16.09.15

Спільна заява Президента Європейського Парламенту і Голови Верховної Ради України з нагоди першої річниці від дня ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною


Спільна заява Президента Європейського Парламенту і Голови Верховної Ради України з нагоди першої річниці від дня ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною

Рік тому, 16 вересня 2014 року, синхронна ратифікація Угоди про асоціацію Верховною Радою України та Європейським Парламентом стала нечуваним проявом солідарності між Україною і Європейським Союзом. Депутати українського та Європейського парламентів абсолютною більшістю голосів підтвердили спільне прагнення України та ЄС до далекосяжного зближення за допомогою розбудови взаємних відносин, що ґрунтуються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.
І сьогодні, коли в Україні здійснюються системні інституційні, політичні та економічні реформи і ми працюємо у напрямі віднайдення шляху мирного розв'язання конфлікту на сході України, ми залишаємося у єдності. Дорожньою картою на цьому шляху є Угода про асоціацію; Європейський Парламент завжди стоятиме пліч-о-пліч з Верховною Радою у процесі імплементації цієї Угоди та реформ, яких потребує Україна. Вони є гарантією реалізації європейського вибору України і справжнім шансом на значне поліпшення якості життя пересічних українців.
Ми очікуємо, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повністю набуде чинності 1 січня 2016 року. Ми заохочуємо парламенти країн-членів ЄС, які й досі не ратифікували Угоду, вчасно завершити відповідну процедуру.
Входячи у напружений політичний сезон, перед нами постає велика кількість важливих рішень – від конституційних змін щодо децентралізації та судової системи до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня і на які Європейський Парламент скерує своїх спостерігачів. Надважливим залишатиметься повне виконання Мінських домовленостей. До кінця року ми також очікуємо на позитивні рішення з приводу візової лібералізації, яка принесе реальну користь українському народу.
Верховна Рада України та Європейський Парламент продовжать тісну співпрацю у напрямі розвитку і зміцнення потенціалу українського Парламенту. На виконання Меморандуму, що був підписаний нами 3 липня, в Україні вже почала працювати Місія з оцінки потреб; до кінця року вона підготує звіт і дорожню карту із всеосяжної реформи Верховної Ради.
Ми вітаємо чинний інтенсивний двосторонній порядок денний між Верховною Радою України та Європейським Парламентом, який повністю відповідає духу Угоди про асоціацію і робить внесок у довготривалу і міцну солідарність між Україною і Європейським Союзом.

Joint statement by the President of the European Parliament and the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine on the first anniversary of the ratification of the EU-Ukraine Association Agreement

A year ago, on 16 September 2014, the simultaneous ratification of the Association Agreement by the Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament became an unprecedented manifestation of solidarity between Ukraine and the European Union. The members of the Ukrainian and European Parliaments, by overwhelming majority, reiterated a common aspiration of Ukraine and the EU for far-reaching rapprochement through building up mutual relations on the principles of political association and economic integration.
And today we remain united as systemic, institutional, political and economic reforms are underway in Ukraine and as we are working towards a peaceful solution to the conflict in Eastern Ukraine. The Association Agreement is a roadmap on this path, and the European Parliament will at all times stand shoulder-to-shoulder with the Verkhovna Rada in the course of the implementation of this Agreement and the reforms Ukraine needs. They are a guarantee of realisation of Ukraine's European choice and a genuine chance to significantly improve the livelihoods of common Ukrainians.
We look forward to full-fledged entry into force of the Association Agreement on 1 January 2016 and we encourage the remaining parliaments of the EU Member States to conclude the ratification procedure in time.
As we enter a busy political season, many important decisions lie ahead - from constitutional amendments on decentralisation and judiciary reform to the local elections on 25 October, which the European Parliament will observe. The full implementation of the Minsk agreements will remain of key importance. By the end of the year we also expect positive decisions concerning visa liberalisation, which will bring tangible benefits for the Ukrainian people.
The Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament will continue close cooperation aimed at capacity building of the Ukrainian Parliament. In fulfilment of the Memorandum we signed on 3 July 2015, a Needs Assessment Mission has already started its work in Ukraine and by the end of this year will prepare a report and roadmap for a comprehensive reform of the Verkhovna Rada.
We welcome the intensive bilateral agenda existing between the Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament which corresponds fully to the spirit of the Association Agreement and contributes to sustainable and strong solidarity between Ukraine and the European Union.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.