комплексного реформування державного управління з набуттям чинності Закону «Про державну службу» та Стратегії РДУ 2016-2021. Ці два кроки заклали основу реформи, спрямованої на підвищення ефективності, результативності та підзвітності в державному управлінні України. У липні 2021 року була прийнята нова Стратегія РДУ 2022-2025, яка має на меті примножити успіхи попереднього періоду. Більше інформації про реформування державного управління в Україні: https://par.in.ua/

 

Додаткова інформація: для отримання додаткової інформації або з конкретними запитами, будь ласка, зв'яжіться з співробітниками відділу преси та інформації за адресою delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

____________

 

EU provides almost EUR 14 million to the Ukrainian budget in support for public administration reform

 

On December 14, the EU transferred EUR 13.925 million directly to the state budget of Ukraine. The funds are aimed to support building a people-centric state by further development of public administration in Ukraine.

"The public administration reform is one of the key reforms in Ukraine and a prerequisite for the successful implementation of other reforms. The European Union continues to support the efforts of the Government of Ukraine in building a more transparent and resilient public administration and stronger civil service, able to better serve citizens and companies despite the challenges of today," said Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

To receive the budget support funds from the EU for the 2020, Ukraine needed to make progress in implementation of the public administration reform (PAR), in particular to improve standards of decision making in the Cabinet of the Ministers of Ukraine, accelerate civil service reform, continue digitalisation of services as well as bringing them closer to the citizens, such as the e-Baby service, and adopt (enact) the law on administrative procedure.

For the 2017-2021 period, the EU has earmarked EUR 90 million for public administration reform of Ukraine through budget support. The overall payments over the five years resulted in EUR 63.075 million (namely 70% of the earmarked funds), based on the achievement of mutually agreed conditions for disbursement. During 2017-2021, Ukraine significantly improved access to state services with over 120 services available online, developed network of nearly 1000 Administrative Service Centres all over the country, launched the unified state web portal of electronic services Diia and mobile application Diia with over 10 million users, launched interoperability system TREMBITA allowing paperless services, the portal career.gov.ua was launched improving access to civil service and some ministries were reorganised improving the policy-making capacities in these ministries.

The EU has announced a new budget support programme in support of implementation of the Strategy of the Public Administration Reform for the period 2022-2025. This will be provided following continued alignment with the OECD/SIGMA Principles of Public Administration and based on the indicators from the new PAR strategy till 2025 (adopted by the Government in July 2021). The main focus of the new support programme will be on implementation of the law on administrative procedure (once enacted) as a core for building a people-centric state.

In addition to the budget support, the EU provides EUR 14 million in technical assistance for embedding and implementation of public administration principles in government institutions and EUR 28.7 million through the European Bank for Reconstruction and Development including to support delivery of priority reforms as part of the Ukraine Reform Architecture project.

 

Background information:

Since 2016, Ukraine has committed itself to a comprehensive PAR process with the entry into force of the law on civil service and the 2016-2021 PAR Strategy. These two steps laid the foundation for a sustainable reform process aimed at bringing more effectiveness, efficiency and accountability into Ukraine's public administration. In July 2021 the new PAR strategy 2022-2025 was adopted to multiply the successes of the previous period. More information about reforming public administration in Ukraine: https://par.in.ua/

 

More information: For more information or with specific requests please contact the Press and Information section staff at delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейський Союз передав Національній поліції України мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів вартістю майже півмільйона євро

Logo
Європейський Союз передав Національній поліції України мобільні лабораторії для інспекторів-криміналістів вартістю майже півмільйона євро

English version is below

16 грудня Європейський Союз передав Національній поліції України (НПУ) десять пересувних лабораторій для інспекторів-криміналістів. Завдяки обладнанню загальною вартістю майже 442.000 євро НПУ зможе ефективніше розслідувати тяжкі злочини та боротися з організованою злочинністю.

Обладнання було закуплено в рамках програми «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» (ПРАВО-Поліція), що  реалізує ЮНОПС за фінансової підтримки Європейського Союзу в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Загальна мета програми — сприяти реформі системи верховенства права в Україні та впроваджувати передовий досвід ЄС та інших країн у цій галузі.

«Якісне розслідування правопорушень - запорука притягнення винних до відповідальності та загального зниження рівня злочинності. Саме тому сьогодні ми передаємо Національній поліції України десять мобільних криміналістичних лабораторій, що використовуватимуться в дев'яти областях України. Завдяки цьому обладнанню слідчі матимуть змогу якісніше проводити огляд місця події, забезпечувати збір, зберігання та захист доказів»- зазначив Ксав'є Камю, Керівник відділу «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні. «ЄС і надалі підтримуватиме формування в Україні ефективної та підзвітної поліції, що стоїть на службі та захисті інтересів громадян».

Від того, наскільки ретельно було проведено огляд місця події та наскільки якісно вдалося зібрати речові докази, часто залежить успіх розслідування і викриття злочинців.

Завдяки лабораторіям інспектори-криміналісти дев'яти областей України — Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій — зможуть ефективніше виконувати свої професійні обов'язки. Кожна з мобільних лабораторій обладнана криміналістичними, балістичними, трасологічними (для виявлення та вилучення відбитків пальців, взуття, шин, слідів злому, укусів тощо) та біологічними валізами, які допоможуть поліцейським ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування, серед яких огляд місця події, виявлення, збір, зберігання та захист доказів. Крім того, до складу наборів входять засоби індивідуального захисту (костюми, маски, рукавички), матеріали для зберігання речових доказів та інструменти для збирання біологічного матеріалу.  Національній академії внутрішніх справ також буде передане обладнання для практичного навчання майбутніх експертів-криміналістів методик огляду місця події та збирання речових доказів.

