24.06.21

Спікери високого рівня заявили про підтримку подальшого вдосконалення інвестиційного клімату в постпандемічній Україні

Logo
Спікери високого рівня заявили про підтримку подальшого вдосконалення інвестиційного клімату в постпандемічній Україні

EN version is below

22 червня 2021 року представники українського уряду та бізнесу, Європейського Союзу та його держав-членів, а також міжнародних фінансових організацій взяли участь у публічному обговоренні інвестиційного клімату в постпандемічній Україні. Онлайн-обговорення пройшло під головуванням Катаріни Матернової, Заступниці Генерельного директора Генерального директорату Європейської Комісії з питань добросусідства та переговорів щодо розширення, Керівниці Групи підтримки України в Європейській Комісії..

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вступному слові зазначив, що "Реалізація реформ, перш за все, сприяє просуванню України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, і водночас має безпосередній зв'язок із покращенням інвестиційного клімату в Україні. Корпоративна реформа – дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані і залишаються у власності держави. У деяких компаніях реформа призвела до позитивних результатів, а в деяких поки ще ні. Тому це є пріоритетом і ми продовжуватимемо реформу корпоративного управління. Уряд розпочав діалог про фактичний перезапуск реформи, який відбувається у співпраці з міжнародними партнерами".

Прем'єр-міністр також підкреслив важливість державно-приватного партнерства як інструмента для залучення інвестицій. Зокрема, за підтримки міжнародних фінансових організацій реалізуються проекти державно-приватного партнерства в портах Херсон та Ольвія. На сьогодні спільно з МФО в галузі транспорту в Україні здійснюється реалізація 17 спільних проєктів.

Катаріна Матернова зазначила, що "За останні роки Україна досягла величезного прогресу в багатьох ключових реформах - від енергетичного і банківського секторів до децентралізації, цифрової трансформації та малої приватизації. ЄС і міжнародні фінансові організації надають Україні допомогу на цьому складному шляху. Попереду ще багато роботи, але ми будемо і надалі разом з нашими українськими друзями прагнути того, аби ми могли спільно скористатися перевагами "зелених" та цифрових перетворень по мірі трансформації світу після пандемії".

У першій панельній дискусії заходу учасники обговорювали вплив пандемії COVID-19 на економіку та результати реформ в Україні. Протягом дискусії учасники назвали судову реформу, демонополізацію ринків та антикорупційну реформу як першочергові пріоритети, над якими Україні потрібно продовжувати працювати. Іноземні партнери привітали українських колег із запуском ринку землі.

Друга панельна дискусія була присвячена питанням викликів та можливостей для розбудови більш екологічного, цифровізованого та стійкого майбутнього, а також залучення інвестицій, необхідних для цієї трансформації. Під час заходу учасники обговорили прогрес, досягнутий Україною, а також найважливіші наступні кроки для побудови економіки, що відповідає 21 століттю, у сусідстві з Європейським Союзом, із супутнім залученням бізнесу та створенням нових робочих місць.

Довідкова інформація:

Захід, організований Європейським Союзом, Урядом України та Литвою, є частиною низки підготовчих дискусій на високому рівні, що передують Конференції з питань реформ #UkraineReformConference 2021, яка відбудеться 7-8 липня у Вільнюсі. Ukraine Reform Conference - це щорічна міжнародна подія, яка збирає українських та іноземних лідерів для обговорення реформ у країні.

Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтеся, будь ласка, до Представництва ЄС в Україні за електронною адресою delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

 

 

_______________

 

 

High-level speakers pledge support to further improving

investment climate in post-pandemic Ukraine

 

On 22 June, Ukrainian government and business representatives, European Union and Member States officials, and international financial organisations took part in a public discussion of the investment climate in post-pandemic Ukraine. Katarína Mathernová, Deputy Director General for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations and Head of the Support Group for Ukraine, European Commission, chaired the online discussion.

In the opening statement, Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal noted that "The implementation of reforms primarily promotes Ukraine on the path to the European and Euro-Atlantic integration, and at the same time has a direct connection with the improvement of the investment climate in Ukraine. The corporate governance reform is of utmost importance for those companies that cannot be privatised and must remain state-owned. In some companies, the reform has led to positive results, and in some not yet. Therefore, this is a priority and we will continue to reform corporate governance. The Government has launched a dialogue on the de-facto restart of the reform, which is taking place in cooperation with international partners."

Prime Minister Shmyhal also stressed that one of the tools to attract additional investments to Ukraine are public-private partnerships. Notably, public-private partnership projects in the ports of Kherson and Olvia are being implemented with support by international financial organisations. Overall, 17 projects in the field of transport are currently being implemented in Ukraine jointly with international financial organisations.

Katarína Mathernová said: "Ukraine has made tremendous progress in many key reforms over the past years from the energy and banking sectors to decentralisation, the digital transformation and small privatisation. The EU and International Financial Institutions have assisted Ukraine on this challenging path. There is further work ahead, but we will continue to stand with our Ukrainian friends to make sure we can jointly reap the benefits of the green and digital transitions as the world transforms in the aftermath of the pandemic."

In the first panel discussion of the event, the impact of the COVID-19 pandemic on the economy and the results of reforms in Ukraine was discussed. During the discussion, participants identified judicial reform, de-monopolisation of markets, and anti-corruption reform as key priorities for Ukraine. International partners congratulated Ukrainian colleagues on opening the land market.

The second panel discussion focused on challenges and opportunities of a greener, more digitised and sustainable future, as well as on attracting the investment needed for this transformation. The event highlighted the progress made by Ukraine, as well as the most important next steps for building an economy fit for the 21st century, alongside the European Union, attracting businesses and creating jobs on the way.

 

Background information:

The event, co-organised by the European Union, the Ukrainian Government and Lithuania, is part of a series of high-level preparatory discussions leading up to the #UkraineReformConference 2021, to be held on 7-8 July in Vilnius.

The Ukraine Reform Conference is an annual international event that brings together Ukrainian and foreign leaders to discuss reforms in the country.

For more information, please contact the EU Delegation to Ukraine at delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.