08.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Десять команд візьмуть участь у програмі акселерації civic tech інновацій Act to Connect за підтримки ЄС

Logo
Десять команд візьмуть участь у програмі акселерації civic tech інновацій Act to Connect за підтримки ЄС

English version is below

25 березня двадцять команд-розробників civic tech рішень представили свої проєкти для конкурсу Act to Connect. Конкурс відбувається у межах проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди», що виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Ми надзвичайно пишаємося тим, що робимо внесок у наступне покоління громадських технологічних ініціатив в Україні. Криза COVID-19 триває. Стає все більш очевидним, як нам потрібні нові рішення, які допоможуть мобілізувати громадян на благо громад. Ми очікуємо, що деякі з цих рішень виявляться надійними також у пост-ковідному світі», — зазначила Сінзіана Пояна, керівниця програми підтримки громадянського суспільства у Представництві ЄС в Україні.

З цих двадцяти, десять команд запрошено взяти участь у хакатоні та програмі акселерації.

  1. ДЖЕК. Пульт управління містом – покращення комунікації в житлово-комунальній сфері.
  2. Марта – медбот eZdorovya будуть намагатись спростити комунікацію між пацієнтом та сімейним лікарем.
  3. Гейміфікація освіти. Мрія – ця команда взялась за гейміфікацію навчального процесу в сфері громадянської освіти через комп'ютерну гру Minecraft.
  4. AxyCovUa – вирішуватимуть проблему доступності сайтів державних органів.
  5. Платформа "УСІ" – хочуть допомогти громадянам контролювати процес прийняття рішень щодо розвитку місцевої інфраструктури.
  6. Цифрова екосистема культурної спадщини об'єднаної територіальної громади: розвиток через вплив – мають на меті оцифрувати об'єкти культурної спадщини.
  7. NOVA OSVITA. Інноваційний освітній онлайн-простір в Зеленодольській громаді (інтеграція освіти в громаді на єдиній платформі).
  8. Платформа Re:Культ.Рівне – онлайн-платформа культурного життя міста.
  9. HELP Chornobyl – хочуть допомогти ліквідаторам аварії на ЧАЕС представляти їхні інтереси.
  10. Онлайн платформа CHITOO – вебзастосунок для україномовного книжкового контенту.

 

Журі надавало перевагу проєктам, націленим на ефективне вирішення проблем, зумовлених пандемією, а також спиралось на інноваційність рішення, перспективи його розвитку, брало до уваги зацікавленість команди та те, наскільки проєкт корисний для суспільства.

«Автори проєктів показали неймовірно високий рівень креативності та професійності, і визначитися з вибором було складно. Ми віримо, що відібрані ініціативи зможуть стати повноцінними дієвими інструментами для вирішення нагальних проблем у суспільстві», – зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

На переможців конкурсу очікує програма акселерації, яка стартує у квітні. Вони працюватимуть над розробленням прототипів, бізнес-планів та MVP, а також протестують продукти та сервіси з погляду користувачів.

Civic tech (громадські технології) – цифрові інструменти, що спрощують комунікацію між державою і громадськістю та залучають громадян до вирішення актуальних проблем місцевого чи національного значення.     Під час пандемії COVID-19 рішення civic tech відкривають нові можливості для підтримки взаємодії громадян, участі, надання послуг та реалізації ініціатив. Призовий фонд конкурсу становить 5 мільйонів гривень, які будуть розподілені на заключному заході конкурсу.

Там команди-фіналісти презентують свої проєкти, а кваліфіковане журі обере переможців.

Більше деталей за посиланням: https://a2c.in.ua/

 

Довідкова інформація:

Проєкт «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому» виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу та спрямований на посилення українського громадянського суспільства для протидії наслідкам COVID-19. Проєкт триває з жовтня 2020 року по березень 2022.

________________

 

Ten developer teams selected to participate in the EU-supported a civic tech acceleration programme «Act to Connect»

 

20 teams of civic tech solutions developers presented their projects in the Act to Connect hackathon competition on 25 March 2021. The competition is part of the European Union-financed "3D Project: Development Despite Disruption" implemented by the East Europe Foundation.

"We are extremely proud to be contributing to this next generation of civic tech initiatives in Ukraine. As the COVID-19 crisis persists, it is becoming increasingly clear that new solutions are needed to help mobilise citizens for the good of their communities. We envision some of these solutions to prove their durability in the post-COVID world", – said Sinziana Poiana, Programme Officer for Civil Society Support in the EU Delegation to Ukraine.

Out of the 20, ten teams have been invited to take part in the civic tech acceleration programme:

1.       DJEK. Control panel of city - improvement of communication in the housing and communal services sector.

2.       Marta – medbot eZdorovya will help simplify communication between patients and doctors.

3.       Gamification of education. Mriya - these developers want to gamify the educational process in the area of civic education through the computer game Minecraft.

4.       AxyCovUa is solving the problem of accessibility of government websites.

5.       The platform «All» aims to help citizens control the decision-making process for local infrastructure development.

6.       The digital ecosystem of the cultural heritage of an amalgamated territorial community: development through the influence - the aim of the project is to digitise cultural heritage sites.

7.       NOVA OSVITA. An innovative educational online space in the Zelenodolsk community (integration of all areas of education in the community on a single platform)

8.       Platform Re: Cult.Rivne - an online platform for the cultural life of the city.

9.       HELP Chornobyl aims to help Chernobyl liquidators' represent their interests.

10.   Online platform CHITOO is an application for Ukrainian-language books.

 

The jury preferred projects aimed at effectively solving the problems caused by the pandemic, considered the innovativeness of the solution, prospects for development, took into account the interest of the team and how the project can be useful for society.

"The authors of the projects showed an incredibly high level of creativity and professionalism. So it was a difficult decision. We believe that the selected initiatives will be able to become full-fledged effective tools for solving urgent problems in society", ‒ said Victor Liakh, President of East Europe Foundation.

The winners of the hackathon will take part in an acceleration programme which starts in April. They will develop prototypes, business plans, and MVPs. Also, they will test products and services from the user's point of view.

Civic tech are digital tools that simplify communication between the state and the public and involve citizens in solving pressing problems of local or national importance. Civic tech solutions open up new opportunities to support citizen engagement, participation, service delivery, and initiative during the COVID-19 pandemic. The prize fund of the competition is 5 million UAH. The pool of money will be distributed at the contest's final event. The finalist teams will present their projects, and the expert jury will select the winners at this event.

Follow  the link for more details https://a2c.in.ua/

 

Background information:

The 3D Project (Development Despite Disruption: Resilient civil society in a time of COVID-19 and beyond) is an EU-funded project implemented by East Europe Foundation, supporting the empowerment of Ukrainian civil society to confront the effects of COVID-19. The project lasts from October 2020 to March 2022.

 

For additional information, please contact 3DProject@eef.org.ua

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.