14.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄБРР та ЄС почала працювати інноваційна платформа обміну знаннями та досвідом для державних службовців Reformers Hub

Logo
За підтримки ЄБРР та ЄС почала працювати інноваційна платформа обміну знаннями та досвідом для державних службовців Reformers Hub

EN version is below

12 квітня програма «Українська архітектура реформ 2.0» (URA 2.0), що впроваджується ЄБРР у партнерстві з Європейським Союзом, офіційно запустила платформу обміну знаннями і досвідом для державних службовців та експертів державного сектору України – Reformers Hub.

Відкрили онлайн-презентацію платформи Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Вiце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Заступниця Генерального Директора Директорату  Європейської Комісії з питань политики сусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова та Керуючий директор Східної Європи і Кавказу Європейського банку реконструкції та розвитку Маттео Патроне.

«Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу у таких починаннях. Ініціатива Reformers Hub є саме тим майданчиком, який сприятиме професійному розвитку, обміну досвідом з нашими міжнародними партнерами та впровадженню інновацій. Це можливість для нарощування знань та практичних навичок для всіх, хто працює на державній службі» -  зазначив Денис Шмигаль, Прем'єр-мiнiстр України.

Представники Уряду підкреслили, що ініціатива Reformers Hub відповідає потребам державної служби та курсу на комплексну цифровізацію державного управління. Завдяки Reformers Hub державні службовці, експерти Офісу реформ Кабміну та команд підтримки реформ міністерств та інших центральних органів виконавчої влади зможуть системно обмінюватися власними напрацюваннями та шукати спільні рішення поточних проблем у сфері державного управління.

«Запуск Reformers Hub у рамках спільної програми ЄС та ЄБРР «Українська архітектура реформ 2.0» є свідченням нашого міцного партнерства з Україною; і я дуже радий, що це партнерство продовжувало поглиблюватися протягом багатьох років. З часу першої інвестиції ЄБРР в Україну у 1992 році сукупні інвестиції Банку сягнули майже 15 мільярдів євро, лише за останні 2 роки ми інвестували 2 мільярди євро. Ці цифри багато говорять про нашу прихильність до України та про покращення бізнес-клімату, що робить ці інвестиції можливими. ЄБРР залишається найбільшим іноземним інвестором у країні. Ми маємо амбітні плани на 2021 рік. Наші майбутні інвестиціі, звичайно, будуть залежати від прогресу реформ, що просуваються вперед» - сказав Маттео Патроне, Керуючий директор Схiдної Європи та Кавказу, ЄБРР

«Державні службовці є основою державного управління.  Саме вони надають державні послуги громадянам та бізнесу. Вони є людським обличчям держави - тому їхній професійний розвиток є важливим для стійких позитивних змін. ЄС вже тривалий час підтримує реформу державного управління в Україні, надавши понад 160 мільйонів євро з 2014 року. Сьогодні ми пишаємось підтримкою Reformers Hub, він стане чудовим інструментом для сприяння обміну знаннями та встановленню контактів між державними службовцями, активізації їхнього кар'єрного розвитку та прискорення реформ» -  зазначила Катаріна Матернова, Заступниця Генерального Директора Директорату  Європейської Комісії з питань политики сусідства та переговорів щодо розширення

Анна Кожем'яченко, керівниця програми «Українська архітектура реформ 2.0», та Андреа Гарайова, менеджерка Reformers Hub, окреслили п'ять стовпів цієї ініціативи - можливості професійного розвитку з урахуванням потреб державного сектору, інновації в урядовій лабораторії, що надають простір для творчого вирішення проблем та обміну досвідом, дискусіі з лідерами думок з різних галузей «Future of Government», банк знань, що збирає ідеї реформ та впровадження політики, та спільнота експертів державного сектору, відданих впровадженню позитивних змін у державному управлінні.

Сер Майкл Барбер – керівник відділу впровадження реформ в уряді Тоні Блера, автор книги «Як керувати урядом на користь громадян і для спокою платників податків» виступив з промовою з нагоди запуску Reformers Hub та відповів на питання учасників заходу. Сер Майкл поділився власним досвідом участі у процесах трансформації урядів різних країн світу і наголосив на важливості результатів для досягнення успіху в реформах.

