09.09.15

Жан-Клод Юнкер: завдання допомогти Україні вижити, реформуватися і досягти добробуту є європейським завданням
Жан-Клод Юнкер: завдання допомогти Україні вижити, реформуватися і досягти добробуту є європейським завданням

Завдання допомогти України вижити, провести реформи і досягти добробуту є європейським завданням. На цьому наголосив Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер під час своєї щорічної промови «Стан Союзу» (State of the Union address). Промову очільник Єврокомісії виголосив сьогодні, 9 вересня, у Страсбурзі. У ній Юнкер також торкнувся тем, пов'язаних з міграційною кризою у ЄС, зоною євро і Грецією, кліматичними змінами тощо.
«Зрештою, українська мрія, мрія Майдану є європейською; ця мрія – це жити у сучасній країні, мати стабільну економіку та справедливу політичну систему», – підкреслив Президент Єврокомісії.
За останній рік, зізнався Юнкер, він дуже добре познайомився з Президентом України Петром Порошенком. Це відбулося завдяки зустрічам на саміті, під час обіду у Порошенка вдома, а також під час інших багатьох зустрічей та «нескінченних телефонних розмов».
«Він розпочав трансформацію своєї країни, – відзначив Юнкер. – Він бореться за мир. Він заслуговує на нашу підтримку».
У зв'язку із цим очільник Єврокомісії нагадав, що ЄС вже чимало зробив для України. Зокрема, йдеться про позику у 3,41 мільярди євро у рамках трьох програм з макрофінансової допомоги. Також він нагадав про участь ЄС як посередника, що дозволить зберегти постачання газу для України взимку, та про поради щодо здійснення реформи судової системи.
На його переконання, Європейський Союз потребує єдності, коли мова йде про східні країни-члени ЄС, зокрема держави Балтії. «Безпека і кордони країн-членів Євросоюзу є недоторканими. Я хочу, аби це дуже чітко зрозуміли у Москві», – підкреслив Президент Єврокомісії.
Також більше єдності потрібно, коли йдеться про санкції. Вони, за словами Юнкера, є «потужним інструментом у протистоянні агресії і порушенню міжнародного права. «Вони [санкції] – це політика, яка має зберігатися доти, доки не буде повністю дотримано Мінських домовленостей», – підкреслив Юнкер.
Водночас не слід забувати і про пошук рішень, переконаний очільник Комісії. Він згадав про зустріч з Президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася під час саміту G20 у Брісбені. Під час неї, за словами Юнкера, обидва президента «пригадали як довго вони знають одне одного, як змінилися часи». «Дух співпраці між ЄС і Росією поступився підозрам і недовірі», – резюмував Юнкер.
«Євросоюз повинен показати Росії ціну конфронтації. Водночас він повинен чітко зазначити про свою готовність бути залученим [у діалог]», – наголосив Юнкер.
Також Президент Єврокомісії підняв проблему міграції у ЄС. За його словами, подолання міграційної кризи – це найперший пріоритет на сьогодні. Адже це, на переконання Юнкера, насамперед питання «гуманності та людської гідності».
У зв'язку із цим, він назвав кількість біженців, які прибувають зараз до Європи, «важливою і безпрецедентною». Однак вони все ще складають лише 0,11% від усього населення ЄС, заспокоїв Президент Єврокомісії.
«Ми можемо побудувати стіни, ми можемо побудувати огорожу, – підкреслив Юнкер. – Однак уявіть-но на секундочку, якби цими людьми були ви: ваші діти у вас на руках, світ, який ви знали, розривається на частини навколо вас. Немає такої ціни, яку би ви не заплатили, немає такої стіни, на яку би ви не піднялися, немає такого моря, яке би ви не перепливли, немає такого кордону, який би ви не перетнули, – якщо йде війна або варварство з боку так званої Ісламської держави, від якої ви втікаєте».
У зв'язку із цим Юнкер переконаний: у Євросоюзу є способи допомогти тим, «хто тікає від війни, терору і утисків».
«Європа – це пекар на острові Кос, який роздає свій хліб голодним і втомленим душам. Європа – це студенти у Мюнхені і Пассау, які приносять одяг для новоприбулих на залізничний вокзал. Європа – це співробітник поліції в Австрії, який вітає виснажених біженців після перетину кордону. Це Європа, в якій я хочу жити», – наголосив Юнкер.
Питання кризи в Греції та майбутнього зони євро – були також серед тем, піднятих Юнкером під час своєї промови. За його словами, було вкрай важливо – «після тижнів перемовин, невеликого прогресу, постійних невдач, багатьох кризових моментів і часто хорошої порції драми» – врешті-решт підписати нову Програму з підтримки стабільності для Греції.
«Оскільки ця програма запроваджена, я хочу, аби вона стала новим початком для Греції та зони євро у цілому», – підкреслив очільник Єврокомісії.
У такий спосіб він пообіцяв підтримувати Афіни: «Ми допомагатимемо Греції у розвитку стратегії економічного зростання, яка буде належати Греції і впроваджуватиметься нею ж».
Окрім того, він попередив: криза не завершилася – «її лише поставили на паузу». Наразі у Європейському Союзі нараховується 23 мільйони безробітних; понад половина з них не мають роботи рік або більше. У середньому державний борг у ЄС перевищив 88% ВВП.
«Що нам потрібно, так це відтворити процес зближення – як між країнами-членами, так і всередині суспільств», – відзначив Юнкер. У серці цього процесу, додав Президент Комісії, має бути «продуктивність, створення робочих місць і соціальна справедливість».
Практично, на переконання Юнкера, це означає таке: інвестиції у джерела робочих місць у Європі (тобто у єдиний ринок); завершення Економіко-монетарного союзу з метою створення умов для тривалого відновлення.
Говорячи про питання змін клімату, Юнкер зазначив, що у ЄС немає «срібних куль» для розв'язання цієї проблеми. «Однак наші закони і наші дії дозволили нам зменшити викиди вуглецю і водночас зберегти зростання економіки», – підкреслив очільник Єврокомісії.
У зв'язку із цим він запевнив: Єврокомісія продовжить працювати, аби гарантувати, що Європа утримує лідерство у боротьбі проти змін клімату.
Підсумовуючи, Юнкер зазначив, зокрема, що, для того, аби впоратися з «колосальними» проблеми, Євросоюзу потрібно «змінити методи роботи і стати швидшим». «Ми повинні бути більш європейськими у нашому методі», – підкреслив він.
Більше інформації:

