25.11.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ на 2022: мобільність і співробітництво в сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту вже відкрито

Logo
Нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ на 2022: мобільність і співробітництво в сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту вже відкрито

English version is below

Сьогодні Європейська Комісія оголосила новий конкурс Програми Еразмус+ на 2022 рік, прийнявши Щорічну Програму – Annual Work Programme 2022. Завдяки збільшеному бюджету в майже 3,9 мільярда євро на наступний рік, Еразмус+ продовжить надавати можливості для обмінів на навчання та практики, стажування і викладання, розроблення проєктів транскордонного співробітництва у сферах освіти, професійного розвитку, молоді та спорту.

Віцепрезидент Європейської Комісії з питань просування європейського способу життя, Маргарітіс СХІНАС, наголосив: «Запуск конкурсів Еразмус+ на 2022 рік має особливий резонанс: він присвячений 35-річчю Програми, а також молоді в Європі. Еразмус+ був незабутнім досвідом протягом багатьох років,  то ж нехай 2022 буде ще більш пам'ятним! З цим новим роком Програми Еразмус+ ми сподіваємося зробити досвід більш інклюзивним і далекосяжним, щоб молоді люди могли навчатися та подорожувати після багатьох важких місяців».

Єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, Марія ГАБРІЄЛ, підкреслила: «Наступного року Еразмус+ відзначатиме 35 років успішних можливостей навчання, викладання та досвіду за кордоном. Усі учасники кажуть, що це досвід, який змінив життя, який позначив їхній особистий та професійний шлях і залишив надовго спогади про те, що означає жити в Європейському Союзі. Ми хочемо дати можливість більшій кількості людей взяти участь у Програмі та скористатися тим, що може запропонувати Еразмус+. У 2022 році ми також відзначатимемо Європейський рік молоді, і Еразмус+ відіграватиме провідну роль».

Програма й надалі підтримуватиме молодь та заохочуватиме її участь у демократичному житті, вносячи значний внесок у досягнення цілей Європейського року молоді 2022 (European Year of Youth 2022), який було оголошено у вересні 2021 року.

Основними новаціями, запровадженими сьогодні у конкурсах, є: перспективні проєкти; більше обмінів з третіми країнами; більш інклюзивне «DiscoverEU»; ближчий ЄС до шкільної освіти; простіший підхід до фінансування проєктів співпраці.

25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, нова Програма буде не лише більш міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Разом з тим, нова Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості, інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту. Крім цього, Еразмус+ на 2021-2027 рр. підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму Жан Моне.

 

Довідкова інформація:

Еразмус+ – Програма Європейського Союзу, яка через підтримку навчання впродовж життя, працює задля освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС та поза його межами, у сферах освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Програма Еразмус+ що підтримує навчальну мобільність, проєкти і партнерства співпраці організацій, розвиток політики та співробітництва. В межах Програми відкриті можливості для всіх груп населення та різних типів організацій.

Factsheet про нову Програму ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр.

Щорічна програма Еразмус+ на 2022 рік - Annual Work Programme 2022.

Оголошення конкурсів - Call for proposals 2022.

Керівництво до Програми -  Programme Guide 2022.

Детальніше про Програму ЄС Еразмус+ та про проєкти для України на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні та у мережі Facebook.

________________

 

New EU-funded Erasmus+ Programme Call 2022

for mobility and cooperation in education, training, youth and sport is open

 

Today, the Commission launched the calls for proposals under Erasmus+ call for 2022, following the adoption of the 2022 annual work programme. With an increased budget of nearly €3.9 billion for the next year, Erasmus+ will continue to provide opportunities for study periods abroad, traineeships, apprenticeships, and staff exchanges and cross border cooperation projects in different areas of education and training, youth and sport.

Vice-President for Promoting our European Way of Life, Margaritis SCHINAS, said: "The launch of the new 2022 Erasmus+ calls have a special resonance. 2022 will mark the 35 anniversary of the programme, but also the year dedicated to youth. Erasmus has been an unforgettable experience for many years, let 2022 be even more unforgettable! With this new Erasmus year, we hope to make the experience more inclusive and more far-reaching, for young people to learn and travel after many difficult months."

Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya GABRIEL, said: "Next year Erasmus+ will be celebrating 35 years of successfully providing opportunities for people to study, learn and get training experience abroad. All participants say that it is a life-changing experience, one that marked their personal and professional paths and left lasting memories of what it means to live in the European Union. We want to give the opportunity to a greater number of people to take part and benefit from what Erasmus+ has to offer. We will also celebrate in 2022 the European Year of Youth and Erasmus+ will play a central role."

The programme will continue to support young people and to encourage their participation in democratic life, contributing significantly to the objectives of the European Year of Youth 2022, which was announced in the State of the Union address in September 2021. The core activities of mobility and cooperation will also be strengthened in 2022.

The main novelties introduced in the calls launched today are: Forward-looking projects; More exchanges with third countries; More inclusive DiscoverEU; Bringing the EU closer to schools; Simpler financing of cooperation projects.

On 25 March 2021 the European Commission announced the official launching of new generation of the EU-funded Erasmus+ Programme for 2021-2027. Due to the Programme's budget over €28 billion, the Erasmus+ will be not only more international but more inclusive, digital, and greener.

The updated Programme also aims to achieve cooperation, quality, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education, training, youth and sport. Further to that, Erasmus+ 2021-2027 Jean Monnet Action will support teaching, learning, research, and debates on European integration matters, including on the Union's future challenges and opportunities.

 

Background information:

Erasmus+ is the European Union Programme that aims to support, through lifelong learning, the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport, in Europe and beyond. It provides opportunities for learning mobility, projects and partnerships, policy development and cooperation. The Programme is inclusive for people of all ages and backgrounds and open to different types of organisations.

Factsheet on the new Erasmus+ 2021-2027 programme

2022 annual work programme for the implementation of Erasmus+: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport

Call for proposals for the 2022 Erasmus+ programme

Programme Guide for the 2022 Erasmus+ programme

For more details on the Erasmus+ Programme and projects for Ukraine, please visit the National Erasmus+ Office in Ukraine website and Facebook page.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] “Orange the World: ПРИПИНИТИ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК НЕГАЙНО!” Спільна заява до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок – 25 листопада, та кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, 2021

Logo
"Orange the World: ПРИПИНИТИ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК НЕГАЙНО!" Спільна заява до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок – 25 листопада, та кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, 2021

English version is below

Представництво ЄС в Україні, Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Oфіс Ради Європи в Україні спільно з посольствами Бельгії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії, а також Офісом Координаторки системи ООН в Україні та Представництвом Європейського Інвестиційного Банку в Україні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада та кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, підтверджують відданість справі захисту права жінок і дівчат в Україні жити вільним від насильства життям.

Цьогоріч Міжнародна кампанія 16 днів активізму відзначає своє 30-річчя. Як би ми не бажали, щоб у цій Кампанії більше не було потреби, реальність є іншою, на жаль.

Дослідження доводять, 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку. Найчастіше винуватцями є статеві партнери. Наведені цифри не відображають вплив пандемії COVID-19, яка посприяла загостренню усіх чинників, що призводять до насильства щодо жінок і дівчат, включаючи безробіття та бідність, і посилила дію багатьох із першопричин, таких як ґендерні стереотипи та згубні соціальні норми.

Затвердження у цьому році Національної стратегії у сфері прав людини  та Плану дій з її реалізації в Україні є важливою складової боротьби з ґендерно зумовленим насильством. У рамках Стратегії Україна бере на себе зобов'язання щодо вдосконалення законодавства із протидії ґендерно зумовленому насильству, а також підвищення ефективності розслідувань та систем допомоги жертвам.

Ми закликаємо до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція, яка підсилить імплементацію національного законодавства про насильство щодо жінок та домашнє насильство.

Ратифікація Стамбульської конвенції спонукатиме Україну вживати подальших заходів для запобігання насильству над жінками, захисту жертв, притягнення до відповідальності винних і, загалом, до прийняття комплексної політики для припинення цього порушення прав людини. Ми також визнаємо та підтримуємо зусилля українських жіночих організацій, які відстоюють необхідність ратифікації Стамбульської конвенції.

