24.02.2016

Запрошення для ЗМІ / Invitation for media

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

м.Харків, 24 лютого 2016 р.

Нова ініціатива «Team Europe» посилить діалог між Україною та ЄС у регіонах

26 лютого  Представництво ЄС в Україні презентує у Харкові нову ініціативу – групу Team Europe. Вона об'єднає експертів і громадян, які бачать майбутнє України серед європейських країн. Team Europe посилить дебати щодо Європи та місця України в ній, а також діалог між ЄС та Харківщиною щодо перспектив та потреб регіону в контексті євроінтеграції України.

Під час своєї першої зустрічі в Харкові експерти говоритимуть про можливості зони вільної торгівлі з ЄС та те, як ними скористатись підприємцям Харківщини. Чи повною мірою Харківщина використовує свій потенціал торгівлі з ЄС? Що необхідно, аби товари харківських підприємців з'явились на європейських ринках? Де можна отримати інформацію про вимоги експорту до ЄС?

Щиро запрошуємо представників ЗМІ відвідати:

ЩО?  Публічна дискусія Team Europe

КОЛИ?  26 лютого 2016 року, 16.00-18.00

ДЕ?  Арт-простір «Циферблат» (вул. Пушкінська, 74), м. Харків

СПІКЕРИ: Тарас Качка, заступник виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження», ключовий експерт з питань відносин Україна-ЄС; Жослен Гіттон, радник з економічних питань Представництва ЄС в Україні; Марті Луцар, менеджер з комунікації Представництва ЄС в Україні; Експерти Team Europe – Олександр Чумак, Президент асоціації приватних роботодавців; Тарас Данько, Професор Національного Технічного Університету "ХПІ"; Олена Розсказова, керівник Східноукраїнського представництва Міжнародного Фонду «Відродження»; Наталя Яковлєва, директор рекрутингового агентства "Эксперт-плюс"; Юлія Біденко, політолог, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук ХНУ ім. Каразіна.

Представництво Європейського Союзу започатковує групу Team Europe у Харкові та Одесі, але в майбутньому ця ініціатива пошириться на інші регіони України. Експерти Team Europe доноситимуть інформацію про пріоритетні для євроінтеграції реформи, «перекладатимуть» події міста, регіону чи країни в європейський контекст, вестимуть дискусію про європейські цінності, допомогу ЄС Україні.

Для участі у заході, будь ласка, заповніть реєстраційну форму до 15:00 25 лютого. Для отримання детальної інформації щодо події, будь ласка, звертайтеся до Віри Тубальцевої, координаторки заходу за тел.: (067) 233 80 36, e-mail: vtubaltseva@internews.ua.

Довідкова інформація: Група Team Europe покликана об'єднати експертів і професіоналів різних сфер, обізнаних у тематиці відносин між Україною та ЄС. Метою Team Europe є посилення діалогу між ЄС та Україною в регіонах, поширення інформації щодо фінансової і технічної допомоги на місцевому рівні, підтримка реформ в Україні тощо.

Як скористатися освітніми можливостями ЄС? Як зона вільної торгівлі України з ЄС впливає на бізнес, місцевий розвиток та працевлаштування? Ці та багато інших питань виникали у багатьох країн-сусідах України напередодні їх вступу до ЄС, а місцеві групи Team Europe давали відповіді на ці запитання.

Kyiv, 24 February, 2016 

Team Europe to strengthen the EU-Ukraine dialogue in the regions

On 26th February the EU Delegation to Ukraine is launching its new initiative - Team Europe in Kharkiv. It is aimed at experts and every citizen who sees the future of Ukraine among the European countries. Team Europe in to strengthen the dialogue on Europe and Ukraine's place in it, as well as the prospects and needs of Kharkiv regions with Ukraine approaching the EU.

At the first meeting in Kharkiv experts will search the best tools for Kharkiv SMEs to fully benefit from the Deep and comprehensive free trade area. Is Kharkiv region using the trade potential with the EU? What steps should Kharkiv entrepreneurs take to introduce their products to the EU markets? Who is supposed to provide information on this?

Media is warmly invited to join:

What? Public discussion of the Team Europe

When? 26 February 2016, 16.00-18.00

Where? Cyferblat art-space (74 Pushkinska Str.), Kharkiv

Participants:  Taras Kachka, deputy head of International Renaissance Foundation (IRF), key expert on the EU-Ukraine relations; Jocelyn Guitton, Trade Affairs Manager of the EU Delegation to Ukraine; Martti Lutsar, Communications manager of the EU Delegation to Ukraine; Team Europe experts - Olexander Chumak, President of the Association of Private Employers; Taras Danko, professor at National Technical University "KPI"; Natalia Yakovlieva, director of recruitment agency "Expert Plus"; Olena Rozskazova, Head of the IRF regional office in Eastern Ukraine; Yuliya Bidenko, political scientist, associate professor at V.N.Karazin Kharkiv National University.

The EU Delegation to Ukraine is launching Team Europe in Kharkiv and Odesa, but will further expand this initiative to other regions. Experts of the Team Europe in Odessa and Kharkiv will share information on the priority reforms for European integration, "integrate" the events of the city, region or country into the European context, and will lead a discussion about European values, EU assistance to Ukraine.

To take part in the event, please fill in the registration form by 15:00 February 25th. For more information, please contact Ms. Vira Tubaltseva, at tel. (067) 233 80 36, e-mail: vtubaltseva@internews.ua

Background Information: Team Europe is to unite experts and professionals from different fields, which have expertise in the EU-Ukraine relations. The mission of Team Europe is to bring the EU-Ukraine dialogue to the regions and assist the EU in understanding the needs of local communities, support Ukrainian reforms and bring EU's financial and technical assistance to every corner of Ukraine.

How one can use the educational opportunities of the EU? How is the free trade area between the EU and Ukraine affecting business, regional development or jobs? Many countries neighbouring Ukraine faced these issues prior to their accession to the EU and Team Europe there provided answers to these questions.


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.