06.02.2016

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні / Weekly announcement leaflet


Анонси подій: 8 – 14 лютого

Події в Україні

Дата
Подія
Місце проведення
Додаткова інформація
08.02. Інформаційні дні щодо конкурсу проектних пропозицій у рамках Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства (Білорусь-Україна) Житомир, Житомирська обласна державна адміністрація, майдан Корольова, 1 Детальніше:
http://bit.ly/1QFV6DT
Контактна особа:
Аліна Бриль,
050 888 07 54, 067 101 77 16, iqconference2010@gmail.com
8-12.02. Тренінг для тележурналістів з підготовки матеріалів про переселенців Полтава Тренінг буде присвячено соціально-економічним аспектам інтеграції переселенців. Він відбудеться у рамках проекту «Голос місцевих медіа: особливості висвітлення тематики переселенців, професійні норми та стандарти», фінансованого Європейським Союзом.
Детальніше:
http://regionalvoices.eu/ua/
09.02. Інформаційні дні щодо конкурсу проектних пропозицій у рамках Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства (Білорусь-Україна) Київ, Київська обласна державна адміністрація, пл. Лесі Українки, 1 Детальніше:
http://bit.ly/1QFV6DT
Контактна особа:
Аліна Бриль,
050 888 07 54, 067 101 77 16, iqconference2010@gmail.com
09.02. Круглий стіл «Чи наблизив Україну до країн Шенгену збір біометричних даних?» Київ, УКРІНФОРМ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 Захід проведе громадська організація «Європа без бар'єрів».
Детальніше:
http://bit.ly/1QhfyXd
09.02. Установча зустріч проекту Twinning у митній сфері Київ, Державна фіскальна служба України, Львівська пл., 8 Контактна особа:
Андрій Лактіонов,
050 313 83 19,
a.laktionov@sfs.gov.ua
12.02. Тренінг для журналістів «Висвітлення європейської тематики в українських медіа в контексті початку імплементації Угоди про асоціацію» Чернігів, експертний клуб «Чиста політика», вул. Павла Полуботка, 6-А Захід відбудеться у рамках кампанії «Будуймо Європу в Україні».
Контактна особа:
Ольга Ґуртовенко,
050 820 27 77, ogurtovenko@internews.ua
12.02. Конференція з питань дослідження аудиторії суспільного мовлення в Україні Київ, прем'єр-готель «Русь», вул. Госпітальна, 4 Захід у відбудеться у рамках проектів Ради Європи і Європейського Союзу.
Контактні особи:
Галина Смирнова,
044 481 07 66, Galyna.SMIRNOVA@coe.int,
Марія Гончарова,
067 424 26 40

Announcements: 8 – 14 February


Events in Ukraine


Date
Event
Location
Relevant information
08.02.
Information days under EaPTC Support Programme (Belarus – Ukraine Territorial Cooperation Programme component)
Zhytomyr, Zhytomyr Regional State Administration, 1, Koroliova square
More information:
Contact person:
Alina Bryl,
050 888 07 54, 067 101 77 16, iqconference2010@gmail.com
8-12.02.
Workshop for TV journalists on stories production about IDPs
Poltava
The workshop will cover socio-economic issues of IDPs integration into local communities. It will be held within the EU-funded project "Regional Voices: Strengthening Conflict Sensitive Coverage in Ukraine's Regional Media".
More information:
09.02.
Information days under EaPTC Support Programme (Belarus – Ukraine Territorial Cooperation Programme component)
Kyiv, Kyiv Regional State Administration, 1, Lesi Ukrayinky square
More information:
Contact person:
Alina Bryl,
050 888 07 54, 067 101 77 16, iqconference2010@gmail.com
09.02.
Roundtable "Does biometric data collection bring Ukraine closer to the Schengen countries?"
Kyiv, UKRINFORM, 8/16, Bohdana Khmelnytskoho str.
The event is organised and will be held by civic movement "Europe without Borders."
More information:
09.02.
Kick-off meeting of the Customs Twinning
Kyiv, State Fiscal Service of Ukraine, 6, Lvivska square
Contact person:
Andrii Laktionov,
050 313 83 19,
12.02.
Training for journalists "Coverage of European-related topics by Ukrainian media in the context of the start of association agreement implementation"
Chernihiv, expert club "Chysta polityka", 6-А, Pavla Polubotka str.
The event will be held within EU-funded project "Building Europe in Ukraine."
More information:
Olha Gurtovenko,
050 820 27 77, ogurtovenko@internews.ua
12.02.
Conference on "Public Service Broadcaster's Audience Study"
Kyiv, Premier Hotel "Rus", 4, Hospitalna str.
The event will be held within CoE and EU projects.
Contact persons:
Halyna Smirnova,
044 481 07 66, Galyna.SMIRNOVA@coe.int,
Mariia Honcharova,
067 424 26 40Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.