03.05.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Logo
Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

English version is below:

Заява Високого представника Жозепа Борреля від імені ЄС з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

У часи, коли незалежна та вільна робота медіа важливіша, ніж будь-коли, свобода преси продовжує перебувати під загрозою. Журналісти й надалі зіштовхуються зі складними умовами праці у зв'язку зі зростанням фінансового та політичного тиску, стеженнями, свавільними тюремними вироками чи насильством за виконання своєї роботи. Згідно з моніторингом ЮНЕСКО, від початку 2020 року було вбито 76 журналістів, тоді як багато інших зазнали затримань, переслідувань та залякувань у різних куточках світу. Особливе занепокоєння викликає ґендерно вмотивоване насильство, спрямоване проти жінок-журналісток.

Свобода преси є засадничою цінністю для Європейського Союзу, що підкріплена багатьма нещодавніми ініціативами. Свобода медіа та безпека журналістів — ключові пріоритети нового Плану дій щодо прав людини та демократії і Європейського плану дій щодо демократії. У 2020 році понад 400 журналістів скористалися підтримкою Механізму ЄС щодо захисту правозахисників; ЄС також зробив важливі кроки у багатьох регіонах для підтримки журналістів, незалежних медіа, а також для боротьби з дезінформацією у контексті пандемії.

Протягом останнього року ЄС неодноразово засуджував залякування та переслідування, з якими незалежні журналісти зіштовхуються в країнах по всьому світу. ЄС, зокрема за посередництва свого Спеціального представника з прав людини, продовжив взаємодіяти з незалежними журналістами, які зазнавали переслідувань, а також виступати на захист затриманих журналістів та блоґерів.

Представництва ЄС є голосами Європейського Союзу на місцях. Вони ретельно слідкували за судовими провадженнями проти журналістів, виступали проти репресій правозахисників і працівників медіа і за потреби висловлювали занепокоєння перед національними органами влади щодо запропонованого законодавства з питань комунікації, медіа, інформації та мовлення.

ЄС налаштований зробити більше і в Європі, і поза нею. Євросоюз продовжить координувати зусилля з міжнародними організаціями та ініціативами й впроваджувати нові підходи. Одним з прикладів є пропозиція Європейської Комісії щодо Акту про цифрові послуги, який має на меті зробити основні платформи відповідальнішими за те, щоб їхні системи були більш чесними, безпечними та прозорими. Ми також і надалі вживатимемо заходів задля подолання дезінформації та пошуку (разом з партнерами) ефективних засобів, аби підтримати сталі бізнес-моделі для незалежних медіа.

Необхідно скрізь заохочувати та захищати свободу інформації і свободу слова. У цьому зацікавлені всі. ЄС продовжить виступали проти цензури і будь-яких обмежень свободи висловлювання, як в Інтернеті, так і поза ним, які порушують міжнародне законодавство з прав людини. Свобода преси — це наріжний камінь демократичного суспільства, яке може процвітати лише за умови, що його громадяни мають доступ до надійної інформації та можуть робити усвідомлений вибір. Свобода преси означає безпеку для кожного з нас.

***

World Press Freedom Day: Declaration by the High Representative on behalf of the EU

At a time when independent and free media reporting is more essential than ever, press freedom continues to be under threat. Journalists continue to experience harsh working conditions with increasing financial and political pressure, surveillance, arbitrary prison sentences or violence for doing their work. According to the UNESCO Observatory, 76 journalists were killed since 2020, while many more were arrested, harassed or threatened worldwide. Of particular concern is gender-based violence targeting women journalists.

Press freedom is a fundamental value for the European Union underpinned by many recent initiatives. Media freedom and the safety of journalists are key priorities of the new Human Rights and Democracy Action Plan and of the European Democracy Action Plan. In 2020, more than 400 journalists benefited from the EU mechanism for protection of Human Rights Defenders, while the EU took important actions to support journalists, independent media and the fight against disinformation in the context of the pandemic in many regions.

In the past year the EU condemned on several occasions the intimidation and harassment that independent journalists suffer in countries around the world. The EU, including through its Special Representative for Human Rights, has continued to engage with persecuted independent journalists and intervened in support of detained journalists and bloggers.

EU Delegations are the voice of the EU on the ground. They have closely monitored court proceedings against journalists, spoken out against the repression of human rights defenders and media workers and raised concerns with national authorities over the proposed communication, media, information and broadcasting legislation.

The EU is determined to do more, in Europe and abroad. The EU will continue coordinating with international organisations and mechanisms and pioneer new approaches.  One example is the European Commission's proposal for a Digital Services Act aimed at holding the major platforms accountable to make their systems fairer, safer and more transparent. We will also continue our action to counter disinformation and seek with all partners effective means to support sustainable business models for independent media.

Freedom of information and free speech must be promoted and protected everywhere. This is in everyone's interest. The EU will continue speaking up against any restriction on freedom of expression and censorship, both online and offline, in violation of international human rights law. Freedom of the press is a cornerstone of democratic societies, which can thrive only if citizens have access to reliable information and can make informed choices.  Press freedom means security for all.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.