11.06.21

Українські прикордонники та митники навчаються оптимізувати робочі процеси за допомоги ЄС

Logo
Українські прикордонники та митники навчаються оптимізувати робочі процеси за допомоги ЄС

English version is below

11 червня 2021 року Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України завершили дводенні тренінги з аналізу та перебудови бізнес-процесів (АПБП), що були організовані проєктом «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)». Тренінги, спрямовані на створення пулу експертів з АПБП всередині двох відомств, що працюють на кордоні, проводились вдруге.

«Інтегроване управління кордонами допомагає робити легальний перетин кордону людьми та товарами швидшим та ефективнішим, водночас дозволяючи реагувати на загрози безпеці та запобігати транскордонним злочинам. Це вимагає впорядкованих, захищених від корупційних ризиків робочих процесів як на кордоні, так і всередині кожного задіяного відомства, – коментує Ксав'є Камю, керівник секції «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні. – Аналіз бізнес-процесів також допомагає пріоритезувати ті напрямки, де ми можемо підтримати Україну на шляху до європейських стандартів та найкращих практик».

Перший раунд тренінгів з АПБП був проведений у червні 2020 року в якості підготовки до проведення аналізу та перебудови пріоритетних бізнес-процесів всередині ДПСУ та Держмитслужби в рамках EU4IBM. Ця методологія довела свою ефективність протягом останнього року та отримала нових послідовників. На запит відомств проєкт організував цей другий додатковий тренінг з тим, щоб підвищити їхню внутрішню спроможність використовувати сучасні техніки оптимізації та перебудови, широко визнані по всьому світу через ефективність як у приватному, так і в державному секторі.

«Постійне вдосконалення – єдиний шлях до економічного розвитку, культурного обміну та добробуту країн світу, який також допомагає готуватися до нових викликів, подібних до того, що ми бачили у зв'язку з пандемією коронавірусу. Процеси, які раціонально використовують час та кошти, є основою ефективного управління кордонами, що сприяє міжнародній торгівлі та зв'язкам між людьми. Це саме те, чому ми хочемо зарадити у нашій спільній роботі з українськими службами», – пояснює Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM.

Проєкт EU4IBM нещодавно закінчив проведення 25 запланованих сесій з аналізу та оптимізації бізнес-процесів, попередньо визначених українськими партнерами як пріоритетні. У цій роботі активно брали участь представники ДПСУ та Держмитслужби, що пройшли відповідний тренінг минулого червня, а також європейські експерти. Сесії АПБП стосувалися широкого спектру тем, таких як міжвідомчий обмін інформацією та аналіз ризиків; транскордонний обмін інформацією; координація та проведення спільних операцій; перетин кордону особами та вантажем на автомобільних, повітряних, морських та залізничних пунктах перетину кордону тощо. Результати цих сесій вестимуть до безпосередньої перебудови бізнес-процесів, а також стануть основою для розробки модельних концепцій та рішень, які будуть в подальшому випробовуватися та поширюватися по всій Україні.

 

Довідкова інформація:

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р. За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

___________

 

 

EU trains border guards and customs officers to optimise working processes

 

On 11 June 2021, the State Border Guard Service (SBGS) and the State Customs Service (SCS) of Ukraine completed their two-day training sessions on business process analysis and reengineering (BPAR) organised under the EU-funded project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)". This was the second series of such training aimed at creating a pool of BPAR experts within the two border agencies.

"Integrated Border Management helps make legitimate border crossing of persons and goods quicker and more efficient while addressing security threats and preventing cross-border crime. This calls for streamlined and corruption-proof processes both at the border and inside each of the agencies involved. Business process analysis also helps prioritise areas and activities where we can assist Ukraine on its way to EU standards and best practices", said Xavier Camus, Head of the Good Governance and Democratisation Section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

The first round of BPAR training took place back in June 2020 to prepare the launch of analysis and reengineering of high-priority business processes within SBGS and SCS in the framework of EU4IBM. Over the year, the methodology has proven its worth, and won additional disciples. Upon the request of the agencies, EU4IBM organised this additional training to build the agencies' internal capacity to use modern optimization and reengineering techniques widely recognized for their effectiveness in both private and public sectors across the globe.

"Continuous improvement is the only way to ensure economic growth, cultural exchange and welfare of states and to be prepared for new arising challenges, as shown by the COVID-19 crisis. Efficient border management favourable to  international trade and cross-border human connections stands on timesaving and cost-effective processes that we strive to promote through our joint work with the Ukrainian agencies", explained Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

The EU4IBM project has recently accomplished the planned 25 analysis-and-optimisation sessions prioritized by the Ukrainian authorities, with extensive involvement of previously trained SBGS and SCS representatives as well as European experts. The sessions covered a wide spectrum of topics including interagency information exchange and risk analysis, cross-border information exchange, coordination and conduct of joint operations, processing of travellers and cargo at automobile, air, maritime and rail border crossing points, etc. Apart from redesigning the business processes, their findings fed into the development of a number of model concepts and solutions to be piloted and replicated throughout Ukraine.

 

Background information: The project "EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)" is funded by the EU, carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) and supports the implementation of the reforms approximating the Ukrainian border management system to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.SERHEIEV@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.