16.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Ініціатива COVAX, підтримувана ЄС, передала Україні 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech

Logo
Ініціатива COVAX, підтримувана ЄС, передала Україні 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech

EN version is below

Сьогодні Україна отримала 117 000 доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках ініціативи COVAX, підтримуваної Європейським Союзом, а також інші необхідні матеріали для безпечної вакцинації проти COVID-19.

Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні, зустрів партію вакцини в аеропорту «Київ» разом із Заступником Міністра охорони здоров'я України, Головним держаним санітарним лікарем України, Віктором Ляшком,  Головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер, Головою Представництва ВООЗ в Україні доктором Ярно Хабіхтом і Директором Місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом.

«Ми щиро вітаємо поставку 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Це стало можливим завдяки безпрецедентним зусиллям усіх тих, хто підтримує дану ініціативу. «Team Europe»  продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти пандемії COVID-19. Європейський Союз, разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я та іншими партнерами від початку пандемії та продовжуватиме цю співпрацю до завершення кризи. Ніхто не захищений, поки всі не захищені», - сказав Посол Маасікас.

Дана перша партія вакцин передусім призначена для персоналу та мешканців будинків для людей літнього віку (спеціалізовані геріатричні заклади), а також для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби України. Більше поставок вакцин у рамках ініціативи COVAX в Україні очікуються у найближчі місяці.

Україна приєдналася до ініціативи COVAX за підтримки «Team Europe» , ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Вакцини Pfizer/BioNTech доставив департамент постачання ЮНІСЕФ, що відповідає за всі поставки вакцин у рамках ініціативи COVAX для країн Європейського регіону ВООЗ Європейського регіонального офісу ВООЗ.

COVAX – це компонент Програми прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 з питаньвакцин. Програма є глобальною ініціативою, що спільно імплементується Коаліцією з інновації для готовності до епідемій (CEPI), Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Вони співпрацюють з виробниками вакцин у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, а також з ЮНІСЕФ, Світовим банком та іншими організаціями. Це єдина глобальна ініціатива, що працює з урядами та виробниками, аби забезпечити доступ до вакцин проти COVID-19 по всьому світу - як у державах з високим рівнем доходів населення, так і в державах з низьким рівнем доходів населення. В рамках ініціативи COVAX було створено диверсифікований набір вакцин, що підходить для різних умов і груп населення. Ініціатива планує досягти своєї мети, поставивши щонайменше 2 мільярда доз вакцин до країн-учасниць по всьому світу у 2021 році. Зокрема, ідеться про щонайменше 1,3 мільярда доз, закуплених донорами для 92-х учасників COVAX з низьким рівнем доходів населення за підтримки Gavi COVAX AMC. 

Контекст

У реагуванні на пандемію коронавірусу ЄС дотримується підходу «Team Europe»  (Команда Європа), що має на меті зберігати життя шляхом надання швидкої цільової підтримки нашим партнерам в боротьбі з пандемією. Така підтримка складається з ресурсів, що надаються ЄС, державами-членами та фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку. «Team Europe»  є одним з найбільших донорів механізму COVAX.

У рамках цього підходу від початку 2020 року ЄС залучив понад 190 мільйонів євро на допомогу Україні з метою подолання викликів, пов'язаних з COVID-19, таким чином підтримавши систему охорони здоров'я, працівників, що працюють на передовій боротьби з пандемією, малі та середні підприємства, а також вразливі групи населення. ЄС активував Механізм цивільного захисту для передачі державами-членами медичного обладнання та матеріалів Україні, а також надає їй макрофінансову допомогу розміром 1,2 мільярда євро, аби допомогти їй в обмеженні економічних наслідків пандемії.

 _________________________________

 

 

EU-supported COVAX Facility delivers 117.000 doses of Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine

Today, Ukraine received 117,000 doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine through the EU-supported COVAX Facility, together with the necessary materials for safe vaccination.

Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine welcomed the arrival at "Kyiv" international airport together with Viktor Lyashko, Deputy Minister of Health of Ukraine Chief State Sanitary Doctor of Ukraine, Lotta Sylwander, UNICEF Representative in Ukraine, WHO Representative and Head of the WHO Country Office in Ukraine in Ukraine Dr. Jarno Habicht, and  James Hope, USAID Director in Ukraine.

 

"We greatly welcome the arrival of 117,000 doses of the Pfizer-BioNTech vaccine through the COVAX Facility. This was made possible thanks to unprecedented efforts of all those who support the COVAX Facility. Team Europe continues to support Ukraine in its fight against COVID-19. The European Union, together with the World Health Organisation, are closely working with the Ministry of Health and other partners since the beginning of the pandemic and will be doing so until the end of this crisis. No one is safe until everyone is safe", said Ambassador Maasikas.

This first batch of vaccines is primarily intended for staff and residents of nursing homes (specialized geriatric facilities) and then for the employees of the State Emergency Service and State Border Guard Service of Ukraine. More batches of the vaccines are expected to come to Ukraine in the coming months through the COVAX Facility.

Ukraine joined COVAX with the support of Team Europe, the WHO, UNICEF and other international partners. Pfizer-BioNTech vaccines were delivered by the UNICEF supply department, which is responsible for all vaccine supplies through the COVAX Facility for countries in the WHO European Region of WHO Regional Office for Europe.

COVAX is the vaccines pillar of the Access to COVID-19 Tools Accelerator, a global collaboration co-led by the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance Gavi) and the World Health Organization (WHO) – working in partnership with developed and developing country vaccine manufacturers, UNICEF, the World Bank, and others. It is the only global initiative that is working with governments and manufacturers to ensure COVID-19 vaccines are available worldwide to both higher-income and lower-income countries. COVAX has built a diverse portfolio of vaccines suitable for a range of settings and populations, and is on track to meet its goal of delivering at least 2 billion doses of vaccine to participating countries around the globe in 2021, including at least 1.3 billion donor-funded doses to the 92 lower-income COVAX Facility participants supported by the Gavi COVAX AMC. 

 

Background:

The EU's response to the coronavirus pandemic follows a "Team Europe" approach, aimed at saving lives by providing quick and targeted support to our partners to face this pandemic. It combines resources from the EU, its Member States and financial institutions, in particular the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development. Team Europe is one of the largest donors to COVAX.

As part of this approach, since early 2020 the EU has mobilised over EUR 190 million to help Ukraine face the challenges of COVID-19, supporting its health system, frontline workers, small and medium-sized businesses and vulnerable groups. It has activated its Civil Protection Mechanism to transfer medical equipment and supplies from EU Member States to Ukraine and is providing emergency Macro-Financial Assistance worth EUR 1.2 billion to Ukraine to help limit the economic fallout of the pandemic.

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.