30.06.21

ЄС та ПРООН запускають нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні

Logo
ЄС та ПРООН запускають нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні

English version is below

ЄС у партнерстві з ПРООН сприяє інклюзивному економічному зростанню та розвитку інновацій у муніципалітетах країн Східного партнерства.

Європейський Союз спільно з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні запустили нову ініціативу «Мери за економічне зростання» (2021-2024) в Україні. Ініціатива спрямована на посилення рівного та «зеленого» розвитку у регіоні Східного партнерства. Ініціатива, яка триватиме до 2024 року, заохочуватиме місцеву владу в країнах Східного партнерства, а саме в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, використовувати доступні та екологічні інноваційні методи розвитку.

З моменту спалаху пандемії COVID-19, виклики, які постали перед містами, стали помітнішими, а мери в усьому світі стикаються з проблемами зменшення ресурсів та непередбачуваними наслідками пандемії в соціальних, економічних та культурних сферах життя їхніх міст. Нові умови призводять до відчуття невизначеності серед місцевих органів влади та населення регіону.

«Підтримка економічного розвитку, місцевих економік та підприємств завжди були пріоритетними напрямами допомоги, яку надає ЄС. Ця програма сформована таким чином, щоб зробити муніципалітети більш інклюзивними, сталими та інноваційними для вирішення соціальних та економічних потреб бізнесу та місцевого населення», – зазначила Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні.

Міста,які долучаться до мережі, матимуть змогу взяти участь у тренінгах і заходах із обміну знаннями щодо розробки інноваційних стратегій у контексті локальних екосистем. Ці активності сприятимуть розробці програм місцевого економічного розвитку, стратегічного мислення та підвищенні стійкості міст. Місцеві органи влади зможуть скористатися новими  спроможностями та доступом до фінансування, зокрема через щорічні конкурси виражання зацікавленості та проєктних пропозицій.

«Місцева влада отримає нові спроможності та доступ до фінансування, які допоможуть вирішити питання швидкого економічного відновлення після кризи – побудувати краще та «зелене» майбутнє з урахуванням гендерних, інклюзивних та інноваційних аспектів у сфері міського планування», – зазначила Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева. – У той час, як муніципалітети відновлюються після пандемії, ініціатива «Мери за економічне зростання» (2021-2024) надає вчасну та унікальну можливість для місцевої влади покращити рівень працевлаштування та вирішити невідкладні питання на рівні місцевих економік».

«Нещодавно, пандемія продемонструвала наявні вразливі місця у житті муніципалітетів, – зазначив Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України. – Існує нагальна потреба у підвищенні стійкості, впровадженні довгострокових структурних рішень та у побудові більш справедливого та сталого майбутнього для міст разом з ЄС та ПРООН».

 

Довідкова інформація:

«Мери за економічне зростання» (2021-2024) – це продовження першої фази проєкту «Мери за економічне зростання», який був започаткований за фінансування Європейського Союзу у 2017 році для підтримки мерів та муніципалітетів у країнах Східного партнерства. З 2021 року проєкт реалізовується ПРООН. Ініціатива «Мери за економічне зростання» стартує в усіх шести країнах Східного партнерства влітку 2021 року.

 

Контакти для преси:

Антон Сидоренко, очільник комунікаційного напряму проєкту «Мери за економічне зростання» (2021-2024), anton.sydorenko@undp.org.

Для усіх інших запитів, звертайтеся за електронною адресою eu.m4eg@undp.org.

________________

 

 

EU and UNDP launch new Mayors for Economic Growth Facility in Ukraine

 

The EU, in partnership with UNDP, is working to promote inclusive economic growth and innovation in municipalities across the Eastern Partnership countries.

The European Union, together with the United Nations Development Programme (UNDP) in Ukraine, has launched the new Mayors for Economic Growth Facility (M4EG) in Ukraine. The facility aims to boost equitable and green development in the Eastern Partnership region. The facility, which is expected to run until 2024, will encourage local authorities in Eastern Partnership (EaP) countries, namely Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, to use innovative development methods that are both fair to all, and friendly to the environment.

Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, the problems that cities met have become more pronounced, and mayors worldwide face the compounding effect of dwindling resources and the cascading effects of the pandemic across the social, economic and cultural lives of their cities. The new pandemic conditions exacerbate the uncertainty that local authorities and people in the region face.

"Support to economic development, local economies and entrepreneurship has been at the core of the EU assistance. This programme is well-set to make municipalities more inclusive, more sustainable and more innovative to address the social and economic needs of their businesses and citizens", - says Ms. Chloé Allio, Head of Section Operations – Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine. 

Cities in the network will benefit from training and knowledge exchange activities focused on the development of innovative growth strategies that are highly contextualized and build on local ecosystems. This will entail support in developing a new generation of local economic development plans (LEDPs), strategic thinking and building urban resilience. Local authorities will benefit from new capabilities and access to funding, including the upcoming Annual Portfolio Call for Interests and Annual Innovation Call for Proposals.

"Local authorities will benefit from new capabilities and access to funding to address issues related to economic recovery after the crisis – building forward better and greener, as well as mainstreaming gender, inclusivity and innovations in their urban planning," said UNDP Resident Representative in Ukraine Ms. Dafina Gercheva. "Municipalities recovering from the pandemic, the Mayors for Economic Growth Facility represented a very timely and unique opportunity for local authorities to increase employment rates and resolve urgent issues in their local economies."

"The recent pandemic has brought the vulnerabilities of municipalities to the surface," said Deputy Minister for Communities and Territories Development Mr. Ivan Lukerya. "There is an urgent need for heightened resilience, to put in place long-term structural solutions, and to build a more equitable and sustainable future for cities together with the EU and UNDP."

 

Background:

The Mayors for Economic Growth Facility is a follow up of the Mayors for Economic Growth initiative, launched and funded by the European Union in 2017 to support mayors and municipalities in the EaP countries. The project is being implemented by UNDP, starting from 2021. The M4EG Facility will be launched in all six Eastern Partnership countries in the summer of 2021.

 

Media enquiries:

Anton Sydorenko, M4EG Communications Lead, anton.sydorenko@undp.org 

For other enquiries, please contact us through eu.m4eg@undp.org

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.