12.02.2016

Заява Представництва Європейського Союзу в Україні за згодою Голів Дипломатичних місій Держав-членів ЄС в Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Заява Представництва Європейського Союзу в Україні за згодою Голів Дипломатичних місій Держав-членів ЄС в Україні


Європейський Союз закликає органи державної влади та всі політичні партії України з відновленими силами об'єднатися заради продовження процесу реформ. Це життєво важливо для майбутнього країни, її демократичного розвитку та добробуту людей. Економічне і соціальне відродження України вимагає подальшого покращення умов ведення бізнесу, а також невпинної підтримки громадянами реформ, започаткованих урядом. Зокрема, негайно необхідні конкретні й переконливі результати у боротьбі з корупцією. Одним з головних пріоритетів у цьому відношенні є прозорість відбору та призначення керівників державних підприємств і їхньої фінансової звітності, а також кроків, що здійснюються для приватизації чи ліквідації деяких таких підприємств відповідно до програми макроекономічної та фінансової стабілізації, узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями. 

Впровадження цієї програми реформ і одночасне зміцнення демократії та верховенства права, як це передбачено Угодою про асоціацію, вимагатиме координації заходів реформ за всіма напрямками. Україні слід також подвоїти зусилля, спрямовані на побудову політичного консенсусу всередині демократичних інституцій. 

Європейський Союз і його Держави-члени надають значну фінансову й технічну допомогу Україні для таких реформ і готові продовжити підтримувати цілеспрямовану роботу над реформами. 

У цей вирішальний момент політичному керівництву України слід відкласти в сторону розбіжності та спільно зосередиться на подальшому виконанні плану реформ.

Єдність на підтримку таких необхідних реформ повинна бути пріоритетом для всіх політичних сил. 

The European Union Delegation issues the following statement in agreement with EU Heads of Mission in Ukraine


The EU calls upon the Ukrainian authorities as well as on all political parties to unite to ensure that the reform process in Ukraine continues with renewed vigour. This is vital for Ukraine's future, its democratic development and its people.  The economic and social recovery of Ukraine requires further improvements in the business climate, as well as continued popular support for the reforms set in motion by the Government. In particular, Ukraine urgently needs credible and concrete results in the fight against corruption.  A key area in this regard is transparency in the selection and appointment of managers of state-owned enterprises and in their financial reporting as well as steps toward privatization or liquidation of some of those enterprises, in line with the programme for macroeconomic and financial stabilisation agreed with International Financial Institutions.

Realisation of this reform programme, together with strengthening of democracy and the rule of law, as called for in the Association Agreement, will require an alignment of reform efforts across all sectors. Ukraine will also need to redouble its efforts to build political consensus within democratic institutions. 

The European Union and its Member States are providing substantial financial and technical support to Ukraine for these reforms and stand ready to continue support for dedicated reform efforts.

At this critical juncture, Ukraine's political leaders need to set aside their differences and jointly focus on the continued implementation of the reform agenda.   

Unity behind much needed reforms must be a priority for all political forces.  
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.