27.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС оновив 20 відділів поліції у Київській, Львівській і Харківській областях

Logo
ЄС оновив 20 відділів поліції у Київській, Львівській і Харківській областях

English version is below

У межах проекту Європейського Союзу «Підтримка реформи поліції в Україні» в Київській, Львівській і Харківських областях відремонтували громадські приймальні 20 відділів і відділень поліції для підвищення якості послуг, які поліція надає громадянам, і врахування в роботі передусім потреб громади. Про це повідомили 27 березня на церемонії офіційного відкриття в Національній поліції України.

«ЄС і надалі надаватиме підтримку Міністерству внутрішніх справ і Національній поліції України для того, щоб правоохоронні органи стали справді відкритими і демократичними організаціями, основним завданням яких є служити народу України», — зазначив голова Представництва Європейського Союзу в Україні посол Хюґ Мінґареллі.

«За допомоги наших європейських партнерів ми взяли на себе зобов'язання реконструювати, оновити одразу 20 відділень поліції в трьох областях. Оновити не тільки приміщення та фасади. Ідея була набагато глибшою. Зробити поліцейський сервіс у цих відділках доступнішим та відкритим. Таким, що передбачає співпрацю, взаємодію з громадою, та підвищить довіру до поліції. При цьому не забуваючи та реформуючи такий компонент, як забезпечення публічної безпеки. І сьогодні ми вже говоримо про реалізацію цієї програми», – зазначив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Оновлені відділи поліції стали більш доступними для громадян і, зокрема, для осіб з особливими потребами. Відремонтовані громадські приймальні, кімнати для проведення допитів та адміністративні приміщення відділів поліції дадуть змогу працювати більш прозоро та підвищувати рівень послуг для населення. Проект мав на меті, серед іншого, допомогти поліції налагодити діалог із громадянами, почати більше враховувати  їхні потреби, а також створити комфортні умови для відвідувачів відділів поліції.

Проект не обмежився проведенням ремонтних та дизайнерських робіт. Вищезгадані відділи поліції отримали також офісну техніку — сучасні комп'ютери, сканери та принтери, обладнання для зв'язку та підключення до інтернету. Були також проведені тренінги для персоналу, що допомогли працівникам поліції краще зрозуміти суть підходу, орієнтованого на потреби громадян.

Метою проекту «Підтримка реформи поліції в Україні» було підвищення ефективності роботи поліції та зміцнення довіри суспільства до правоохоронців у рамках реформи НПУ. Проект, зокрема, був спрямований на впровадження скандинавського підходу до охорони громадського порядку та підвищення рівня довіри громадян до поліції. Виконавцями проекту були Поліція Швеції (SWEPOL) та Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS) за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС). Проект тривав два роки, а загальний бюджет становив 6 млн євро.

Скандинавська модель передбачає ефективну комунікацію між поліцією і суспільством. Усвідомлення обома сторонами причин виникнення правопорушень та аналіз ризиків дозволяють уникнути протиправних дій і спалахів насильства під час масових заходів. Станом на березень 2019 року в Київській, Львівській та Харківській областях  реалізовано 12 ініціатив із взаємодії поліції з громадою, на які були виділені грантові кошти. Метою цих ініціатив було зміцнення взаємодії та довіри між місцевою поліцією та представниками громад, яким надаються поліцейські послуги.

Грантові проекти допомогли, зокрема, підвищити рівень безпеки в школах, створити центри взаємодії поліції з місцевими громадами в сільській місцевості, а також допомогти літнім людям не стати жертвами шахрайства. Радники з різних країн ЄС та інструктори з поліції Швеції та Данії провели тренінги для Національної поліції України за такими напрямами, як взаємодія поліції з громадою, права людини, протидія домашньому насильству та демократичні підходи в роботі поліції.

Слід зазначити, що українські поліцейські отримали 10 спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення громадського порядку і 20 поліцейських автомобілів, які допоможуть поліції на місцевому рівні краще обслуговувати свою територію і скоротити час реагування на звернення громадян. Крім того, поліція отримала 336 комплектів засобів індивідуального захисту. Загалом 420 працівників поліції пройшли тактичні тренінги з охорони громадського порядку під час масових заходів.

За додатковою інформацією звертайтеся до Людмили Борток, речниці КМЄС, тел.: +38 067 405 44 84, адреса електронної пошти: liudmyla.bortok@euam-ukraine.eu

_____________

EU refurbishes 20 police stations in Kyiv, Lviv and Kharkiv regions

The EU project 'Support to Police Reform in Ukraine' (SPRU) has renovated public reception areas at 20 police departments and stations in Kyiv, Lviv and Kharkiv regions aiming to improve the level of service provided by the police to communities, in order to make them more citizen-oriented. This was reported at an official opening carried out at the headquarters of the National Police of Ukraine today.

"The EU will continue to support the Ministry of Internal Affairs and the National Police in transforming law enforcement agencies into truly open and democratically-oriented services, whose primary role is to serve Ukrainian people," Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the Delegation of the European Union to Ukraine, said.

"With the support of our European partners we have taken over an obligation to reconstruct, to renovate 20 police stations in the three regions and to renovate not only premises and facades. The idea was far deeper. To make police services at those stations more available and transparent. To build those services on co-operation, more citizen-oriented approach and to increase trust towards the police, at the same time not forgetting and reforming a component such as public order facilitation. And today we are already speaking about the implementation of this programme," said Mr Serhii Knyazev, Head of the National Police of Ukraine.

The renovated police stations feature increased accessibility for the public, including for persons with impaired mobility. The renovated public areas, interview rooms and administrative offices of the police stations will allow for more transparent working practices and will enable a better standard of service provision to the public, supporting direct communication  of citizens with police officers, promoting  a customer-oriented approach and more comfortable conditions for visiting citizens. In addition to designing and refurbishing the stations, the project also provided them with office equipment such as modern computers, scanners and printers, equipment for communication and internet connection, as well as training for staff on the client-oriented approach.

The objective of SPRU was to make police more efficient and to increase public trust in it through helping to reform the National Police of Ukraine. The project aimed to introduce the Scandinavian approach to public order policing and raising public trust in police. It was implemented by the Swedish Police (SWEPOL) and the United Nations Office for Project Services (UNOPS) with the support of the European Union Advisory Mission (EUAM). The duration of the project was two years, with a total budget of EUR 6 million.

The Scandinavian approach envisages efficient communication between the police and the public. A common understanding of the causes of crime and risk analysis help to prevent crime and violence during mass events, etc. As of March 2019, the project has implemented 12 community policing projects through the awarding of grants in Kyiv, Lviv and Kharkiv regions which were designed to increase cooperation and trust between local police and members of the community they serve.

The grants projects included initiatives to support safety in schools, establish community police centres in rural areas, and prevention of elderly people from being victims of fraud. Advisers from different EU countries and instructors from the Swedish and Danish police trained the National Police of Ukraine in areas such as community policing, human rights, counteracting domestic violence and democratic approaches in policing.

In addition, Ukrainian police received 10 specialized public order and 20 police vehicles, which will help local police officers to better control the territory they are responsible for and decrease response times, and 336 sets of personal protective equipment. A total of 420 police officers also received tactical training in management of public gatherings.

For additional information, please contact Ms Liudmyla Bortok, EUAM's Local Spokersperson, phone: 38 067 405 44 84, e-mail: liudmyla.bortok@euam-ukraine.eu

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.