29.03.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Початок тренінгової програми для новопризначених суддів Вищого антикорупційного суду України

Logo
Початок тренінгової програми для новопризначених суддів Вищого антикорупційного суду України

English version is below

У понеділок, 1 квітня 2019 року, Національна Школа Суддів України за підтримки міжнародних донорів, включаючи Антикорупційну Ініціативу ЄС (EUACI), проекту ЄС «ПРАВО-justice» та Консультативну Місію ЄС, (КМЄС) розпочнуть ознайомчу та тренінгову програму для всіх новопризначених суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної Палаті ВАКС.

Тритижнева програма має на меті підготувати суддів ВАКС до роботи у Вищому антикорупційному суді України, а також передати кращі практики ЄС з розгляду антикорупційних справ. Під час програми судді ознайомляться з аспектами матеріального та кримінального процесуального права, юрисдикції та мандату Вищого антикорупційного суду тощо.

Запрошуємо вас відвідати відкриття заходу та прес-брифінг:

Що?

Відкриття тренінгової програми та прес-брифінг

Коли?

1 квітня 2019, 10:00 – 11:00. Початок реєстрації журналістів о 9:30

Де?

Готель Хілтон, зала «Даллас», бульвар Шевченка 30, Київ

Учасники:

 • Посол Хюг Мінгареллі, голова Представництва ЄС в Україні
 • Кястутіс Ланчінскас, голова Консультативної місії ЄС
 • Карім Моркос, керівник відділу міжнародного розвитку при Посольстві Канади в Україні
 • Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України
 • Валентина Данішевська, голова Верховного Суду України
 • Представник посольства США в Україні

Акредитація ЗМІ: Дмитро Семянистий, комунікаційний експерт EUACI, press@ukraine-aci.com, +380667079093 Реєстрація відкрита до 18:00 31 березня 2019

Довідкова інформація:

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні – це найбільша програма технічної допомоги Україні з боку ЄС у сфері боротьби з корупцією, що розрахована на три роки. Ініціатива фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Данською агенцією з міжнародного розвитку (DANIDA).

Консультативна Місія ЄС в Україні надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.

Проект ЄС «Право-Justice» підтримує проведення реформ у сфері правосуддя, зокрема перезавантаження судової влади через відбір і оцінку суддів, перебудову в системі управління судовою владою, створення служб приватних виконавців і пробації, створення електронних реєстрів і зміцнення права власності. Проект виконують «Експертиз Франс» та партнери Justice Coopération Internationale, Central Project Management Agency, Женевський центр із демократичного контролю за збройними силами, Ла Страда Україна, Canal France International. Бюджет: 15,29 млн євро. Тривалість: 1 січня 2018 – 31 грудня 2020.

_____________

The launch of training Programme
for newly appointed judges of Ukraine's High Anti-Corruption Court

On Monday, 1 April 2019, the National School of Judges (NSJ) supported by international donors including the European Union Anti-Corruption Initiative (EUACI), the EU project "Pravo-Justice" and European Union Advisory Mission (EUAM) launched an orientation and training programme for all newly appointed judges of the High Anti-Corruption Court (HACC) and HACC Appellate Chamber.

The three-week programme aims to prepare HACC judges for their vital forthcoming work at the High Anti-Corruption Court while also passing on EU best practices for handling anti-corruption cases. During the programme, the judges will familiarize themselves with multiple issues related to aspects of substantive and criminal procedural law related to the jurisdiction and mandate of the High Anti-Corruption Court.

Media are invited to attend:

What:

The launch of the training programme and a press briefing

When:

1 April, 2019, 10:00 – 11:00 (media registration starts at 9:30)

Where:

Hilton Hotel, Dallas Hall, 30 Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv

Speakers:

 • Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the Delegation of the European Union to Ukraine
 • Kestutis Lancinskas, Head of EUAM
 • Karim Morcos, Head of Development Cooperation, the Embassy of Canada in Ukraine
 • Mykola Onishchuk, Rector, National School of Judges of Ukraine
 • Chief Justice Valentyna Danishevska, Supreme Court
 • US Embassy rRepresentative

Media registration: Dmytro Semianystyi, communication expert of EUACI, press@ukraine-aci.com, +380667079093. Registration is opened until 6 p.m. 31 March 2019

Background information:

The European Union Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) – is the largest support Programme in the area of anti-corruption in Ukraine. The EUACI is financed by European Union and co-financed and implemented by the Danish Development Agency (DANIDA). The Initiative with a duration of three years (2017-2019) with a budget of EUR 15.84 mln.

The European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine is a non-executive mission of the European Union that aims to assist the Ukrainian authorities towards a sustainable reform of the civilian security sector through strategic advice and practical support. Its goal is to achieve a civilian security sector that is efficient, accountable, and enjoys the trust of the public.

The EU Project "Pravo-Justice" supports the justice sector reforms, including re-set of the judiciary through selection and assessment of judges, restructuring the judiciary, creation of the private enforcement profession and the probation service, setting up electronic registers and strengthening property rights. The project is implemented by Expertise France, with partners including Justice Coopération Internationale, Lithuanian Central Project Management Agency, DCAF/La Strada Ukraine, and Canal France International. Budget: EUR 15,290,000. Duration: January 1, 2018 – December 31, 2020.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.