Значна частина винних не вважають власну насильницьку поведінку злочином. Вони радше сприймають її як «нормальну», звинувачують жертву в провокуванні такої насильницької та образливої поведінки та не визнають свою провину. Отже, сприяння ґендерній рівності та боротьба з ґендерними стереотипами та сексизмом є ключовими елементами припинення ґендерно зумовленого насильства щодо жінок. Варто зазначити, що кількість випадків ґендерно зумовленого насильства традиційно занижується в офіційних звітах. Коли ж такі випадки належним чином оформлені протоколами та передаються до судових установ, рівень обвинувальних вироків є дуже низьким.

У червні 2019 року Міжнародна організація праці (МОП) прийняла Конвенцію № 190 про викорінення насильства, у тому числі ґендерно зумовленого насильства, та домагань у сфері праці.  Ми закликаємо Україну ратифікувати цю Конвенцію.

Зазначається, що звинувачення жертви та складність доведення домагань у суді є найбільшими перешкодами в боротьбі із сексуальними домаганнями на робочому місці.

Ми визнаємо, що (сексуальні) домагання, ґендерні стереотипи та сексизм на роботі, як і ґендерне насильство щодо жінок є вирішальними факторами, які стримують жінок не лише в кар'єрному зростанні, але й у всіх аспектах життя. Тому ми закликаємо державні органи України посилити відповідні системи запобігання та реагування.

Ми прагнемо покласти край насильству щодо жінок і закликаємо Україну об'єднати з нами зусилля. Настав час покласти край ґендерно зумовленому насильству і рухатися до відповідальності.

______________

 

"Orange the World: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!"

Joint statement in observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25 and the accompanying 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, 2021

 

In observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25, and the accompanying 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the EU Delegation to Ukraine, the EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform (EUAM Ukraine) in Ukraine, and the Council of Europe Office in Ukraine, together with the Embassies of Belgium, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom, the UN Resident Coordinator Office in Ukraine and the European Investment Bank's Representation to Ukraine reaffirm our commitment to defending the rights of women and girls in Ukraine to live free from violence.

The international 16 Days Campaign is 30 years old this year, and although we wish this Campaign were no longer necessary, the reality is different.

Studies show that 67% of women in Ukraine have experienced psychological, physical or sexual violence by their partner or another person since the age of 15. Most often, the perpetrators are intimate partners. These numbers do not reflect the impact of the COVID-19 pandemic, which has exacerbated all of the contributing factors relating to violence against women and girls, including unemployment and poverty, and reinforced many root causes, such as gender stereotypes and harmful social norms.

The adoption of a national Human Rights Strategy and Action Plan in Ukraine this year is an important element in combating gender-based violence. In the Strategy, Ukraine commits to improve the legislation on the prevention of gender-based violence as well as to improve the efficiency of investigations and victims' assistance systems.

We encourage the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, also known as the Istanbul Convention, which would further strengthen the implementation of national legislation on violence against women and domestic violence.

Ratifying the Istanbul Convention would propel Ukraine to take further measures to prevent violence against women, protect victims, prosecute perpetrators and, more generally, adopt comprehensive policies to address this human rights violation. We also acknowledge and support the advocacy efforts of Ukrainian women's organisations advocating for ratification.

A considerable share of perpetrators do not see their violent behaviour as a crime. They rather perceive it as "normal", blame the victim for provoking their violent and abusive behaviour and avoid taking responsibility. Consequently, promoting gender equality and combating gender stereotypes and sexism are crucial elements of ending gender-based violence against women. In addition, gender-based violence has traditionally been underreported. When reported and prosecuted, it has a very low conviction rate. Consequently, promoting gender equality and combating gender stereotypes and sexism are crucial elements of ending gender-based violence against women.

We note that in June 2019, the International Labour Organisation (ILO) Convention No. 190, the first international treaty to recognise the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence, was adopted.  We encourage Ukraine to ratify this Convention.

It has been noted that in Ukraine, blaming the victim and the difficulty in proving harassment in court are the biggest barriers to combating sexual harassment in the workplace.

