09.02.2016

Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Чернігові

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Чернігові

12 лютого 2016 року делегація Представництва Європейського Союзу в Україні відвідає Чернігів з офіційним візитом. В рамках візиту відбудуться зустрічі з представниками місцевої та обласної влади, громадськими активістами, керівниками Євроклубів Чернігівщини, молоддю. Також, в рамках візиту відбудеться тренінг з висвітлення європейської тематики в українських медіа для місцевих журналістів.

 

Що? Тренінг для журналістів з висвітлення європейської тематики

Коли? 12 лютого 2016 року, п'ятниця, з 12.00 до 15.00

Де? Експертний клуб «Чиста політика» (вул. Полуботка, 6-А)

Тренінг з висвітлення європейської тематики буде корисним для чернігівських журналістів, медіа всіх зацікавлених тематикою української євроінтеграції. Учасники тренінгу отримають додаткові знання та навички для більш цікавого, коректного та повного висвітлення питань європейської інтеграції, зокрема зв'язку євроінтеграції з процесом внутрішніх реформ в Україні. Під час заходу журналісти матимуть можливість поспілкуватись з Юргісом Вілчінскасом, Керівником відділу преси та інформації, та Вікторією Давидовою, Радником з питань преси та інформації Представництва ЄС. Тренером виступить Анатолій Марциновський - експерт з європейської тематики, оглядач газети "Газета по-українськи" (www.gazeta.ua), багаторічний автор та редактор інформаційних матеріалів Представництва ЄС в Україні.

Що? Зустріч з громадськими активістами Чернігівщини

Коли? 12 лютого 2016 року, п'ятниця, з 11.30 до 13.00

Де? Ресторан «Хряк» (вул. Київська, 5)

Представництво ЄС в Україні запрошує обговорити ключові напрямки поточних відносин між Україною та ЄС, необхідні реформи в рамках імплементації Угоди про Асоціацію, допомогу Україні від Європейського Союзу, а також розглянути можливості підтримки роботи громадських організацій Чернігівщини.

Що? Зустріч з студентами Чернігівщини

Коли? 12 лютого 2016 року, п'ятниця, з 11.30 до 13.00

Де? Центр європейської інформації (приміщення Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, просп. Миру 43, аудиторія № 3)

Під час зустрічі запрошуємо обговорити актуальні освітні можливості для українських студентів у Європі, про грантові програми на навчання і стажування від Європейського Союзу.

Заплановані заходи у Чернігові відбуваються в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить в різних містах України. Мета кампанії – поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

За деталями щодо запланованих заходів, будь ласка, звертайтесь до: Ольги Гуртовенко, тел. +38(050)82-02-777, ogurtovenko@internews.ua.

Information events in Chernihiv from the EU Delegation

On 12 February 2016, members of the EU Delegation to Ukraine will conduct an official visit to Chernihiv. During the visit, EU diplomats and experts of the Delegation will meet with the representatives of local authorities, NGO representatives, local students and activists of Chernihiv Euroclubs. Furthermore, the EU Delegation invites media professionals of Chernihiv to participate in the workshop for journalists on how to cover the European integration topics in the Ukrainian media.

 

What? Media training on covering the European integration topics in the Ukrainian media

When? February 12, 2016, Friday, from 12.00 to 15.00

Where? Expert club "Chysta Polityka" (6-A Polubotka Street)

Media training will be useful for Chernihiv journalists, media activists and all interested in the topic of Ukraine's European integration. Training will enable participants to better understand and improve the quality of their reporting on the European integration issues, the EU-Ukraine Association Agreement as a catalyst of Ukraine's internal reforms. During the event, journalists will have the opportunity to communicate with Jurgis Vilcinskas, Head of Press and Information Section, and Victoria Davydova, Press and Information Officer of the EU Delegation. Training will be held under the guidance of Anatoliy Martsynovski - an expert in eurointegration; reviewer at "Gazeta po-ukrainski" (www.gazeta.ua); of several years standing as an author and editor of information materials of the EU Delegation to Ukraine.

What? Meeting with the NGO representatives of Chenihiv and oblast

When? February 12, 2016, Friday, from 11.30 to 13.00

Where? Khryak Restaurant (5 Kyivska Street)

The EU Delegation also invites to discuss the key directions of current EU-Ukraine relations, the reforms in the framework of implementation of the EU Association Agreement, assistance of the European Union to Ukraine, and learn about the opportunities for support of civil society organizations and cooperation with the NGOs of Chernihiv oblast.

What? Meeting with the students and youth of Chernihiv

When? February 12, 2016, Friday, from 11.30 to 13.00

Where? Chernihiv Centre of European Information (office of Chernihiv centre for training and skills development, propsekt (avenue) Myru 43, room #3)

During the meeting, participants will learn about the current programs and initiatives in the sphere of education that are financed by the EU, European scholarships, fellowships and exchanges for Ukrainian students.

The planned events in Chernihiv will take place in the framework of the information campaign "Building Europe in Ukraine". It is a series of information and educational events (public events, street actions, seminars, trainings, round table discussions) held by the EU Delegation in various cities of Ukraine. The goal of the campaign is to promote European values and raise awareness of Ukrainians on the development of EU-Ukraine relations. All interested are invited to take part in the events.

If you need any additional information regarding the planned events, please contact Olha Gurtovenko, phone: +38(050)820-27-77, e-mail: ogurtovenko@internews.ua.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.