Більше інформації про Reformers Hub можна знайти на https://reformershub.in.ua

Додаткова інформація

«Українська архітектура реформ 2.0» – це комплексна програма технічної допомоги, що впроваджується ЄБРР у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки важливих процесів реформ в Україні. Програма фінансується за рахунок Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA), яким керує ЄБРР. Донорами MDA є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, найбільший донор.

Контактна особа: Олег Масик oleg.masyk@uraf.org.ua

 

_____________________

 

 

With the support of the EBRD and the EU, the Reformers Hub platform for the exchange of knowledge and experience among civil servants was launched

 

On 12 April 2021, the Ukraine Reforms Architecture 2.0 (URA 2.0) programme, implemented by the EBRD in partnership with the European Union, officially launched the Reformers Hub, a platform designed to foster the exchange of knowledge and experience among civil servants and public sector experts in Ukraine.

The launch of the initiative was opened by the Prime Minister of Ukraine Denis Shmyhal, Vice Prime Minister of Ukraine - Minister of Digital Transformation Mykhailo Fedorov, Deputy Director-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations at the European Commission Katarína Mathernová and Managing Director of Eastern Europe and the Caucasus of the European Bank for Reconstruction and Development Matteo Patrone.

"I thank our international partners for their help in such endeavours. The Reformers Hub initiative is the platform that will promote professional development, exchange of experience with our international partners and introduction of innovations. It is an opportunity to increase knowledge and practical skills for all those who work in the civil service", noted Prime Minister Denys Shmyhal.

Representatives of the Government stressed that the Reformers Hub initiative meets the needs of the civil service and the course of comprehensive digitalization in public administration. Thanks to the Reformers Hub, civil servants, experts from the Reforms Delivery Office of the CMU and Reform Support Teams in ministries and other central executive bodies will be able to systematically share their experiences and find common solutions to current problems in public administration.

"The launch of the Reformers Hub within the Ukraine Reforms Architecture joint EU- EBRD programme is a testimony to our strong partnership with Ukraine, and I am very pleased that this partnership has continued to deepen over the years. Since the EBRD's very first investment in Ukraine in 1992, the Bank's cumulative investments reached almost €15 billion only in the last 2 years we invested  € 2 billion. These numbers say a lot about our commitment to Ukraine and about the improving business climate that makes such investments possible. EBRD remains the largest foreign investor in the country. We have ambitious plans for 2021. Our ability to continue investing will, of course, very much depend on the reforms progress going forward", said Matteo Patrone, Managing Director, Eastern Europe and the Caucasus, EBRD.

"Civil servants are at the heart of any public administration. They are the ones who deliver public services to the citizens and businesses. They are the human face of the State - this is why their professional development is essential to sustainable positive change. The EU has long supported the public administration reform in Ukraine, providing more than 160 million Euro since 2014. Today, we are proud to support the Reformers Hub: it will be a great tool to facilitate knowledge sharing and networking among civil servants, boost their careers and accelerate reform", commented Katarína Mathernová, Deputy Director-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations at the European Commission

Anna Kozhemiachenko, the Head of the Ukraine Reforms Architecture 2.0 programme, and Andrea Garaiova, Manager of the Reformers Hub, outlined the five pillars of this initiative – professional development opportunities tailored to the needs of the public sector, the Innovation in Government Lab providing space for creative problem-solving and experience sharing, the Future of Government Series bringing discussions with thought leaders from a variety of fields, a Knowledge Bank gathering insights from reform and policy delivery, and a community of public sector experts committed to driving positive change within the public administration.

On the occasion of launch of the Reformers Hub, Sir Michael Barber, head of the Prime Minister's Delivery Unit under Prime Minister Tony Blair and author of the book "How to Run a Government: So that Citizens Benefit and Taxpayers Don't go Crazy" delivered a keynote speech and engaged in a conversation with the event's audience. Sir Michael shared his own experience from contributing to processes of government transformation around the world and stressed the central importance of delivery in achieving reform success.

More information about the Reformers Hub can be found at: https://reformershub.in.ua

Additional Information

Ukraine Reforms Architecture 2.0 is a comprehensive technical assistance program implemented by the EBRD in partnership with the European Union to support important reform processes in Ukraine. The program is funded by the Multi-Donor Stabilization and Sustainable Development Account in Ukraine (MDA), which is managed by the EBRD. MDA donors are Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States and the European Union, the largest donor.

Contact person: Oleg Masyk oleg.masyk@uraf.org.ua

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.