«Якість речових доказів, зібраних поліцією, критично важлива для успішної боротьби з організованою злочинністю та протидії тяжким злочинам. Обладнання, яке ми сьогодні передаємо, дозволить поліції України більш ретельно збирати докази», — сказав Фредрік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні. «КМЄС підтримує позитивні зміни, які сьогодні відбуваються в Національній поліції України. Після передачі цього сучасного лабораторного обладнання КМЄС проведе низку тренінгів для інспекторів -криміналістів у тих регіонах, які отримують ці лабораторії».

«Реформа поліції – ключовий компонент ширшого кола реформ правоохоронного сектору України. Програма «ПРАВО-Поліція», яку впроваджує ЮНОПС за фінансової підтримки Європейського Союзу та в співпраці з Міністерством внутрішніх справ України й Національною поліцією, має за честь сприяти трансформації сектору для того, аби поліція працювала ефективно, за сучасними підходами та з повагою до прав людини. Ми прагнемо забезпечувати поставки першокласного обладнання та залучати передовий професійний досвід, аби поліція могла на всіх рівнях ефективно протистояти тяжким злочинам й організованій злочинності», — зазначив Марко Вуячич, керівник програм регіонального офісу ЮНОПС.

 

Загальна інформація:

Програма «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» (ПРАВО-Поліція) реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу зусиллями ЮНОПС в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). «ПРАВО-Поліція» надає підтримку Національній поліції, Міністерству внутрішніх справ України та іншим правоохоронним органам у процесі реформування системи охорони публічного порядку та проведення кримінальних розслідувань, впорядкування засад проведення досудових розслідувань з метою протидії організованій та кіберзлочинності, впровадження моделей поліцейської діяльності, що базується на зборі та аналізі даних та взаємодії поліції з громадою, створення дієвої системи захисту свідків, посилення співпраці поліції з Інтерполом та Європолом, а також вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських.

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Євгена Зеленка, yevgeniyz@unops.org або  095-276-1406.

_____________

 

 

European Union provided Ukrainian Police with mobile forensic laboratories and kits worth almost half a million EUR

 

On 16 December, the European Union delivered ten mobile forensic laboratories to the National Police of Ukraine (NPU). This equipment worth approximately EUR 442,000 will help Ukrainian police to become more effective in investigating and combating serious and organised crime.

This equipment has been procured within the programme "Support for Rule of Law Reforms in Ukraine in the Areas of Police and Public Prosecution and Good Governance" (PRAVO Police) funded by the EU and implemented by UNOPS in close coordination with the EU Advisory Mission (EUAM) to Ukraine. The overall objective of the programme is to contribute to promoting rule of law in Ukraine and to aligning law-enforcement agencies functioning with the best EU and international practices.

"Effective investigations are key to prosecution and further reduction of crime. This is why today we are handing over to the National Police of Ukraine ten mobile forensic laboratories, which will be used by the police in nine oblasts of Ukraine. As a result, police investigators will have better capacities of conducting crime scene inspections, collection, storage and protection of evidence"-  noted Xavier Camus, Head of the Good Governance and Democratisation section at the EU Delegation to Ukraine. "The EU will continue to support the establishment of a more accountable and effective police force, which serves and protects citizens of Ukraine".

A thorough inspection of a crime scene and the quality of collected evidence are  often key to effective investigation and finding the perpetrator. The forensic labs will help investigators in nine regions across Ukraine, in particular Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Kyrovohrad, Vinnytsya, Khmelnytskyi, Poltava, Chernivtsi, to perform their critical jobs more effectively and professionally.  Each mobile forensic lab is equipped with forensic, ballistic, trassology (used for inspection of finger and shoe prints, burglary marks, tire treads, teeth bite, etc.) and biology kits that are instrumental to increasing police efficiency in conducting crime scene inspection, and collection, storage and protection of evidence. In addition, the kits include protective items (costumes, masks, gloves), evidence packaging materials and tools for collecting biological materials. Additionally, one forensic laboratory will be delivered to the National Academy of Internal Affairs and will be used for hands-on training of future forensics experts in crime scene management and evidence collection.

"The quality of evidence collected by police is key for combating serious and organised crime. This donation will go a long way to improve the NPU's capacity to gather evidence", said Fredrik Wesslau, Deputy Head of EU Advisory Mission.  "EUAM is committed to supporting the positive changes taking place in the National Police of Ukraine. In addition to this donation of state-of art forensics equipment, EUAM will also deliver a series of expert trainings to all regions which received the mobile forensic labs today".

"Police reform is a crucial component of broader rule of law reform in Ukraine, and with funding support of the European Union, and in cooperation with the Ministry of Interior and the National Police, the PRAVO Police Programme implemented by UNOPS is pleased to contribute to this ongoing transformation which focuses on the delivery of modernised, efficient and human rights-based policing. We strive to provide world-class equipment and technical expertise that will strengthen police capacity at all levels to effectively combat serious and organised crime" noted Marko Vujačić,  Head of Programme,  UNOPS Multi-Country Office.

 

Background information:

The Support for Rule of Law Reforms in Ukraine in the areas of Police, Public Prosecution and Good Governance (PRAVO Police) programme is funded by the European Union and implemented by UNOPS in coordination with the EU Advisory Mission (EUAM). PRAVO Police assists the National Police, the Ministry of Internal Affairs and the other law-enforcement agencies in Ukraine in reforming public order management and criminal investigation systems, modernising pre-trial investigation frameworks aimed at combating cybercrime and serious and organised crime, introducing community and intelligence-led policing models, establishing an effective witness protection system, enhancing  police collaboration with Interpol and Europol, and enhancing its professional development and training system.

For additional information, please contact Yevgeniy Zelenko at yevgeniyz@unops.org or 095-276-1406.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection