20.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Програма ЄС «U-LEAD з Європою» продовжує допомагати ЦНАП дотримуватися правил безпеки під час карантину

Logo
Програма ЄС «U-LEAD з Європою» продовжує допомагати ЦНАП дотримуватися правил безпеки під час карантину

English version is below

Станом на 20 квітня, ще 130 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у громадах отримали набори маркування та захисту, які допоможуть дотримуватися карантинних обмежень під час пандемії COVID-19. Оснащення надала Програма «U-LEAD з Європою», що фінансується ЄС та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією.

Загалом, Програма зробила внесок в організацію безпечного простору ЦНАП для працівників та відвідувачів під час карантинних обмежень для майже 500 громад по всій Україні, які є учасниками Програми по напрямку створення та модернізації ЦНАП. Перші дві розсилки наборів були здійснені у 2020 році, а третя – у лютому 2021 року.

«Доступ до державних послуг у сучасному, цифровому та прозорому форматі має вирішальне значення для якості життя в громадах. У той же час, приміщення Центрів надання адміністративних послуг повинно бути безпечним для відвідувачів та працівників, і я пишаюся тим, що Програма U-LEAD, що фінансується ЄС, допомогла забезпечити належні стандарти безпеки приміщень ЦНАП під час карантину, спричиненого COVID-19. З цією останньою поставкою майже 500 ЦНАП отримали належні набори безпеки», – зазначив Ксав'є Камю, керівник відділу програм зовнішньої допомоги «Належне управління та верховенство права».

Кожен набір складається з великого захисного екрану для рецепції, індивідуальних захисних екранів для працівників ЦНАП, а також стікерів з рекомендацією тримати безпечну дистанцію для зон очікування та прийому відвідувачів, стікерів-нагадувань одягати маску при вході до приміщення та ретельно мити руки у вбиральні. Набір було розроблено на основі міжнародного досвіду, рекомендацій Уряду та експертів щодо виходу з карантину для сервісних установ: https://tsnap.ulead.org.ua/exit.

«Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні створити не лише комфортні, а й безпечні умови для надання послуг та консультацій мешканцям. Робота нашої команди по створенню та модернізації ЦНАП у громадах перебуває на завершальному етапі, тому ця четверта розсилка наборів захисту та маркування є фінальною. Сподіваємося, що ці засоби допоможуть працівникам та відвідувачам центрів  надавати та отримувати послуги безпечніше у часи карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19», – прокоментувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку).

Повний список громад, які отримали набори, доступний за посиланням.

Відео про те, як користуватися набором для маркування: https://youtu.be/omdN8cxkBB0

***

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією.

«U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua

_____________

 

The U-LEAD with Europe Programme continues to help ASCs stay safe during quarantine

 

As of April 20, 130 more Administrative Service Centres (ASCs) in the hromadas received the marking and safety sets to help ensure quarantine regulations for the duration of the COVID-19 pandemic. The equipment was provided by the U-LEAD with Europe Programme which is funded by the EU and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia.

Overall, the Programme contributed to organisation of safe ASC space for personnel and visitors during quarantine in almost 500 hromadas across Ukraine, which participate in the Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery. Two previous deliveries of the sets were conducted in 2020, and the third one – in February 2021.

"Access to public services in a modern, digital and transparent way is crucial for the quality of life in hromadas. At the same time, the environment of the Administrative Service Centres must be safe for visitors and employees and I am proud that the EU-funded U-LEAD Programme has helped to ensure proper safety standards of the ASC premises in times of quarantine caused by COVID-19. With this latest delivery, almost 500 ASCs have received proper safety sets", said Xavier Camus, head of the Good Governance and Rule of Law section at the EU Delegation to Ukraine.

Every set includes a large protective screen for ASCs reception desk, individual protective screens for the staff, stickers to mark safe distance in waiting and visitor reception areas, and stickers reminding to put on a face mask when entering the facility and to thoroughly wash hands in the restroom. The set was designed based on international experience as well as government and expert recommendations for service centres on how to ease the quarantine: https://tsnap.ulead.org.ua/exit.

"In the current circumstances we are eager to support the hromadas to create and maintain a comfortable and safe environment for provision of services and consultations. The work of our team on establishment and modernisation of ASCs in hromadas is nearing completion, so this fourth delivery of marking and safety sets is final. We hope that these tools will help both the staff and visitors to provide and receive services more safely during the pandemic", stated Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe.

The full list of hromadas that received the sets is available here.

Video on how to use the set: https://youtu.be/omdN8cxkBB0

***

Reference information: The U-LEAD with Europe is the international programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen's needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.