22.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] 25 регіонів України прокладають шлях у реформуванні сфери підвищення кваліфікації

Logo
25 регіонів України прокладають шлях у реформуванні сфери підвищення кваліфікації

English version is below

Цього тижня Туринський процес прийшов до України. 21 березня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час заходу в Києві відкрила п'ятий раунд провідної оцінки прогресу у сфері підвищення кваліфікації від Європейського фонду освіти (European Training Foundation).

«Нам потрібен Туринський процес задля інформування про наші реформи та пояснення важливості професійно-технічної освіти», – сказала Гриневич. Захід відвідали понад 50 учасників з усієї країни. Кожна з 24-х областей, а також місто Київ, були представлені на зустрічі. Також у заході взяли участь посадовці високого рівня з міністерств освіти і науки, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі.

Україна працює з Європейським фондом освіти над Туринським процесом від 2010 року. Однак лише в останньому раунді у 2014-2016 роках країна здійснила найбільший крок – принесла його до 25-и регіонів. Це збіглося в часі з новою політикою у сфері професійної освіти щодо передачі фінансової та управлінської відповідальності.

Чезаре Онестіні, директор Європейського фонду освіти, підкреслив, наскільки вдало Туринський процес сполучений з чинним процесом реформ в Україні та підтримує  новий проект ЄС для розвитку навичок в Україні.

«Залучення України у Туринський процес унікальне – підкреслила Вікторія Карбишева, Національний координатор Туринського процесу в Україні. «В останньому раунді ми вирішили принести його в усі регіоні країни. Вклад регіонів посприяв досягненню вражаючих результатів, тож цього разу ми плануємо повторити цей досвід.»

Освітні питання – в центрі уваги

Професійно-технічна освіта знаходиться на порядку денному в Україні не лише на національному рівні. Після запуску програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України 2018-2020» на початку цього року, вона також знаходиться в центрі уваги з точки зору надання допомоги ЄС. Штефан Шльойнінг, Керівник Програм співробітництва у Представництві Європейського Союзу в Україні, переконаний в тому, що «настав час докласти зусиль для покращення освіти. ЄС, разом з Європейським фондом освіти, готовий допомогти.»

 

Підбиваючи підсумки відкриття, Маргарета Ніколовська, керівник програми Європейського фонду освіти в Україні, розповіла, якими будуть ключові результати нового раунду Туринського процесу, що триватиме до 2020 року. За її словами, завдяки залученню усіх регіонів Україна показує приклад активної участі, що є основоположним принципом Туринського процесу .

 

Наступним кроком стане підготовка всіх 25 регіональних звітів, а також національного звіту, та оцінка ЄФО. Наприкінці цього року Фонд збере представників усіх країн регіону Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна) з метою вивчення регіональних трендів у сфері підвищення кваліфікації.

 

Довідкова інформація

За аналогією з Брюгським/Копенгагенським процесом, Туринський процес полягає в емпіричному оцінюванні прогресу, що його досягають держави-учасники у сфері модернізації системи підвищення кваліфікації та професійно-технічної освіти з точки зору комплексності та динаміки.

З часу свого заснування в 2010 році, Туринський процес проводиться у 2018-2020 роках уже вп'яте. До участі в процесі залучене широке коло учасників з 27 країн, серед яких представники уряду, бізнесу та громадянського суспільства, а також міжнародні донори. Результати нового раунду будуть представлені на міжнародній конференції в 2021 році.

Детальніша інформація про Туринський процес за посиланням

Детальніша інформація про діяльність  Європейського фонду освіти в Україні за посиланням

 

-----

 

Ukraine's 25 regions lead the way in reforming skills development

The Torino Process comes to Ukraine this week. The Ukrainian Minister of Education and Science, Lilia Hrynevych opened the fifth round of the European Training Foundation's (ETF) flagship assessment of progress in skills development at an event in Kyiv today (21 March 2019).

'We need the Torino Process to inform our reforms and help to explain the importance of VET', she said to the over 50 attendees from all over the country. Each of the 24 Ukrainian oblasts was represented at the meeting, along with the city of Kyiv and high level national officials from ministries of Education and Science, of Social Policy, and of Economic Development and Trade.

Ukraine has been working with the ETF on the Torino Process since 2010, but it was in the last round 2014-16 that it took its biggest step – bringing it to the country's 25 regions. This coincided with a new policy on devolved financial and management responsibility for VET.

Cesare Onestini, Director of the European Training Foundation, underlined how the Torino Process is well-connected to the on-going reform process in the country and supports the new EU project on Skills for Ukraine.

'Ukraine's involvement in the Torino Process is unique', said Viktoria Karbysheva, National Coordinator of Torino Process in Ukraine. 'In the last round we decided to take it nationwide into all the regions. The results were incredible because of the regional input and we are going to repeat the process this time'.

Rising up

It is not just at national level that vocational education and training has risen up the agenda in Ukraine. With a new €58 million programme 'EU4Skills: Better Skills for Better Jobs in Modern Ukraine 2018-2020, launched at the beginning of this year, it is also in the limelight in terms of EU support. Stefan Schleuning from the EU Delegation in Ukraine says 'it is time to step-up for improvement in education and we are here to help together with the ETF.'

Summing up the opening session, Margareta Nikolovska, the ETF's country coordinator for Ukraine explained what would be the key outcomes of this round of the Torino Process which will be completed in 2020. With all regions on-board, Ukraine is teaching us about participation – the founding principle of the Torino Process, she said.

The next steps will be the preparation of all 25 regional reports, plus a national report and an ETF assessment. The ETF will bring all countries of the Eastern Partnership region (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) together to examine regional trends in skills development towards the end of this year.

Background   

Inspired by the EU's Bruges/Copenhagen Process, the Torino Process is a participatory evidence-based assessment of countries' progress in modernising their skills development and vocational education and training system in a holistic and lifelong perspective.

Launched for the first time in 2010, the Torino Process is being conducted for the fifth time in 2018-20 in 27 countries with the participation of a wide range of stakeholders from government, business, civil society and international donors. The results will be presented at an international conference in 2021. 

To know more about Torino Process: https://europa.eu/!JK46ku

To know more about the ETF's activities in Ukraine: https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries/countries/ukraine

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.