01.04.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Міжнародні експерти навчатимуть нових суддів Вищого антикорупційного Суду України

Logo
Міжнародні експерти навчатимуть нових суддів Вищого антикорупційного Суду України

International experts to train new judges of High Anti-Corruption Court of Ukraine English version is below

Національна школа суддів за підтримки міжнародних донорів, серед яких Анти-корупційна ініціатива ЄС (EUACI), проект ЄС «Право-Justice» та Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) розпочала ознайомчу та навчальну програму для кандидатів на посади суддів Вищого Анти-Корупційного Суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС.

«ЄС докладає багато зусиль у втілення в життя ідеї запуску ВАКС. Зокрема, активним учасником створення ВАКС від самого початку був наш найбільший анти-корупційний проект – EUACI. Фаховість, чесність та незалежність кандидатів на посади суддів є критично важливими рисами для здійснення правосуддя в корупційних справах найвищого рівня. Віримо, що вже незабаром ВАКС запрацює повноцінно, будучи належно укомплектованим кваліфікованим та відібраним у прозорий спосіб персоналом та забезпечений усіма ресурсами, необхідними для реалізації свого мандату», - заявив Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Тритижневу навчальну програму проводитимуть міжнародні та українські експерти, надані проектом EUACI, програмою USAID «New Justice», проектом «Право-Justice», Українсько-Канадським проектом «Підтримка судової реформи» та Національною школою суддів. Цілі програми:

  • підготувати суддів анти-корупційного суду для майбутньої роботи
  • дізнатися про діяльність спеціалізованих анти-корупційних судів як в країнах ЄС, так і інших країнах, зокрема у Словаччині та Сербії
  • обговорити роль спеціалізованих анти-корупційних судів та пов'язаних анти-корупційних установ тощо.

«Створення ВАКС стане важливим доповненням анти-корупційної архітектури, створеної в Україні після Революції Гідності. Не останню роль у цьому відіграв раніше здобутий досвід, зокрема щодо процедури відбору суддів. Надзвичайно важливо було забезпечити максимальну доброчесність кандидатів на посади суддів ВАКС, і я хотів би відзначити, наскільки важливою в цьому процесі була роль Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ)», - сказав Голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.

Кандидатів на посади суддів ВАКС було обрано з-поміж 113 кандидатів, що успішно подолали етап відбору, активним учасником якого була ГРМЕ. Очікується, що ВАКС запрацює повноцінно до червня 2019 року.

 

Додаткова інформація

Анти-корупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) – це найбільший проект в сфері протидії корупції в Україні. EUACI фінансується Європейським Союзом, а Данська агенція з розвитку (DANIDA) спів-фінансує та реалізує його. Проект розраховано на 3 роки (2017-2019), а його загальний бюджет – 15,84 млн євро.

Проект ЄС «Право-Justice» надає підтримку реформи судової галузі, у тому числі її перезавантаження через відбір та атестацію суддів, переформатування судової системи, створення професії приватних виконавців та служби пробації, створення електронних реєстрів та посилення майнових прав. Проект реалізується агенцією «Expertise France» у партнерстві з «Justice Coopération Internationale», литовською Агенцією центрального управління проектами, «DCAF/La Strada-Україна» та «Canal France International». Бюджет проекту: 15,29 млн євро; тривалість: 1 січня 2018 року – 31 грудня 2020 року.

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) не має виконавчих повноважень. Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування. Головною метою місії є зробити сектор цивільної безпеки дієвим, підзвітним та таким, якому довіряють громадяни.

За детальнішою інформацією можна звертатись до експерта з комунікацій EUACI Дмитра Семянистого, press@ukraine-aci.com, +380667079093.

 

-------

 

International experts to train new judges of High Anti-Corruption Court of Ukraine

The National School of Judges supported by international donors including the European Union Anti-Corruption Initiative, the EU project "Pravo-Justice" and the European Union Advisory Mission launched an orientation and training programme for the judge candidates of the High Anti-Corruption Court (HACC) and HACC Appellate Chamber.

"The EU has been putting lots of efforts into turning the idea of the HACC into reality. In particular, our largest anti-corruption programme EUACI has been at the forefront in assisting HACC establishment. Competence, integrity and independence of the judge candidates is pivotal for delivering justice on high-level corruption cases in Ukraine. We trust that HACC will soon be fully operational, adequately staffed by competent and transparently selected staff and provided with all necessary resources to start delivering on their important mandate," said Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the Delegation of the European Union to Ukraine.

The three-week training will be conducted by international and national experts provided by the EUACI, USAID New Justice Programme, the EU project "Pravo-Justice", the Ukrainian-Canadian project "Support to Judicial Reform" and the National School of Judges. The programme aims:

  • to prepare anti-corruption court judges for their forthcoming work
  • to learn about the operations of specialized anti-corruption courts in the EU and other countries, namely Slovakia and Serbia
  • to discuss the role of specialized anti-corruption courts and related anti-corruption institutions etc.

"The establishment of the HACC will bring additional value to the anti-corruption architecture that was put in place after the Revolution of Dignity. Lessons learned from previous reform steps have been taken on board, including and particularly concerning the selection of judges. The fact that high-level integrity of the HACC judge candidates was ensured is absolutely critical and I would like to point out the crucial role played in this regard by the Public Council of International Experts (PCIE)," said Kestutis Lancinskas, Head of EUAM.

The HACC judge candidates were selected from 113 candidates that successfully passed through the selection process effectively assisted by the Public Council of International Experts. It is expected that the HACC will become fully operational by June 2019.

Additional information

The European Union Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) is the largest support programme in the area of anti-corruption in Ukraine. The EUACI is financed by the European Union and co-financed and implemented by the Danish Development Agency (DANIDA). The Initiative lasts three years (2017-2019) with a budget of EUR 15.84 mln.

The EU Project "Pravo-Justice" supports the justice sector reforms, including re-set of the judiciary through selection and assessment of judges, restructuring the judiciary, creation of the private enforcement profession and the probation service, setting up electronic registers and strengthening property rights. The project is implemented by Expertise France, with partners including Justice Coopération Internationale, Lithuanian Central Project Management Agency, DCAF/La Strada Ukraine, and Canal France International. Budget: EUR 15,290,000. Duration: January 1, 2018 – December 31, 2020

The European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine is a non-executive mission of the European Union that aims to assist the Ukrainian authorities towards a sustainable reform of the civilian security sector through strategic advice and practical support. Its goal is to achieve a civilian security sector that is efficient, accountable and enjoys the trust of the public.

For additional information, please contact Dmytro Semianystyi, Communication Expert EUACI, press@ukraine-aci.com, +380667079093

 

 

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.