01.06.21

Оголошено нову програму ЄС «Креативна Європа» 2021 - 2027

Logo
Оголошено нову програму ЄС «Креативна Європа» 2021 - 2027

English version is below

Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму «Креативна Європа» на період з 2021 по 2027 рік. Її бюджет становить 2,4 млрд. євро, що на 63% більше ніж бюджет попередньої. Програма допоможе секторам культурних та креативних індустрій Європи розкрити весь свій потенціал, оговтатись від кризи та стати більш конкурентоспроможними, екологічними, діджитальними та інклюзивними.

«Понад 8 мільйонів людей у Європейському Союзі працюють у культурній сфері. Культура не знає кордонів і національностей. Мистецтво є вікном у світ і сприяє налагодженню мостів між різними людьми. У той час, коли музеї, кінотеатри, об'єкти культурної спадщини та театри починають відновлювати свою роботу, я хочу ще раз наголосити, що Європейська Комісія підтримує культурні та креативні індустрії. Завдяки збільшенню бюджету «Креативна Європа» прагне посилити відновлення секторів, одночасно сприяючи різноманіттю та креативності, яку вони нам пропонують», — зазначила Марія Габріель, комісарка ЄС з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.

В рамках нової програми більший акцент буде зроблено на міжнародній копродукції, співпраці та промоції європейських робіт. Також буде посилена підтримка таких секторів як архітектура, література, музика та культурна спадщина, завдяки більшому рівню співфінансування ЄС та окремим конкурсам. Окрім того, з'являться спеціальні програми підтримки сектору нових медіа та медіаграмотності. Варто зауважити, що у всіх конкурсах особлива увага буде приділятися дотриманню гендерної рівності та політики ЄС щодо охорони навколишнього середовища.

 

Також програма буде підтримувати наступні напрямки: 

  • Переклад літературних творів та розвиток видавничого партнерства;
  • Премії ЄС у галузі літератури, музики, архітектури та культурної спадщини, а також нагороди «Європейська культурна столиця» та ініціативи European Heritage Label;
  • Посилення доступності та видимості європейських аудіовізуальних творів у різних країнах;
  • Creative Innovation Lab – заохочення інноваційних підходів до створення, розповсюдження та промоції в різних секторах;
  • Посилення  медіаграмотності, плюралізму та свободи як європейських цінностей.

 

З червня 2021 року очікується відкриття перших грантових конкурсів нової програми. Слідкуйте за новинами програми та новими конкурсами на офіційній сторінці та сторінці Facebook Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні.

«Креативна Європа»  – це рамкова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Метою програми є розвиток сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи та країнах-партнерах, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення промоції й захисту культурного та мовного розмаїття. Україна стала учасницею програми у 2016-го року. З того ж часу українські заявники можуть отримувати грантову підтримку у понад 20 різних конкурсах.

____________

 

 

New Creative Europe programme for 2021-2027 announced 

 

The European Commission has launched new actions to support the cultural and creative sectors in Europe and beyond, following the adoption of the work programme for the first year of the Creative Europe programme for 2021-2027. The total programme budget of €2.4 billion over seven years has increased by 63% compared to the previous one. Creative Europe aims to increase the competitiveness of cultural sectors, while supporting their efforts to become greener, more digital and more inclusive.

Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, said: "Over 8 million people across the EU work in a cultural activity. Culture knows no borders and no nationalities. Art represents a window to the world and contributes to building bridges among all of us. At a time when museums, cinemas, cultural heritage sites, theatres, all start to reopen, I want to reiterate the Commission's support for the cultural and creative sectors. With an increased budget, Creative Europe will strive to reinforce the recovery of the sectors while promoting the immense diversity and creativity that they offer us."

The Creative Europe programme in 2021 sets out common goals for the cultural and creative sectors. It puts a stronger emphasis on transnational creation, global circulation and promotion of European works, innovation across sectors, and ease of funding access through higher EU co-financing rates. All funded actions and projects should respect gender equality and the EU's environmental commitments in the design and implementation of their activities.

 

Actions covered by Creative Europe include:

  • A scheme to support the translation of literary works and the development of publishing partnerships;
  • EU Prizes in the fields of literature, music, architecture and cultural heritage, as well as the European Capitals of Culture and European Heritage Label initiatives;
  • Strengthening the accessibility and visibility of European audiovisual works across platforms and borders;
  • Creative Innovation Lab - encouraging innovative approaches to content creation, distribution, and promotion across different sectors;
  • Promotion of media literacy, pluralism and freedom, as European values.

 

The announcement of the new calls is expected starting from June 2021. Follow the news of the programme and the announcements of the new calls on the official website  and Facebook page of the Creative Europe Desk Ukraine.

Creative Europe is the European Commission's framework programme for support to the culture and audiovisual sectors. It aims to support European projects with the potential to travel, reach new audiences and encourage skill sharing and development. Ukraine became a participant in the program in 2016. Since then, Ukrainian applicants can receive grant support in more than 20 different calls.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.