23.04.21

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] За підтримки ЄС у межах програми COVAX до України доставлено другу партію вакцин від COVID-19 367,200 доз препарату AstraZeneca

Logo
За підтримки ЄС у межах програми COVAX до України доставлено другу партію вакцин від COVID-19 367,200 доз препарату AstraZeneca

English version is below

Сьогодні, через тиждень після першої поставки вакцин за програмою COVAX, Україна безкоштовно отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-Oxford AZD1222.

"Україна нарощує масштаби імунопрофілактики завдяки міжнародній програмі COVAX. Ця,  вже друга, поставка вакцин, що здійснюється незабаром після першої, є наступним і  ще  потужнішим кроком до подолання пандемії. Європейський Союз й ініціатива «Team Europe», спільно з нашими партнерами, залишаються на боці України у боротьбі з вірусом і  його наслідками для системи охорони здоров'я, економіки і вразливих груп», – сказав Посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Новоприбула партія препаратів AstraZeneca використовуватиметься для щеплення цільових верств відповідно до Національного плану вакцинації (Дорожньої карти), схваленої Міністерством охорони здоров'я України, переважно громадян старшого віку (60+) та невакцинованих осіб пріоритетних груп першого етапу імунізації, у тому числі медпрацівників, соціальних працівників і осіб, які надають інші життєво важливі послуги.

У межах програми COVAX також очікується надходження до України подальших партій вакцин найближчими місяцями.

Україна приєдналася до COVAX за підтримки «Team Europe», ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Препарати AstraZeneca доставив департамент постачання ЮНІСЕФ, відповідальний за всі поставки вакцин за програмою COVAX до країн Європейського регіону ВООЗ Європейського регіонального офісу ВООЗ.

COVAX – це один з напрямків Програми прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19, у межах якого забезпечується наявність препаратів для щеплення. Програма є  глобальною ініціативою, що впроваджується спільно Коаліцією з інновацій для готовності до епідемій (CEPI), Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), які співпрацюють з виробниками вакцин у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, а також з ЮНІСЕФ, Світовим банком й іншими організаціями. Це єдина глобальна ініціатива, що взаємодіє з урядами та виробниками для забезпечення наявності вакцин проти COVID-19 у глобальному масштабі – у державах як з вищими, так і нижчими рівнями доходів. У  межах COVAX було створено набір різноманітних препаратів, що підходять для різних умов і груп населення, та наразі виконується план поставки принаймні 2 млрд доз вакцин до країн-учасниць в усьому світі у 2021 році, у тому числі щонайменше 1,3 млрд доз, закуплених донорами для 92-х учасників COVAX з нижчими доходами населення за підтримки Gavi COVAX AMC. 

 

Додаткова інформація

Європейський Союз протидіє пандемії коронавірусу за допомогою ініціативи «Team Europe» («Команда Європа»), спрямованої на порятунок життів шляхом надання швидкої цільової підтримки партнерам ЄС у їхній боротьбі з пандемією. Така підтримка складається з ресурсів, що надаються ЄС, його державами-членами та фінансовими інституціями, такими як Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. Із внеском у розмірі 2,47 млрд євро «Team Europe»  є одним з найбільших донорів механізму COVAX.

На додаток до COVAX з початку 2020 року Європейський Союз залучив понад 190 млн євро на допомогу Україні для подолання викликів, пов'язаних з COVID-19, таким чином підтримавши систему охорони здоров'я, медпрацівників первинної ланки, малі та середні підприємства, а також вразливі групи населення. Крім цього, було активовано Механізм цивільного захисту ЄС, у межах якого держави-члени Європейського Союзу передають Україні обладнання і засоби медичного призначення. ЄС також надає Україні макрофінансову допомогу розміром 1,2 млрд євро для зменшення економічних наслідків пандемії.

_____________

 

EU-supported COVAX Facility delivers second batch of COVID-19 vaccines to Ukraine – 367,200 doses from AstraZeneca

 

Today, one week after the first EU-supported COVAX delivery, Ukraine received 367,200 doses of the AstraZeneca-Oxford AZD1222 vaccine free of charge through the COVAX Facility.

"Ukraine is scaling up its vaccination capacity through the international COVAX Facility. This second vaccine delivery, shortly after the first one, is another incremental step towards overcoming the pandemic. The European Union and all of Team Europe, together with our partners, remain at Ukraine's side to fight the virus and its impact on the health system, economy and vulnerable groups", said Ambassador Matti Maasikas, Head of the European Union Delegation to Ukraine.

This batch of AstraZeneca vaccines will be used for vaccination of target groups according to the National Deployment and Vaccination Plan (the Roadmap) endorsed by the Ministry of Health of Ukraine and mainly for the elderly population (60+) and those who are from priority groups of phase 1 but still unvaccinated, including healthcare workers, social workers and other critical services.

Under the COVAX Facility, more batches of the vaccines are expected to come to Ukraine in the coming months.

Ukraine joined COVAX with the support of Team Europe, the WHO, UNICEF and other international partners. AstraZeneca vaccines were delivered by the UNICEF supply department, which is responsible for all vaccine supplies through the COVAX Facility for countries in the WHO European Region of WHO Regional Office for Europe.

COVAX is the vaccines pillar of the Access to COVID-19 Tools Accelerator, a global collaboration co-led by the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), the Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) and the World Health Organization (WHO) – working in partnership with developed and developing country vaccine manufacturers, UNICEF, the World Bank, and others. It is the only global initiative that is working with governments and manufacturers to ensure COVID-19 vaccines are available worldwide to both higher-income and lower-income countries. COVAX has built a diverse portfolio of vaccines suitable for a range of settings and populations, and is on track to meet its goal of delivering at least 2 billion doses of vaccine to participating countries around the globe in 2021, including at least 1.3 billion donor-funded doses to the 92 lower-income COVAX Facility participants supported by the Gavi COVAX AMC. 

 

Background:

The EU's response to the coronavirus pandemic follows a "Team Europe" approach, aimed at saving lives by providing quick and targeted support to our partners to face this pandemic. It combines resources from the EU, its Member States and financial institutions, in particular the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development. Team Europe is one of the largest donors to COVAX, with EUR 2.47 billion.

In addition to COVAX support, since early 2020 the EU has mobilised over EUR 190 million to help Ukraine face the challenges of COVID-19, supporting its health system, frontline workers, small and medium-sized businesses and vulnerable groups. It has activated its Union Civil Protection Mechanism to transfer medical equipment and supplies from EU Member States to Ukraine and is providing emergency Macro-Financial Assistance worth EUR 1.2 billion to Ukraine to help limit the economic fallout of the pandemic.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.