16.06.21

Нова Програма ЄС «Міцні Регіони» профінансує впровадження кращих практик місцевого розвитку у 80 громадах

Logo
Нова Програма ЄС «Міцні Регіони» профінансує впровадження кращих практик місцевого розвитку у 80 громадах

English version is below

Європейський Союз спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)  запускає нову програму «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України». Проєкт вартістю 10 мільйонів євро підтримуватиме місцеві громади, зокрема на Сході та Півдні України. Він є частиною заходів ЄС, що спрямовані на побудову стійкості до гібридних викликів та подолання наслідків пандемії COVID-19, загальним обсягом 30 млн євро.

«Ця нова програма повністю відповідає непохитній підтримці, яку надає ЄС, задля забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. І це є можливим в результаті постійних зусиль з боку Європейського Союзу підтримувати Україну перед лицем гібридних загроз, якими вона стикається. Наша спільна мета -- допомогти зробити Східну та Південну Україну міцними, стійкими та процвітаючими», ─ сказав Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні.

Кращі практики та досвід місцевого розвитку у Донецькій та Луганській областях (підконтрольні Уряду території), які GIZ вже впровадив протягом попередньої фази «Спеціальної програми підтримки України» будуть поширені на обрані громади у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. До жовтня 2023 року програма допоможе майже 80 громадам забезпечити комфортний та ефективний доступ для мешканців до місцевих адміністративних, медичних та соціальних послуг. У Херсонській області програма підтримуватиме контрольно-пропускні пункти на адміністративній межі з Кримом, щоб створити українцям комфортніші умови перетину кордону із незаконно анексованим Росією півостровом для збереження людських зв'язків.

«У співпраці з європейськими партнерами ми сподіваємось подолати виклики та поліпшити якість життя наших громадян, покращуючи цей світ разом», прокоментувала Інна Драганчук, Заступниця Міністра, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Наша громада [Старобільськ] стала партнером GIZ влітку минулого року. Наші мешканці вже отримують користь від поліпшених послуг, і для них це дуже важливо. Я дуже рада, що позитивний досвід громади, як наша, зараз розширюється на інші частини України» ─ ділиться своїм досвідом Яна Літвінова, мер міста Старобільськ (Луганська область).

«Протягом останніх років Німеччина підтримувала і надалі підтримує громади на Сході України задля зміцнення їхньої спроможності у наданні соціальних, медичних та адміністративних послуг у відповідності до потреб населення. Завдяки новому проєкту «Програма спеціальної підтримки України» ми можемо об'єднати наші зусилля з українськими партнерами, скористатися досвідом та повторити історії успіху» ─ прокоментувала пані Бернадетт Ной, регіональна директорка GIZ Україна, Білорусь.

 

Довідкова інформація:

«Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України» є частиною заходу ЄС, обсягом 30 млн євро, що спрямовані на підвищення стійкості України в цілому та стосовно гібридних загроз зокрема і сприяння зміцненню українських реформ та згуртованості суспільства на загальнодержавному рівні. Заходи також мають на меті реагування на дестабілізуючі фактори, як-от пандемія COVID-19 та її соціальний та економічний вплив. Серед їхніх цілей – ключові компоненти стійкості соціального капіталу, безпека людини та достовірність інформації у визначених регіонах. Програма «Міцні регіони» є частиною пакету фінансової допомоги, який нараховує 190 мільйонів євро, мобілізований ЄС з весни 2020 року для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

«Спеціальна програма підтримки Східної України» розпочала свою роботу для підконтрольних Уряду України територі Луганської та Донецької областей у листопаді 2019 року. Починаючи з 2020 року проєкт працював з 20 громадами у Донецькій та Луганській областях (підконтрольні Уряду території). Протягом першого року реалізації проєкту підтримку отримали 43 медичні заклади та 37 соціальних установ. Під час пандемії COVID-19 програма швидко надала допомогу громадам-партнерам та вразливим верствам населення, а саме маски, засоби індивідуального захисту та медичне обладнання, у співпраці з Товариством Червоного Хреста України та місцевими ГО. Проєкт виконується Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) на доручення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ). Політичним партнером з українського боку є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Вікторії Вернигори viktoriia.vernyhora@giz.de або за телефоном +38 044 581 85 35

_______________

 

New EU4ResilientRegions programme finances implementation of best practices of Local Development in up to  80 Communities 

 

The European Union, together with the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), is launching the "EU4ResilientRegions -  Special Assistance Programme Ukraine". The project is worth EUR 10 million and will support local communities notably in eastern and southern Ukraine. It is part of a EUR 30 million European Union action focusing on resilience-building towards hybrid threats as well as overcoming the impact of the COVID-19 pandemic.

"This new programme is fully in line with the EU's unwavering support to Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity, within its internationally recognised borders. It is a result of the European Union's constant thrive to support Ukraine in the face of the hybrid challenges it faces. Our joint aim is to help make eastern and southern Ukraine strong, resilient and flourishing", said Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine.

The best practices and experience in improving local service provisions in Donetsk and Luhansk regions (GCA) already implemented by the GIZ during the previous phase of the "Special Assistance Programme for Ukraine" will be extended into selected municipalities in the Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Kherson, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Chernihiv regions. Until October 2023, the programme will help up to 80 communities to make sure residents can access local administrative, medical, and social services comfortably and efficiently. In Kherson region, the programme will improve crossing points at the administrative boundary line with Crimea to ensure that Ukrainians - despite the illegal annexation by Russia –  can cross into the peninsula more comfortably, so that the human ties are not lost.

"In cooperation with European partners, we look forward to overcoming the challenges and improving the quality of life of our citizens, making this world better together", Inna Draganchuk, Deputy Minister, Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine, commented.

"Our hromada [Starobilsk] is a GIZ partner since 2020 and our residents already benefit from improved services and that makes a difference to them. I am glad that the positive experience from communities like ours, is now expanded to other parts of Ukraine," Jana Litvinova, Head of Starobilsk Hromada, Luhansk Region, commented.

"In the past years Germany supported municipalities in eastern Ukraine in improving their capacities to provide social, medical and administrative services according to the needs of the population. With the new co-funded project "Special Assistance Programme for Ukraine" we can join forces with our Ukrainian Partners, make use of our experiences and repeat success stories," Bernadette Neu, Country Director, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), commented.

 

Background information:  The "EU4ResilientRegions -  Special Assistance Programme Ukraine" is part of a EUR 30 million EU action that aims to enhance Ukraine's resilience overall and to hybrid threats explicitly and contribute to strengthening its reform progress and country-wide societal cohesion. The action also intends to respond to destabilisation factors like the COVID-19 pandemic and its societal and economic impact. It targets key resilience components of social capital, human security and information integrity in the identified target regions.

The "Special Assistance Programme for Ukraine" started in November 2019 for the government-controlled areas of Luhansk and Donetsk regions. Since 2020, the project has worked with 20 municipalities (hromadas) in Donetsk and Luhansk regions (GCA). In the first year of implementation, 43 healthcare facilities and 37 social services institutions were supported. During the COVID-19 pandemic, the programme quickly provided support, like masks, PPE, and medical equipment, to its partner communities and vulnerable population groups through cooperation with the Ukrainian Red Cross and local NGOs.

The project is commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The political partner on the Ukrainian side is the Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine. 

 

For additional information, please contact Mattia Nelles via mattia.nelles@giz.de or at +38 044 581 85 35

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.