06.08.21

ЄС та ЄБРР сприяють розвитку ринку екологічних автомобілів в Україні

Logo
ЄС та ЄБРР сприяють розвитку ринку екологічних автомобілів в Україні

English version is below

Провідний автомобільний імпортер «Віннер» інвестує в «зелене» розширення

 

  • Кредит ЄБРР €20 млн і гарантія ЄС для підтримки імпортера і ритейлера екологічних автомобілів компанії «Віннер»
  • Українська компанія інвестуватиме в центри продажу і ремонту «зелених» автомобілів
  • Пакет фінансування надається у партнерстві з Team Europe

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз (ЄС) сприяють розширенню ринку екологічних автомобілів в Україні наданням одному з провідних українських автомобільних імпортерів компанії «Віннер» пакету фінансування, що включає у себе кредит і гарантію.

ЄБРР надає кредит €20 млн, який доповнить власну інвестицію компанії у розмірі  €23 млн у програму екологічного розширення, що включає у себе будівництво нових дилерських центрів «Рено» і «Вольво», а також розширення логістичних потужностей та інфраструктури сервісу і дистрибуції, у тому числі для електромобілів.

ЄС надає гарантію від першої втрати через Європейський фонд сталого розвитку (ЄФСА) для муніципального, інфраструктурного та промислового секторів у рамках Team Europe – спільного підходу Європейського Союзу та його партнерів до реагування на пандемію Covid-19.

Нові дилерські центри будуть спроєктовані відповідно до стандартів екологічного будівництва BREEAM або EDGE, що забезпечить підвищення енергоефективності в компанії. «Зелені» будівлі поки що є рідкістю в Україні – станом на сьогодні існує лише одна будівля з сертифікацією BREEAM на весь сектор ритейлу. «Віннер» буде першим автомобільним дилером в Україні, який отримає сертифікацію за «зеленими» стандартами. Фінансування також допоможе компанії побудувати у Києві перший «зелений» ремонтний центр.

Компанія «Віннер» просуває більш чисті технології та соціально відповідальну корпоративну політику в українському секторі автомобільного ритейлу. З 1992 р. компанія вже інвестувала в Україні понад €100 млн і планує значні нові інвестиції. Вона була першим імпортером і продавцем екологічних автомобілів в Україні та наразі є лідером на цьому ринку. У компанії був проведений «зелений» аудит за кошти Спільного фонду технічного співробітництва Тайваню та ЄБРР та передінвестиційний аналіз за кошти ЄС.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав: «Ми дуже раді об'єднати зусилля з ЄС для сприяння розвитку в Україні екологічно свідомого бізнесу з прямими іноземними інвестиціями. Я особливо радий бачити, що компанія розширює діяльність на ринку електромобілів. Завдяки цьому вулиці стануть чистішими, а міста – більш приємними для пішоходів і велосипедистів».

Заступниця Генерального директора Генерального директорату ЄС з питань сусідства та розширення та Голова Групи підтримки України (SGUA) Катарина Матернова сказала: «Європейський Союз радий надати гарантію для цього проєкту ЄБРР у приватному секторі, який дозволить інноваційній українській компанії здійснити інвестиції у «зелене» та стале зростання. Це узгоджується з прогресивним підходом, який Україна обрала згідно з «Зеленим» порядком денним, і який ЄС вітає та підтримує».

Ця інвестиція здійснюється у рамках спільної роботи ЄБРР та ЄС, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності компаній та збереження довкілля в сусідніх країнах з ЄС. ЄБРР та інші кредитори з приватного сектору надають з цією метою кредитне фінансування на загальну суму понад €500 млн, тоді як ЄС підтримує ці інвестиції гарантією €100 млн.

Україна є однією з трьох найбільших країн операцій ЄБРР за обсягом інвестицій. Лише за останні два роки Банк виділив €2 млрд для української економіки. ЄБРР фінансує проєкти в секторах інфраструктури, енергоефективності, сільському господарстві та промисловості, а також малий і середній бізнес. Інвестиції поєднуються з підтримкою реформ, які створюють більш сприятливе середовище для ведення бізнесу. Сприяння переходу до більш «зеленої» економіки – один з ключових пріоритетів ЄБРР у країнах, в які він інвестує.

 

За додатковою інформацією, звертайтесь до Ольги Рошки за olga.rosca@ebrd.com, +905498124132 або до Представництва ЄС в Україні delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.

__________________

 

EU and EBRD promote the sustainable car market in Ukraine

 

Leading car importer Winner to invest in green expansion

 

  • EBRD loan and EU guarantee to support green car dealer Winner
  • Ukrainian company to invest in green car dealerships and repair centres
  • Financial package delivered in partnership with Team Europe

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Union (EU) are promoting the expansion of the sustainable car market in Ukraine with a loan-and-guarantee package to Winner, one of the country's leading vehicle importers and retailers.

The EBRD is providing a €20 million loan to complement the company's €23 million investment in a sustainable expansion programme. This will include the construction of new car dealerships for the Renault and Volvo brands, as well as an expansion of the company's logistics capacity and distribution and service infrastructure, including for electric vehicles.

The EU is providing a first-loss guarantee through the European Fund for Sustainable Development (EFSD) for the municipal, infrastructure and industrial sectors, delivered under Team Europe, a joint approach by the European Union and its partners in response to the Covid-19 pandemic.

The new car dealerships will be designed and built according to BREEAM or EDGE green building standards, boosting the company's energy performance. Green buildings are still rare in Ukraine and, to date, there is only one BREEAM-certified building in the entire retail sector. Winner will be the first auto dealership in Ukraine to achieve green-standard certification. The investment will also help Winner to construct a "green" collision repair centre, the first of its kind, in Kyiv.

Winner is promoting cleaner technologies and socially responsible corporate policy in the Ukrainian car retail sector. Since 1992, it has invested more than €100 million in the country and is committed to significant new investments. It was the first auto importer and seller of electric vehicles in Ukraine and is currently the national market leader in the sector. It has undertaken an energy audit, supported by the TaiwanBusiness – EBRD Technical Cooperation Fund, and due diligence, funded by the EU.

Matteo Patrone, EBRD Managing Director, Eastern Europe and the Caucasus, said: "We are delighted to join forces with the EU to promote a foreign direct investment-driven and environmentally conscious business in Ukraine. I am particularly glad to see the company expanding into electric vehicles. This will eventually lead to cleaner streets, making cities a better place for pedestrians and cyclists too."

Katarína Mathernová, Deputy Director-General for EU Neighbourhood and Enlargement and Head of the Support Group for Ukraine (SGUA), commented: "The European Union is happy to guarantee this EBRD private-sector operation, which enables an innovative Ukrainian company to make investments that will allow its business to grow in a green and sustainable way. This follows the virtuous path undertaken by Ukraine with the Green Agenda, which the EU commends and supports."

The investment is part of EBRD and EU efforts to build more competitive businesses and preserve the environment in the EU neighbourhood. The EBRD and other private-sector lenders are providing more than €500 million in loans for this purpose, while the EU is supporting these investments with a guarantee of €100 million.

Ukraine is a top-three investment destination for the EBRD. In the past two years alone, it has committed €2 billion to the economy. The Bank finances infrastructure, energy efficiency and energy security, agricultural and industrial projects, as well as smaller businesses. The investments are combined with support for policies that promote a more enabling business environment. Greening the economies where it invests is among the EBRD's top priorities.

 

For additional information, please contact Olga Rosca: olga.rosca@ebrd.com  +905498124132 or EU Delegation to Ukraine delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.