01.09.15

Євродепутати Елмар Брок та Андрей Пленкович: солідарні з тими, хто бореться за реформи в Україні


Євродепутати Елмар Брок та Андрей Пленкович:  солідарні з тими, хто бореться за реформи в Україні

Ситуація в Україні була обговорена сьогодні на засіданні Комітету закордонних справ Європейського парламенту. З цієї нагоди Елмар Брок (фракція ЄНП, Німеччина), голова Комітету закордонних справ Європарламенту, та Андрей Пленкович (фракція ЄНП, Хорватія), голова Комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС, висловили свою тверду солідарність з тими, хто бореться за реформи в Україні.
Євродепутати Брок та Пленкович зробили наступну заяву:
"Сьогодні важливий день для України, оскільки конституційні зміни щодо децентралізації були прийняті Верховною Радою в першому читанні переважною більшістю голосів. Це значне досягненням для країни, що не має міцної традиції децентралізації. Це також підтвердження твердої прихильності української влади до імплементації Мінських домовленостей та мирного врегулювання конфлікту.
На цьому тлі ми глибоко шкодуємо щодо актів насильства, які мали місце навпроти Верховної Ради і були викликані силами, що виступають проти децентралізації та процесу реформ. Це насильство призвело до загибелі правоохоронця та залишило десятки пораненими.
Ми закликаємо до спокою, стриманості та відновлення порядку.
Попри дуже напружено ситуацію і агресію, з якою країна стикається впродовж уже 18 місяців, ми також закликаємо всі політичних сил в Україні до повної відповідальності в час, коли приймаються важливі рішення у цей ключовий момент для країни.
Ми нагадуємо про нашу підтримку децентралізації, яка важлива не тільки як зобов'язання Мінських домовленостей, але також є необхідною для подальшої модернізації України відповідно до букви та духу Угоди про асоціацію та Європейської програми реформ.
Ми закликаємо до подальшого виконання зобов'язань, взятих в рамках Мінських домовленостей, що являють собою єдиний життєздатний на сьогодні мирний план для всіх сторін. Ми високо оцінюємо зусилля та політичну сміливість української влади прийняті досі в цьому відношенні.
Ми також хочемо повторити непохитну підтримку Європейського Парламенту територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів і закликаємо до мирної реінтеграції тимчасово окупованої території частини Донбасу та незаконно анексованого Криму."

Elmar Brok and Andrej Plenkovic: Strong solidarity with those fighting for reforms in Ukraine

The situation in Ukraine was debated today during the AFET committee meeting. On this occasion, Elmar Brok (EPP, DE), Chairman of the AFET Committee and Andrej Plenkovic (EPP, HR), Chairman of the delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee expressed their strong solidarity with those fighting for reforms in Ukraine.
Mr Brok and Mr Plenkovic issued the following statement:
"Today is an important day for Ukraine as amendments to the Constitution on decentralisation were passed by the Verkhovna Rada in first reading with an overwhelming majority. This is a remarkable achievement in a country that does not have a strong tradition of decentralisation. This is also new proof of the strong commitment of the Ukrainian authorities towards the implementation of the Minsk Agreements and the peaceful resolution of the conflict.
Against this background, we deeply regret the violence displayed in front of the Verkhovna Rada, triggered by forces which are against the decentralisation and reform process, and which caused the death of a policeman and left dozens injured.
We call for calm, restraint and restoration of order.
We also call for full responsibility to be expressed by all political forces in Ukraine when taking these important decisions, in this crucial moment for the country, notwithstanding the very tense situation there and the aggression it has been facing in the last 18 months.
We remind of our support for decentralisation, which is not only important as a Minsk commitment, but is also needed to further modernise Ukraine, in line with the letter and spirit of the Association Agreement and the European Reform Agenda.
We encourage further implementation of the commitments taken in the framework of the Minsk Agreements, as the only viable to date peace plan, by all sides. We praise the efforts and the political audacity of the Ukrainian authorities taken so far in this regard.
We would also like to reiterate the unwavering support of the European Parliament for the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders and appeal for the peaceful reintegration of the temporarily occupied territories of parts of Donbas and illegally annexed Crimea."


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.