15.02.2016

Позиція ЄС щодо мінімальних цін на цигарки

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Позиція ЄС щодо мінімальних цін на цигарки

Встановлення мінімальних цін на цигарки суперечить зобов'язанням України у рамках глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Це зобов'язання походить з Директиви 2011/64/EU від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів щодо промислово виготовленого тютюну, що застосовується по всьому ЄС.

Проте Україна має право вільно вводити мінімальний акцизний збір на тютюнові вироби, включаючи цигарки, задля охорони громадського здоров'я та підвищення податкових надходжень (Директива 2011/64/EU).

Потрібно пам'ятати, що мінімальний акцизний збір – це не одне й те саме, що мінімальна ціна; це – два різні інструменти.

Минулого тижня цю позицію Євросоюзу було донесено українській владі, зокрема й міністерству фінансів.

EU position on the minimum prices of cigarettes


Setting minimum prices for cigarettes goes against Ukraine's DCFTA commitments. This commitment stems from the Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco, which applies across the EU.

However, Ukraine is free to introduce a minimum excise duty on tobacco products, including cigarettes, for the purpose of protecting public health and raising tax revenues (Directive 2011/64/EU).

It should be remembered that minimum excise duties are not the same as minimum prices. These are two different instruments.

This position of the EU was presented last week to the Ukrainian authorities, including the Ministry of Finance.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.