We wish to acknowledge that (sexual) harassment, gender stereotypes and sexism at work, just like gender-based violence against women, are crucial factors holding back women, not just in their careers but in all aspects of life. Therefore, we encourage Ukrainian state actors to strengthen the systems of prevention and response.

We are committed to ending violence against women and urge Ukraine to stand united with us in this effort. Now is the time to put an end to gender-based violence and move towards accountability.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

19.11.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Делегація партнерів-донорів відвідала нововідкриті об'єкти в Маріуполі, реконструйовані завдяки кредиту ЄІБ та підтримці ЄС

Logo
Делегація партнерів-донорів відвідала нововідкриті об'єкти в Маріуполі, реконструйовані завдяки кредиту ЄІБ та підтримці ЄС

English version is below

17-18 листопада 2021 року делегація представників Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)  та Програми розвитку ООН (ПРООН) відвідала два нововідкритих об'єкти в Маріуполі Донецької області — ясла-садок №106 і Лівобережний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

Проєкти капітального ремонту приміщень дитячого садка та соціально-реабілітаційного центру спільно фінансувалися ЄІБ, а також з міського та обласного бюджетів, в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ). Програма є багатосекторним рамковим кредитом для України на загальну суму 200 млн євро. Програма також отримала грант ЄС на суму 1,5 млн євро як технічну допомогу. Програму впроваджує Міністерство розвитку громад та територій України спільно з органами місцевого самоврядування за технічної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

У яслаx-садку №106 по вулиці Купріна, 25Ау є інклюзивна група з 25-ти дітей, двоє з яких мають особливі освітні потреби, а 21 — діти учасників АТО/ООС. Двоповерховий будинок, який був побудований в 1973 році, був повністю відремонтований із заміною даху, вікон, внутрішньої системи опалення, вентиляції, водопостачання та каналізації. Також було проведено озеленення та встановлення огорожі.

Загальна вартість проєкту (включно з обладнанням) склала понад 69,56 млн грн, з яких ЄІБ вніс 49,5 млн грн. Ще 17,1 млн грн надійшло з обласного бюджету, а 2,96 млн грн — з міського бюджету.

Вітаючи делегацію, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив: «Маріуполь розвивається з думкою та турботою про кожного. Головна мета — щоб усі жителі нашого міста мали рівні можливості для розвитку. Допомагають у цьому наші міжнародні партнери. Зокрема, разом ми створюємо безпечне, комфортне та безбар'єрне освітнє середовище для всебічного розвитку наших дітей та їх якісної реабілітації. Яскравий приклад тому — модернізація дитячого садочку №106, де створено сучасні умови для малечі, а також Лівобережний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, де вони можуть отримати якісну підтримку не тільки в оздоровленні, а й соціалізації. Спільними зусиллями ми будуємо Україну рівних можливостей».

У межах другого проєкту було проведено капітальний ремонт Маріупольського Лівобережного центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, який розташований на бульварі Меотиди, 20А.

У Маріупольській територіальній громаді проживає 1700 сімей, які можуть скористатися послугами Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, зокрема 200 сімей внутрішньо переміщених осіб.

Капітальний ремонт Центру збільшив його спроможність більш ніж удвічі: з 80-ти дітей з інвалідністю віком від 2-х до 14-ти років на рік — до 200 дітей з інвалідністю віком від року до 18-ти років на рік. Штат працівників Центру збільшився з 10-ти до 17-ти.

Загальна вартість проєкту становить майже 44,1 млн грн, з яких ЄІБ вніс 32,4 млн грн, а міський бюджет — 11,7 млн грн. Проведені роботи включали обладнання будівлі центру двома ліфтами для дітей з інвалідністю, благоустрій прибудинкової території. Проєктом також передбачено автомобіль, спеціально обладнаний для перевезення дітей з інвалідністю.

Під час візитів Старший експерт сектору регіонального розвитку Європейського інвестиційного банку в Україні Рой Дрейкотт наголосив, що ЄІБ як банк ЄС активно підтримує відновлення соціальної інфраструктури в Україні.

