11.08.21

ЄС посилює підтримку задля пришвидшення вакцинації в країнах Східного партнерства

Logo
ЄС посилює підтримку задля пришвидшення вакцинації в країнах Східного партнерства

English version is below

Вчора у рамках зусиль Європейського Союзу, спрямованих на підтримку вакцинації в країнах-партнерах, Європейська Комісія збільшила з 40 до 75 мільйонів євро розмір пакету допомоги задля доставки безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 і пришвидшення процесу вакцинації в шістьох країнах Східного партнерства: в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні.

Цим новим пакетом допомоги у розмірі 35 мільйонів євро Євросоюз прагне суттєво розширити доступ до вакцин у регіоні Східного партнерства в умовах їх глобального дефіциту, сприяючи виділенню вакцин державами-членами ЄС та відшкодовуючи їхню вартість.  Дана допомога доповнює підтримку ЄС для ініціативи COVAX, глобального механізму, спрямованого на забезпечення справедливого та загального доступу до вакцин проти COVID-19, а також зусилля у напрямі справедливого та прозорого розподілу вакцин у країнах Східного партнерства.

Виділені кошти доповнюють перший пакет допомоги у розмірі 40 мільйонів євро, ухвалений у лютому з метою негайного посилення підготовки та готовності на місцях до безпечної та ефективної вакцинації населення за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Підтримка ЄС передбачала тренінги для керівництва закладів охорони здоров'я та медичного персоналу, залученого у процес вакцинації, ключову логістичну підтримку для доставки та поводження з вакцинами та медичними матеріалами, моніторинг даних та безпеки вакцинації, комунікацію та взаємодію з громадськістю, а також підтримку розробки цифрових COVID-сертифікатів.

Єврокомісар з питань країн-сусідів і розширення Олівер Варгеї наголосив: «Руйнівна пандемія COVID-19 створила безпрецедентний тиск на людей, системи охорони здоров'я та економіки в усьому світі. Східне партнерство, на жаль, не виняток. ЄС сповнений рішучості підтримати наших східних сусідів у прискоренні вакцинації, оскільки цей процес буде вирішальним для припинення пандемії та початку соціально-економічного відновлення регіону. Ми турбуємося про наших партнерів».

 

Контекст

Ухвалена вчора програма є частиною глобальної відповіді "Команди Європа" на пандемію COVID-19. Вона заснована на спільних зусиллях держав-членів та поточній співпраці ЄС з ВООЗ. Програма також ґрунтується на перших регіональних заходах щодо подолання пандемії COVID-19 у країнах Східного партнерства, що були втілені минулого року, коли ЄС та ВООЗ об'єднали зусилля та запустили ініціативу «Солідарність заради здоров'я» ("Solidarity for Health Initiative") розміром 35 мільйонів євро у рамках Східного партнерства. Завдяки ініціативі було забезпечено значні медичні поставки по всьому регіону, зокрема понад 11 мільйонів одиниць засобів індивідуального захисту, 12 000 лабораторних наборів, понад 1500 апаратів штучної вентиляції легень, концентратори кисню та пульсоксиметрів, а також  понад 20 000 наборів для ПЛР-тестування.  

Ухвалений пакет допомоги підсилить ефективну поставку вакцин, отриманих країнами-партнерами безпосередньо у рамках Механізму ЄС з обміну вакцинами та опосередковано через ініціативу COVAX і прямі закупівлі у виробників вакцин проти COVID-19.

"Команда Європа" є одним із провідних донорів COVAX, оскільки залучила близько 3 мільярдів євро для цієї ініціативи, що залишається ключовим глобальним механізмом із забезпечення справедливого та рівного доступу до вакцин та сприяє міжнародній солідарності у питанні їх розподілу.

Задля сприяння зусиллям COVAX, "Команда Європа" має намір передати щонайменше 200 мільйонів доз країнам-партнерам до кінця року. Очікується, що більшість вакцин  доставлять у рамках COVAX.

 

Більше інформації

Підтримка ЄС для країн Східного партнерства щодо подолання пандемії та відновлення

Довідкова інформації щодо проєкту

________________

 

EU strengthens support to speed up vaccination in the Eastern Partnership region

 

As part of the European Union's efforts to support vaccination in partner countries, the Commission yesterday increased from €40 million to €75 million its assistance package to deploy safe and effective COVID-19 vaccines and speed up the vaccination campaigns in the six Eastern Partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.

With this new €35 million assistance package the EU seeks to substantially increase access to vaccines in the Eastern Partnership region amid the global vaccine shortage, facilitating the vaccine sharing by the EU Member States and reimbursing the cost. This assistance complements the EU's support to the COVAX initiative, the world's facility to ensure fair and universal access to COVID-19 vaccines, and work towards an equitable and transparent distribution of vaccines over the Eastern Partner countries.

It comes in addition to the first package of support worth €40 million, launched in February to immediately strengthen preparedness and local readiness for safe and effective vaccination of the population, in partnership with the World Health Organisation.EU support included training of health managers and medical staff involved in the vaccination campaign, key logistical support for the delivery and handling of the vaccines and supplies, vaccination data and safety monitoring, communication and community engagement, as well as support for the development of a digital COVID certificate.

Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Olivér Várhelyi said: "The devastating COVID-19 pandemic has put an unprecedented strain on people, health systems and economies worldwide. The Eastern Partnership is unfortunately no exception. The EU is determined to support our Eastern neighbours to speed up vaccination as this will be decisive for ending the pandemic and launching the socio-economic recovery of the region. We care for our partners".

 

Background

Yesterday's newly adopted programme is part of Team Europe's global COVID-19 responseand builds on the joint efforts with the Member States and the EU cooperation with the WHO to date. It further builds on the first regional action to address the COVID-19 pandemic in the Eastern Partnership last year when the EU and WHO joined forces and launched the €35 million Solidarity for Health Initiative in the Eastern Partnership. The action provided substantial medical supplies across the region, including over 11 million items of personal protective equipment, 12,000 lab kits, over 1,500 ventilators, oxygen concentrators and pulse oximeters, and over 20,000 PCR testing kits.

The newly adopted package will support effective deployment of vaccines received by the partner countries directly through the EU Vaccine Sharing Mechanism and indirectly through COVAX and direct procurement from producers of COVID-19 vaccines.

Team Europe is one of the lead contributors to COVAX with close to €3 billion for the COVAX Facility, which remains the key global vehicle to ensure fair and equitable access to these vaccines and delivers on international vaccine solidarity.

To complement COVAX's efforts, Team Europe is aiming to donate at least 200 million doses to partner countries before the end of the year. A majority is expected to be delivered through COVAX.

 

For More Information

EU support to the Eastern Partnership countries in the coronavirus pandemic and recovery

Project factsheet


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.