03.08.21

За підтримки ЄС у Кам’янці-Подільському відкрився Мобільний павільйон — представництво «Дому Європи»

Logo
За підтримки ЄС у Кам'янці-Подільському відкрився Мобільний павільйон — представництво «Дому Європи»

English version is below

З 31 липня по 28 серпня 2021 року, на площі Польський Ринок у центрі Кам'янця-Подільського, програма Європейського Союзу House of Europe («Дім Європи») проведе події, які познайомлять жителів міста та регіону із можливостями та програмами ЄС для культури та креативних індустрій, освіти, соціального підприємництва, медицини, медіа та роботи з молоддю. Для цього команда «Дому Європи» у співпраці з ГО ​​«Територія» привезла до міста Мобільний павільйон — тимчасову мультифункціональну споруду, яку спроєктувала команда молодих українських архітекторів.

«Все більше художників, громадських активістів та молоді знайомляться безпосередньо з діяльністю ЄС в Україні, європейськими культурними ініціативами та мистецтвом завдяки подіям програми "Дім Європи" в регіонах України. Краєвиди Кам'янця-Подільського — це захоплююче місце для привабливого та сучасного мобільного павільйону,» — відзначила Тетяна Шульга, секторальна менеджерка напряму культури Представництва  Європейського Союзу в Україні.

Протягом тижня, з вівторка по неділю павільйон буде відчинено для консультацій щодо грантів, можливостей для професійного зростання, резиденцій та обмінів, які пропонують  країни ЄС та Велика Британія. Кожну п'ятницю та у вихідні менеджери «Дому Європи» презентуватимуть різні можливості. З п'ятниці по неділю тут також відбуватимуться лекції, воркшопи, а завершуватимуть ці дні кінопокази великому екрані просто неба, концерти українських виконавців та діджей-сети.

«Ми сподіваємось, що павільйон стане детонатором активності та креативності локальних активістів, майданчиком для нетворкінгу та отримання нових, потрібних знань. Ми зможемо створити місце для зустрічей, генерації ідей та роботи команд, а також активізувати людей, пробудити в них креативність, інтерес до експериментів, інновацій, нестандартного мислення та творчості.», — сказав Андрій Зоін, голова ГО «Територія».

У червні та липні павільйон вже відвідав Миколаїв. Після закінчення програми у Кам'янці-Подільському, споруда вирушить до Івано-Франківська. Візити павільйону в малі та середні українські міста продовжаться і у 2022 році.

«Павільйон ще навіть не був повністю зібраний, а люди вже зупинялися, лазили по ньому, інтегрували його у свої будні. Цей епізод з Миколаєва, місця першої зупинки павільйону, підкреслює, наскільки великою доданою вартістю може бути існування тимчасового, привабливого архітектурного простору для міського та культурного життя. На Польському Ринку ми з нетерпінням чекаємо сповнених натхнення літніх концертів, кінопоказів, проникливих майстер-класів, інфоднів, безлічі нових знайомств — а незабаром і багатьох успішних заявок з Кам'янця-Подільського на гранти та програми Дому Європи та інших можливостей від ЄС!»,додав Крістіан Дімер, керівник програми ​​«Дім Європи».

Програму Мобільного павільйону у Кам'янці-Подільському та інших містах можна знайти на сайті.

Вхід на всі події павільйону — вільний. Деякі події вимагатимуть попередньої реєстрації. Заходи Дому Європи відбуваються з урахуванням усіх протиепідемічних вимог заради протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

 

Довідкова інформація:

House of Europe («Дім Європи») — програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. «Дім Європи» фінансує більш як 20 програм — стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну. Програма підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної індустрії, а також організовує молодіжні табори та студентський обмін між університетами в межах України. Goethe-Institut Ukraine керує програмою «Дім Європи». Британська Рада в Україні, Французький Інститут в Україні та Чеські центри в Україні є партнерами консорціуму. 

