03.02.2016

Заява речника з приводу голосування у Верховній Раді за конституційні зміни щодо судової системи


Заява речника з приводу голосування у Верховній Раді за конституційні зміни щодо судової системи

Голосування у Верховній Раді з приводу конституційних змін, які стосуються судової системи, – важливий крок у напрямі зміцнення правосуддя, поліпшення його ефективності, захисту його незалежності та неупередженості, а також боротьби з корупцією.
Євросоюз чекає на швидке ухвалення цих змін в останньому читанні.
Процес, який проходив у 2015 році через Конституційну комісію та відповідні робочі групи, був інклюзивним. Зокрема, проводилися консультації з громадянським суспільством і експертами. Ми взяли до відома, що українська влада зверталася за думкою з цього приводу до Венеціанської комісії і взяла на карб більшу частину її рекомендацій.
Реформування судової системи у відповідності до європейських стандартів є довготривалим зобов'язанням. Цей процес зробить внесок у консолідацію верховенства права; також він є ключовою умовою для успіху чинних політичних та економічних реформ в Україні. Це – вкрай важливо для українського народу.

Statement by the Spokesperson on the vote on constitutional amendments related to judiciary by the Parliament of Ukraine

The vote today in the Verkhovna Rada on the constitutional amendments related to judiciary is an important step towards strengthening the judiciary, improving its efficiency, safeguarding its independence and impartiality, and combating corruption.
The EU looks forward to the swift adoption of these amendments in final reading.
The process, carried out in 2015 through the Constitutional Commission and relevant working groups, was inclusive. Civil society and experts were consulted. We take good note that Ukrainian authorities sought the view of the Venice Commission and took on board the major part of its recommendations.
Reforming the judiciary in line with European standards is a long-standing commitment, which will contribute to the consolidation of the rule of law and which is a key condition for the success of ongoing political and economic reforms in Ukraine. This is of fundamental importance for the Ukrainian people.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.