07.09.15

Соціально-консультаційний центр відкритий в Чернівцях. Нові гранти ЄС виділені на підтримку бізнесу ВПО
Чернівці,  7 вересня 2015

Соціально-консультаційний центр відкритий в Чернівцях. Нові гранти ЄС виділені на підтримку бізнесу ВПО

4 вересня 2015 року на базі ГО "Волонтерський рух Буковини" було відкрито Соціально-консультативний центр по роботі з внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Це стало можливим завдяки проекту ЄС, що спрямований на покращення умов життя та соціальну адаптацію ВПО в Чернівецькій області. Головним контрибутором проекту є Європейський Союз. Проект впроваджується Чернівецькою обласною радою.
В рамках проекту волонтери придбали меблі та інше обладнання для переселенців. Відтепер на постійній основі в Центрі працюватиме психолог-консультант та юрист-консультант, які максимально координуватимуть доступ до соціальних та адміністративних послуг для ВПО.
Зокрема в Центрі будуть проводитися зустрічі, майстер-класи з дітьми та молоддю та психологічні тренінги.
Під час відкриття Центру Михайло Гайничеру, голова Чернівецької обласної ради, зазначив: "Відтепер ВПО матимуть можливість отримати соціальні послуги відповідно до європейських стандартів. Закликаю всіх буковинців підтримувати цих людей, чим можливо. Долучусь до такої підтримки і я особисто зі своїми дітьми та онуками".
Катерини Пономарьова, керівник Соціально-консультаційного центру та голова ВО «Волонтерський рух Буковини» підкреслила: "Наша допомога буде перш за все спрямована на найбільш незахищених переселенців: багатодітні родини, неповні сім'ї, дітей-інвалідів".
Також 4 вересня відбувся конкурсу бізнес-планів для ВПО. 11 бізнес-планів було винесено на розсуд журі. Переможці (5 бізнес-планів) отримають грант ЄС. Серед них: Марина Ігнатченко, яка займається продажем біжутерії; Світлана Шиян та її інноваційний проект «Агенція «Figaro Service», Ганна Півкіна – мати 6 дітей, яка планує виготовляти одяг з машинною вишивкою, Наталія Єрьоміна – її грант буде направлено на придбання холодильного обладнання у власний продуктовий магазин, та Олексій Охременко, що надаватиме послуги з ремонту підйомно-транспортного обладнання.
Більше інформації про проект можна отримати в контактної особи Татарчук Тетяни Михайлівни – начальника відділу регіонального розвитку та фінансового моніторингу обласної ради за тел. 55 30 37, 0999 437 110.
Довідкова інформація
Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України» (ППРРУ) розпочала свою діяльність у січні 2013 року та діятиме до липня 2016 року. Метою програми є сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню України. Реалізація програми надасть можливість підвищити потенціал українських органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального розвитку. Також, програма надає фінанси для реалізації конкретних проектів місцевих та регіональних органів влади. Загальний бюджет програми становить 31 млн. євро. Для більш детальної інформації завітайте, будь ласка, на: www.surdp.eu. Заходьте на сторінку проекту: http://bit.ly/1LeuDpN

Chernivtsi, 7 September 2015

Social Consulting Centre Opened in Chernivtsi. New EU Grants Provided for IDP Businesses

On 4th September 2015 the Social Consulting Centre for internally displaced people (IDPs) was opened on the basis of the NGO "Volunteer Movement of Bukovyna". The event was held within the EU-funded project aimed to improve life conditions and social adaptation of IDPs in Chernivtsi region. The main contributor of the project is the European Union. The project is implemented by the Regional Council.
Within this project furniture and equipment was bought for IDPs. As a result a counselling psychologist and a counselling lawyer will work in the Centre. They will coordinate access to social and administrative services for IDPs. Besides meetings, workshops for children and youth and psychological trainings will be organized at the Centre.
During the opening ceremony Mykhaylo Haynicheru, Head of Chernivtsi Regional Council stated: "From now on the IDPs will have the opportunity to receive social services according to the European standards. I address all Bukovynians with the request to support these people in every possible way. Personally I will also join this support along with my children and grandchildren".
Kateryna Ponomariova, Director of Social Consulting Centre, head of NGO "Voluntary Movement of Bukovyna" underlined: "Our assistance first of all is aimed to support most vulnerable of the IDPs: families with many children, families with a missing parent, children-invalids".
Additionally, the Call for Proposals for business-plans developed by IDPs was carried out on 4th of September. 11 business-plans were presented for jury assessment. As a result, the winners (5 business-plans) will receive grant support from the EU. Among them are: Maryna Ihnatchenko doing business of selling bijouterie; Svitlana Shyian and her innovative project "Figaro Service Agency", Anna Pivkina – mother of 6 children who plans to produce clothes with an embroidery machine that will be purchased for her, Natalia Yeriomina – her grant will be aimed to purchase refrigeration equipment for her new small food store, and Oleksiy Okhremenko who will render services of repair of lift transportation equipment.
For more information about the project, please contact Tetyana Tatarchuk, Director of the Department for Regional Development and Financial Monitoring of the Regional Council by tel. 55 30 37, 0999 437 110.
Background information
EU Programme Support to Ukraine's Regional Development Policy (SURDP) started its activity in January 2013 and will operate until July 2016. The overall objective of the programme is to contribute to the social, economic and territorial cohesion of Ukraine. Implementation of the programme will support Ukrainian authorities and other stakeholders in developing and implementing effective regional development policies. Further, the programme provides a budget for realization of concrete Regional Development projects in Ukrainian regions and municipalities. The overall budget of the programme is €31 million. For more information about the EU- funded SURDP programme, please, visit: http://surdp.eu/. Please visit the project page: http://bit.ly/1KzWkPC


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.