04.09.15

Консультація з громадськістю щодо пакету законодавчих ініціатив «розумні кордони»
Консультація з громадськістю щодо пакету законодавчих ініціатив «розумні кордони»

29 липня 2015 року Європейська Комісія запустила консультацію з громадськістю щодо пакету законодавчих ініціатив «розумні кордони». [Далі – пакет «розумні кордони»]
Метою консультації є збір поглядів та думок для сприяння поточного процесу оцінки впливу пакету «розумні кордони» та підготовки відповідної політики, що буде запропонована скоригованою законодавчою пропозицією, внесеною Європейською Комісією. Консультації також допоможуть зібрати нові ідеї і знання та перевірити наявні на сьогодні уявлення та дослідження.
Пакет «розумні кордони» є одним із пріоритетів включених до Європейської програми з питань міграції, прийнятої Європейською Комісією 13 травня 2015 року.
Консультації триватимуть до 29 жовтня 2015 року.
Цільові групи
Всі громадяни (ЄС та третіх країн), а також організації можуть зробити свій внесок. Очікується участь осіб, держав-членів ЄС, інститутів ЄС, місцевих, регіональних та національних органів влади, міжнародних організації, міжурядових та неурядових організації, академічних установ, третіх країн, соціальних партнерів та громадянського суспільства.
Європейська Комісія передусім заохочує взяти участь в консультаціях представників наступних цільових груп:
 • Осіб, особливо не громадян ЄС/громадян третіх країн, що подорожували або мають намір подорожувати через зовнішні кордони Шенгенської зони;
 • Органів державної влади, зокрема держав-членів ЄС, держав-учасниць Шенгенської угоди та третіх країн, що займаються міжнародною співпрацею з питань повернення і міграції та/або обміну даних;
 • Організацій (в тому числі неурядових та організацій громадянського суспільства, академічних кіл, дослідницьких установ, соціальних партнерів, зацікавлених груп, консультантів, аналітичних центрів…), зокрема, що мають серед своїх заявлених цілей:
  • Міграцію та/або захист громадян третіх країн;
  • Фундаментальні права, конфіденційність і захист даних.
 • Перевізників, транспортних та туристичних операторів/організацій, а також операторів інфраструктури (аеропортів, морських портів, залізничних вокзалів).
Детальна інформація щодо пакету «розумні кордони» та консультацію з громадськістю, а також посилання на анкету доступні на сайті Генерального Директорату Європейської Комісії з питань міграції та внутрішніх справ
Для отримання додаткової інформації по пакету «розумні кордони» ви можете ознайомитись з довідковими документами

Public Consultation on the Smart Borders Package

On 29/07/2015 the European Commission has launched a public consultation on the Smart Borders-Communication Package.
The aim of the consultation is to collect views and opinions to underpin the on-going impact assessment of the Smart Borders package and the policy preparation of the revised proposal that will be tabled by the Commission. It is also to gather new ideas and knowledge, and to test existing ideas and analysis.
The Smart Borders package is one of the priorities included in the European Agenda on Migration adopted by the Commission on 13 May 2015.
The deadline for the consultation period will end on 29/10/2015.
Target group(s)
All citizens (EU nationals and non-EU nationals) and organisations are welcome to contribute. Contributions are sought from persons, Member States, EU Institutions, local, regional and national authorities, international organisations, intergovernmental and non-governmental organisations, academic institutions, third countries, social partners and civil society.
The Commission would in particular like to encourage members of the following target groups to participate:
 • Individuals, especially non-EU/third-country nationals that have travelled or intend to travel across the external borders of the Schengen area;
 • Public authorities, in particular EU Member States' authorities and Schengen States' authorities as well as third countries' authorities dealing with international cooperation on return and migration and/or data exchange;
 • Organisations (including non-governmental and civil society organisations, academia, research bodies, social partners, interest groups, consultancies, think tanks…), in particular having as a stated objective:
  • migrants and/or third-country nationals protection;
  • fundamental rights, privacy and data protection.
 • Carriers, transport and tourism operators/organisations as well as infrastructure operators /organisations (airports, sea ports and railway stations).
Detailed information concerning the Smart Border Package and the consultation as well as the link to the questionnaire are available on DG HOME website (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_en.htm). For additional information on the "Smart Borders Package", you can consult the background document.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.