04.09.15

Обласний фестиваль фольклору "На Синевир трембіти кличуть" відбувся минулих вихідних біля озера Синевир


Національний природний парк "Синевир", 3 вересня 2015

Обласний фестиваль фольклору "На Синевир трембіти кличуть" відбувся минулих вихідних біля озера Синевир

Минулих вихідних в Національному природному парку «Синевир» в Закарпатській області відбувся обласний фестиваль фольклору «На Синевир трембіти кличуть». Це мистецька акція, яка організовується з метою просування туристично-рекреаційних можливостей Закарпаття та популяризації природної візитівки краю – озера Синевир, що є найбільшим озером Українських Карпат, і визнаний одним із "Сімох природних чудес України" 2008 року. Також фестиваль спрямований на підтримку місцевого фольклору, традицій та народних промислів.
Програма фестивалю включала виступи фольклорних колективів області, урочисту театралізовану ходу до озера Синевир, супровід троїстих музик, виступ фіналіста всеукраїнського шоу «Голос країни – 2015» Івана Пилипця та народного артиста України Івана Поповича. Луганський обласний козачий кінний театр також взяв участь у фестивалі. Гості мали можливість поласувати традиційними смаколиками Закарпаття.
Востаннє фестиваль «На Синевир трембіти кличуть» проводився ще в 2009 році. Однак завдяки підвищеній зацікавленості фестивалем, організатори сподіваються проводити фестиваль щорічно. Загалом фестиваль відвідало близько тисячі гостей.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, контактуйте з: Тетяною Галишин, тел: (0312) 429994, моб.: 0507079878, email: galishyn.tetyana@arr.com.ua
Загальна інформація
Програма ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» (ППРРУ) розпочала свою діяльність у січні 2013 року та діятиме до липня 2016 року. Метою програми є сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню України. Реалізація програми надасть можливість підвищити потенціал українських органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального розвитку. Також, програма надає фінанси для реалізації конкретних проектів місцевих та регіональних органів влади. Загальний бюджет програми становить 31 млн. євро. Для більш детальної інформації завітайте, будь ласка, на: www.surdp.eu
Проект "Підтримка економіки Закарпатської області через розвиток і промоцію її туристичного потенціалу" фінансується ЄС. Проект виконується Закарпатською обласною радою в партнерстві з Комунальним підприємством «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради». Більше інформації: http://www.carpathianroad.com/ua/index

"Synevyr" National nature park, 3 September 2015

Regional folklore festival "Tubas call to Synevyr" was held last weekend near Synevyr Lake

Regional folklore and tourism festival "Tubas call to Synevyr" took place during last weekend in National nature park "Synevyr", Mizhhirya district, Zakarpattia region with the support of the EU-funded project. This is an art event, organized to promote tourism and recreation opportunities in Zakarpattia and draw attention to the natural landmark of the region – Synevyr Lake, the largest lake in the Ukrainian Carpathians, recognized as one of "Seven natural wonders of Ukraine" in 2008. The festival is also aimed to present local folklore, traditions and handicrafts.
The program of the festival included performances of the regional folk groups, accompanied by local folk musicians, official theatrical march to Synevyr Lake, performances of the finalist of the Ukrainian show "Voice of the country – 2015" Ivan Pylypets and the People's Artist of Ukraine Ivan Popovych. Lugansk regional Cossack equestrian theater specializing in showing of the art performances took part in the festival. The guests also had an opportunity to taste traditional Zakarpattia snacks.
Last time the festival "Tubas call to Synevyr" was held in 2009. But thanks to this year interest in festival the organizers hope it to be carried out annually. In total the festival was attended by about three thousand guests.
For more information, please contact Ms Tetyana Galyshin: tel: (0312) 429994, mob.: 0507079878, email: galishyn.tetyana@arr.com.ua
Background information
EU Programme "Support to Ukraine's Regional Development Policy" (SURDP) started its activity in January 2013 and will operate until July 2016. The overall objective of the programme is to contribute to the social, economic and territorial cohesion of Ukraine. Implementation of the programme will support Ukrainian authorities and other stakeholders in developing and implementing effective regional development policies. Further, the programme provides a budget for realization of concrete Regional Development projects in Ukrainian regions and municipalities. The overall budget of the programme is €31 million. For more information about the EU- funded SURDP programme, please, visit: www.surdp.eu.
"Support economy of Zakarpatska region through its tourism capacity development and promotion" project is funded by the EU. The project is implemented by Zakarpattia regional council in partnership with communal enterprise "Agency of regional development and cross-border cooperation "Transcarpathia" of Zakarpattia regional council". See more here: http://www.carpathianroad.com/en/index


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.