ГО «Територія» — організація, яка створює проєкти для розвитку локальних спільнот, територій, великих та малих міст. Ця організація вже 10 років працює у сфері децентралізації культури, гендерної рівності та інклюзії. У своїх проектах ГО «Територія» пропагує цінності екологічності (сортування сміття, використання багаторазової тари, відмова від генераторів, переробка фестивальних банерів) та залучає до своїх проєктів різні види міжсекторальних взаємодій.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Олексія Педосенка oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua або за телефоном +38 067 408 40 26.

_____________

 

EU-supported House of Europe opens its temporary "embassy" Mobile Pavilion in Kamianets-Podilskyi

 

From July 25 to August 28, 2021, on Polskyi Rynok Square in the centre of Kamianets-Podilskyi, the European Union's House of Europe programme will hold events engaging residents of the city and the region with the opportunities and programmes of the EU for culture and creative industries, education, social entrepreneurship, health, media, and youth work. For this purpose, the House of Europe team in cooperation with the NGO "Territory" brought the Mobile Pavilion to the city. The Pavilion is a transportable multifunctional structure designed by a group of young Ukrainian architects.

"More and more young people, artists and social activists get directly in touch with EU activities in Ukraine as well as European cultural initiatives and art through the activities of the House of Europe programme in the regions of Ukraine. The scenery of Kamianets-Podilsky is a breath-taking frame for the attractive and modern Mobile Pavilion." - noted Tetiana Shulha, Coordinator for the Sector of Culture, EU Delegation in Ukraine.

For the duration of a week, from Tuesday to Sunday, the Pavilion will be open for consultations on grants, career opportunities, residencies, and exchanges offered by EU Member States and the United Kingdom. On selected  weekends, the managers of the House of Europe will present various opportunities in person. Lectures, panels, and workshops by Ukrainian and EU experts feature inspiring content and skills, while open-air film screenings on the big screen, concerts by Ukrainian performers, and DJ sets round off these days.

"We hope that the Pavilion will catalyse the activity and creativity of local activists, as a platform for networking and gaining new, much-needed knowledge. We will create a place for meetings, generation of ideas and teamwork, activating people, waking their creativity, interest in experiments, innovations, and out-of-the-box thinking," said Andrii Zoin, the head of NGO "Territory".

In June and July the Pavilion was hosted by Mykolaiv. After Kamianets-Podilskyi, the Pavilion will head to Ivano-Frankivsk. These pop-ups in small and mid-sized cities of Ukraine will continue in 2022.

"The Pavilion was not even fully assembled yet and already people were stopping by, climbing on it, integrating it in their social routines. This episode from Mykolaiv, the first pop-up site of the Pavilion highlights how much of an added value the existence of a temporary, engaging architectural space can be to urban and cultural life. On Polskyi Rynok we are looking forward to inspiring summer concerts, film screenings, insightful workshops, infodays, plenty of new connections made – and soon to many successful applications from Kamianets-Podilskyi for House of Europe and other EU opportunities!," said Dr Christian Diemer, Head of the House of Europe programme.

The programme of the Mobile Pavilion in Kamianets-Podilskyi and other cities can be found here.

Admission to the event is free with some events requiring mandatory pre-registration. All House of Europe events take into account incumbent anti-pandemic requirements to combat the spread of COVID-19.

 

Background information: House of Europe is an EU-funded programme fostering professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries and the United Kingdom. The programme focuses on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. This encompasses 20+ separate programme lines enabling to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support. House of Europe funds cultural coproductions and cooperations between Ukrainian and EU organisations and the development of cultural infrastructure and artistic concepts for youth in Ukraine. Finally, the programme offers various youth camps and an intra-Ukrainian university exchange. Implementation of House of Europe programme is led by Goethe-Institut Ukraine with The British Council Ukraine, Institut français d'Ukraine, and Czech Centres as Consortium Partners.

NGO "Territory" is the organisation that creates projects for the development of local communities, territories, large and small cities. This organisation has been working in the field of decentralisation of culture, gender equality, and inclusion for 10 years. In its projects, the NGO "Territory" promotes the values of environmentally-friendly approach (waste separation, reusable packaging, rejection of generators, recycling of festival banners) and involves various types of intersectoral interactions.

 

For details, please contact Oleksii Pedosenko, oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua, +38 067 408 40 26.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.