«Покращена та сучасна інфраструктура — це важлива інвестиція у майбутнє громад на сході України, — сказав Дрейкотт. — Ці два відремонтовані заклади в Маріуполі дають дітям та їхнім батькам більше шансів вчитися та лікуватися у комфортних та сприятливих навчальних та клінічних умовах».

Леся Діденко, заступниця Начальника відділу реалізації пріоритетних проєктів регіонального розвитку Міністерства розвитку громад і територій України, наголосила на важливості партнерства місцевої влади з Європейським інвестиційним банком та ПРООН в Україні в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

«Наша мета — забезпечити українцям рівний та безбар'єрний доступ до соціальної інфраструктури. І модернізація будівель та матеріально-технічної бази ключових об'єктів, таких як дитсадки, школи, лікарні, в межах НКПВУ — один із важливих кроків до цієї мети. І ми пишаємося чудовими результатами, яких досягли разом із нашими партнерами з Європейського інвестиційного банку та ПРООН в Україні», — сказала вона.

Ігор Кістеньов-Кавказький, керівник групи технічної підтримки ПРООН з реалізації НКПВУ, додав: «Працюючи над відновленням таких освітніх закладів, як у Маріуполі, ми прагнемо забезпечити розвиток освіти в Україні більш справедливим, кращим шляхом, не залишаючи нікого без уваги».

 

Контакти для ЗМІ:

ЄІБ: Ольга Сушицька, комунікаційна директорка, o.sushytska@ext.eib.org, +380672436355

ПРООН: Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, yuliia.samus@undp.org, +380971391475

 

Довідка:

Про ЄІБ: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик Європейського Союзу.

Про ЄІБ в Україні: Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад 7 млрд євро.

Про Надзвичайну кредитну програму для відновлення України (НКПВУ): Надзвичайна кредитна програма для відновлення України здійснюється згідно Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Через Програму ЄІБ надав місцевим органам влади 200 млн євро у вигляді багатосекторних рамкових кредитів на відновлення важливої комунальної й транспортної інфраструктури та покращення умов життя для внутрішньо переміщених осіб та громад, що їх приймають, у дев'яти областях України: підконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Херсонській, Київській областях.

Про ПРООН в Україні: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) налагоджує партнерство з владою, бізнесом, громадами, сприяючи розвитку країн, підвищуючи їх здатність протистояти кризам, підтримує економічне зростання задля покращення якості життя кожної людини. В Україні робота ПРООН зосереджена на трьох програмних напрямках: інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру; демократичне врядування; енергетика та захист довкілля. Нині Україна має одну з найбільших програм ПРООН у Європі.

_______________

 

Donor delegation visited newly opened facilities in Mariupol reconstructed thank to EIB loan and EU support

 

A delegation of representatives from the European Investment Bank (EIB) and the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine on 17-18 November 2021 visited two newly opened facilities in the Donetsk Oblast Mariupol – Nursery No.106 and Livoberezhnyi social rehabilitation centre for children with disabilities.

The projects to overhaul the facilities were jointly funded by the EIB and from the city and oblast budgets under the Ukraine Early Recovery Programme, a EUR 200 million multi-sector framework loan. The programme also has an EU grant-financed technical assistance component of EUR 1.5 million, and is implemented jointly by the Ministry of Communities and Territories Development and local government bodies, with technical support from UNDP.

Nursery No.106, located at 25A Kuprina Street, Mariupol, now has an inclusive group of 25 children, two of whom have special educational needs, and 21 of whom are the children of ATO/JFO combatants. The two-storey building, which was built in 1973, was completely refurbished, with the replacement of the roof, windows, internal heating system, ventilation systems, and water supply and sewerage networks. The work also included landscaping and the installation of fencing.

The total cost of the project (including equipment) was over UAH 69.56 million (around EUR 2.318 million at the current exchange rate), of which the EIB contributed UAH 49.5 million (around EUR 1.65 million). Another UAH 17.1 million (around EUR 570,000) came from the oblast budget, and UAH 2.96 million (EUR 98,670) from the city budget.

