11.06.21

Фонд підтримки кліматичного фінансування міст схвалив надання підтримки Львову та п’яти іншим містам

Logo
Фонд підтримки кліматичного фінансування міст схвалив надання підтримки Львову та п'яти іншим містам

English version is below

 • Безкоштовна технічна допомога у підготовці початкової фази проєктів, спрямованих на протидію змінам клімату
 • Проєкти у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики, сталої мобільності, поводження з відходами та водопостачання
 • Фонд підтримує міста у країнах, що розвиваються, а також країнах, ринкова економіка яких формується

 

9 червня Фонд підтримки кліматичного фінансування міст (City Climate Finance Gap Fund) оголосив другу групу міст, що отримають безкоштовну технічну допомогу для підготовки міських кліматичних проєктів, прийнятних для фінансування. Обрані міста розташовані в Україні, Чорногорії, Еквадорі, ПАР, Вануату та Мексиці. Проєкти охоплюють озеленення міських територій, енергоефективність, відновлювану енергетику, сталу мобільність, водопостачання та поводження з відходами. Деякі уряди країн-членів ЄС, зокрема, Німеччини та Люксембургу, надають фінансову підтримку Фонду.

Фонд підтримує міста з усього світу, що стикаються з перешкодами, як-от неспроможність або недостатній рівень технічних знань під час розробки та фінансування міських кліматичних проєктів. Фонд підтримки допомагає містам на початковому етапі, надаючи безкоштовні технічні та консультаційні послуги щодо визначення пріоритетів та підготовки міських кліматичних інвестицій. Метою Фонду підтримки є прискорення підготовки інвестицій, підвищення якості проєктів та забезпечення їхньої прийнятності для фінансування банками.

Світовий банк та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) впроваджують Фонд підтримки кліматичного фінансування міст – нову спільну ініціативу з підтримки зелених, інклюзивних, стійких, креативних та конкурентоспроможних міст у країнах, що розвиваються. За допомогою технічної підтримки, що фінансується організаціями-донорами (ціль – фінансування щонайменше у розмірі 100 млн євро), Фонд має на меті надати доступ до майже 4 мільярдів євро, щоб допомогти містам перетворити плани щодо питань клімату на проєкти, готові до фінансування.

 

Заходи у містах, що були оголошені сьогодні, передбачають:

 • Львів, Україна: підтримка дизайну вулиць міста, що сприятиме комфортнішому пересуванню пішоходів і велосипедистів.
 • Подгориця, Чорногорія: підтримка міста у створенні схеми громадських будівель, що допоможе визначити, які з них можуть бути використані для побудови «зелених» дахів разом із фасадами для покращення енергоефективності будівель та підвищення провідності поверхонь у громадських місцях.
 • Куенка, Еквадор: Фонд підтримає аналіз гідрометеорологічної мережі, оцінку сценаріїв зміни клімату та заходів для боротьби/запобігання повеням.
 • Мбомбела, ПАР: підтримка в оформленні генерального плану поводження з дощовими водами.
 • Порт-Віла, Вануату: надання технічних консультацій щодо технологій виробництва біогазу для аналізу ймовірності розвитку пілотного проєкту з переробки відходів для виробництва біогазу у Порт-Вілі.
 • Наукальпан, Мексика: оцінка інституційної спроможності для побудови лінії легкорейкового транспорту, що з'єднає райони міста Наукальпана та центр міста Мехіко.

 

Віцепрезидент ЄІБ Амбруаз Файоль прокоментував: «Міста в усьому світі виробляють понад дві третини світових обсягів викидів CO2. Багато міст відчувають згубний вплив кліматичної кризи, а пандемія COVID-19 ще більше ускладнила подолання цієї кризи. Фонд підтримки демонструє, як за допомогою співпраці та партнерства ми можемо надати містам в усьому світі від Мексики до України підтримку, якої вони потребують для перетворення проєктних ідей на проєкти, прийнятні для фінансування. Я хочу подякувати містам, Світовому банку, нашим донорам та партнерам з глобальних мереж міст за чудову співпрацю задля досягнення наших спільних цілей Фонду підтримки».

 

Більше про подію: https://www.eib.org/en/press/all/2021-192-city-climate-finance-gap-fund-approves-support-for-six-cities

 

Докладніше про Фонд підтримки кліматичного фінансування міст (City Climate Finance Gap Fund): www.citygapfund.org.

_____________

 

City Climate Finance Gap Fund approves support for Lviv and other five cities

 

 • Free technical assistance for the preparation of early-stage climate action projects
 • Energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, waste management and water projects
 • The Gap Fund is supporting cities in developing and emerging economies

 

On 9 June the City Climate Finance Gap Fund (Gap Fund) announced the second round of cities that will receive free technical assistance to prepare bankable urban climate projects. The cities are located in Ukraine, Montenegro, Ecuador, South Africa, Vanuatu and Mexico. The projects include greening urban spaces, energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, and waste and water management. Among the financial partners of the Fund are the governments of the EU Member States – Germany and Luxembourg.

The Gap Fund supports cities around the world that face barriers such as insufficient capacity or technical knowledge when developing and financing urban climate projects. The Gap Fund helps cities at an early stage by offering free technical and advisory services to prioritise and prepare urban climate investments. The goals of the Gap Fund are to accelerate the preparation of investments, enhance quality and ensure projects are bankable.

The World Bank and the European Investment Bank (EIB), in cooperation with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), are implementing the City Climate Finance Gap Fund, a new partnership supporting green, inclusive, resilient, creative and competitive cities in developing countries. Through donor-supported technical assistance, with a target of at least €100 million in funding, the Gap Fund aims to unlock an estimated €4 billion to help cities transform climate ambition into finance-ready projects.

 

The activities in the cities announced today are:

 • Lviv, Ukraine: supporting the city's street design to make it more favourable for pedestrians and cyclists.
 • Podgorica, Montenegro: supporting the city in mapping relevant public buildings to help identify which ones could be suitable for green roofs combined with facades to improve energy efficiency in buildings and increase the permeability of surfaces in public spaces.
 • Cuenca, Ecuador: the Gap Fund will support the analysis of the current hydrometeorological network, the evaluation of climate change scenarios, and alternatives to counter/prevent flooding.
 • Mbombela, South Africa: supporting the completion of a stormwater management masterplan.
 • Port Vila, Vanuatu: providing technical expertise on biogas generation technologies to analyse the potential of establishing a waste-to-biogas pilot project in Port Vila.
 • Naucalpan, Mexico: assessing the institutional capacity to develop a light rail train line linking the Naucalpan municipality with downtown Mexico City.

EIB Vice-President Ambroise Fayolle commented: "Cities around the world produce more than two-thirds of global CO2 emissions. Many cities are experiencing the devastating impact of the climate crisis and the COVID-19 pandemic has made it even more difficult to respond to the challenge. The Gap Fund shows how through cooperation and partnerships we can provide cities from Mexico to Ukraine with the support they need to move project ideas to bankable projects. I want to thank the cities, the World Bank, our donors and partners from city networks for their excellent cooperation to deliver on our common Gap Fund objectives."

 

More information on the initiative visit https://www.eib.org/en/press/all/2021-192-city-climate-finance-gap-fund-approves-support-for-six-cities

 

For more information on the City Climate Finance Gap Fund visit www.citygapfund.org.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.