Jean-Claude Juncker: the challenge of helping Ukraine to survive, to reform and to prosper is a European one

The challenge of helping Ukraine to survive, to reform and to prosper is a European one, Jean-Claude Juncker, the President of the European Commission, said during his annual State of the Union address in Strasbourg on 9 September. During his speech, Juncker also touched upon the issues related to refugee crises in Europe, euro area and Greece, climate changes, etc.
"Ultimately, the Ukrainian dream, the dream of the Maidan is European: to live in a modern country, in a stable economy, in a fair political system," Juncker emphasised.
The President admitted that over the past year he has got to know Ukraine's President Petro Poroshenko very well, "at a Summit, over dinner at his home, during many meetings and countless phone calls."
"He has begun a transformation of his country. He is fighting for peace. He deserves our support," the Commission President stressed.
In this regard, he recalled that the EU had already done a lot for Kyiv, notably lending EUR 3.41 billion in three Macro-Financial Assistance programmes, helping to broker a deal that will secure Ukraine's winter gas supplies and advising on the reform of the judiciary.
The European Union, according to the Commission chief, needs unity when it comes to the security of its Eastern member states, notably the Baltics: "The security and the borders of EU member states are untouchable. I want this to be understood very clearly in Moscow."
Moreover, the EU needs more unity when it comes for sanctions. "Sanctions are a powerful tool in confronting aggression and violation of international law," he emphasised. In this regard, Juncker reaffirmed that sanctions policy needs to be kept in place until the Minsk Agreements are complied with in full.
At the same time, Brussels should also continue to look for solutions. Hence the Commission President recalled his meeting with Russia's President Vladimir Putin at the G20 in Brisbane, during which, according to him, "we recalled how long we have known each other, how different times had become." "A spirit of co-operation between the EU and Russia has given way to suspicion and distrust," Juncker added.
"The EU must show Russia the cost of confrontation but it must also make clear it is prepared to engage", the European Commission President stressed.
Also Juncker raised the issue of a refugee crisis in the European Union. As he argued, the addressing of refugee crisis is the first priority today. It is first of all the matter of "humanity and human dignity," he added.
There is certainly an important and unprecedented number of refugees coming to Europe at the moment. However, according to Juncker, they still represent just 0.11% of the total EU population.
"We can build walls, we can build fences. But imagine for a second it were you, your child in your arms, the world you knew torn apart around you. There is no price you would not pay, there is no wall you would not climb, no sea you would not sail, no border you would not cross if it is war or the barbarism of the so-called Islamic State that you are fleeing," the Commission chief emphasised.
According to him, the European Union has the means to help those "fleeing from war, terror and oppression."
"Europe is the baker in Kos who gives away his bread to hungry and weary souls. Europe is the students in Munich and in Passau who bring clothes for the new arrivals at the train station. Europe is the policeman in Austria who welcomes exhausted refugees upon crossing the border. This is the Europe I want to live in," Juncker stressed.
Greek crisis and euro area prospects were also among issues Juncker touched upon. As he argued, it was very important – "after weeks of talks, small progress, repeated setbacks, many crisis moments, and often a good dose of drama" – to sign a Stability Support Programme for Greece.
"Now that the new programme is in place, I want it to be a new start, for Greece and for the euro area as a whole," Juncker stressed.
In this regard, he vowed to stand by Greece. "And we will assist Greece in developing a growth strategy which is Greek owned and Greek led."
At the same time, he admitted that the crisis is not over – "it has just been put on pause": over 23 million people are still unemployed today in the European Union, with more than half without a job for a year or more, government debt in the EU has reached more than 88% of GDP on average.
"What we need is to recreate a process of convergence, both between Member States and within societies, with productivity, job creation and social fairness at its core," the European Commission President stressed.
Practically, Juncker explained, it means two things: first, investing in Europe's sources of jobs and growth, notably in our Single Market; and secondly, completing our Economic and Monetary Union to creating the conditions for a lasting recovery.
Speaking about climate change, Juncker admitted that the EU "has no silver bullet to tackle this issue." "But our laws and our actions have allowed us to decrease carbon emissions whilst keeping the economy growing," he added.
In this regard, he reassured that the European Commission will work to ensure Europe keeps leading in the fight against climate change.
Concluding his speech, the Commission President said if the EU wants to cope with "immense" challenges, it has "to change its way of working" and "to be faster." "We have to be more European in our method," he concluded.
More information:


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.