25.02.2016

Проект Євросоюзу сприяє розвитку сільських територій Волині

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

 Луцьк, 25 лютого 2016 року

Проект Євросоюзу сприяє розвитку сільських територій Волині

25 лютого 2016 року в Луцьку відбувся Міжнародний семінар «Шляхи підвищення ефективності використання меліорованих земель у Волинській області». Захід ініціював проект ЄС «Відновлення меліоративної мережі для економічного зростання сільських територій Волинської області». Учасники семінару обговорили шляхи підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій через ефективне використання осушуваних земель сільськогосподарського призначення.

«Ефективність сільськогосподарського виробництва суттєво залежить від природно-кліматичних умов. Не останню роль у цьому відіграє проведення меліоративних робіт, зокрема осушення земель у зоні надмірного зволоження. У Волинській області 38% загальної площі сільгоспугідь є також осушеними землями, внаслідок проведених у другій половині XX століття масштабних меліоративних заходів». – розповіла в ході заходу Наталія Кролік, заступник начальника управління міжнародного співробітництва та Європейської інтеграції облдержадміністрації наголосила. – «Але в останні десятиріччя роботи щодо обслуговування меліоративної мережі не здійснювалися, і наразі більшість мережі не виконує своїх функцій. Канали замулилися та заросли деревами, чагарником, травою. Завдяки проекту ЄС ситуація покращується. Реалізація проекту дасть змогу вирішити ці проблеми у 8 селах Ковельського та Ратнівського районів. Це стане значним внеском у підвищення якості життя населення сільських територій Волинської області».

Під час семінару проект ЄС щодо відновлення меліоративної мережі у Волинській області презентував результати своєї роботи у вересні 2014 - лютому 2016 року. За цей час проект очистив та відновив понад 85 км меліоративних каналів, провів 8 практичних семінарів з питань ефективних технологій використання осушених земель для власників фермерських господарств та 20 уроків з питань бережливого ставлення до меліоративних споруд у загальноосвітніх школах Ковельського і Ратнівського районів Волині. Також, команда проекту представила результати агрохімічних, ґрунтознавчих та гідрогеолого-меліоративних досліджень, проведених у рамках проекту. 

Захід відвідали іноземні експерти, які ознайомили учасників з особливостями управління осушувальними системами в Нідерландах та Республіці Білорусь. У семінарі взяли участь представники органів місцевого самоврядування області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних управлінь, спеціалізованих наукових інституцій, вищих начальних закладів. Важливим результатом їхньої роботи стало ухвалення Декларації щодо шляхів підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій через ефективне використання осушуваних земель.

Для отримання додаткової інформації про проект, будь ласка, звертайтесь до пані Іриною Дубняк, асистента проекту ЄС «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій у Волинській області»: тел. +38 050-67-88-010, e-mail: pumba24@mail.ru. 

Довідкова інформація: Проект ЄС «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій у Волинській області» реалізується у рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Сума фінансування проекту складає 1,5 млн. євро. Проект триватиме по вересень 2016 року. Координатором проекту є Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА. Більш детально про проект: www.amelvolyn.com.ua.

 Lutsk, 25 February 2016

EU supports Volyn region in developing rural areas

On 25th February the international seminar «Ways to improve the use of the drained lands in Volyn region» took place in Lutsk. The event was organised by the EU-funded project "Recovery of amelioration network to boost economic growth in rural areas of Volyn region". Its participants discussed the ways to enhance social and economic development of rural areas through effective use of drained lands for agricultural production.

"The effectiveness of agricultural production largely depends on climate conditions. In this regard reclamation works are quite important, particularly land drainage in the area of excessive moisture. In Volyn region, 38% of the total agricultural lands are drained lands due to large-scale reclamation activities performed in the second half of the 20th century". - says Nataliya Krolik, deputy head of Department for International Cooperation and European Integration, Volyn Regional State Administration, - "In the last decades, the works to maintain amelioration facilities were ceased. Today the majority of the network is not fulfilling its functions. Canals became silted up and overgrown with trees, shrubs, grass. The EU project will help to solve these problems in 8 villages of Kovel and Ratne districts. This will be a significant contribution to improving the quality of life in rural areas of Volyn region".

During the seminar the EU-funded project "Recovery of amelioration network to boost economic growth in rural areas of Volyn region" presented the results of its work in September 2014 to February 2016. During this period the project cleaned and restored over 85 km of reclamation canals, held 8 workshops on effective technologies for drained lands use for owners of farms, and provided 20 lessons on careful attitude to amelioration facilities at secondary schools of Ratne and Kovel districts in Volyn region. The project team also demonstrated the results of agrochemical, pedological, hydrogeologic and soil amelioration research performed within the project.

Dutch and Belarus experts shared their experience in recovering amelioration networks. The seminar was as well attended by the experts of the EU-funded project «Support to Ukraine's Regional Development Policy», representatives of local self-government authorities, structural subdivisions of Regional State Administration, territorial divisions of government establishments, specialised scientific institutions and universities.

For more information about the project, please contact: Iryna Dubnyak, project manager assistant, tel.: +38 050-6788010, e-mail: pumba24@mail.ru

Background information: The EU-funded project «Recovery of amelioration network to boost economic growth in rural areas of Volyn region» is implemented within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy» with the budget of €1,5 million. The coordinator of the project is Department for International Cooperation and European Integration of Volyn Regional State Administration. To learn more about the project, please visit:  www.amelvolyn.com.ua

  

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.