04.06.21

Україна та ЄС започаткували Кібердіалог - Спільне повідомлення для преси

Logo
Україна та ЄС започаткували Кібердіалог - Спільне повідомлення для преси

English version is below

3 червня 2021 року відбувся перший раунд Кібердіалогу Україна – Європейський Союз. Україна та ЄС підтвердили свою відданість глобальному, відкритому, стабільному та безпечному кіберпростору, який повністю відповідає принципам верховенства права, у якому права осіб однаково захищені у мережі та поза її межами, і в якому безпека, економічний розвиток, процвітання і єдність вільних і демократичних суспільств заохочуються і належним чином захищені. ЄС висловив свою солідарність і підтримку Україні, яка зазнає кібератак, спрямованих на підрив критичної інфраструктури.

Україна та Євросоюз надали інформацію про інституційну структуру і повноваження органів у сфері кіберпростору, а також про останні напрацювання у розробці відповідних політик та законодавчих ініціатив, включаючи оновлення Директиви ЄС про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS), і зусилля України у розробці політик і законодавства у сфері кібербезпеки, узгоджених з правовою та інституційною базами ЄС. 

Окрему увагу було приділено питанням координації та співпраці у рамках міжнародних організацій для посилення кіберстійкості і забезпечення відповідальної поведінки держав у кіберпросторі. У зв'язку з цим сторони підтвердили свою відданість необхідності створення Програми дій з відповідальної поведінки держав у кіберпросторі в рамках Організації Об'єднаних Націй. Учасники привітали посилення глобальних спроможностей, що триває, задля запобігання, виявлення, пом'якшення негативного впливу, стримування, реагування на зловмисну кібернетичну активність і забезпечення надійного захисту, а також підкреслили необхідність координації та співпраці задля підтримання глобального, відкритого, стабільного та безпечного кіберпростору.

Україна та ЄС підтвердили важливість Будапештської Конвенції, яка слугує потужним підґрунтям для національного законодавства і міжнародної співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю, відданість якнайшвидшому  схваленню проєкту Другого додаткового протоколу для посилення співпраці у сфері боротьби з кіберзлочинністю та використання  електронних доказів, а також засвідчили відданість пошуку та сприянню міжнародному співробітництву для ефективної боротьби з кіберзлочинністю на регіональних і міжнародних майданчиках. Україна представила результати впровадження положень Будапештської конвенції в національне законодавство, а саме проєкти законодавчих актів про внесення змін до Кримінального процесуального та Адміністративного кодексів України. Обидва проєкти, затверджені профільним комітетом українського Парламенту, очікують відповідного ухвалення.

Під час зустрічі сторони також порушили питання цифрової трансформації та діяльності з розбудови спроможностей, які сприяють кіберстійкості та боротьбі з кіберзлочинністю в Україні та світі. Сторони підкреслили важливість кібербезпеки як необхідного елемента забезпечення довіри до зусиль з цифрової трансформації та продемонстрували відданість активізації підтримки в цій сфері.

Учасники підкреслили необхідність розвитку діалогу з кібербезпеки і досягнення практичних результатів співпраці.

Співголовуючими  з боку ЄС виступили Йоганнек Белфорт, директор з питань безпеки та оборонної політики Європейської служби зовнішньої діяльності, Якуб Боратинський, начальник відділу кібербезпеки і політики цифрової приватності – заступник директора генерального директорату Європейської Комісії з цифрового суспільства, довіри і безпеки, а з української сторони – Марина Михайленко, директор департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України. Низка держав-членів ЄС виступили як спостерігачі.

Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться за адресою електронної пошти delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

 

__________________

 

 

Cyberspace: EU and Ukraine launch dialogue on cyber security - Joint Press Release

 

On 3 June 2021 the European Union and Ukraine held their first cyber dialogue. The EU and Ukraine reaffirmed their commitment to a global, open, stable and secure cyberspace where the rule of law is fully respected, where the same rights that individuals have offline are also protected online, and where the security, economic growth, prosperity, and integrity of free and democratic societies is promoted and preserved. The EU expressed its solidarity with and support to Ukraine, which is facing cyber-attacks that seek to undermine its key infrastructure.

The EU and Ukraine provided updates on their respective cyber-related institutional settings, responsibilities as well as policy and legislative developments, including the update of the EU Network Information Security (NIS) Directive and the efforts by Ukraine to develop its cybersecurity-related policies and legislation, in alignment with the EU legal and institutional framework.

Particular focus was put on matters pertaining to coordination and cooperation in international fora, with the aim to bolster cyber resilience and advance responsible state behaviour in cyberspace. In this regard, the parties reaffirmed their commitment to promote the establishment of a Programme of Action to advance responsible state behaviour in cyberspace within the United Nations. Participants welcomed continued progress on increasing global capacities to better prevent, protect against, detect, mitigate, deter, and respond to malicious cyber activities and underlined the need for coordination and cooperation in order to secure a global, open, stable and secure cyberspace.

The EU and Ukraine reaffirmed the importance of the Budapest Convention that serves as a solid basis for national legislation and international cooperation in fighting cybercrime, committed to the swift adoption of the draft Second Additional Protocol to enhance cooperation on cybercrime and electronic evidence, and confirmed to continue to seek and promote international cooperation to tackle cybercrime effectively in regional and international fora. Ukraine presented its work towards the implementation of the Budapest Convention provisions into national legislation, namely the draft legislative acts amending the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Code on Administrative Offences. Both drafts have been approved by the Committee of the Ukrainian Parliament and are awaiting for relevant consideration.

The meeting also addressed the digital transformation and capacity building activities contributing to cyber resilience and to tackling cybercrime in Ukraine and globally. The EU and Ukraine highlighted the importance of cyber security as an important element in ensuring trust in the digital transformation efforts and committed to stepping up the support in this area.

Participants highlighted the importance of advancing the dialogue on cyber issues and achieve further tangible results in this cooperation.

The dialogue was co-chaired on the EU side by Joanneke Balfoort, the Director of Security and Defence Policy at the European External Action Service and Jakub Boratynski, the Deputy to the Director and Head of Unit for cybersecurity and digital privacy policy in the European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, and by Maryna Mykhailenko, Director-General for the EU and NATO at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. A number of EU Member States took part as observers.

For more information, please contact the EU Delegation at delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.