18.02.2016

Запрошення для ЗМІ / Invitation for media

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні
Київ, 18 лютого 2016 р.

Дискусія з питань енергетичної політики

«На шляху до функціонуючого конкурентного ринку електроенергії в Україні»
19 лютого у готелі «Київ» відбудеться Друга дискусія з питань енергетичної політики, в ході якої члени українського уряду і Верховної Ради спілкуватимуться з провідними експертами у галузі енергетики з усієї Європи. Цю Дискусію з питань енергетичної політики буде присвячено переходу до нового ринку електроенергії, відкритого силам конкуренції, який водночас має сильну систему захисту та надійності енергопостачання.
Дискусія розгляне, зокрема, слідуючі питання:
 • Умови, необхідні для структурування ринку з метою реалізації функціональної ринкової моделі для конкурентного оптового ринку електроенергії. На які переваги та проблеми слід очікувати від нової моделі ринку електроенергії?
 • Заходи на законодавчому, політичному, нормативному та інших рівнях, які уряду слід вжити протягом наступних півтора років для максимального збільшення можливостей успішного переходу електроенергетичної галузі до нової ринкової моделі. Як швидко це може відбутися?
 • Майбутня структура генеруючих потужностей. Якою буде роль відновлюваних джерел енергії? Теплоелектростанцій? Які переваги принесе українським та іншим споживачам реформування електроенергетичного сектору, що наразі триває? Яким чином розвиватимуться ціни? Як буде організовано фінансування уразливих споживачів?

Запрошуємо представників ЗМІ відвідати:

Що?  Друга  дискусія з питань енергетичної політики
Коли? 19 лютого 2016 р. Прес-конференція 15:45 – 16:15; Дискусія з питань енергетичної політики15:00 – 19:30
Де?  Готель «Київ» 26/1, вул. Грушевського м. Київ
Ознайомитися з розгорнутою програмою заходу тут.
За участю:
 • Володимир Демчишин, Міністр енергетики і вугільної промисловості
 • Ян Томбінський, Посол, Голова Представництва ЄС
 • Олександр Домбровський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
 • Януш Копач, Директор секретаріату Енергетичного співтовариства

Модератор: Дмитро Васильєв, заступник Генерального директора Центру енергетичних досліджень
Довідкова інформація:
INOGATE – це програма, що фінансується ЄС, яка спрямована на підтримку міжнародної співпраці в енергетичній галузі між Європейським Союзом та Країнами-партнерами (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан). В Україні INOGATE проводить низку Дискусій з питань енергетичної політики на високому рівні. Дискусії надають можливість зацікавленим сторонам в уряді, парламенті, членам громадянського суспільства, донорам та міжнародним фінансовим інститутам проаналізувати переваги і проблеми реформування енергетичного ринку, а також сталої енергетичної політики, таким чином стимулюючи до узгоджених та злагоджених дії на благо громадян України.
Відповідальна за питання акредитації для представників ЗМІ - Олена Нікітіна, +38 044 230 2754 моб. +38 067 734 4170 ел.пошта e.nikitina@inogate.org . Акредитація триває до 17:00 2 лютого
За додатковою інформацією про проект відвідайте наш вебсайт www.inogate.org
Kyiv, 18 February 2016

Energy Policy Talk on

Moving towards a functioning competitive electricity market in Ukraine
On the 19th February second in a series of "Energy Policy Talks" will take place in "Hotel Kyiv", where members of the Ukrainian Government and Verkhovna Rada will join leading energy experts from around Europe. This Energy Policy Talk looks at the issues around the transition to a new electricity market which is open to the forces of competition, but at the same time has a robust system of security and reliability.
The discussion will focus on:
 • the conditions necessary for structuring the market so a to establish a workable market model for a competitive wholesale electricity market. What are the expected benefits and problems with the new electricity market model?
 • the legal, policy, regulatory and other measures that should be undertaken in the next 18 months by the Government to maximise the chances of a successful transition by the electricity industry into the new market model. How quickly can this happen?
 • the future power generation mix. What will be the role of Renewable Energy Sources? Thermal power plants? How will these ongoing electricity reforms benefit Ukrainian and other consumers? How will prices develop? How will support to vulnerable consumers be financed?

The media is invited:

What? 2nd Energy Policy Talk
When? 19 February 2016, Press briefing 15:45 – 16:15; Energy Policy Talk 15:00 – 19:30
Where? "Hotel Kyiv" 26/1 Hrushevskogo Str. Kiev
See programme here.
Comments by:
 • Volodymyr Demchyshyn, Minister of Energy and Coal Industries
 • Jan Tombinski, H.E. Ambassador, Head of EU Delegation
 • Oleksandr Dombrovskyi, Deputy Head of Verkhovna Rada Committee on Fuel and Energy, Nuclear Policy and Security
 • Janez Kopač, Director, Energy Community Secretariat

Moderated by: Dimitri Vasylev, Deputy Director General of Centre for Energy Research
Background information:
INOGATE is an EU-funded programme promoting international energy co-operation between the European Union and the Partner Countries of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. In Ukraine, INOGATE is organising this series of high-level Energy Policy Talks provide an opportunity for involved players in government, parliament, civil society, donors and international financial institutions to discuss the benefits and challenges of implementing energy market reforms and sustainable energy policy, stimulating coherent and coordinated actions for the benefit of Ukrainian citizens.
For media accreditation issues, please refer to Elena Nikitina, +38 044 230 2754 mob: +38 067 734 4170 or e-mail e.nikitina@inogate.org . Accreditation lasts until 5:00 pm, 2rd February
For more information on the project, please visit www.inogate.org


101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10 Fax: +380-44-390.80.15
Відписатися

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.