12.05.21

Фінляндія та Польща надають 3 млн євро на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні в межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України»

Logo
Фінляндія та Польща надають 3 млн євро на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні в межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України»

English version is below

Міністерства закордонних справ Фінляндії та Польщі підтвердили свої наміри та підписали угоду щодо підтримки реформи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні. Програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» спрямує ці кошти на надання підтримки Міністерству освіти і науки та пілотним регіонам. Програма EU4Skills зосереджується, серед іншого, на розробці нових стандартів та навчальних програм, підготовці керівників шкіл та вчителів та створенні нової системи оцінювання для сфери профтехосвіти.

«У Фінляндії система освіти гарантує рівні можливості для навчання та добробуту для всіх учнів. Факторами успіху є високоосвічені викладачі та гнучка система освіти. Внесок у діяльність EU4Skills свідчить про прагнення Фінляндії підтримувати освітні реформи в Україні, включаючи модернізацію професійно-технічної освіти та навчання», - зазначила Пяйві Лайне, Посол Фінляндії в Україні.

«Ми вітаємо додаткову фінансову підтримку та досвід Фінляндії та Польщі, які допоможуть впроваджувати реформу системи ПТО в Україні. Разом із нашими партнерами ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту привабливим та престижним кар'єрним шляхом для української молоді», - прокоментував Фредерік Куне, керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні.

Відповідно угоді, Фінляндія спрямує 2 млн євро на реалізацію EU4Skills, а внесок Польщі становить 1 млн євро. Кошти будуть спрямовані на розширення підтримки Міністерства освіти і науки, ще двох  регіонів та шести профтехів.  Загалом EU4Skills охопить сім регіонів, зокрема Чернівецьку, Львівську, Миколаївську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку та Запорізьку області та 21 пілотний профтех з цих областей. Обрані школи стануть демонстраційними моделями  для впровадження та поширення реформ на інші регіони країни.

«Підтримка освіти є одним із ключових напрямів польської співпраці у розвитку з Україною. Ми раді продовжувати цю підтримку у сфері професійно-технічній освіті, оскільки вважаємо цей сектор важливим для економічного розвитку нашої країни-партнера та успіху української молоді. Беручи активну участь у впровадженні EU4Skills, ми також хочемо поділитися польським практичним досвідом з нашими українськими колегами», -  підкреслив Марек Куберскі, виконуючий обов'язки директора Департаменту розвитку співпраці Міністерства закордонних справ Польщі.

Значна частина бюджету програми буде спрямована на модернізацію інфраструктури та обладнання у профтехах, тоді як інша частина -  на розробку стандартів та навчальних планів, підготовку керівників шкіл та вчителів, інші заходи. Важливим завданням Програми є демонстрація реальних прикладів того, як освіта та навчання можуть бути структуровані, щоб допомогти молодим людям отримати знання та навички, необхідні на ринку праці.

 

Довідкова інформація:

EU4Skills - це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти та навчання в Україні. Програма підтримується ЄС та його державами-членами, а саме Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією. Загальне фінансування програми складає 58 млн. Євро. EU4Skills спрямований на модернізацію закладів професійної освіти та навчання, підготовку керівників шкіл та вчителів у семи пілотних регіонах: Чернівецькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій та Запорізькій. Тривалість програми - 2019-2023. EU4Skills впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у тісній співпраці з фінськими, польськими та естонськими партнерами; та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  Для отримання додаткової інформації звертайтесь до Катерини Копчук, kateryna.kopchuk@giz.de або + 38 067 285 96 20.

_____________

 

 

Finland and Poland contribute EUR 3 mln to support vocational education (VET)  reform in Ukraine

 

The Ministries of Foreign Affairs of Finland and Poland announced their commitment and signed an agreement to support the reform of vocational education and training (VET) in Ukraine. The contribution will be used by the Programme EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine to provide assistance to the Ministry of Education and Science and selected regionThe EU4Skills programme supports, among others, the development of standards and curricula, training of school managers and teachers and the establishment of a new assessment system. 

"In Finland, the education system guarantees equal opportunities for learning and well-being for all students. Success factors include highly educated teachers and a flexible education system. Contributing to the EU4Skills multidonor action, manifests Finland's commitment to support education reforms in Ukraine, including moderniszation of vocational education and training", said Päivi Laine, Ambassador of Finland to Ukraine

"We welcome the additional financial support and expertise from Finland and Poland that will help advance the reform of the Ukrainian VET system. Together with our partners we will continue working towards making vocational education an attractive and prestigious career path for young  people in Ukraine", commented Frederik Coene, Head of Cooperation of the European Union Delegation to Ukraine.

With the agreements signed Finland will contribute EUR 2 mln and Poland EUR 1 mln to the programme. The contributions will be used to extend the reform support to the Ministry of Education and Science, covering two more regions and another six schools. In total, EU4Skills will cover seven focus regions, namely Chernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnytsia and Zaporizhzhia regions, and 21 VET schools. The selected schools will serve as reference models for the reform implementation in other regions of the country. .

"Support to education has been one of the key areas of Polish development cooperation with Ukraine. We are happy to continue this support in the vocational education as we consider this sector crucial for economic development of our partner country and success of the Ukrainian youth. Through our active participation in the EU4Skills implementation we also wish to share Polish practical experiences with our Ukrainian colleagues, added Marek Kuberski, Acting Director of Development Cooperation Department, Ministry of Foreign Affairs of Poland.

A significant part of the programme budget will be spent on the modernisation of school infrastructure and equipment, while the other will be focused on the development of standards and curricula, training of school managers and teachers and other measures. The aim is to provide real life examples on how education and training can be structured to help young people in gaining knowledge and skills required on the job market.

 

Background information: EU4Skills is a programme to support the reform of vocational education and training in Ukraine. The programme is supported by the EU and its member states, namely Germany, Finland, Poland and Estonia. The total funding for the programme is EUR 58 million. EU4Skills is aimed at modernising vocational education and training institutions, training school managers and teachers in seven pilot regions: Chernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnytsia and Zaporizhia. Programme's duration is 2019-2023. EU4Skills is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close cooperation with Finish, Polish and Estonian partners; and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).For more information, please contact Kateryna Kopchuk, kateryna.kopchuk@giz.de or + 38 067 285 96 20.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.