14.09.15

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували День міста з новими велодоріжками та майданчиками

м. Липовець, 12 вересня 2015

У м. Липовець Вінницької області відсвяткували День міста з новими велодоріжками та майданчиками

12 вересня 2015 року відбулось урочисте святкування Дня міста Липовець Вінницької області. Минулий рік запам'ятався липівчанам значними позитивними змінами у рідному місті. На місці звичайного міського скверу у Липовці було створено велопарк із сучасними велодоріжками та спусками, скейт-площадкою і дитячим майданчиком. Таке перевтілення стало можливим завдяки гранту ЄС.
Реалізатори проекту облаштували туристичні маршрути до місця падіння метеориту, вік якого становить близько 400 млн. років, так званої Астроблеми «Зоряна рана». У рамках проекту відбувся велопробіг «Липовець-Йихві» (Україна-Польща-Литва-Латвія-Естонія) загальною відстанню 1880 км з метою привернення уваги до туристичного потенціалу України і Липовецького району зокрема. Все це призвело до стрімкого розвитку велотуризму у Липовці.
Цьогорічне святкування було сповнене безліччю конкурсів на велосипедну тематику, різними велоквестами та виступом байк-шоу за участю еквілібристів із Києва. У самому розпалі Дня міста усі жителі змогли насолодитись концертно-розважальною програмою групи "ТІК". Святковий настрій було гарантовано від малого до великого – адже організатори подбали про всіх: влаштували концертно-розважальну програму для дітей, молодіжну розважальну програму «ДискоТЕКА» та танці в стилі ретро.
Наразі Проект ЄС "Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» працює над створенням туристичного центру, сервісу з прокату велосипедів, послугами готелю та екскурсоводів, громадським харчуванням, створенням ГО "Клубу велолюбителів", рекламою на радіо та телебаченні тощо. Все це дасть нові робочі місця, підтримає бізнес та збільшить надходження до бюджету міста. Більше того, міська влада обіцяє на початковому етапі встановити пільгові ставки оподаткування для місцевих «туристичних» бізнесменів.
Із більш детальною інформацією щодо проекту можна ознайомитись: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, контактуйте з: Аллою Заблоцькою, керівником проекту, e-mail: allazablocka@mail.ru, tel.: +38 (068)7233055
Загальна інформація:
Проект ЄС «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» розпочав свою діяльність 18 липня 2014 року. Термін реалізації проекту становить 24 місяці, а сума фінансування проекту складає 235 тис. євро в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Партнерами проекту є Липовецька міська рада у співпраці з Липовецькою районною радою та Липовецьким благодійним фондом громади.
Lypovets, 12 September 2015

Lypovets Town in Vinnytsia Region celebrated Town Day. With New Bikeways and Playgrounds


On 12th September 2015 the Town Day Celebration in Lypovets of Vinnytsia region took place. The previous year was remembered by citizens of Lypovets with positive changes in their hometown. On the site of an ordinary town park the Bike Park with modern bikeways and descents, skate playground and a children's playground was created. This transformation was made possible with the EU grant.
The Project Implementers equipped tourist routes on the way to the site of a meteorite that landed there around 400 million years ago – so-called Astrobleme "Star wound". As a part of the Project, Lypovets – Jõhvi Bike Ride (Ukraine – Poland – Lithuania – Latvia – Estonia) with a total distance 1,880 km was held to draw public attention to Ukraine's tourist potential and, in particular, in Lypovets district. All the abovementioned led to a rapid development of cycling in the town.
This year's celebration was filled with lots of competitions on cycling topics, different cycle quests and bike show performance with participation of equilibrists from Kyiv. In the midst of the Town Day all citizens could enjoy the concert and entertainment show of the band "TIK". The festive mood was guaranteed to big and small – because the organizers have taken care of everybody: they arranged the entertainment program for children, youth entertainment program "DiscoTEKA" and dancing in the retro style.
Currently, the EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» works on creation of the tourist center, bicycle rental service, hotel and tour guides, public catering, establishing NGO "Club of Cycling Fans", advertising on radio and television, etc. This will create new work places, support business and increase revenues to the city budget. Moreover, city council promises to establish at the initial stage preferential tax rates for the local "tourism" businessmen.
More information about the project can be found here: http://lipovec.com.ua/, www.facebook.com/velolypovets
For the detailed information, please, contact: Anna Zablotska, project manager, e-mail: allazablocka@mail.ru, tel.: +38 (068)7233055
General information:
The EU-funded Project «Development of cycling tourism in Lypovets district» was launched July 18, 2014. The project is implemented during 24 months, and its budget is €235k within the EU Programme «Support to Ukraine's Regional Development Policy». The Partners are Lypovets City Council in cooperation with Lypovets Rayon Council and Lypovets Community Charity Fund.
 


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.