Greeting the delegation, Mariupol City Mayor Vadym Boychenko said: "Mariupol is developing with thought and care for everyone. The main goal is for all residents of our city to have equal opportunities for development. Our international partners help in this. In particular, together we create a safe, comfortable and barrier-free educational environment for the comprehensive development of our children and their quality rehabilitation. A striking example of this is the modernization of Nursery №106, which creates modern conditions for children, as well as the Livoberezhnyi social rehabilitation centre for children with disabilities, where they can receive quality support not only in health but also in socialization. Together, we're building a Ukraine of equal opportunities."

The second project involved major repairs to Livoberezhnyi social rehabilitation centre for children with disabilities, which is located at 20A Meotydy Street in Mariupol.

The Mariupol Territorial Community has 1,700 families who can use the services of the social rehabilitation centre for children with disabilities, including 200 families in the category of internally displaced persons. The overhaul of the centre has more than doubled its capacity, from 80 children with disabilities aged two to 14 per year, to up to 200 children with disabilities aged from under one to 18 per year. The number of staff has been increased from 10 to 17.

The total cost of the project is nearly UAH 44.1 million (around EUR 1.47 million), of which the EIB contributed UAH 32.4 million (EUR 1 million), and the city budget UAH 11.7 million (EUR 390,000). Work carried out included equipping the centre building with two lifts for children with disabilities, and improving the adjacent territory. The project also provided a vehicle specifically equipped for transportation of children with disabilities.

During the visits, Roy Draycott, Senior Sector Specialist of the Regional Development Division at the Resident Representation of the European Investment Bank in Ukraine, stressed that the EIB, as the EU Bank, actively supports the recovery of social infrastructure in Ukraine.

"Improved and modern infrastructure is a major investment in the future of communities in eastern Ukraine," Draycott said. "These two renovated facilities in Mariupol give the children and their parents more chances to learn and to be treated in a comfortable and supportive educational and clinical setting."

Lesia Didenko, Deputy Head of Department of Regional Development Priority Projects Implementation at the Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine, stressed the importance of local authorities' partnership with the European Investment Bank and UNDP in Ukraine within the Ukraine Early Recovery Programme.

"Our goal is to provide Ukrainians with equal and barrier-free access to social infrastructure," Didenko said. "And the modernization of buildings and the material and technical base of key facilities, such as kindergartens, schools, hospitals, within the UERP is an important step towards this goal. We're proud of the excellent results we have achieved together with our partners from the European Investment Bank and UNDP in Ukraine."

Igor Kistenyov-Kavkazkii, Team Leader/Project Manager, UNDP Technical Assistance, UERP, said: "In working to restore educational facilities such as these in Mariupol, we aim to ensure Ukraine's educational development goes forward in a fairer, better way, with nobody left behind."

 

Media enquiries:

Olga Sushytska, Communications Officer, EIB, o.sushytska@ext.eib.org, +38 067 243 63 55

Yuliia Samus, Communications Team Leader, UNDP Ukraine, yuliia.samus@undp.org, +380971391475

 

Background

About the EIB: The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its member states. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards achieving EU policy goals.

About the EIB in Ukraine: The EIB has worked with Ukraine since 2007. Ukraine has been the main recipient country of EIB support in the Eastern Neighbourhood, accounting for more than 60 percent of EIB lending activity in this region. The bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation. Since 2007 the EIB has invested above EUR 7 billion in the country.

About the Ukraine Early Recovery Programme (UERP): The Ukraine Early Recovery Programme is implemented in accordance with the Financing Agreement between Ukraine and the European Investment Bank. Through the programme, the EIB provided EUR 200 million in multi-sectoral framework loans to local authorities to rehabilitate important utilities and transport infrastructure and improve living conditions for internally displaced persons and their host communities in nine oblasts of Ukraine: the Ukrainian government-controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts, and Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Odesa, Kherson, and Kyiv oblasts.

About UNDP in Ukraine: The United Nations Development Programme (UNDP) establishes partnerships with government, business, and communities, promoting the development of countries, increasing their ability to withstand crises, and supporting economic growth to improve the quality of life of all. In Ukraine, UNDP's work focuses on three program areas: inclusive development, reconstruction and peacebuilding; democratic governance; energy and environmental protection. Today, Ukraine has one of the largest UNDP programmes in Europe.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection