01.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Нова Програма ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.: понад 28 млрд євро на підтримку мобільностей та проєктів співпраці

Logo
Нова Програма ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.: понад 28 млрд євро на підтримку мобільностей та проєктів співпраці

EN version is below

25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття Програми ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр. Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, нова Програма буде не лише міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною, та планує залучити більше 10 мільйонів людей різного віку та груп населення.

Для трьох напрямів діяльності Програми у сферах освіти, професійного розвитку, молоді і спорту, основними цілями будуть наступні:

  • сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професійного розвитку
  • сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді
  • сприяння навчальній мобільності персоналу сфери спорту

Разом з тим, оновлена Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості, інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у сферах освіти, професійного розвитку, молоді і спорту. Окрім цього, Еразмус+ на 2021-2027 рр., в межах напряму Жан Моне, підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу.

Буде також підтримано нові флагманські ініціативи, такі як ВідкривайЄС, Європейські університети, Академії вчителів Еразмус+, Центри досконалості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Відповідно до правил Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр., для України, у статусі країни-партнера, поступово відкриватимуться наступні можливості, як грантоотримувачів та/або партнерів:

  • Для організацій: проєкти мобільності у сфері вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; проєкти мобільності для молоді та молодіжних працівників; проєкти співпраці та розбудови потенціалу у сферах вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, молоді і спорту; Центри досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; спільні магістерські програми Еразмус Мундус; проєкти віртуальної мобільності у сфері вищої освіти та молоді; Європейські студії.
  • Для індивідуальних осіб: обміни для молоді 13-30 років; волонтерство для молоді 18-30 років; без вікових обмежень: мобільність молодіжних працівників; кредитна мобільність для студентів на навчання та практику; академічна мобільність для працівників закладів освіти на стажування і викладання; навчання в магістратурі на спільних програмах Еразмус Мундус; віртуальна мобільність студентів та молоді; участь у проєктах і партнерствах; викладання, навчання та проведення досліджень, користування відкритими ресурсами тощо.

Додатково:

Еразмус+ – Програма Європейського Союзу, яка через підтримку навчання впродовж життя, працює задля освітнього, професійного та особистого розвитку громадян ЄС та поза його межами, у сферах освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Програма Еразмус+ що підтримує навчальну мобільність, проєкти і партнерства співпраці організацій, розвиток політики та співробітництва. В межах Програми відкриті можливості для всіх груп населення та різних типів організацій.

Детальніше про можливості Програми ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр.за посиланням.

Оновлене Керівництво по Програми Еразмус+ (Programme Guide) від 25.03.2021 - за посиланням.

Конкурсна програма на 2021 р. (Call for proposals 2021) - за посиланням

Детальніше про Програму ЄС Еразмус+ та про проєкти для України на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні та у мережі Facebook або звернушись до office@erasmusplus.org.ua .

 

____________________

 

 

On 25 March 2021 the European Commission announced the official launching of new generation of the EU-funded Erasmus+ Programme for 2021-2027. Thanks to the Programme's budget of over EUR 28 billion, Erasmus+ will be not only international but more inclusive, more digital, and greener, and plans to involve over 10 million people of all ages and backgrounds.

For the three key actions in the fields of education, training, youth and sport, the main specific objectives of the Erasmus+ Programme are:

  • promoting learning mobility of individuals and groups in the field of education and training;
  • promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people in the field of youth;
  • promoting learning mobility of sport staff.

The updated Programme also aims to achieve cooperation, quality, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education, training, youth and sport. Further to that, Erasmus+ 2021-2027 Jean Monnet Action will support teaching, learning, research, and debates on European integration matters, including on the Union's future challenges and opportunities.

In addition, DiscoverEU, European Universities and Centres of vocational excellence flagship initiatives are included in the scope of Erasmus+ 2021-2027.

According to new Erasmus+ Programme rules, the following opportunities are gradually to be open to Ukraine as a Partner Country, either as partners or/and applicants:

  • For organisations: mobility projects for higher education and Vocational Education and Training (VET); mobility projects for young people and youth workers; cooperation partnerships; capacity building projects in higher education, VET, youth and sport; Centres for Vocational Excellence; Erasmus Mundus Joint Master Degree Programmes design and implementation; virtual exchanges in higher education and youth; European studies.
  • For individuals:  youth exchanges (13-30 years); volunteering (18-30 years); with no age limits: youth workers mobilities; credit mobility for Higher Education Institution (HEI) students for studying and internships; academic mobility for educational institutions staff for teaching and trainings; Erasmus Mundus Joint Master Programmes scolarships; virtual mobility for students and youth; participation in projects and partnerships; teaching, research and open resources usage, etc.

Background information:                                                                                                                    

Erasmus+ is the European Union Programme that aims to support, through lifelong learning, the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport, in Europe and beyond. It provides opportunities for learning mobility, projects and partnerships, policy development and cooperation. The Programme is inclusive for people of all ages and backgrounds and open to different types of organisations.

More details on Erasmus+ Programme for 2021-2027 opportunities at the link.

The Erasmus+ Programme Guide (version 1 of 25/03/2021) at the link.

Official Call for proposals 2021 for organisations at the link.

For more details on the Erasmus+ Programme and projects for Ukraine, please visit the National Erasmus+ Office in Ukraine website and Facebook page.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.